Tagarchief: innovatie

Duurzaamheid als rode draad in het volledige productgamma

img_0047-kopieren
Lees het gehele artikel

IKO road profileert zich al jaren succesvol als totaalleverancier van producten en oplossingen voor de aanleg en de renovatie van wegoppervlakken. Van autowegen tot en met fiets- en voetpaden. En steeds met duurzaamheid als een van de belangrijkste pijlers binnen het productgamma, zowel binnen IKO road als de overkoepelende IKO Group. “Een zo lang mogelijke levensduur, samen met de kwaliteit, zijn van cruciaal belang”, vertelt Patrick Jonckers, commercieel directeur bij IKO road.

Een compromisloze kwaliteit, een compleet assortiment, technische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van wegenbouwwerken en steeds innoveren … Het zit allemaal in het DNA van IKO road. En dat is met duurzaamheid niet anders. Patrick Jonckers: “Voor al onze producten is duurzaamheid een van de belangrijkste aandachtspunten. Een product waarin dat duurzaamheidsaspect uitdrukkelijk naar voren komt is asfaltwapening. IKO is al enkele jaren exclusief verdeler van Grid Glass (glasvezelwapening, red.) en Grid Carbo (carbonwapening, red.) van S&P Clever Reinforcement. Twee producten die de duurzaamheid in asfaltconstructies stevig verhogen.”

Met IKO Oecophalt Blue 0/6 ontwikkelde IKO road het eerste product dat een COPRO-certificaat voor koude asfaltklasse A in Vlaanderen mocht ontvangen.

 

IKO Oecophalt Blue 0/6

Ook koudasfalt, al meer dan twintig jaar een vaste waarde in het IKO road-assortiment, blinkt uit in duurzaamheid. Reactief koudasfalt heeft uitgehard quasi dezelfde eigenschappen als warm asfalt. Het grote voordeel is de langere levensduur en een zeer snelle uithardingstijd. Met IKO Oecophalt Blue 0/6 ontwikkelde IKO road overigens het eerste product dat een COPRO-certificaat voor koude asfaltklasse A in Vlaanderen mocht ontvangen. Patrick Jonckers: “En tot op heden zijn wij nog steeds de enige die deze certificatie heeft. Ons koudasfalt is een ecologisch product, zonder solventen of oplosmiddelen. IKO Oecophalt Blue 0/6 wordt geleverd in herkenbare blauwe luchtdichte zakken van 16 kg. Dit is een voordeel naar gewicht toe en we beperken ook de afvalberg.”

Innovatie in eigen huis

Niet alleen binnen IKO road, maar binnen de rest van de IKO Group (IKO enertherm, IKO protect, IKO pro,  IKO roofing en Aquaplan) speelt duurzaamheid een cruciale rol. IKO zet resoluut in op ecologische producten, duurzame bouwsystemen en een totaalaanbod van producten. Ontwikkelen en innoveren doet IKO grotendeels in eigen huis, met een eigen expertisecentrum in Antwerpen. Door middel van doorgedreven research en development wordt daar hard gewerkt aan de producten van morgen. “De grote meerderheid van onze producten is eigen ontwikkeling en productie, met een lange levensduur als één van de belangrijkste uitgangspunten. Die langere levensduur wordt steeds belangrijker. En dat geldt niet alleen voor onze producten, maar voor de hele sector”, besluit Patrick Jonckers.    


IKO

d’Herbouvillekaai 80,
2020 Antwerpen

T +32 3 248 30 00

www.ikoroad.com

“Beton heeft een mooie toekomst voor zich”

concrete-day-2019-76-sur-246
Lees het gehele artikel

Op dinsdag 17 oktober vond de jaarlijkse hoogmis van de betonsector plaats in het Brussels Arena Lotto Park (het voormalige Constant Vanden Stock Stadion) in Anderlecht. De 39ste editie van de Concrete Day, een organisatie van de Belgische Betongroepering (BBG-GBB), lokte meer dan zevenhonderd professionals en studenten met een identieke passie: kwalitatief en duurzaam beton, dat jaar na jaar verrijkt wordt met behulp van innovatieve technologieën.  

In zijn welkomstwoord verduidelijkte Johan Vyncke als kersvers voorzitter eens te meer de voornaamste doelstelling van de Belgische Betongroepering: de promotie van beton in al zijn aspecten en kennisuitwisseling tussen specialisten van diverse pluimage. Om dit voor elkaar te krijgen, organiseert de BBG tal van activiteiten, waaronder opleidingen (zie programma hiernaast), studiedagen en werfbezoeken. De Concrete Day is doorheen de jaren uitgegroeid tot een begrip binnen de sector. Als vanouds had de BBG het stadion van Anderlecht afgehuurd om de vele bezoekers een boeiend programma met allerhande workshops (in de vorm van parallelsessies) te kunnen aanbieden, met onderzoek, innovatie, standaardisatie en praktijktips als inhoudelijke rode draad. 

 

Johan Vyncke plaatst zijn welkomstwoord.

Studenten op post

In de traditionele Infobeton Student Contest ging de hoofdprijs dit jaar naar de studenten van de ULiège. Zij haalden het nipt van hun collega’s van de Hogeschool van de Provincie Luik. De studenten van de KU Leuven en de UGent kaapten samen de Studieprijs 2019 weg met hun eindwerk over een vezelbeton met een uiterst hoge performantie en de optimalisatie van 3D-printen in beton. 

Concrete 4.0

Beton is een materiaal dat perfect binnen de meest recente technologische en digitale
(r)evoluties past. Een van de vier parallelsessies was dan ook integraal gewijd aan deze thematiek. Kwamen onder meer aan bod: het gebruik van macrosynthetische polypropyleenvezels om beton te versterken, de link tussen beton en BIM (eerst in theorie en vervolgens via een casestudy van Crematorium Stuifduin in Lommel), CSC-certificatie, een softwareoplossing om een 3D-structuurmodel om te zetten in een analysemodel voor calculatie en dimensionering, een software voor de nauwkeurige berekening van wapening, enzovoort. “Het is vandaag immers onmogelijk om technologische innovatie te negeren als we het potentieel van beton ten volle willen benutten en de kwaliteit verder willen bevorderen. Afgaande op alle nieuwe ontwikkelingen, kunnen we stellen dat beton een mooie toekomst voor zich heeft”, aldus de BBG. 

Traditiegetrouw werd tijdens de Concrete Day de door infobeton.be gesponsorde studentenwedstrijd georganiseerd.

Cursus betonwegen

De Concrete Day is de ideale gelegenheid om kennis te maken met nieuwigheden en knowhow uit te wisselen, maar daar blijft het niet bij. Zo ging in november de cursus ‘Betonwegen’ van start, een initiatief van de BBG in samenwerking met de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM) en met steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton), het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) en FEBESTRAL. Daarin worden de verschillende facetten van betonwegen belicht: verhardingen in platenbeton en doorgaand gewapend beton, de samenstelling van beton voor de wegenbouw, het onderhoud en de herstelling van het wegdek, esthetische bekledingen in gekleurd uitgewassen beton en printbeton, cementgebonden funderingen … Al wie betrokken is bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van betonwegen – lees: ingenieurs, aannemers, verantwoordelijken van betoncentrales, studiebureaus, controle- en certificatieorganismen en ingenieurs van technische diensten in de gemeenten, provincies en gewesten – komt in aanmerking. De cursus omvat zowel een theoretisch gedeelte als een interactief praktisch luik met oefeningen (in de vorm van een groepswerk), verbeteringen en discussies. “Dit vereist een actieve deelname van de studenten, waardoor ze een zo groot mogelijk voordeel uit de cursus zullen kunnen halen, zeker in combinatie met de feedback van de aanwezige experten”, besluit de BBG. 

Wereldwijde marktleider op het vlak van bitumenproductie blijft duurzaam innoveren

shell_le-mans_mgl8052
Lees het gehele artikel

De bitumenmarkt is allerminst te vergelijken met een kabbelend beekje. Integendeel: de situatie was de voorbije twee jaar behoorlijk gespannen, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Bepaalde actoren verdwenen, verschillende raffinaderijen sloten de deuren en ook de transporteurs stonden onder druk. Los van de specifieke lokale context, die bijkomende uitdagingen met zich meebrengt en die de omstandigheden dus eens zo complex maakt, moeten de raffinaderijen hun werking ook zien af te stemmen op de Europese regelgeving. 

