Magazines / Nr 01 2017

Nr 01 2017

Hoop doet leven

We zijn het intussen zo gewoon dat het quasi geen verwondering meer opwekt, maar dat maakt de zaak er uiteraard niet minder ernstig op: het fileprobleem in Vlaanderen blijft aanhouden en hardnekkig toenemen. Een vergelijking van de zogeheten ‘novemberfiles’ bracht aan het licht dat de gemiddelde pieklengte van de ochtendspits voor het eerst de kaap van de 300 kilometer overschreed. De vergelijking met 2014, toen het gemiddelde nog 230 kilometer bedroeg, spreekt boekdelen. De kwalijke tendens zet zich eveneens door in de avondspits (247 kilometer tegenover 170 kilometer in 2014). De filezwaarte is sinds 2011 met 35 procent gestegen, maar nam in 2015 alleen al met 15 procent toe.

Even zorgwekkend als de naakte cijfers is de vaststelling dat de stijging van de files zich niet enkel manifesteert in klassieke filegeregio’s als Antwerpen of Brussel, maar ook op plaatsen waar er vroeger geen sprake was van opstoppingen (bijvoorbeeld Lummen, Gent en Brugge). Bovendien zien de prognoses voor het wegtransport er allerminst rooskleurig uit. Tegen 2030 zal het goederenvervoer op onze snelwegen opnieuw met de helft toegenomen zijn. Wetende dat een op de drie Vlaamse chauffeurs nu al verschillende keren per week in de file staat, is dat een absoluut doemscenario. Desondanks blijft de auto het populairste vervoersmiddel en slagen trein, tram en bus er niet in om zich te profileren als een volwaardig alternatief.

Aan bewustmaking rond het fileprobleem is er echter geen gebrek. Zo lanceerde Radio 1 onlangs de STOP30-campagne, waarbij luisteraars konden stemmen op de ‘frustrerendste file’. De twijfelachtige eer was voorbehouden aan de Brusselse ring, en dan meer bepaald het stuk tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Uiteraard was dit slechts een ‘lokkertje’ om de ware aard van het initiatief kenbaar te maken: ‘burgers’ ideeën laten spuien om het fileprobleem constructief op te lossen. In totaal kwamen er liefst vijfduizend suggesties uit de bus. Ter besluit herhaalde VRT-verkeersanker Hajo Beeckman de boodschap die hij vorige zomer ook al verkondigde in onze rubriek De Pen: “Investeren in infrastructuur en openbaar vervoer blijft belangrijk, maar bedrijven en weggebruikers kunnen ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld via het mobiliteitsbudget en flexibel werken. De lange files oplossen is een complex puzzelwerk, maar meestal hebben we alle stukjes zelf in handen.”

De verzadiging van onze wegen is uiteraard een doorn in het oog van onze Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts. Toch benadrukt hij steeds dat hij wil handelen in plaats van te ‘wandelen’. In het verleden liet hij zich bijvoorbeeld al meermaals ontvallen dat hij dit jaar absoluut wil starten met de werken voor het Oosterweel-project. Vorig jaar ontvouwde hij zijn plannen voor de herinrichting van de Brusselse ring, en de Vlaamse overheid nam met Sweco Belgium en Arcadis recent twee ervaren studiebureaus onder de arm die de transformatie van de R0 in goede banen zullen leiden (zie verderop in dit nummer). Net zoals verkeersspecialist Hajo Beeckman ziet Weyts ook heil in rekeningrijden: “De volgende Vlaamse regering moet een algemene kilometerheffing doorvoeren. Zo kunnen we de verkeersbelasting afschaffen en aan mobiliteitssturing doen. Het is zeker niet de enige oplossing voor de files, maar ik ben er wel voorstander van.”

In de marge van het filedebat timmert de Vlaamse binnenvaart gestaag verder aan zijn fenomenale opmars. Met De Vlaamse Waterweg is er sinds begin dit jaar sprake van één sterke waterbeheerder die de schaalvoordelen van de fusie tussen nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal NV optimaal kan uitspelen. “Op dit moment is de binnenvaart al goed voor 12 % van het totale goederentransport. Tegen 2030 willen we dat aandeel vergroten tot 20 %, zodat de binnenvaart definitief kan uitgroeien tot een betrouwbaar alternatief voor wegtransport”, zegt Chris Danckaerts in een interview verderop in dit nummer. Hoop doet leven…

Veel leesplezier,

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: