Tagarchief: Infrakit

Duurzaamheid, digitalisering en innovatie bij Dura Vermeer

DJI_0239
Lees het gehele artikel

Zijn functie is een bijzondere, een functie die een paar jaar geleden nog niet bestond. ‘BIM-regisseur’, staat er op het visitekaartje van Koen Verbruggen, werkzaam bij Dura Vermeer. “Mijn afdeling bestaat nu een aantal jaar en draagt bij aan de drie vernieuwingsambities van Dura Vermeer”, vertelt Koen. “Dat zijn Duurzaamheid, Digitalisering en Innovatie.”

Infrakit verschaft uitvoerders bij Dura Vermeer inzicht dat voorheen alleen de maatvoerder kon geven.

Samenwerking bij grondwerken

“Voor grondwerken werken we samen met Infrakit”, legt Koen uit. “Binnen een project zijn er altijd meerdere partijen die informatie nodig hebben en die informatie genereren. Vroeger stond deze informatie op aparte tekeningen, dat werkte fouten in de hand. Door alles in een up to date 3D model te hebben staan, beschikt iedereen over de juiste informatie en is hetgeen er aangeboden wordt actueel. Het werk van mijn afdeling is het op elkaar laten aansluiten van de aangeleverde digitale gegevens.” Infrakit is bij Dura Vermeer in beeld gekomen bij de uitvoering van regionale projecten. “Door gebruik te maken van Infrakit lieten we bij deze kleinere projecten uitvoerders, maatvoerders en grondwerkers met elkaar samenwerken. Een mooi voorbeeld is het gebruik van piket paaltjes, vroeger was dat op basis van handmatig meetwerk, maar dat gebeurt nu op basis van GPS. Dat betekent dat de uitvoerder geen visuele controle meer heeft op wat er in het veld gebeurt. Met Infrakit krijgt hij toch alle benodigde inzichten, omdat we de uitzetpunten en 3D modellen daarmee visualiseren op pc en tablet. Zowel de machinist als de uitvoerder profiteren dus van het instant ter beschikking hebben van de juiste data.”

Dennis vult aan: “Dat eerste contact is er gekomen bij de uitvoering van een rioleringsreconstructie. De samenwerking is zo succesvol, dat Infrakit door Dura Vermeer nu ook bij grotere projecten wordt ingezet.” Koen: “De eerste twee grotere projecten met Infrakit zijn voor ons pilots, om te kijken of we deze werkwijze integraal willen doorvoeren op alle projecten.”

Rob de Graaf, uitvoerder bij Windplanblauw.

Windplanblauw

In Swifterbant komen 37 landgebonden windturbines, onder de naam ‘Windplanblauw’. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het ontwerp van de funderingen voor de windmolens en de wegen op het windmolenpark. “We hebben het over zo’n 20 km parkweg”, schetst Koen. “Het gebied bestaat uit weiland met een oppervlakte van zo’n 20 km x 20 km. Er is sprake van meerdere grondeigenaren, met bijbehorende erfgrenzen. Onze projectambitie is alles in 3D te ontwerpen, ook het grondwerk, om te komen tot een integraal coördinatiemodel in 3D. Alle grondwerk wordt met behulp van GPS gedaan en de uitvoerder krijgt inzicht via Infrakit. Ook de infrakeuringen doen we op basis van metingen in plaats van formulieren.”

Dennis vult aan: “Door de GWW-keuringen op basis van metingen via Infrakit te laten lopen, kan je alle meetgegevens van maatvoerder en uitvoerder visueel maken op één plek. Dat schept de mogelijkheid om tijdens het proces het opleverdossier te maken, waar de as built gegevens onderdeel van zijn. Overige documenten zijn bijvoorbeeld tekeningen, 3D modellen en gemaakte foto’s.”

Koen: “Via Infrakit sturen we op afstand 3D modellen naar de machines.”

Machine updates op afstand

Bij Windplanblauw is Infrakit niet gekoppeld aan het materieel via 3D machinebesturing, maar op een ander windpark van Dura Vermeer wel. Koen licht toe: “Via Infrakit sturen we op afstand 3D modellen naar de machines. Er hoeft dus niemand meer met een USB-stick langs al het materieel. De uitvoerder kan de machinist ook de opdracht geven om meetpunten op te nemen met zijn machine, zodat de voortgang van het proces op een toegankelijke manier digitaal inzichtelijk wordt.”

Infrakit verschaft uitvoerders bij Dura Vermeer inzicht dat voorheen alleen de maatvoerder kon geven. “Infrakit zorgt op deze projecten voor een reductie in faalkosten, stilstand en verbetert de samenwerking tussen maatvoerder en uitvoerder”, aldus Koen. “Infrakit verzorgt op deze projecten de ‘single source of truth’ met betrekking tot gps en grondwerk waarin data van eigen en externe partijen samen komen.”