Karel Poncelet, technisch en commercieel verantwoordelijke voor België en Luxemburg bij Shell Bitumes, legt uit welke strategie de wereldwijde marktleider in ons land hanteert: “2020 wordt een scharnierjaar voor de bitumenmarkt, aangezien de nieuwe regelgeving van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in werking treedt. Deze stipuleert dat schepen hun zwaveluitstoot drastisch moeten terugdringen. De raffinaderijen zijn zich volop aan het aanpassen om de maritieme sector brandstof met een verminderd zwavelgehalte te kunnen aanbieden (LSFO – low sulphur fuel oil), maar dat gaat gepaard met onzekerheid en volatiliteit op de bitumenmarkt.”

In de loop van de voorbije twee jaar, die behoorlijk tumultueus verliepen, paste Shell Bitumes zijn logistieke flow voortdurend aan om klanten optimaal te kunnen (blijven) bedienen. (Beeld: Stuart Conway)

Een gesmeerde logistiek

In de loop van de voorbije twee jaar, die behoorlijk tumultueus verliepen, paste Shell Bitumes zijn logistieke flow voortdurend aan om klanten optimaal te kunnen (blijven) bedienen. Karel Poncelet: “Zelfs wanneer we in een veranderende en onvoorspelbare context moeten opereren, zet Shell Bitumes maximaal in op een duurzame productie en distributie van bitumen. We zijn de grootste internationale producent en verdeler van bitumen en zullen dat ook in de toekomst blijven, vermits we onze strategie continu aanpassen om de nieuwste uitdagingen op de markt het hoofd te kunnen bieden. We beschikken over een complex netwerk van raffinaderijen en depots waarmee we de Belgische markt zowel kunnen voorzien van standaardproducten als van performantere bitumenvarianten (polymeer gemodificeerd bitumen of PMB).”

“We zijn ook steeds actiever op regionale markten. Onze Belgische klanten krijgen soms concurrentie van Duitse, Nederlandse of Franse collega’s. Zij moeten zich dus eveneens aanpassen, bijvoorbeeld door te investeren in hun opslag- en transportcapaciteit. Hoe beter we op de hoogte zijn van de toekomstige projecten van onze klanten en hun noden qua bitumenproductie en -transport, hoe meer we er intern rekening mee kunnen houden en hoe beter we hen tegemoet kunnen komen.”

De wereldwijde marktleider op het vlak van bitumenproductie investeert continu in onderzoeksprojecten en de ontwikkeling van nieuwe producten. (Beeld: Stuart Conway)

R&D en innovatie

Shell Bitumes is en blijft een voortrekker op het vlak van innovatie in de bitumenindustrie. Het investeert continu in onderzoeksprojecten en de ontwikkeling van nieuwe producten in zijn internationaal R&D-centrum in het Indische Bangalore. 

De meest recente spraakmakende innovatie is Shell Bitumen FreshAir, de enige variant die bijdraagt aan het neutraliseren van de typische bitumengeur en die ook bijdraagt tot de verbetering van de plaatselijke luchtkwaliteit door de uitstoot van gassen en fijnstof tijdens de productie en de plaatsing van wegbedekkingen gemiddeld 40 % te reduceren (in vergelijking met een standaardbitumen). Shell Bitumes helpt zijn partners en eindklanten op die manier uit de brand met constant evoluerende wegenbouwoplossingen.

Karel Poncelet: “Onze technische expertise beperkt zich niet tot de lancering van nieuwe innovatieve producten. We stellen ze ook ter beschikking van onze klanten. Dankzij ons European Solutions Center in Frankrijk (vlak bij Straatsburg) kunnen we onze Belgische en Luxemburgse klanten bijstaan door bitumenproducten en wegbedekkingen te testen (tot en met duurproeven) en oplossingen op maat uit te werken.”