Tagarchief: Kaaimuur

​Nieuwe kaaimuur in Blankenberge krijgt steeds meer vorm

IMG_3474
Lees het gehele artikel

In de Franchommelaan in Blankenberge wordt in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust de tweede fase gerealiseerd van de nieuwe kaaimuur in de Jachthaven aan de kant van de Franchommelaan. Die tweede fase werd toevertrouwd aan de ervaren hoofdaannemer Braet uit Nieuwpoort. De oude betonnen steiger werd verwijderd, er werd een droge bouwkuip gemaakt met een tijdelijke damwand en intussen is ook de definitieve damwand al geheid en is de nieuwe kaai in opbouw. “Onze interne expertise en ervaring in verschillende waterbouwkundige niches is in dit project zeker een grote troef”, vertelt Olivier Dewulf, werfleider bij Braet.

Ondanks de uitdagingen is Braet mooi binnen schema op weg om het einddoel te bereiken.

Al sinds de oprichting in 1889 specialiseert Braet zich in waterbouwkundige werken en de bouw en het onderhoud van waterbouwkundige constructies, zowel in, op als rond het water. De klimaatverandering is een feit en we worden steeds vaker blootgesteld aan extremere weersomstandigheden. Hevige stormen en overstromingen kunnen heel wat schade veroorzaken en specifieke waterbouwkundige constructies kunnen hiervoor een oplossing vormen. De werken in Blankenberge kaderen dan ook volledig in het verder beveiligen van het centrum tegen stormvloed vanuit de zee. De tweede fase van het project bestaat in hoofdzaak uit het maken van een tijdelijke beschermwand in de jachthaven, het afbreken van de bestaande kaaimuur met inbegrip van het trekken van de bestaande paalfunderingen en de bouw van een nieuwe kaaimuur bestaande uit een verankerde damplankenwand. De nieuwe kaaimuur wordt gebouwd op dezelfde locatie als de oude kaaimuur.

De nieuwe kaaimuur wordt gebouwd op dezelfde locatie als de oude kaaimuur.

Getijdenwerking

Olivier Dewulf: “We zijn gestart met het verwijderen van de oude betonnen steiger. Vervolgens realiseerden we een droge bouwkuip met een tijdelijke damwand. Op die manier kunnen we droog en veilig werken en de invloed van de zee tot een minimum herleiden. En dat laatste is in dit project zeker de grootste uitdading. Door de getijdenwerking krijgen we te maken met waterstandschommelingen van 0.5 m TAW tot zelfs 5 m TAW bij stormweer. Dat betekent dus een enorm groot drukverschil, wat het drooghouden van de kuip niet evident maakt. We werken met een soort bitumen aan de binnenzijde van de damplanken om het water zo goed mogelijk buiten te houden, maar dat bleek op sommige plaatsen niet voldoende, met enkele lekken tot gevolg.”

Dankzij de nodige flexibiliteit en jarenlange ervaring bij dergelijke werken weet Braet ook deze drempel te nemen. “Dergelijke uitdagingen spreken ons net aan als waterbouwexpert. Het is dan een kwestie van niet te panikeren en een oplossing te zoeken”, vertelt Olivier Dewulf. “Dat is soms trial and error, maar daar leer je ook uit. Er zijn ook niet veel producten op de markt die dergelijke zware omstandigheden aankunnen. Vaak zijn de producten niet eindeloos bestand tegen zout of brak water. We hebben de lekken lokaal aangepakt, bijvoorbeeld door niet aan de binnen- maar aan de buitenkant van de damwand bitumen aan te brengen, zodat de druk van buitenaf de wand in het slot duwt.”

De oude betonnen steiger werd verwijderd, er werd een droge bouwkuip gemaakt met een tijdelijke damwand en intussen is ook de definitieve damwand al geheid en is de nieuwe kaai in opbouw.

Kaaimuur in opbouw

Ondanks de uitdagingen is Braet mooi binnen schema op weg om het einddoel te bereiken. “De afbraak- en funderingswerken werden al begin dit jaar afgerond, de definitieve damwand is geheid en intussen zijn we druk bezig met bekisten en de betonwerken aan de nieuwe kaaimuur. De werken van bemalingsspecialist Smeyers, in combinatie met onze eigen inspanningen om de bouwkuip zo droog mogelijk te houden, zorgen ervoor dat we vlot vorderingen kunnen blijven maken. Een sluitende oplossing is er niet, dus we moeten creatief blijven. Onze sterktes in dit project uiten zich ook nadrukkelijk in de samenwerking tussen de projectleiders die binnen hun niche over specifieke expertise beschikken. Die verzamelde kennis is voor onze klant een grote meerwaarde. We werken intern altijd goed en kunnen steeds terugvallen op collega’s, wat voor nieuwe inzichten kan zorgen. Zo kunnen we ook niet-alledaagse en meer complexe problemen oplossen. Communicatie is nu eenmaal een essentieel aspect bij elk bouwproject. Voor een bouwbedrijf is communicatie op de werf van vitaal belang om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt en op tijd wordt voltooid”, besluit Olivier Dewulf.     

Nieuwe kaaimuur ontsluit Genkse haven voor binnenvaart

Lees het gehele artikel

De reconversie van de oude Ford-site in Genk is volop aan de gang. De komst van logistieke hub en een volwaardige haven moet helpen om de zone een nieuw elan te geven. Herbosch-Kiere ontfermt zich over de aanleg van een kaaimuur met de bijhorende overslagplateaus. 

Het einde van de Ford-activiteiten was destijds een harde dobber voor de Genkse en Limburgse economie. De verschillende overheden maakten sindsdien werk van nieuwe bestemmingen voor de vrijgekomen gronden. Dat proces mondt binnenkort uit in ‘Logistics Valley Flanders’, een logistieke hub die sterk inzet op de binnenvaart via het Albertkanaal met een nieuw te bouwen Genkse havenkade. Dat kanaal is momenteel al de drukste waterweg van het land, maar er is nog ruimte voor meer schepen. Door de kade en de nieuwe containerterminal zal de ruime regio nog beter in verbinding staan met de haven van Antwerpen en de rest van wereld.

We maken een hangbekisting aan de rand van het kanaal en storten op die manier dagelijks een deel van de muur,” zegt Jan Raeymaekers.

Kaaimuur en containeroverslag

De nieuwe havenkade wordt bijna 430 meter lang, inclusief een voorziening voor containeroverslag met portaalkraan en een stockageplaats voor containers, 61 meter landinwaarts. Zo kunnen grote containerschepen aanmeren en containers laden en lossen. Tegelijk zal ook het achterliggend terrein bouwklaar gemaakt worden met riolering, onderfundering en fundering. 

De kaaimuur maakt containeroverslag mogelijk en houdt rekening met de vereiste overslagcapaciteit voor het achterliggende bedrijventerrein. Voor de bouw van de kade met overslag- en stapelzone sloot De Vlaamse Waterweg een overeenkomst af met de concessionaris Port Of Limburg. De Vlaamse Waterweg nv ontwikkelt de watergebonden C-zone op de site. “We investeren in de aanleg van kaaimuren zoals deze hier in Genk omdat we sterk geloven in het belang en het potentieel van onze waterwegen”, vult Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Met de bouw van deze kaaimuur ontsluiten we de site ook via het water en halen we heel wat vrachtwagens van de Limburgse wegen.”

Herbosch-Kiere staat in voor de eerste fase van de werken. Het bedrijf bouwde al de helft van de kaaimuur en verzorgde al een groot deel van de afgraafwerken.

Opvulling Ford-terreinen

Herbosch-Kiere staat in voor de eerste fase van de werken. Het bedrijf bouwde al de helft van de kaaimuur en verzorgde al een groot deel van de afgraafwerken. Jan Raeymaekers, hoofdwerfleider bij Herbosch-Kiere: “We hebben de oude oever eerst vervangen met metalen damplanken. De afgegraven grond – in totaal bijna 250.000 m3 – gaat grotendeels naar de achterliggende terreinen van de voormalige Ford-fabrieken om daar als opvulling te gebruiken. De hele site ligt een paar meter onder het peil van het Albertkanaal. De meeste grond blijft dus gewoon ter plekke.”

Momenteel stort Herbosch-Kiere de nieuwe kaaimuur. Dat doet het bedrijf gedeeltelijk onder water. “We maken een hangbekisting aan de rand van het kanaal en storten op die manier dagelijks een deel van de muur,” zegt Raeymaekers.  “Geen duikers in het water dus, maar helemaal vanop het droge, met bekistingen die prefab op het land worden voorbereid en dan aan de oever worden gekoppeld.”

De reconversie van de oude Ford-site in Genk is volop aan de gang. De komst van logistieke hub en een volwaardige haven moet helpen om de zone een nieuw elan te geven.

2.500 jobs

Herbosch-Kiere rondt de werken aan Logistics Valley Flanders eind 2022 af, het hele gebied zou eind 2023 gebruiksklaar moeten zijn. Maar nu al gebruiken bedrijven zoals Genk Green Logistics en H.Essers de terreinen. Op termijn zou de nieuwe zone  zo’n 2.500 nieuwe jobs moeten opleveren voor de Genkse regio. “En daar dragen we graag ons steentje toe bij,” zegt Raeymaekers.      

Infraspeler toont veelzijdigheid in F23-project

IMG_2470
Lees het gehele artikel

In opdracht van De Werkvennootschap bouwt Willemen Infra mee aan een veilige en vlotte fietsverbinding tussen Grimbergen en Vilvoorde. Die verbinding – Kanaalroute Noord – maakt deel uit van de fietssnelweg F23 tussen Boom en Brussel. Zowel voor de zone Vilvoorde als de zone Grimbergen staat Willemen Infra in voor de wegenis- en rioleringswerken, en de aanleg van de fietssnelweg. In Vilvoorde realiseerde de infraspeler binnen hetzelfde project recent een 150 m lange kaaimuur. “Dat we al deze werken binnen de Willemen Groep in eigen beheer kunnen uitvoeren, is een grote troef”, aldus Frederik De Waele, projectleider WIllemen Infra.

De Werkvennootschap is een projectvennootschap door de Vlaamse overheid opgericht om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken. De vennootschap bundelt alle expertise en pakt mobiliteitsproblemen gebiedsgericht en projectmatig aan. Zo was het traject langs de N260 tussen de Verbrande Brug in Grimbergen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan vernieuwing toe. Wanneer het project binnen 2 jaar zal volledig klaar zijn, beschikken fietsers over een brede, comfortabele en veilige infrastructuur van 4 m breed over een lengte van 4 km. Ter hoogte van de industriële laad- en loskades worden de nieuwe fietspaden geïntegreerd in de nieuwe wegenis door middel van een fietssleuf en twee tunnels. Ook deze werken zijn aan Willemen Infra toevertrouwd en starten volgend jaar.

Voor een feilloze uitvoering werd gekozen om een bekisting op te hangen aan de nieuw geplaatste damwand, die diende als vloer om de nieuwe kaaimuur op te bouwen.

De voorbereidende werken werden eind augustus 2019 aangevat en een maand later startten de werken van de nutsmaatschappijen. Sinds december 2019 werkt Willemen Infra aan een gescheiden riolering en krijgt het wegdek een volledig nieuwe opbouw. Frederik De Waele: “In een eerste fase werd de volledige asfaltverharding opgebroken. Daarna voerden we peilingen uit naar de ondergrondse toestand. Omwille van de grote diameters, de slechte grondgesteldheid en de aanwezige/toekomstige verankering van de kaaimuren moest de riolering in dit project gefundeerd worden met grindpalen over quasi het volledige rioleringstraject.

Uitdagende kaaimuur

Voor de bouw van de kaaimuur stond Willemen Infra voor een pittige opdracht, aangezien de kaaimuur volledig in de natte gebouwd werd. Frederik Vermoere, werf­leider bij Willemen Infra: “Dat betekent dat er geen bouwkuip werd voorgeplaatst om droog te kunnen werken. Voor een feilloze uitvoering werd daarom gekozen om een bekisting op te hangen aan de nieuw geplaatste damwand, die diende als vloer om de nieuwe kaaimuur op te bouwen. Hierdoor werden er werken vanop een ponton uitgevoerd. Een bijkomend probleem was het eigengewicht van het beton, waardoor we de muur in twee stortfasen moesten bouwen zodat het gewicht van de tweede stort werd gedragen door de reeds uitgeharde beton van de eerste fase.”

Kennis en ervaring

Niet alleen de hangende bekisting aan de damwand zorgde voor de nodige uitdaging. “Ook het garanderen van een continuïteit van werken was behoorlijk uitdagend. Omdat we per muur telkens met twee stortfasen zitten die moeten uitharden alvorens verder te kunnen werken in die zones. Maar het is net de sterkte van Willemen dat we over voldoende kennis en ervaring beschikken om ook dergelijke opdrachten tot een goed eind te brengen. De verschillende diensten werken ook nauw samen om het geheel tot een goed einde te brengen.”

Sinds december 2019 werkt Willemen Infra aan een gescheiden riolering en krijgt het wegdek een volledig nieuwe opbouw.

Waardevol project

De Kanaalroute Noord (F23) moet in de toekomst Boom met Brussel verbinden. Het deeltraject waarover Willemen Infra zicht ontfermt, loopt langs de N260 en zal op verschillende plaatsen andere fietsroutes raken. Langs de route zijn er ook bushaltes en wordt een aansluiting op de Ringtrambus voorzien. Waar conflicten met vrachtverkeer kunnen opduiken, wordt de fietssnelweg zo ingericht dat fietsers hun route veilig kunnen verderzetten. De groene invulling van de zones rondom draagt bij tot de kwaliteit van deze fietssnelweg.

Veiligheid primeert met innovatieve veiligheidsladder voor kaaimuren

LifeLadder_Denmark-Svendborg_low-res kopiëren
Lees het gehele artikel

De voordelen van de LifeLadder, een innovatieve veiligheidsladder van de Deense fabrikant Port Safety, zijn groot. Met de exclusieve verdeling van de LifeLadder binnen België zet CGK Group zijn status als kunststofspecialist en innovatieve speler extra in de kijker. “De toevoeging van de LifeLadder aan ons gamma sluit ook perfect aan bij ons exclusieve dealership van de fenders van ShibataFenderTeam”, vertelt Jan Swyngedouw, business unit manager bij CGK Group.

Tekst | Niels Rouvrois  Beeld | CGK Group

CGK Group, oorspronkelijk gespecialiseerd in het vervaardigen en leveren van opslagmaterialen voor chemicaliën, profileert zich al jaren als kunststofspecialist. Van industrie en bouwnijverheid tot de infra- en maritieme sector. “We zijn in verschillende sectoren met verscheidene producten en systemen actief en algemene kennis van industriële kunststoffen is de rode draad doorheen het hele verhaal”, aldus Jan Swyngedouw. “CGK Group is al lange tijd gekend als bouwer van kunststoftanks. Via die weg hebben we ons gespecialiseerd in GVK-constructies en werd ook de afdeling Maritime & Infra Constructions in het leven geroepen.”

In Sint-Baafs-Vijve leverde CGK Group donutfenders

LifeLadder

Die afdeling staat in voor de engineering en plaatsing van oplossingen in de waterbouw en infrastructuur, met als specialisatie GVK-roosters, structuren en bruggen, waterbouwdichtingen en fenders van ShibataFenderTeam. En daar wordt nu ook de LifeLadder aan toegevoegd. Jan Swyngedouw: “In havengebied is het niet uitgesloten dat er iemand in het water terechtkomt. Daarom hangen er overal veiligheidsladders aan de kaaimuren of in sluizen. Maar de huidige ladders zijn oud, verroest, niet altijd goed onderhouden en vooral niet zichtbaar in het donker. De LifeLadder biedt een antwoord op al deze problemen. Dankzij de felle gele kleur en de integratie van ledverlichting zijn ze dag en nacht zichtbaar en bovendien zijn de ladders dankzij hun modulaire en lichte eigenschappen zeer eenvoudig te plaatsen. En niet onbelangrijk: ze zijn vervaardigd uit gerecycleerd en versterkt composietmateriaal en dus 100 % circulair. Intussen verkochten we al de eerste aan de haven van Zeebrugge.” 

De eerste LifeLadder werd verkocht aan de haven van Zeebrugge.

Fender

Wat de fenders betreft kan CGK Group weer heel wat mooie recente projecten voorleggen. Jan Swyngedouw: “In het verleden werden fenders traditioneel geleverd aan de zeehavens. Maar met uitbreiding van onze waterwegen, grotere schepen, nieuwe sluizen en nieuwe bruggen over de verbrede kanalen, is er ook vanuit de binnenvaart steeds meer vraag naar zwaardere fendersystemen. Zo was CGK Group dit jaar actief betrokken bij projecten aan de sluizen in Sint-Baafs-Vijve en Ampsin, aan het Boudewijnkanaal in Zeebrugge en bij het vernieuwen van een brug in Doornik. In Sint-Baafs-Vijve leverden we donutfenders, dat zijn drijvende fenders die gemonteerd worden rond buispalen. Wanneer een schip tegen een buispaal vaart, vangt de donutfender de meeste impact op. Het is trouwens een primeur want nooit eerder werden donutfenders in België toegepast.”

Voor het Boudewijnkanaal in Zeebrugge werd een nieuwe, bijna één kilometer lange en 30 m hoge, kaaimuur opgetrokken. In het Boudewijnkanaal werd een bouwkuip gemaakt waarin tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding worden gebouwd. Na de werken voor de Oosterweelverbinding zal het Boudewijnkanaal verbreden en wordt de kaaimuur gebruikt om schepen te laten aanmeren voor de automotive sector. Jan Swyngedouw: “Voor dit project hebben we grote V-fenders geleverd en het was zeker niet de eerste keer dat we samenwerkten met de haven in Zeebrugge. Voor de werven in Ampsin en Doornik, beiden nog in uitvoering, leverden we respectievelijk element fenders en cone fenders, met een polyethyleen laag ter bescherming.”

Het is de eerste keer dat donutfenders in België werden toegepast.

Tot slot is er ook nog de nieuwe Antwerpse cruiseterminal, een prestigeproject uitgetekend door Ney & Partners. Hier leverde CGK Group niet alleen de fenders, maar ook de stalen bolders. “Dit zijn stuk voor stuk mooie, grote projecten die de goeie marktpositie van CGK Group op het vlak van fenders illustreren. We zijn al jaren succesvol actief met de exclusieve Belgische verkoop van fenders en fendersystemen van de gerenommeerde wereldspeler ShibataFender-Team. De LifeLadder van Port Safety sluit overigens perfect aan bij die business en versterkt onze positie als kunststofspecialist.”   


Indrukwekkende kaaimuur vormt sluitstuk grootste havendok van Zeebrugge

zeebrugge-pvh-2-kopieren
Lees het gehele artikel

1.070 m kaaimuur, 35.000 m2 diepwand, 80.000 m3 beton. De bouwwerken aan de nieuwe kaaimuur in het Zuidelijk Havendok in de haven van Zeebrugge ogen indrukwekkend. De nieuwe kaaimuur verbindt de Bastenakenkade met het uiteinde van het dok en vormt zo het sluitstuk van wat het grootste dok in de haven zal worden. Een technische huzarenstuk én een kolfje naar hand van Franki Foundations en BESIX, twee bedrijven die hun sporen al meer dan verdiend hebben in Zeebrugge.

Ervaring hebben de bouwpartners te over. Toch is elk project in de haven van Zeebrugge keer op keer een uitdaging. “De kaaimuur wordt droog gebouwd en is van het Deense type. Dat houdt in dat we eerst een diepwand uitvoeren over de gehele lengte van de kaai en dat tot op 34 m diepte. Daarna plaatsen we de druk- en trekpalen en bovenaan wordt een vloerplaat aangelegd met kesp”, legt Jan Bauwens, projectmanager bij BESIX, uit.

zeebrugge-pp-11-kopieren

De kaaimuur wordt droog gebouwd en is van het Deense type. (© Philippe Piraux)

 

Zeer harde schelplaag

“Een klassieke kaaimuur zoals we er al veel gebouwd hebben, maar deze was toch bijzonder in de eerste plaats omwille van de zeer harde schelplaag op 26 m diepte”, vertelt Eric Bonnier, projectmanager bij Franki Foundations, dat de uitvoering van de diepwand op zich nam. “In voorgaande bouwfases in de haven was het nooit nodig om doorheen deze schelp-laag te graven. Met het toenmalige materieel was dat trouwens totaal onhaalbaar. We hebben nu zwaardere machines en diepwandgrijpers ingezet. Het heeft behoorlijk wat technische aanpassingen gevergd om de schelplaag te kunnen doorboren. Zo hebben we onze diepwandgrijpers verstevigd met carbon zodanig dat ze minder vatbaar zijn voor slijtage en makkelijker door harde lagen geraken.”

Ook de hoge grondwaterstand vroeg om het nodige technisch vernuft. Bij het uitvoeren van een diepwand wordt doorgaans de grondwaterstand verlaagd. Dat was hier geen optie aangezien de werkzaamheden geen verlaging van de grondwaterstand in het naastgelegen natuurgebied, de Dudzeelse Polder, mochten veroorzaken.  “Aangezien we niet mochten bemalen waren we genoodzaakt om ons werkplatform omhoog te brengen en de diepwand vanop een hoger platform uit te voeren, namelijk op + 6,5 m TAW. De diepwanden zijn daardoor 3,5 m dieper geworden dan bij een klassieke kaaimuur. Naast de harde schelplaag was dit de grootste technische uitdaging. Maar we zijn erin geslaagd om de grondwatertafel in de Dudzeelse Polder op peil te houden. Opdracht volbracht”, aldus Jan Bauwens.

zeebrugge-ffgb-6-kopieren

Voor de realisatie van de diepwand zette Franki Foundations zijn zwaarste machines in. (© Franki Foundations)

 

Goede samenwerking leidt tot succes

In juli zijn de diepwand en de drukpalen afgewerkt. De betonwerken en trekankers worden nu uitgevoerd, met het einde van de werken gepland voor begin volgend jaar. “Dit project is zonder twijfel een succesverhaal en dat is in grote mate te danken aan de goede samenwerking tussen onze twee bedrijven”, benadrukt Jan Bauwens. “Franki Foundations en BESIX behoren tot dezelfde bedrijvengroep en de open cultuur op de werf heeft ertoe geleid dat we steeds de juiste keuzes gemaakt hebben en de werken zeer vlot zijn kunnen verlopen.”

“We hebben van bij het begin de koppen bij elkaar gestoken om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Die aanpak heeft duidelijk geloond. Wat ons betreft, werken we verder op dit elan aan de volgende 1.000 m kaaimuur”, besluit Eric Bonnier.