Compatibiliteit en onafhankelijkheid vormen de basis voor succes 

Infrakit_final_hires_007 kopiëren
Lees het gehele artikel

“Wanneer we kijken naar Infrakit, dan is het eerste dat opvalt de onafhankelijkheid van merken en andere platforms”, opent Tiny Nuiten het gesprek. “We zijn niet gebonden aan één specifiek merk. Machinebesturing of een meet-app? Sluit maar aan. Dat geldt ook voor overige data zoals documenten, rapporten, foto’s… Infrakit is compatibel met alle vormen van data en accepteert werkelijk alles.”

Tiny Nuiten, Algemeen Directeur van Infrakit.

Schoenmaker blijf bij je leest

Bij Infrakit geldt het principe ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Tiny Nuiten: “We maken geen experimentele uitstapjes. We kiezen er bewust voor om wat wij doen extreem goed te doen. Wat we niet in huis hebben, halen we bij andere specialisten. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig mee om, dat zijn niet de eerste de beste bedrijven. We willen tenslotte over de hele linie kwaliteit waarborgen.”

Infrakit zorgt ervoor dat hardware fabrikanten kunnen koppelen. Dat geldt ook voor andere dataverwerkers, zoals Microsoft, Viktor, Relatics of Autodesk. “We zoeken daarom steeds de connectie met specialisten die raakvlakken hebben met wat wij doen en waarmee we overlappingen hebben. Je gaat partnerships aan en onze klanten valideren het geheel. Onze grote klanten zijn voortdurend bezig met het digitaliseringsproces en zoeken ‘the right tools for the right job’. Een van die tools is Infrakit. Wij zorgen voor de verbinding tussen alle andere tools die zij gebruiken en spelen om die reden een centrale rol in het digitaliseringsverhaal.” Als voorbeeld haalt Tiny Nuiten de samenwerking met Relatics aan: “Klanten gebruiken dat en willen informatie toetsen, vandaar de integratie met Relatics.”

Onafhankelijkheid als speerpunt

Infrakit draagt haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel. “We kunnen niet kiezen voor slechts één connectie. We willen open werken.
Infrakit is uitgegroeid tot een centrale ontsluiter van Building Information Data. Of het nu gaat om dat ene model, die ene tekening, die specifieke foto of dat document, met Infrakit kun je heel goed vooraan in de keten alles centraliseren en voor iedereen beschikbaar maken.”

Infrakit is compatibel met alle vormen van data en accepteert werkelijk alles.

Wie eenmaal begint met digitaliseren zal snel de smaak te pakken krijgen, is onze ervaring. Tiny Nuiten beaamt dat. “Ja, digitaliseren smaakt naar meer. Het begint bij één aspect en daarna breidt het wensenpakket zich als een olievlek uit. Het mooie van Infrakit is dat het is voorbereid op deze expansie. Infrakit is je steun en toeverlaat die je bij de hand neemt, door alle facetten van het proces heen. Dat is pure bedrijfsoptimalisatie. Iedereen kan zijn info kwijt en delen met de betrokkenen.”

Ook voor projecteigenaren en opdrachtgevers

Een bijkomende, niet onbelangrijke factor is het feit dat projecteigenaren en opdrachtgevers steeds meer belangstelling krijgen voor Infrakit. “Logisch, want zo kan men over de schouder meekijken, in de wetenschap dat alles altijd real-time en actueel is. Sommige overheidsinstanties schrijven Infrakit momenteel zelfs voor in hun bestekken. Wist je dat Infrakit ideaal is om het hele aanbestedingsproces te begeleiden? Door continu met Infrakit te werken vanaf het moment van aanbesteding, kun je Infrakit ook prima in de onderhoudsfase inzetten. Dus van voorbereiding, uitvoering, oplevering tot onderhoud heb je alle gegevens mooi centraal en geactualiseerd staan.”

BIM gemakkelijk ontsluiten

Infrakit is een zogenaamde ‘single point of truth’. “Een centraal punt om realtime data te ontsluiten. Staat iets eenmaal in Infrakit? Dan wordt over de hele linie dezelfde taal gesproken. Infrakit is daarmee een ‘gateway’ in en uit BIM. Makkelijker kun je data in BIM niet benaderen”, legt Tiny Nuiten uit. “Tot slot nog een mooi voorbeeld. Recente ervaringen hebben onze klanten geleerd dat door Infrakit over de gehele linie in te zetten besparingen werden gerealiseerd tussen de 10 en 20 % van het projectbudget. Dit is geen voorspelling, maar een ervaring. Dan begrijp je hoe belangrijk Infrakit kan zijn.”     

