Magazines / Nr 06 2018

Nr 06 2018

DigiTAAL

Digitalisering. Een term waar we vandaag niet meer omheen kunnen, tot spijt van wie het benijdt. Robert de Mûelenaere, Gedele- geerd Bestuurder van de Confederatie Bouw, stelt de zaken in onze rubriek De Pen op scherp: “Digitale transitie zorgt voor een hogere productiviteit en dus ook een niet te verwaarlozen verlaging van de loonkosten, maar ook voor een verhoogde veiligheid. Al die voordelen kunnen we niet langer negeren. The digital future is now!”

De voordelen mogen dan onmiskenbaar zijn, toch is nog lang niet iedereen mee in het digitale verhaal. Uit een onderzoek van de Confederatie Bouw, waaraan 272 bouwondernemingen hebben deelgenomen, bleek recent dat slechts 3 % al aan 3D-printing doet, 3 % robotisering toepast, 1 % met drones werkt en 4 % gebruikmaakt van BIM of Building Information Modeling. Een groot aandeel van de bevraagden, 20 %, drukt wel de intentie uit om één of meerdere toepassingen in de nabije toekomst te willen integreren. Maar liefst 41 % ziet er het nut niet van in.

Een koude douche, mag u wel stellen, voor iedereen die de digitale transitie behartigt. Digitaliseren is duidelijk niet zo vanzelfspre- kend voor een grote meerderheid van de bouwbedrijven. Toch mogen we de digitale toekomst van onze sector ook niet te som- ber inzien. Tal van praktijkvoorbeelden in dit magazine tonen onomwonden aan hoe digitalisering een meerwaarde kan bieden.

Voor de renovatie van de Leopold II-tunnel in Brussel blijkt het BIM-model cruciaal om alle technieken, van civiele werken tot elektromechanica, op elkaar af te stemmen. Ook voor de onderhoudsfase van de tunnel is BIM een onontbeerlijke tool voor het consortium Circul 2020. Verderop in dit magazine leest u hoe BAM Contractors een BIM-model hanteert voor de vernieuwing van de westelijke toegang tot Campus Gasthuisberg van het UZ Leuven. Volgens projectmanager Bert Swennen is BIM zeer nuttig voor complexe wegenwerken. En het gaat om meer dan coördinatie en planning. Het 3D-model én dronefoto’s bleken in Leuven handige communicatietools naar de opdrachtgevers en gebruikers van het ziekenhuis toe. De opmars van 3D-machinesturing laat zich ook in dit magazine voelen. Zo kan u lezen hoe de duizendste 3D-GPS-machinesturing van Topcon geïnstalleerd is op een nieuwe graafkraan van Aannemingsbedrijf Aertssen. Op de ring van Couvin rijdt dan weer een robot rond voor het uitzetten van punten en het aanbrengen van voormarkeringen.

Er mag dan nog veel werk aan de winkel zijn, de digitale transitie is ingezet. Indien u nog niet overtuigd bent, laat u dan alvast inspireren door de projecten in dit magazine.

Veel leesplezier,

Liesbeth Verhulst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

cover_gww_be_012019