Magazines / Nr 04 2019
cover_gww_be_042019

Nr 04 2019

Digitalisering en veiligheid op het spoor

We kunnen er niet om heen: wereldwijd is een digitale transformatie aan de gang. Een ideale tijd voor de sector om zich te ontdoen van de – soms onterechte – oubollige en vastgeroeste perceptie. Want ook de infra- en railsector ontspringen de digitale dans niet.
Spoorwegbeheerder Infrabel zit op de juiste trein en benadrukt het belang van digitalisering. “Dat belang kan nauwelijks onderschat worden”, vertelt Luc Lallemand, CEO van Infrabel, in een interview met Grond/Weg/Waterbouw. “Onze maatschappij, in het algemeen, maakt al geruime tijd de overstap van mechanisch naar digitaal en de spoorwegen kunnen uiteraard niet achterblijven. Heel wat mensen denken nog steeds dat het spoor een oubollige industrie is, maar het tegendeel is waar. We zijn in onze sector en in vergelijking met onze Europese collega’s zelfs een voorloper in de digitale revolutie.”

Binnen dat digitaal verhaal speelt open data een belangrijke rol. Het delen van open data was in eerste instantie gericht op overheden, maar ook bedrijven zien steeds meer het nut van het delen van informatie. “Open data zit er aan te komen voor iedereen”, vertelt Luc Lallemand. “Binnen afzienbare tijd zal het sowieso wettelijk verplicht worden. Als bedrijf moeten we daarop voorbereid zijn. Het spreekt voor zich dat we geen gegevens delen die de privacy van iemand in het gedrang brengen, net zoals we ook geen gevoelige data delen over onze kritische infrastructuur en dat in het kader van de veiligheid.”

Want wie over de railsector spreekt, neemt automatisch ook het thema veiligheid in de mond. In het kader daarvan organiseerde de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw) het voorbije voorjaar de eerste Veiligheidsdag, onder het motto horen, zien en gezien worden. Tussen 2011 en 2015 daalde het aantal arbeidsongevallen in de spoorwegsector met ruim 46 %. Prima nieuws, maar allerminst een reden om de aandacht te laten verslappen. “Integendeel”, waarschuwt Uasw-voorzitter Dirk Rotthier in Grond/Weg/Waterbouw. “De verletmeter arbeidsongevallen (VA) van Constructiv, die de ernst van de ongevallen meet via de duur van de afwezigheid, is tussen 2014 en 2015 met bijna 15 % gestegen in bouwsector. En sinds 2016 is er bovendien een stijging merkbaar van afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongevallen met minder dan 30 dagen ongeschiktheid.”

Tijdens diezelfde Veiligheidsdag werd eveneens het belang van samenwerking tussen alle actoren benadrukt. Van opdrachtgever over aannemer tot veiligheidscoördinator. Veiligheid is nooit iemands schuld of verantwoordelijkheid, het is altijd een zaak van allen. En dat geldt als een rode draad doorheen de hele sector. Want of het nu over digitalisering, veiligheid of de steeds harder woedende war for talent gaat: wie in hetzelfde schuitje zit, trekt best aan hetzelfde zeel.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

cover_gww_be_032019cover_gww_be_052019