Tagarchief: Landmeetkunde Duyck

Volledige controle dankzij permanente spoormonitoring

IMG_5849
Lees het gehele artikel

Landmeetkunde Duyck – gespecialiseerd in topografische diensten voor de bouw- en spoorwegsector – beschikt dankzij permanente monitoring sinds kort over een nog vollediger dienstenpakket. Zo nam Landmeetkunde Duyck in opdracht van TUCRAIL en hoofdaannemer Jacops de monitoring voor zijn rekening bij het realiseren van een doorsteek bij een spoor in Mechelen.

Sinds enkele jaren heeft Landmeetkunde Duyck zich gespecialiseerd in het landmeten binnen de spoorwegbouw. Plannen, studies, spoorwegontwerpen optimaliseren, spoorwegtracés ontwerpen, referentiesystemen opmaken, sporen opmeten en assisteren bij aanleg- en onderstopwerken zijn dagdagelijkse taken geworden. En aan dat uitgebreide dienstenpakket werd onlangs ook permanente monitoring toegevoegd. In Mechelen voerde het bedrijf uit Wingene voor het eerst zo’n monitoring uit. “Bij het plaatsen van een doorsteek hebben we het spoor uitgerust met een permanent monitoringsysteem”, vertelt Joke Roose van Landmeetkunde Duyck. “In een eerdere fase voerden we voor dit project ook een nulmeting uit met onze trolleys. Die meting wordt dan gelinkt aan het monitoringsysteem. De monitoring kwam er op vraag van TUCRAIL aangezien er even verderop al een verzakking was geweest. Bijkomend is dit een zeer belangrijke spoorverbinding, zowel overdag als snachts, wat het fysiek benaderen van het spoor zeer moeilijk maakt.

Landmeetkunde Duyck is vastberaden om de dienst monitoring in de toekomst verder uit te breiden.

Continue meting

Tijdens zo’n monitoring zorgen prisma’s op het spoor voor een continue meting en registratie. Joke Roose: “Wij programmeren alles zodat we met behulp van software een duidelijk en gedetailleerd zicht krijgen op de gedragingen van de sporen gedurende werken. Die gedragingen blijven we opvolgen tot de werken zijn afgelopen of wanneer een stabiele situatie gegarandeerd is. De betrokken partijen kunnen wij toegang geven tot het platform zodat ook zij zicht hebben op alle data. De software die we gebruiken is van Trimble, dat voor de nodige ondersteuning zorgde bij deze eerste monitoring. De formules voor de monitoring worden door ons bepaald op basis van de resultaten van de eerdere nulmeting. Wanneer de prisma’s buiten de tolerantie gaan die de opdrachtgever in samenspraak met ons bepaalt, treedt een alarmsysteem in werking. Op die manier kan alles nauwgezet opgevolgd worden.”

Groeiende vraag

Landmeetkunde Duyck is vastberaden om de dienst monitoring in de toekomst verder uit te breiden. “Zo’n investering doe je alleen als je gelooft in de meerwaarde ervan. Op heel wat heikele punten op het spoornet is een permanente monitoring een uitstekende oplossing. Het zal niet snel standaard toegepast worden, maar het zou fijn zijn als de vraag groeit in de toekomst. Voor aannemers is het dan ook heel interessant om te weten dat Landmeetkunde Duyck deze dienst aanbiedt”, besluit Joke Roose.

Geen nieuwe slaptracksporen zonder 3D-scan in Sint-Lambertustunnel Luik

foto2-kopieren
Lees het gehele artikel

De Sint-Lambertustunnel aan het gelijknamige treinstation in Luik krijgt nieuwe slaptracksporen. Een nauwkeurige plaatsing is bij dit type sporen nog belangrijke dan bij klassieke rails aangezien slaptracksporen in beton gegoten worden en aanpassingen achteraf bijgevolg niet meer mogelijk zijn. Om het vrijeruimteprofiel van de trein te waarborgen, bracht Landmeetkunde Duyck de tunnel nauwkeurig in kaart aan de hand van een 360° 3D-scan.

Landmeetkunde Duyck was ook vorig jaar al betrokken bij de eerste fase van de spoorvernieuwing in de Sint-Lambertustunnel. “We zijn gestart met het uitzetten van alle referentiepunten in de tunnel en met het opmeten van de bestaande toestand van de sporen. Op basis van onze metingen zijn de ontwerpen van het nieuwe spoortraject geoptimaliseerd”, legt zaakvoerder Pieter Duyck uit. “We hebben tevens een 3D-scan gemaakt van de volledige tunnel, die een kleine kilometer lang is, met als doel het vrijeruimteprofiel van de trein te kunnen waarborgen. Het spreekt voor zich dat de trein nergens tegenaan mag botsen wanneer hij door de tunnel rijdt.”

Voorbereiding is alles

In de Sint-Lambertustunnel legt hoofdaannemer MOBIX namelijk een nieuw slaptrackspoor aan. Dergelijke sporen worden niet op ballast gelegd, maar zijn ingegoten in beton. Dat houdt in dat er geen aanpassingen meer mogelijk zijn eens de sporen geplaatst zijn. Alles staat of valt dan ook met een terdege voorbereiding en daarin speelt Landmeetkunde Duyck een vitale rol. “Het is onze taak om alles tot op de millimeter nauwkeurig op te meten”, benadrukt Pieter Duyck. “Na de initiële 3D- scan komen we assisteren tijdens het regelen van de sporen zodat deze perfect juist liggen. Vooraleer het beton gegoten wordt, komen we nog tweemaal ter plaatse controleren of er geen wijzigingen zijn gebeurd tijdens de uitvoering van de andere werkzaamheden in de tunnel. Ook na de plaatsing wordt het spoor opnieuw afgetoetst aan onze 3D-scan, vooraleer er een trein door de tunnel rijdt.”

foto1-kopieren

De 3D-scan gebeurt met behulp een Trimble TX8, een scantoestel waarmee je in één dag de volledige tunnel kan scannen.

 

De 3D-scan gebeurt met behulp een Trimble TX8, een scantoestel waarmee je in één dag de volledige tunnel kan scannen. “Dit meettoestel laat toe om een overvloed aan data te verzamelen over de tunnel en de toestand van de sporen”, vertelt Pieter Duyck. “Dankzij gespecialiseerde software kunnen we virtueel een trein door de tunnel laten rijden om alle gevarenzones uit de ontwerpen te filteren.”

Ervaring te over

De metingen zijn uitgevoerd op de zeer drukke spoorlijn L34: Luik Guillemins. Om de hinder van de tijdelijke lijnonderbrekingen te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de zomervakantie. “We dienen ons te houden aan een zeer korte uitvoeringstermijn, maar gelukkig beschikken wij over gespecialiseerde landmeters én het nodige materieel om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen”, aldus Pieter Duyck. “Slaptracksporen komen in België zelden voor dus een project als de Sint-Lambertustunnel is voor ons een mooie uitdaging. We hebben intussen de nodige knowhow in huis dankzij onze ervaring in de Liefkenshoektunnel in Antwerpen en de Schumantunnel in Brussel, waar we ook 3D-scans hebben uitgevoerd in het kader van de aanleg van nieuwe slaptracksporen. Bij spoorwerken komt het erop aan om je flexibel te kunnen opstellen én mensen met de juiste kennis in huis te hebben. Intussen zijn we met Landmeetkunde Duyck al negen jaar actief in de spoorwerken dus aan ervaring hebben we geen gebrek.”     

Een topografische oplossing voor ieder project op maat

duyck2-kopieren
Lees het gehele artikel

Landmeetkunde Duyck heeft zich naast landmeten binnen de bouwsector sinds enkele jaren gespecialiseerd in het landmeten binnen de spoorwegbouw. Het opmaken van een referentiesysteem,  opmeten van sporen, ontwerpplannen lezen, spoorwegontwerpen optimaliseren, indien nodig spoorwegtracés ontwerpen, assisteren bij onderstopwerken, … zijn dagdagelijkse taken geworden.“Als kantoor proberen we een volledige ondersteuning op vlak van topografie te bieden aan diverse spoorwegaannemers”, vertelt Joke Roose, die samen met haar echtgenoot en landmeter Pieter Duyck het bedrijf runt.

Topografische handelingen met de grootste nauwkeurigheid uitvoeren, kan alleen met de juiste en nieuwste meetapparatuur. Dat heeft het voorbije jaar gezorgd voor enkele investeringen in de meest up to date spoorwegtrolleys. Joke Roose: “Met de Gedo CE 2.0 Prisma Trolley en de Gedo CE 2.0 Prisma Trolley Vorsys hadden we al trolleys die respectievelijk 600 en 1.200 m per uur kunnen meten, maar met de aankoop van de Amberg IMS 1000 kunnen we nu ook grotere tracés aan, waarbij we tot 3 km op een uur tijd kunnen meten. En dat met één persoon. Dat levert heel wat tijdswinst op.”

“Het uitvoeren van 3D-gestuurde nivelleringswerken is een uitdagende aanvulling voor ons kantoor en zorgt voor een nog betere dienstverlening aan onze klanten.”

 

Afhankelijk van het type werk wordt een voorstel op maat geleverd: “Er is steeds een nauw contact tussen de aannemer en ons kantoor. Waardoor moeilijkheden vooraf bekeken, besproken en indien nodig aangepast worden. Hiervoor beschikken we over een team van landmeters waarbij we mensen hebben die hoofdzakelijk het veldwerk uitvoeren en personen die het kantoorwerk op zich nemen.”

Flexibiliteit

Bij de ontspoorde goederentrein in 2019 werd Duyck Landmeetkunde gevraagd voor een snelle interventie. De schade aan het spoor was aanzienlijk, over een traject van 4 km moest het spoor volledig vernieuwd worden binnen een zeer spannende tijdspanne van 3 dagen. “We hebben het naastliggende spoor opgemeten, en van daaruit een spoorontwerp opgemaakt. Vervolgens hebben wij geassisteerd bij de onderstopwerkzaamheden in de dagen daarna en de controle uitgevoerd.

Nadat de laatste hand aan de herziening was gelegd, kon het traject weer ten volle in gebruik genomen worden. “Binnen de spoorwegsector wordt een grote flexibilteit verwacht”, benadrukt Joke Roose. “Onder ander bij werken als deze kunnen we aantonen dat we met een geolied team en de gepaste meetapparatuur snel en adequaat kunnen reageren.”

TLS Duyck

Uit Landmeetkunde Duyck is TLS Duyck BV gegroeid. TLS Duyck is naast de spoorwegsector in hoofdzaak actief in de bouwsector. “Het uitvoeren van 3D-gestuurde nivelleringswerken is een uitdagende aanvulling voor ons kantoor en zorgt voor een nog betere dienstverlening aan onze klanten. Voor die uitvoering beschikken we over twee nivelleringsdozers, de Komatsu D37-ex en de D37-px, die voorzien zijn van het geautomatiseerde 3D-UTS-sturingssysteem van Trimble. Begin 2020 komt daar een 3D-gestuurde rupsschranklader bij voor het fijnere nivelleringswerk. De grote meerwaarde voor onze klant is dat wij zelf de opmeting kunnen uitvoeren, modellen opmaken, indien nodig onmiddellijk aanpassingen kunnen doorvoeren op de werven en de uitvoering in één doen.”

Medewerkers en opleiding

Zoals bij veel bedrijven is het moeilijk om de juiste mensen te vinden. De uitstroom van landmeters is niet groot. “Door het specifieke werk worden mensen die hier starten intern opgeleid. Van zodra ze over de nodige kennis en ervaring beschikken gaan ze individueel de werven op. Het is altijd zoeken naar de witte raven die geboeid zijn in imposante werven en willen meewerken aan de opbouw van diverse spoorwegtracés binnen een gemotiveerd team van landmeters”, besluit Joke Roose.   


Landmeetkunde Duyck

Vagevuurstraat 31, 8750 Wingene

T +32 477 39 30 65

E info@landmeetkundeduyck.be

www.landmeetkundeduyck.be 

Topografie en 3D-gestuurde nivelleringswerken

duyck5
Lees het gehele artikel

Einde 2017 startte Landmeetkunde Duyck met het uitvoeren van 3D-gestuurde nivelleringswerken. Samen met een ruime specialisatie in topografische diensten in de bouw- en spoorwegsector biedt het bedrijf uit Wingene zo een totaalpakket voor de klant aan. “De noodzaak aan en de interesse in machines gaf ons het extra duwtje om de verschillende diensten in eigen beheer op te starten”, vertelt zaakvoerder Pieter Duyck.

Na ruim 1 jaar is de evaluatie positief. Pieter Duyck: “Het opstarten van 3D-gestuurde nivelleringswerken is een uitdagende aanvulling voor ons kantoor en zorgt voor een nog betere dienstverlening aan onze klanten. Naast een uitgebreide voorstudie en het ontwerp van het digitaal terreinmodel staan we zelf in voor de uitvoering van de nivelleringswerken. Voor die uitvoering beschikken we over twee nivelleringsdozers, de Komatsu D37-ex en de D37-px, die voorzien zijn van het geautomatiseerde 3D-UTSsturingssysteem van Trimble.”

3D-gestuurde nivelleringswerken

Volledige controle
Van de opmaak van het referentiesysteem, het opmeten en ontwerpen, tot het uitzetten en uitvoeren van de nivelleringswerken. Het bedrijf heeft alle nodige topografische handelingen in eigen beheer en dat wordt ervaren als een grote troef. Pieter Duyck: “Ofwel meten we zelf de terreinen op om bijgevolg in overleg met onze klanten het 3D-model op te maken, ofwel worden de modellen aangeleverd.” 

Nauwkeurig werk
“Aanpassingen aan modellen kunnen door ons makkelijk doorgevoerd worden, waardoor we perfect nauwkeurig werk kunnen afleveren”, gaat Pieter Duyck verder. “Onze machinisten hebben momenteel een topografische achtergrond en kunnen te allen tijde controles uitvoeren. Ook as-builtplannen kunnen na uitvoering van de werken, indien gewenst, onmiddellijk opgemaakt worden. Dat we de volledige controle hebben op de uitvoering, is zowel voor ons als onze klant een grote meerwaarde.”  

3D-gestuurde nivelleringswerken

De dozers zijn voorzien van het geautomatiseerde 3D-UTSsturingssysteem van Trimble.