Er zijn geen remmingen meer om volledig te digitaliseren

infrakit_final_hires_007_300dpi-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Machinesturing heeft de toekomst. Met de digitaliseringsslag die momenteel in de sector gemaakt wordt, neemt de vraag naar automatisering van het machinepark toe. Werk voor specialisten, aangezien software, hardware en cloudconnectiviteit samen de cocktail vormen voor succesvolle machinesturing.

KunstmatigeIntelligentie2

Schematische weergave van het digitaliseringsproces.

 

Een echte specialist op het gebied van machinesturing is 3D-Consult. Mede-eigenaar Bram van Campenhout praat met ons en al snel blijkt dat de expertise die hij bezit voortkomt uit een persoonlijke passie voor het digitaliseren van machines en processen. “We zijn een landmeetkantoor gespecialiseerd in machinesturing”, opent Van Campenhout het gesprek. “Die twee disciplines hebben in de digitale wereld mooie raakvlakken.”

Twee kernactiviteiten

3D-Consult bestaat inmiddels bijna 4 jaar en stoelt op twee kernactiviteiten. Van Campenhout benoemt deze als volgt: “We ontplooien landmeetkundige activiteiten, denk bijvoorbeeld aan het maken van 3D-plannen van bouwplaatsen of volumeberekeningen. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in machinesturing. We installeren de benodigde hardware op de machines, zoals een controlescherm, een GNSS-ontvanger en alle benodigde sensoren. De kalibratie van de machine nemen we ook voor onze rekening en als kers op de taart kunnen we ook opleidingen verzorgen van landmeters, projectbegeleiders en machinisten. In de praktijk komt het erop neer dat de machinist op zijn eigen scherm ziet wat wij in 3D getekend hebben. Natuurlijk hoort ook een goede nazorg bij onze dienstverlening, telefonisch en on site.”

dsc05840_300dpi-kopieren

Wim Cools, zakenpartner van Bram van Campenhout bij 3D-Consult.

 

Merkonafhankelijk werken

Merkonafhankelijkheid zit in het DNA van 3D-Consult. “We bieden onze diensten (voorbereiding, installatie en ondersteuning) aan voor alle merken machines en machinesturing en willen graag de hele infrasector helpen om de digitaliseringsslag te maken. Om die reden is werken met Infrakit voor ons van groot belang. Met Infrakit kunnen we de hele digitalisering van het bouwproces mogelijk maken. Alleen als we drempels wegnemen bij onze klanten kunnen we breed werken, met Infrakit gaat dat perfect”, aldus Van Campenhout.

Infrakit werkt Open Source en dus zelf ook merkonafhankelijk. Van Campenhout is enorm te spreken over de compatibiliteit en connectiviteit: “Infrakit is makkelijk te koppelen aan andere pakketten, of het nu om documentbeheer of om remote access van machines gaat. We werken sinds het begin van dit jaar met hen samen en zijn officieel reseller voor de BeLux-markt. Er is een snel toenemende vraag vanuit de markt naar de oplossingen die Infrakit biedt en aan ons de dankbare taak om mensen de weg te wijzen. De problemen waar de sector voor staat als het om digitalisering gaat zijn alom bekend, nu is het aan ons om de oplossing net zo bekend te maken.”

infrakit_final_hires_003_300dpi-kopieren

Met Infrakit kan de hele digitalisering van het bouwproces mogelijk gemaakt worden.

 

BIM

Werken met Infrakit verlaagt de faalkosten en verhoogt de efficiëntie volgens Van Campenhout. Hoe wordt dit bereikt? “Altijd de juiste planrevisie, altijd de juiste planning”, klinkt het. “De verschillende actoren binnen een bedrijf of een tijdelijke vereniging kunnen beter samenwerken dankzij Infrakit. Comfortabel voor iedereen en met een volledige transparantie in het gehele bouwproces. De landmeter zet een plan-update online, de machines kunnen hier onmiddellijk mee werken, de werfleider raadpleegt diezelfde plannen in de cloud, voegt as-built metingen toe en vult documenten in, de projectleider en opdrachtgever kunnen status van het project live volgen.”

3D-consult is first point of contact voor de BeLux-markt. “We helpen bedrijven met het implementeren en opstarten van Infrakit en wijzen de weg in de BIM-cloud”, aldus Van Campenhout. En de toekomst? “Denk er maar eens over na waar dit heen gaat. Werken met BIM wordt vanzelfsprekend, correcte en up to date data zullen toelaten het beheer van bouwplaatsen even efficiënt te maken als een traditionele productieomgeving. We werken momenteel aan half autonome machines. Uiteindelijk wordt dat volledig autonoom. Stof tot nadenken dus.”