Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Zwavelbeton onder COPRO-certificatie
De certificatie van zwavelbeton past binnen de aandacht van COPRO voor circulariteit.

Zwavelbeton onder COPRO-certificatie

Het COPRO-merk (COntrole van PROducten) is een collectief merk waarvan COPRO de titularis is. De certificatie-instelling treedt al meer dan 35 jaar op als onafhankelijke derde partij en staat in voor de controle van producenten die wegenisproducten op de openbare markt brengen onder zowel het COPRO- als het BENOR-certificaat. Voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen in Vlaanderen bestaat er sinds 1996 een subsidiebesluit dat gemeenten en rioolbeheerders verplicht om gebruik te maken van gekeurde producten. Vermits de keuringen gebeuren op basis van normen en reglementen, was het in 2014 noodzakelijk om een adviesraad op te richten om dit technisch voorschrift op te stellen, onder leiding van COPRO.

Ten opzichte van het conventionele cementbeton heeft zwavelbeton een CO2-footprint die 40 % lager ligt.

Adviesraad

De adviesraad bevat vertegenwoordigers van de openbare instellingen, de fabrikanten, de gebruikers en de experten, waaronder COPRO. Johan Mondelaers: “In 2014 startte COPRO met de eerste adviesraad voor zwavelbetonproducten. Vier jaar en dertien adviesraden later werden in 2018 door deze adviesraad PTV 823 en het toepassingsreglement TRA23 goedgekeurd. Momenteel is er één aanvrager voor het certificaat. Hiervoor is de procedure in gang gezet. Certificering, controle en opvolging blijven immers een grote meerwaarde voor zowel de fabrikant, de uitvoerder als de gebruiker.”

CO2-Prestatieladder

Ten opzichte van het conventionele cementbeton heeft zwavelbeton een CO2-footprint die 40 % lager ligt. Een opmerkelijke winst. Zwavelbeton is recycleerbaar en dit past binnen de aandacht van COPRO voor circulariteit. Dit manifesteert zich eveneens in de erkenning als certificerende instelling van de CO2-Prestatieladder. Deze stimuleert organisaties om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de organisatie als in projecten en in de toeleveringsketen. Door mee in de gehele keten samen te werken en te innoveren kunnen organisaties hun doelstellingen bereiken. Zoals andere managementsystemen vereist de CO2-Prestatieladder: continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de organisatie. Bij de CO2-Prestatieladder gaat het voornamelijk om energiebesparing, CO2-reductie, het efficiënt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Zwavelbeton ook volledig recycleerbaar, zuurbestendig en waterdicht, wat voor de rioleringsmarkt zeer interessant is.

NTMB

Een andere indicator die aantoont dat COPRO zich concentreert op de circulaire economie, is het beheer van de NTMB-certificatie (natuurtechnische milieubouw). Dat betekent nadenken hoe aan bouwtechnische vereisten kan voldaan worden via  materialen die kansen bieden aan natuurontwikkeling. Bedrijven en instellingen die willen voldoen aan het NTMB-zorgsysteem moeten aan enkele minimum eisen voldoen of werken. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier/dienstverlener en de principes van duurzaam ondernemen”, besluit Johan Mondelaers.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details