Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Your Roads Tomorrow: onze infrastructuur in de toekomst
RFB pleit voor een gecoördineerde ontwikkeling van alle vervoerswijzen met het oog op hun complementariteit.

Your Roads Tomorrow: onze infrastructuur in de toekomst

Op 16 februari organiseerde Road Federation Belgium (RFB) bij OCW in Sterrebeek de derde editie van het event Your Roads Tomorrow. De federatie bracht zo heel wat organisaties samen die een belang hebben in wegenismobiliteit. “De doelstellingen van de Road Federation Belgium zijn duidelijk. We willen een hoognodige verbetering in de wereld van de wegmobiliteit en daartoe alle mogelijke middelen en ideeën kunnen inzetten”, vertelt Jo Vanmechelen, voorzitter van Road Federation Belgium.

Johan Schoups, Administrateur general de VIAPASS IRE/EIR tijdens Your Roads Tomorrow.

De Road Federation Belgium wil iedere actie ten voordele van de weg, zijn gebruikers en het wegverkeer ondersteunen, verdedigen en promoten. En dat steeds met een sterke focus op het maatschappelijke debat over mobiliteit en het vervoer van mensen en goederen. Daarom pleit de RFB het voor een gecoördineerde ontwikkeling van alle vervoerswijzen met het oog op hun complementariteit. Het event Your Roads Tomorrow is een belangrijke tool in het behalen van die doelstellingen. Jo Vanmechelen: “Een van de beste manieren om dit proces te kunnen faciliteren, is om zoveel mogelijk stakeholders samen te brengen en naar hen te luisteren. De RFB kan op die manier alle creatieve ideeën verwerken en doorgeven aan de politieke besluitvormers.”

De Road Federation Belgium wil iedere actie ten voordele van de weg, zijn gebruikers en het wegverkeer ondersteunen, verdedigen en promoten.

Uitgebreid ledenbestand

De RFB beschikt over een uitgebreid ledenbestand. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de prominente leden zoals COPRO, Febelcem, 3M … en andere organisaties en bedrijven die een link hebben met wegenis. “Onze vereniging bestaat uit verschillende soorten leden, en waarschijnlijk ook potentiële leden, uit de wegensector”, aldus Jo Vanmechelen. “Onze ambitie is om een uniek raakvlak te creëren tussen de wereld van het personen- en goederenvervoer en de wegenbouwers in de breedste zin van het woord. We genieten ook van een bevoorrechte positie als actief lid van de Belgische Wegenvereniging (BWV), waardoor we ons kunnen laten inspireren door de wereld van de openbare en private wegenbouw.”

Your Roads Tomorrow was in februari aan zijn derde editie toe. Heel wat stakeholders zakten af naar Sterrebeek. Onder andere aanwezig in het auditorium:

De openbare opdrachtgevers AWV, SPW Mobilité et Infrastructures en Brussel Mobiliteit

 • SOFICO
 • TOURING
 • Het Belgische vrachtvervoer DHL, UPTR, FEBETRA …
 • De wegensector op wereld- en Europees vlak PIARC, ERF…
 • Aannemers VLAWEBO, MOBIWALL, FBEV, FEGC, EMBUILD …
 • Ontwerpers (Agora, SWECO, MOBIX, INASEP.)
 • Onderzoekscentrum OCW
 • Beheerders van vrijwillige kwaliteitslabels COPRO, BENOR …
 • FEBELCEM, EUROBITUME, steengroeven …
 • De openbare verlichting en wegsignalisatie 3M, SIGNEQ …
 • TRAXIO, FEBIAC, MOBIA
 • FASTNED

Verschillende aandachtspunten

Jo Vanmechelen: “Tijdens onze eerste editie van Your Roads Tomorrow in februari 2018, hebben we ons vooral gericht op de missing links in ons Belgische wegennet, namelijk met een analyse van het bestaande wegennet en zijn tekortkomingen. Dit initiatief blijft een referentie in de wegensector en we contacteren nog jaarlijks de bevoegde overheden in verband met deze thematiek. Onze tweede editie van YRT in februari 2020 was meer gericht op de acties die door de wegensector worden ondernomen om de mobiliteit te verbeteren (onderhoud van de kunstwerken; werken aan de Oosterweelverbinding, …). We stelden ons toen ook de vraag in welke termijn de verbrandingsmotor zou kunnen verlaten worden.”

In de derde uitgave van Your Roads Tomorrow werd de toekomst bekeken vanuit het oogpunt van de infrastructuur zelf, om te zien in welke mate deze voorbereid is op de toekomst, onder andere op de groei van het aantal elektrische voertuigen (financiering, opzetten van een netwerk van elektrische laadstations). De debatten werden afgewisseld met videoclips over de evolutie van autonome voertuigen, maar ook over wat er aan de kant van het wegvervoer gebeurt. “We mogen terugblikken op een geslaagde editie. Ik wens alle aanwezigen en ook onze sprekers uiteraard van harte te bedanken”, besluit Jo Vanmechelen.     

Road Federation Belgium

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details