Magazines / Nr 02 2018

Nr 02 2018

KONING FIETS

Door het fietsnetwerk in 167 Europese steden uit te breiden, kunnen jaarlijks meer dan 10.000 vroegtijdige sterfgevallen vermeden worden. Dat is gebleken uit een studie van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), waaraan ook Belgische onderzoekers van de UHasselt en VITO deelnamen. Meer fietspaden leidt tot meer fietsers, met op hun beurt een betere gezondheid en een pak minder vroegtijdige sterfgevallen tot gevolg. Daar komt nog bij dat de kostenbesparing dankzij die gezondheidsbaten vele malen groter is dan de kosten voor de aanleg van fietspaden. Conclusie van het onderzoek: er is werk aan de winkel, ook in de Vlaamse steden waar al een betrekkelijk groot aandeel verplaatsingen gebeurt met de fiets. Dat kan u lezen verderop in dit magazine.

De vraag naar veiligere fietsinfrastructuur was onlangs helaas brandend actueel. Na een dodelijk ongeval op een gevaarlijk kruispunt in Oostakker nabij Gent, laaide de discussie over de aanpak van de ‘zwarte punten’ in Vlaanderen opnieuw op. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid keurde in maart een nieuwe, dynamische lijst goed met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen. De lijst is opgemaakt op basis van de ongevallencijfers in de periode 2014-2016. Voordien werkte Vlaanderen met een lijst uit 2002 met daarop 809 ‘zwarte punten’. Daarvan bleken er 22 nog niet aangepakt, waaronder het kruispunt in Oostakker. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts kondigde aan dat hij middelen vrijmaakt voor de 22 resterende punten. Maar hij werkt liever met de nieuwe, dynamische lijst die jaarlijks aangepast wordt op basis van de meest recente ongevallencijfers. Zo wil hij korter op de bal spelen.

Van de 213 ‘zwarte punten’ op de dynamische lijst zijn er intussen al 33 aangepakt. Op nog eens 44 locaties zijn er dit jaar ‘quick wins’ of snelle ingrepen gepland. Voor 61 locaties is er al een structurele oplossing gepland, maar wordt bekeken of ook hier ‘quick wins’ nodig zijn. Voor de overblijvende 75 locaties wil minister Weyts private bedrijven aan het werk zetten om ‘quick wins’ uit te werken. Bedoeling is dus dat externen helpen bij de versnelde aanpak van de zwarte punten.

Niet veel later beheerst een andere studie de nieuwsbulletins: de helft van de Vlamingen maakt zich zorgen om de veiligheid van kinderen in het verkeer. Een onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde deze keer. Ruim een kwart van de bevraagden (27 procent) vindt dat kinderen tot twaalf jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen. Als kersverse ouder kan ik dat begrijpen. Mijn nu nog amper rechtop zittende dochter is nog lang niet klaar voor de fiets, maar ik kan mij zonder veel nadenken een aantal straten en kruispunten in mijn buurt voor de geest halen waar ik haar niet langs zou durven sturen, althans niet zonder de nodige hartkloppingen en ongeruste sms’jes, whatsappjes, of wat er tegen dan ook gangbaar is, van mijnentwege, wanneer ze nog niet heeft laten weten dat ze veilig is aangekomen. Op een drukke verbindingsweg vlakbij huis is fietsinfrastructuur zelfs onbestaande en worden fietsers noodgedwongen het voetpad op geduwd. Dat kan niet de bedoeling zijn in tijden waarin iedereen de mond vol heeft van een ‘modal shift’, waarbij we met z’n allen de wagen meer moeten inruilen voor de fiets. Natuurlijk wordt er geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en ingrijpende wegenwerken vergen tijd. Verderop in dit magazine het voor- beeld van de fietssnelwegen rond Brussel, waar nog dit jaar de eerste spade in de grond gaat. Maar er is nog veel werk aan de winkel, willen we iedereen op Koning Fiets krijgen. Gelukkig zijn de lezers van dit magazine daar graag toe bereid.

Veel leesplezier,

Liesbeth Verhulst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: