Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Terug naar overzicht

BCCA

BCCA werd in 1992 opgericht als certificatie-instelling voor de bouwsector.

Wat doet BCCA vzw?

Certificatie
U kunt door BCCA zowel producten als personen, processen en systemen laten certificeren.
Lees meer

Technische Goedkeuring (ATG)
Indien voor een product of systeemcomponent geen norm bestaat of u wenst diepgaande zekerheid over hun toepassing, kunt u bij BCCA een Technische Goedkeuring (ATG) aanvragen. BCCA stelt ook Europese Technische Beoordelingen (European Technical Assessment, ETA) op over de prestaties van een bouwproduct.
Lees meer

Kwaliteitskaders
BCCA organiseert kwaliteitskaders, een meer omvattende benadering van de kwaliteit van bouwprocessen. Momenteel bestaan er kwaliteitskaders voor luchtdichtheid, ventilatie en na-isolatie van spouwmuren.
Lees meer

Overleg met stakeholders

Om de regels voor certificatie bij consensus vast te leggen, organiseert BCCA overleg met alle stakeholders in adviesraden en sectoriële technische commissies.
Lees meer

Hoe werkt BCCA vzw?

Deskundige controles
BCCA streeft naar kwaliteit, in de ruimste betekenis van het woord, door onder meer onpartijdige, onafhankelijke en deskundige controles, beoordelingen en bewakingsmethodes.

Stakeholderoverleg
De diensten die we in dit verband aanbieden, zijn tot stand gekomen in nauw overleg met overheden en stakeholders uit de sector, en met bijzondere aandacht voor consensus en proportionaliteit, voornamelijk om het ontstaan van belangenconflicten bij de toepassing ervan te voorkomen. BCCA levert ook certificatiediensten waarvoor de regels op Europees of internationaal niveau worden bepaald.

Kwalitatief oordeel
Naast onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn voor ons technische expertise, beroepsethiek en gepaste geheimhouding essentieel. Zo verzekeren we de waarde die door alle partijen aan onze kwaliteitsverklaringen en certificaten gehecht wordt. Hierbij wordt hen ook de objectiviteit en gelijke behandeling verzekerd waarop ze recht hebben.

Voordelen

  • Onpartijdig. BCCA is neutraal en dient het algemeen belang. In dit kader wordt een objectieve en gelijke behandeling verzekerd aan eenieder die gebruik maakt van deze dienstverlening.
  • Onafhankelijk. In BCCA zetelen geen leden met commerciële belangen.
  • Deskundig. BCCA is een kennisorganisatie gespecialiseerd in de bouwsector en heeft meer dan 25 jaar ervaring en expertise.
  • Maatschappelijk. Wij werken aan kwaliteit in de bouw vanuit een maatschappelijke, niet-commerciële bekommernis.
  • Erkend. BCCA is door verschillende instanties erkend als instelling die kwaliteitsvolle diensten levert en zelf voldoet aan alle noodzakelijke normen.

Accreditatie en notificatie

BCCA vzw is geaccrediteerd
De dienstverlening van BCCA voldoet aan alle geldende professionele normen en regels. BCCA voert, daar waar accreditatie mogelijk is en verkregen werd, zijn activiteiten uit onder accreditatie door BELAC (de Belgische Accreditatie-instelling). Accreditatie bevestigt de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de activiteiten van BCCA. De BELAC-accreditatie betekent dat onze diensten beantwoorden aan internationale normen (NBN EN ISO/IEC 17065, 17021-1, 17024 en 17020) en als dusdanig erkend worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele stand van de accreditaties.
Lees meer

BCCA vzw is genotificeerd
BCCA is genotificeerd (notificatienummer 0749) als certificatie-instelling voor de Europese Bouwproductenverordening (CPR – Construction Products Regulation). Dit betekent dat de Belgische FOD Economie ons bij de Europese Commissie als certificatie-instelling heeft aangemeld, waardoor fabrikanten op ons een beroep kunnen doen om aan hun verplichtingen inzake de Europese bouwproductenwetgeving te voldoen.

Download hier de lijst met onze diensten als
genotificeerde certificatie-instelling voor de CPR.

algemene informatie

Services CertificeringTechnische goedkeuring Adres Hermeslaan 9
1831 Diegem
België
Telefoonnummer +32(0)2 238 24 11 E-mailadres [email protected] Website bcca.be

kaart

Gerelateerde artikelen

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details