Magazines / Nr 04 2018

Nr 04 2018

A ROOM WITH A VIEW

Een autosnelweg die er eigenlijk geen is. Dat vat mooi het verhaal van de A12 samen. De druk bereden weg tussen Brussel en Ant- werpen wordt vandaag nog steeds onderbroken door verschillende kruispunten, wat de vlotte doorgang allerminst bevordert. De A12 is dagelijkse kost in de verkeersbulletins op de radio. Ondanks de vele verkeerslichten veroorzaken de onoverzichtelijke kruis- punten helaas ook veel ongevallen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat van het ombouwen van de A12 tot volwaardige autosnel- weg al jarenlang sprake is. Het begin van de zomer bracht in dit opzicht soelaas. Eind juni kondigde Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts aan dat er schot in de zaak komt.

De Vlaamse regering heeft concrete plannen klaar voor de A12 in Aartselaar en Londerzeel ter waarde van 90 miljoen euro en het studiewerk voor de rest van de A12 tussen Brussel en Antwerpen is opgestart. De werken in Londerzeel zouden starten in 2021, die in Aartselaar het jaar nadien. Concreet zal de A12 in Londerzeel over een afstand van 800 meter deels ingegraven worden. In Aartselaar wordt de 3,3 km lange strook van aan de Terbekehofdreef/Atomiumlaan tot net voorbij het kruispunt van de Bist/Langs- laarsesteenweg aangepakt. Ook hier wordt de A12 deels ingegraven ter hoogte van de kruispunten. De kruispunten worden telkens vervangen door compacte op- en afrittencomplexen en er komen fietstunnels en fietsbruggen. Langs de A12 wordt ook gewerkt aan de fietssnelweg F28.

Bij de herinrichting van de kruispunten wordt meteen ruimte vrijgemaakt voor de tramtunnels voor de sneltram A12, die in de toe- komst pendelaars in 40 minuten van Willebroek naar Brussel-Noord zal voeren. Minister Weyts liet ook nog weten dat hij zijn dien- sten heeft opgedragen om vaart te zetten achter het studiewerk voor de rest van de A12. Het gaat onder meer over de aanpassing van de A12 boven de Vilvoordsesteenweg in functie van uitzonderlijk vervoer en de aanleg van een verkeerswisselaar van de A12 met de N16 en de N17.

De plannen voor de A12 zijn niet nieuw maar de concrete datum stemt de burgemeesters van de omringende gemeenten alvast positief. De aankondiging komt geen moment te vroeg. Nog geen twee weken later gebeurt opnieuw een zwaar verkeersongeval op het befaamde ‘Duvel-kruispunt’.

Veiliger zal de A12 alleszins worden. Of dit lelijkste stukje België, zoals de A12 wel eens omschreven wordt, er mooier op zal wor- den, valt nog te bezien. De bewoners van woonzorgcentrum De Zonnewende laten het alvast niet aan hun hart komen. Daar blij- ken de woningen met zicht op de Boomsesteenweg zelfs meer in trek dan die met zicht op de tuin. “De Boomsesteenweg, daar is altijd leven. Gebeurt er een accident? Dan is dat het gesprek van de dag”, laat de directeur optekenen in de Gazet van Antwerpen. Geef mij dan toch maar zicht op zee.

Veel leesplezier,

Liesbeth Verhulst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: