Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Wondelgemse bedrijvengroep scoort op CO2-prestatieladder
Square Group zet in op de versnelde vergroening van haar wagenpark. Het bedrijf stelt daarom ook elektrische laadpalen ter beschikking.

Wondelgemse bedrijvengroep scoort op CO2-prestatieladder

Ook Square Group, de holding ontstaan uit de groei van Aclagro, zet hier voluit op in. Voor haar inspanningen ten gunste van het milieu werd de bedrijvengroep eind vorig jaar dan ook beloond met een certificaat volgens de CO2-prestatieladder niveau 3. “Vanuit het bedrijf hebben we een langetermijnvisie voor ogen, waarbij onze activiteiten hand in hand gaan met onze omgeving, leefmilieu en gezondheid. Naast tal van andere initiatieven, is het beperken van onze CO2-emissies hier een belangrijke factor in”, aldus Xavier De Clerck, project manager bij Square Group.

Square Group uit Wondelgem overkoepelt een reeks bedrijven die ontstaan zijn uit de groei van Aclagro. De ‘groene’ draad doorheen de verschillende activiteitdomeinen van de groep zijn enerzijds de synergiën tussen de vennootschappen en anderzijds een sterk accent op duurzaam ondernemen. Vertrekkende van de aannemersactiviteiten van Aclagro (riolering en wegenis-infrastructuur, afbraak, bodemsanering) worden de afvalstromen omgezet in secundaire grondstoffen in de recyclagecentra van AC Materials en hergebruikt voor de heraanleg van infrastructuurwerken. Het grondreinigingscentrum reinigt de verontreinigde gronden van de bodemsanering met het oog op hergebruik. Bij Oryx Projects wordt dan weer gestreefd naar het hergebruiken van ecologische of juridische brownfields voor de ontwikkeling van stedelijke projecten. DD Shipping faciliteert het transport per water voor de aan- en afvoer van materialen van AC Materials, Aclagro of derden. 

Square Group tracht haar sites waar mogelijk te voorzien van zonne-energie. Het nieuwe hoofdkantoor in Wondelgem doet alvast zijn duit in het zakje.

Structurele aanpak en bewustwording

“De CO2-prestatieladder is komen overwaaien vanuit Nederland en legt de focus op inzicht in de emissies, reductiedoelstellingen, transparantie hierrond en tenslotte participatie”, legt Xavier De Clerck, projectmanager bij Square Group, uit. “In eerste instantie hebben we ervoor geopteerd ons te richten op de emissies die verbonden zijn aan onze eigen activiteiten. Vertrekkend vanuit een gedetailleerd inzicht in onze CO2-uitstoot definieerden we doelstellingen in samenhang met de uitrol van een meerjarenplan. Deze aantoonbare visie resulteerde dan ook in een certificatie volgens ‘niveau 3 van de prestatieladder’. Het is dan ook een logisch vervolg op een hele reeks ad hoc-initiatieven die de voorbije jaren reeds opgestart werden bij de individuele bedrijven.”

De certificatie volgens de CO2-prestatieladder is uitgerold over alle activiteiten van Square Group. “Door het stroomlijnen van alle initiatieven en deze structureel te integreren in onze bedrijfsvoering is het onze ambitie om onze CO2-footprint tegen 2024 met 10 tot 15 % naar beneden te krijgen”, klinkt het ambitieus. “Bovenop meer directe en eenvoudig te realiseren maatregelen, zoals het integraal overschakelen naar in België geproduceerde groene stroom, zijn er ook andere initiatieven lopende op de langere termijn. Zo trekken we dit jaar in ons nieuw energiezuinig hoofdkantoor. Ook ondernemen we acties om onze sites waar mogelijk te voorzien van wind- en zonne-energie. Op die manier kunnen we ons verbruik grotendeels of volledig inlossen door ter plaatse geproduceerde stroom. Dit is nu reeds het geval in Wondelgem.”

Verder zet Square Group in op de versnelde vergroening van haar wagenpark. Sinds een tweetal jaren worden enkel nog hybride of volledig elektrische wagens aangekocht. Bestaande initiatieven om het fietsgebruik nog meer te promoten, worden kracht bij gezet. Bij de aankoop van nieuw materiaal is CO2-uitstoot ondertussen één van de criteria die meegenomen wordt in de investeringsbeslissing. Voor de activiteiten van AC Materials werd recentelijk een eerste hybride kraan aangeschaft, die maximaal inzet op recuperatie van energie. 

“Door gerichte toolboxen te ontwikkelen rond onder meer ‘stationair draaien’ en ‘bewust rijgedrag’ werken we aan de verdere bewustmaking bij de medewerkers. Enkel op die manier kan bewustwording rond beperking van CO2-emissies in alle geledingen van het bedrijf doorsijpelen”, besluit Xavier De Clerck.      


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details