Magazines / Nr 03 2018

Nr 03 2018

VERKIEZINGSKOORTS

2018 is niet alleen het jaar van de Oosterweelverbinding, het is bovenal een verkiezingsjaar. En dat is eraan te merken: dorpsfeesten worden overspoeld door naarstig handjesschuddende politici, buren gaan opnieuw de strijd aan om het meest prominente verkie- zingsbord, familiefeesten worden een pak minder gezellig door de onvermijdelijke discussies. Toch valt mij vooral het verander(en) de straatbeeld op, waarbij de ene bouwwerf na de andere opduikt. Alsof lokale besturen nog snel alles uit de kast halen zodat hun kiezers hen in oktober zeker niets kunnen verwijten. Plots is het verloederde achterafstraatje in mijn dorp voorzien van een nieuwe bestrating en riolering. Het drukbezochte sportcentrum verderop kreeg als bij toeval een gloednieuwe toegangsweg.

De piek in openbare werken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is intussen traditie. Je kan ze geen ongelijk geven. Wij – ook u en ik – liggen nu eenmaal wakker van putten in de straat, een gevaarlijk kruispunt om de hoek of een riolering die niet naar behoren werkt. Een aangenaam openbaar domein draagt bij tot de leefkwaliteit in dorp en stad en tussen ons gezegd en gezwegen: de wegenbouw kan er alleen maar wel bij varen. Stadsvernieuwing lijkt wel hét woord van de voorbije legislatuur. Verderop in dit magazine kan u lezen hoe Mechelen de voorbije jaren een transformatie onderging, met de vernieuwde winkelomgeving voorop. Mechelen werd voor zijn inspanningen beloond met de Prijs Publieke Ruimte. Niet onterecht, maar als Leuvenaar kan ik niet nalaten te melden dat Dijledelta met het Sluispark ook genomineerd was. De Vaartkom, de stationsbuurt, de Tiensestraat… Wie van u in lang vervlogen tijden in Leuven gestudeerd heeft, loopt zelfs het gevaar hele delen van de studentenstad niet meer te herkennen.

Zulke vernieuwingsprojecten hebben altijd voor- en tegenstanders. Dat afzwaaiend burgemeester Louis Tobback een totaal ander Leuven achterlaat dan de stad die hij twintig jaar geleden aantrof, staat buiten kijf. ‘Louisville’, zoals wel eens smalend naar Leuven wordt verwezen, heeft zijn naam niet gestolen. Het zal aan de kiezers zijn om te oordelen wat zij van dat nieuwe Leuven vinden.

Maar Leuven is niet voor niets een universiteitsstad. Het stadsbestuur pakt het slim aan en probeert heel wat werven voor de zomer af te ronden en pakt uit met een groots volksfeest om de stadsvernieuwing te vieren. Een beetje doorzichtig met de nakende verkiezingen, maar iedereen weet dat de gemiddelde Vlaming elke reden om te vieren met beide handen aangrijpt.

Meningen kunnen verschillen over hoe en wat – en dat is maar goed ook – maar de opwaardering van het openbaar domein kan alleen maar een goede zaak zijn, voor de bewoners, de lokale bestuurders en voor de bouwsector natuurlijk. Hopelijk zijn de nieuwbakken besturen na 14 oktober even ijverig om te investeren in het openbaar domein.

Veel leesplezier,

Liesbeth Verhulst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: