Magazines / Nr 01 2019
cover_gww_be_012019

Nr 01 2019

Proactief optreden

Bruggen zijn een vaste waarde in het Vlaamse landschap. Het instorten van de Ponte Morandi op 14 augustus 2018, in het Italiaanse Genua, deed bij ons dan ook heel wat alarmbellen afgaan. “Kan in Vlaanderen ook zo’n ramp gebeuren? Hoe pakken wij het onderhoud van onze kunstwerken aan? Doen wij genoeg inspecties? Hoe robuust zijn onze bruggen? En hoe moeten we toekomstige constructies ontwerpen?”, vraagt Paul Meekels, afdelingshoofd Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, zich terecht af in De Pen.

Het Vlaamse Gewest beheert ruim 2.600 bruggen en die vragen de nodige zorg. Door de ramp in Genua werd het thema plots ook erg actueel in Vlaanderen. Want net als in de meeste Europese landen werd het gros van onze infrastructuur in de jaren 60 en 70 gebouwd. “Door een grondige systematiek van inspecties op onze bruggen toe te passen, wordt hun toestand opgevolgd en kunnen we de nodige maatregelen nemen. Uit de inspecties blijkt dat de huidige toestand van het merendeel van onze bruggen relatief goed is”, stelt Paul Meekels.

Dat een groot aantal bruggen – en ook tunnels – weldra een grondige renovatie of vervanging nodig hebben, is onvermijdelijk. Proactief handelen is de boodschap. “Er wordt te vaak te laat opgetreden”, klinkt het bij Sanacon, gespecialiseerd in betononderzoek en -advies. Het jonge bedrijf onderwierp het beton van de tunnel die het Brusselse Noord- en Zuidstation verbindt aan een grondige analyse. “Algemeen is dit een mooi voorbeeld van proactief betononderzoek. We merken dat de bewustwording groeit. Zeker in de privésector”, klinkt het bij Sanacon. Hoe het bedrijf de analyse uitvoerde, kan u lezen in onze special bruggen en tunnels.

Proactief optreden kan niet alleen een eventuele ramp voorkomen, het levert ook financieel op. En dat heeft ook Aquafin begrepen. In 2018 startte de Vlaamse waterzuiveraar een twee jaar durende studie die het beheer van de verschillende installaties duidelijk en voor een lange termijn in kaart moeten brengen. Het beoogde resultaat is een methodiek voor de bepaling van de theoretisch optimale interventiemomenten en de nodige budgettering ervan. “De plannen kan je op de onderhoudsplannen van de bovenbouw leggen zodat werken samen uitgevoerd kunnen worden, wat wederom kostenbesparend werkt”, klinkt het.

Aquafin benadrukt dat alle actoren, op alle niveaus, elkaar moeten vinden in dergelijk verhaal. Voor het beheer en de inspecties van zijn patrimonium van bruggen, sluizen en tunnels is de Vlaamse overheid daarom overgestapt naar één digitale toepassing. Met een gemeenschappelijke applicatie voor alle diensten kan het beheer van bouwwerken in de toekomst efficiënter aangepakt worden. De informaticatoepassing zal eind dit jaar gebruiksklaar zijn. Bruginspecteurs, ingenieurs, aannemers en andere specialisten zullen er dan mee aan de slag gaan. Want samenwerken is een belangrijke sleutel tot succes.

Veel leesplezier,

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

cover_gww_be_022019