Magazines / Nr 02 2016

Nr 02 2016

Tunnelgate

Er gaat tegenwoordig geen week voorbij of onze publieke infrastructuur wordt openlijk bekritiseerd. In het voorwoord van de vorige Grond/Weg/Waterbouw citeerden we een verontruste Jan Bosschem, die zich ernstige vragen stelde bij de staat van de tunnels in het centrum van Brussel. De ORI-topman gewaagde van een ‘Tunnelgate’ en gaf aan dat het de overheid (nog steeds) ontbreekt aan een langetermijnvisie voor het onderhoud van onze openbare infrastructuur. Meer dan terecht, bleek niet veel later. Zowel in de Leopold II-tunnel als in de tunnel aan de Pachecolaan kwamen enkele brokken beton naar beneden. Een flagrant gevolg van verregaande corrosie, structurele aantasting en een nijpend gebrek aan onderhouds- en herstellingsingrepen de voorbije jaren. In het laatste geval kwamen de brokstukken zelfs bovenop een auto terecht, waarna het oog van de actualiteitsstorm zich pardoes verplaatste naar onze ‘degenererende’ hoofdstad. Los van de schande die erover gesproken werd en de vurige opiniestukken die dit her en der opleverde, is het overduidelijk dat er dringend nood is aan duurzaam en structureel onderhoud. Hoe dat eventueel zou kunnen, krijgt u verderop in dit nummer uitgelegd.

Toch viel er ook goed nieuws te rapen – al blijft dat in tijden van jammerlijke incidenten en daaropvolgend sociopolitiek gebakkelei natuurlijk een tikkeltje onderbelicht. Aan ons om deze balans enigszins te herstellen, want op de Vlaamse snel- wegen blijkt de inhaalbeweging inzake structureel onderhoud wel degelijk resultaat op te leveren. Een bevraging van VAB bij duizend Vlaamse automobilisten bracht namelijk aan het licht dat de kwaliteit van het wegdek de voorbije drie jaar gevoelig verbeterd is. Maar liefst 65 procent oordeelde dat ze op dit moment ‘goed’ tot ‘zeer goed’ is (in vergelijk met 54 procent in 2013). Anderzijds is er op het vlak van zichtbaarheid en veiligheid nog heel wat vooruitgang te boeken en dient AWV de focus volgens de respondenten stilaan te verleggen naar onze secundaire wegen. Al mag dat de hoopgevende vaststelling dat structureel onderhoud zijn vruchten afwerpt uiteraard niet verdoezelen. Hopelijk neemt de Brusselse overheid hier een voorbeeld aan en werkt ze binnenkort eindelijk een doordacht langetermijnbeleid uit om de kwaliteit van haar tunnels voort- aan op peil te houden.

Voorts hebben we veel aandacht voor Antwerpen in dit nummer. Het veelbesproken Oosterweeldossier blijft de gemoederen beroeren en de vele voor- en tegenstanders verdelen. Maar dat er helemaal niets gebeurt in en rond de Scheldestad, kan niemand beweren. Zo kan u in deze editie immers lezen hoe het Noorderlijn-project enkele strategische plekken en verkeers- assen in het centrum en het noorden van de stad een geheel nieuwe gedaante zal geven. Tegen de zomer van 2019 zou dat de binnenstedelijke mobiliteit, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid sterk moeten bevorderen. Daarnaast kan het Blue O’pen-consortium Petroleum Zuid mogelijk in de loop van dit jaar al beginnen saneren in functie van de creatie van een multifunctioneel en ecologisch bedrijfsterrein. De ambities zijn groot, want op termijn zou de sterk verontreinigde site moe- ten uitgroeien tot een handelshub op Europees topniveau. Tot slot zoomen we nog even in op de renovatie van de desolate kaaien langs de rechteroever van de Schelde, een werk van lange adem dat inmiddels goed en wel aan de gang is en dat binnen een tiental jaar volledig klaar zou moeten zijn.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: