Magazines / Nr 04 2017

Nr 04 2017

De circulatiehype

Het zomert in België, en dus komen we met z’n allen massaal op straat om te genieten van het zonnetje, een frisse pint en/of aangenaam gezelschap. In de ene stad gaat dit al makkelijker dan in de andere. In Gent hebben voetgangers en fietsers sinds de veelbesproken invoering van het befaamde Circulatieplan alle ruimte om zich vlot en veilig door de straten te bewegen. Automobilisten mogen zich niet langer verliezen in de kleine steegjes van de historische stadskern en worden voortaan zo snel mogelijk richting de ring geleid. Dit om het gebruik van de auto in de binnenstad te ontmoedigen en de algemene leefbaarheid te vergroten.

Eind juni, vlak voor de start van de zomervakantie en drie maanden na de wijziging van de verkeerssituatie, werd het Circulatieplan onderworpen aan een eerste analyse. Beginnen doen we met het goede nieuws: de verkeersveiligheid is enorm toegenomen. Zo was het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden met maar liefst 25 % afgenomen, en de ongevallen met lichtgewonden met 19 %. Voorts is het aantal fietsers met 20 % gestegen en verlopen de meeste tram- en busverbindingen merkelijk vlotter (gemiddeld 15 % of meer). Het voorspelde ‘verkeersinfarct’ na de invoering van het plan is er alvast niet gekomen. Het geluid van claxons en ronkende motoren heeft plaatsgemaakt voor het gerinkel van fietsbellen en het geroezemoes van keuvelende medemensen.

Toch heeft de medaille ook een keerzijde, want automobilisten, bezoekers en toeristen zijn veel minder fan van de koerswijziging die Gent heeft ingezet. De algemene perceptie is dat de Arteveldestad niet langer toegankelijk is voor auto’s, ondanks de vele inspanningen van het stadsbestuur om de inhoud en de gevolgen van de nieuwe verkeerssituatie helder te communiceren. Dat quasi alle delen van de stad nog steeds perfect met de auto te bereiken zijn – al dan niet mits een kleine omweg via de ring – en dat de levenskwaliteit van de Gentenaars in het centrum merkelijk verbeterd is, lijkt niet op te wegen tegen de grieven van de automobilisten en de plaatselijke handelaars, die beweren dat hun klanten de stad mijden. Benieuwd of dit ook binnen een aantal jaar nog de teneur zal zijn…

Hoewel Gent door de verregaande impact van zijn nieuwe Circulatieplan de voorbije maanden met alle aandacht aan de haal ging, is het zeker niet de enige Vlaamse stad die de dominantie van Koning Auto tracht te doorbreken. Zoals verkeersexpert en professor emeritus Willy Miermans verderop in dit nummer aanhaalt, gaat het in Mechelen eveneens de goede kant op. “We trachten de auto zo veel mogelijk te weren uit het straatbeeld en in ruil nieuwe pleinen en parkjes te creëren”, liet burgemeester Bart Somers alvast optekenen in een boeiend interview in de vorige editie van Grond/ Weg/Waterbouw.

Ook Leuven pakte uit met een nieuw Circulatieplan, en dat nota bene al in het najaar van 2016 – meer dan een half jaar voor de zware aardverschuiving in Gent. De insteek was grotendeels identiek: de stad opdelen in verschillende zones, het doorgaand verkeer op de ring houden en in de historische kern meer ruimte creëren voor groen, voetgangers en fietsers. Na een eerste positieve evaluatie – 32 % meer fietsers, 8 % minder auto’s en 11,7 % meer busreizigers in de binnenstad – voerde het stadsbestuur op 31 juli jongstleden een aantal optimalisaties door. De rijrichting werd hier en daar gewijzigd, het aantal autoluwe en autovrije gebieden nam verder toe, in bepaalde straten is een knip voor het autoverkeer toegevoegd … Dit alles om de leefbaarheid in de binnenstad te bevorderen.

Kunnen we deze dagen met recht en rede spreken van een ware ‘circulatiehype’? Benieuwd of andere Vlaamse steden het voorbeeld van Gent, Leuven en Mechelen zullen volgen…

Veel leesplezier,

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: