Magazines / Nr 06 2017

Nr 06 2017

Alles voor de veiligheid

De redenen voor innovatie in de wegenbouw- en infrastructuursector zijn legio. Nieuwe asfalt- en betonverhardingen bevorderen de levens- duur van het wegdek, verkleinen de nood aan onderhoud en reduceren het zogenaamde ‘rolgeluid’. Dynamische signalisatie speelt in op de actuele verkeerssituatie, informeert de bestuurders en optimaliseert de verkeersdoorstroming bij eventuele opstoppingen of ongevallen. En dan hebben we het nog niet over spitstechnologie zoals bestrating met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen, die elektriciteit leveren voor straatverlichting, verkeerslichten en/of omringende gebouwen en woningen. Of over smart city-toepassingen, waarbij een inventief netwerk van sensoren een schat aan informatie oplevert, die kan worden gebruikt om bepaalde processen aan te sturen of de werking van verschil- lende systemen op elkaar af te stemmen (zie verderop in dit nummer).

Ook in functie van de verkeersveiligheid wordt er volop ingezet op innovatie. Denk bijvoorbeeld aan het ‘lichtgevende fietspad’ dat onlangs in Dendermonde werd aangelegd in het kader van een proefproject. Overdag ziet het eruit als een dubbele appelblauwzeegroene strook (aan weerszijden van de rijweg), die zonder meer vloekt met de rest van de omgeving. Maar ’s nachts of bij zwaarbewolkt regenweer komt de meer- waarde van de reflecterende coating helemaal tot haar recht. In tegenstelling tot de traditionele okerkleurige fietssuggestiestroken springt ze namelijk enorm in het oog. Dankzij de glaskristallen die in de coating verwerkt zijn, weerspiegelen de stroken het licht van auto- en fietslam- pen of straatlantaarns, waardoor automobilisten alerter zijn voor zwakke weggebruikers. De uitgesproken kleur is niet gekozen omwille van esthetische motieven, maar wel omdat we ze in donkere omstandigheden uitstekend kunnen waarnemen. Het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts liet al weten dat het niet weigerachtig staat tegenover zulke experimenten. “Als zo’n reflecterend fietspad bijdraagt tot de verkeersveiligheid, zullen we de zaak zeker bekijken. Maar we roepen alleszins niet op om alle fietspaden in appelblauwzeegroen te schilderen”, luidde het in een eerste reactie.

Let wel: de term ‘lichtgevend’ is in het geval van de dubbele fietssuggestiestrook in Dendermonde ietwat ongelukkig gekozen. De reflecte- rende coating gedijt enkel bij externe lichtbronnen en moet dus beschenen worden om die uitmuntende zichtbaarheid te kunnen garanderen. Er bestaan echter verwante toepassingen die wél zelf licht genereren. Verderop in dit nummer vindt u bijvoorbeeld een artikel over een vloeibare, fluorescerende rubbercoating die het licht overdag opneemt en ’s nachts opnieuw afgeeft. Dit is te danken aan het feit dat er fosfor in verwerkt is. “Labotesten wezen uit dat de coating liefst 96 uur licht kan geven. Ruimschoots voldoende voor een toereikende zichtbaarheid, zelfs gedurende de wintermaanden”, aldus de man die het systeem bedacht. Eerder dit jaar berichtten we in dit magazine ook al over een gelijkaardig concept, dat echter niet gebaseerd is op een coating, maar wel op glasparels in belijning die gecoat zijn met fotoluminescerende pigmenten.

Naast coatings bestaan er overigens nog allerlei andere innovaties die de verkeersveiligheid bevorderen. Verderop in dit nummer – het is de laatste keer dat we deze term gebruiken, beloofd! – kan u in het interview met dr. ing. Wim Van den Bergh (Universiteit Antwerpen) kennis- maken met een gesofisticeerd asfaltzonnecollectorsysteem dat fietspaden gedurende de winter ijsvrij houdt en het ontstaan van plassen verhindert door spoorvorming tegen te gaan. Via Warm of koud water dat door een kronkelende buis in de onderlaag van de wegconstructie gestuwd wordt zal het bovenliggende asfalt opwarmen (winter) of afkoelen (zomer). Dit zorgt voor een verkleining van het temperatuursinter- val in het asfalt, wat bevorderlijk is voor de kwaliteit en de levensduur van het wegdek.

Kortom: aan goede ideeën en vooruitstrevende ontwikkelingen geen gebrek. En aan interessant leesvoer voor de eindejaarsdagen ook niet…

Veel leesplezier en fijne feesten!

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: