Tagarchief: Leuven

Uitnodiging: Seminarie met demonstraties “Bescherming van betonconstructies” – dinsdag 30 november – Brabanthal te Leuven

Naamloos-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Beton is een sterk en duurzaam bouwmateriaal dat veelvuldige toepassingen kent. Ondanks de goede eigenschappen kan er schade optreden. Om betonschade te voorkomen en hersteld beton extra te beschermen, worden diverse producten en technieken toegepast.

Tijdens het seminarie, georganiseerd door FEREB en WTCB, laten wij u aan de hand van presentaties en praktische demonstraties kennismaken met methodes voor bescherming van betonconstructies. Dit seminarie gaat door op dinsdag 30 november van 13.00 uur tot 18.00 uur in de Brabanthal in Leuven (Brabantlaan 1 – 3001 Leuven)

Deelnameprijs: 45 € + BTW voor leden (WTCB/FEREB/Confederatie Bouw Brussel/Vlaamse Confederatie Bouw) en 65 € + BTW voor niet-leden.  

13.00 uur: Onthaal

13.30 uur: Presentaties

  • Introductie: Bram Dooms ir. – Adjunct Hoofd Labo Betontechnologie WTCB
  • Transparent treatments for protection of concrete: Emmanuel Cailleux  – Adjunct Hoofd Labo WTCB
  • Zelfhelende afdichting van scheuren in bestaande en nieuwe betonstructure: Marc Brants – Accountmanager Basilisk
  • Waterdichting met vloeibaar kunsthars op betonnen constructies: Yves Henderick ir. – Willemen Infra
  • Passieve brandwerende bescherming van betonnen draagconstructies: Eddy Mackelbergh – Voorzitter WG structuurbescherming – Passive Fire Protection Association

15.00 uur: Pauze (koffie en frisdranken)

15.30 uur: Demonstraties

  • MasterSeal 7000 CR is een systeem op basis van innovatieve Xolutec™ technology  voor duurzame bescherming tegen agressieve omgeving.  De hoge weerstand tegen erosie en chemicaliën, in combinatie met de scheuroverbruggende eigenschappen, biedt de ideale oplossing voor de waterdichting van installaties voor behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater, biogasinstallaties, opvangbekkens in de industrie en rioolleidingen. – Master Builders Solutions
  • PMMA POLYAC BDM vloeibaar aangebrachte elastomere membranen worden gebruikt om oppervlakken te beschermen tegen chemische invloeden en tegen waterinfiltratie. Zij kunnen indien nodig gecombineerd worden met een perforatiebestendige of een berijdbare slijtlaag om het waterdichtingsmembraan te beschermen. POLYAC® BDM is – op basis van methylmethacrylaat (MMA) – een hoog reactief vloeibaar en eenvoudig aan te brengen waterdicht systeem. Na uitharding vormt het een elastisch membraan met zeer hoge duurzaamheid. Ook bij lage temperaturen. –  Resiplast
  • Triflex SmartTec is een systeem voor de duurzame afdichting en bescherming van betonnen structuren.Dit kan zowel gespoten als gerold worden aangebracht en kan zelfs op vochtigere ondergronden geplaatst te worden. SmartTec kan gewapend of ongewapend zijn, afhankelijk van het type toepassing en de ondergrond waarop het wordt geplaatst –Triflex
  • Betonconstructies kunnen we beschermen met spuitmortels of spuitpleisters om de brandweerstand van de constructie te verhogen.  Tijdens deze demonstratie kijken we de  naar praktische zaken omtrent gebruik van deze producten.  We gaan dieper in op de ondergrond, de de manier van aanbrengen en het controleren van het eindresultaat. – Etex Building Performance/Promat

17.00 uur: netwerking (cocktail)

Leuven | Campus Gasthuisberg

dji_0062
Lees het gehele artikel

Campus Gasthuisberg beter bereikbaar dankzij ontsluiting westelijke toegang

Campus Gasthuisberg is veel meer dan enkel het UZ Leuven. Naast het ziekenhuis zijn er de medische opleidingen van de KU Leuven en hogeschool UCLL gevestigd. De ‘Health Science Campus’ herbergt verder talrijke laboratoria voor de biomedische sector. Campus Gasthuisberg is uitgegroeid tot een stad in de studentenstad. De campus genereert elke dag tot 25.000 voertuigbewegingen van medewerkers, patiënten, bezoekers, studenten en leveranciers, waarbij de toegang van de site langs de E314 de belangrijkste is. Een betere ontsluiting was dan ook aan de orde. BAM Contractors legt momenteel de laatste hand aan de ontsluiting van de westelijke toegang. 

De voorbije jaren zijn de oostelijke en noordelijke toegang tot Campus Gasthuisberg al aangepakt. BAM Contractors is momenteel bezig met de laatste fase van de werken aan de westelijke toegang. “De groei van de campus had tot gevolg dat de capaciteit van het huidige inrittencomplex onvoldoende werd, dikwijls met filevorming tot op de snelweg tot gevolg”, legt Bert Swennen, projectmanager bij BAM Contractors, uit. “De bestaande autobrug hebben we daarom gerenoveerd. Ze krijgt een extra rijstrook voor inkomend autoverkeer.”

Fietsbrug
Het bestaande brugprofiel bleek daarbij te beperkt om ook nog fietsverkeer veilig af te wikkelen. Om die reden is een fietsbrug opgetrokken over de E314. De fietsbrug zal tevens een belangrijke schakel vormen in het fietsroutenetwerk dat in de Leuvense regio ontplooid wordt. Er is nu al aansluiting met een fietstraject dat via landelijk gebied de verbinding maakt naar Winksele en er aansluiting vindt met de HST-fietssnelweg Brussel-Leuven. Anderzijds is er in oostelijke richting reeds een comfortabel gescheiden traject richting de Tervuursesteenweg. Verder zal de route ontwikkeld worden naar de universitaire Campus Arenberg en het industrieterrein Haasrode aan de Leuvense zuidrand. Op die manier krijgt een fietssnelweg Leuven- Zuid vorm.

Campus Gasthuisberg

Na de oostelijke en noordelijke toegang wordt nu ook de westelijke toegang tot Campus Gasthuisberg aangepakt.

Gefaseerd werken
De werkzaamheden aan de westelijke toegang van Campus Gasthuisberg worden in vijf opeenvolgende fasen uitgevoerd. Bert Swennen: “Eerst hebben we de nutsleidingen verplaatst naar de buitenzijde van de werf en hebben we het definitieve voet- en fietspad in rode beton aangelegd rond de werf. Op die manier konden we ongestoord werken, zonder de zachte weggebruikers te hinderen. Best uniek, want fiets- en voetpaden worden doorgaans als allerlaatste aangelegd.”

Voor de realisatie van het inrittencomplex van de campus heeft BAM Contractors 100.000 m3 grond afgevoerd. Er is 2.500 lopende meter riolering geplaatst. Daarna is de aannemer gestart met de aanleg van twee rotondebruggen en een fietsbrug. “We hebben een zwevende rotonde gebouwd voor het verkeer richting de ringweg. Het verkeer dat van de ondergrondse parking gebruik wil maken, kan onder de rotonde door rijden”, aldus Bert Swennen. “Op de rotonde is een combinatiedeklaag van zeer open asfalt, kortweg ZOA, met zeer cementrijke mortel toegepast, een primeur in België. Deze combinatie zorgt voor een betere duurzaamheid op lange termijn.” 

In een tweede fase heeft BAM Contractors de fietsbrug over de E314 gebouwd. Deze brug bestaat uit vier prefab voorgespannen liggers van elk 120 ton. De liggers werden in twee weekendnachten gemonteerd met behulp van een kraan van 700 ton, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Daarna was de wegbrug aan de beurt en werd deze met zijn op- en afritten van de E314 volledig gerenoveerd. De wegbrug werd volledig vernieuwd tot op de waterdichte rok en aan zijn onderzijde voorzien van een beschermde coating. De fietsbrug en de aansluiting van de E314 met het inrittencomplex zijn in dienst. Nu wordt aan de aansluiting op de ringweg langs de noordzijde gewerkt. 

Campus Gasthuisberg

De bestaande wegbrug is gerenoveerd en uitgebreid met een extra rijstrook en er is een bijkomende fietsbrug gecreëerd.

BIM-model
BAM Contractors stond in voor de volledige studie van het project. “Onze interne studiedienst heeft  een BIM-model gemaakt van de kunstwerken”, vertelt Bert Swennen. “Dit is een zeer nuttige tool gebleken. Zowel ondersteunende als uitvoerende diensten konden van het model gebruikmaken om het complex project tot een goed einde te brengen. Tijdens de werfvergaderingen is het model ook gebruikt voor de visualisatie en communicatie naar de opdrachtgevers toe: UZ Leuven, het Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Leuven. Voor de communicatie naar personeel, bezoekers en patiënten van het ziekenhuis hebben we een drone ingezet, die na elke fase beelden heeft gemaakt van de snel veranderde situaties.”

Alles in eigen beheer
“Dé uitdaging bij dit project was om alle werken op elkaar af te stemmen en ze vlot op elkaar te laten volgen. Daar zijn we ook in geslaagd. Het is een zeer multidisciplinair project met riolering, gewapend beton, asfalt, wegenisbeton, kunstwerken. De sterkte van BAM Contractors is dat we dit alles in eigen beheer kunnen uitvoeren”, besluit Bert Swennen.