Tagarchief: Lydia Peeters

46 grote werven op snelwegen in 2023 met focus op bruggen en tunnels

E314_renovatie-viaduct-Boorsem
Lees het gehele artikel

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt de grote snelwegwerven van 2023 bekend. In totaal gaat het over 46 snelwegwerven, waaronder een reeks grote ingrepen aan bruggen en tunnels. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Lantis en De Werkvennootschap staan in voor deze werven.

Ook dit jaar voorziet minister Peeters structurele ingrepen aan snelwegen, tunnels en bruggen: “In 2023 zijn er 46 grote werven op onze snelwegen, goed voor een investering van 569 miljoen euro, exclusief de Oosterweelwerken. Deze investeringen garanderen een veilig en robuust Vlaams wegennet dat klaar is voor de toekomst. We vernieuwen het wegdek, renoveren bruggen en tunnels, leggen spitsstroken aan en plaatsen geluidsschermen en portieken voor dynamische signalisatie. Maar we herstellen en saneren ook. Zo verlengen we niet alleen de levensduur van onze infrastructuur maar zorgen we ook voor verbetering in verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Op werkdagen rijden we maar liefst 62 miljoen voertuigkilometers* op de Vlaamse snelwegen, een enorm aantal voor een relatief kleine regio. Onze autosnelwegen liggen centraal in één van de drukste vervoersregio’s van Europa, met veel internationaal vrachtverkeer. Dat verkeer belast onze wegen, bruggen en tunnels, die al met een onderhoudsachterstand kampen. 

“Laat je niet verrassen en check wegenenverkeer.be voor je vertrek,” adviseert AWV.

Werken aan 24 bruggen en 6 tunnels

Uit het laatste rapport** van AWV blijkt dat de kwaliteit van onze Vlaamse autosnelwegen voor het derde jaar op rij verbetert. Minister Peeters is vastberaden om die positieve evolutie aan te houden met deze nieuwe investeringen. 

Daarnaast telt Vlaanderen heel wat kunstwerken zoals bruggen en tunnels waarvan het gros dateert van de jaren 60 en 70. Vele van deze kunstwerken zijn verouderd en hebben nood aan een grondige renovatie. De minister stelt ook dit jaar een hoog investeringsritme voorop om stap voor stap die achterstand weg te werken. “Voor mij primeert altijd de verkeersveiligheid en daarom doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het renoveren en vervangen van kunstwerken. Ik heb hiervoor een plan van aanpak 2020-2030 laten opstellen waarvoor ik deze legislatuur een budget van 1,6 miljard euro uittrek. Die prioriteit wordt ook weerspiegeld in onze snelwegwerven. Van de 46 grote werven zijn er  maar liefst 24 werken aan bruggen en viaducten en 6 aan tunnels waaronder belangrijke tunnelrenovaties”, aldus minister Peeters.  

Ook dit jaar voorziet minister Peeters structurele ingrepen aan snelwegen, tunnels en bruggen.

Aandacht voor minder hinder 

Wegenwerken zorgen onvermijdelijk voor hinder. “Laat je niet verrassen en check wegenenverkeer.be voor je vertrek,” adviseert AWV. “Zo zie je precies op welke snelwegen welke werken met welke hinder gepland zijn.” 

 • In 2023 wordt de grootste hinder verwacht met
 • de vernieuwing van de wandpanelen en de verlichting in de Kennedytunnel (Antwerpen)
 • de vervanging van twee bruggen over de E313 tussen Wommelgem en Ranst (Antwerpen)
 • de betonherstellingen op de R2 ter hoogte van de Liefkenshoektunnel (Antwerpen)<
 • de sanering van de slingerviaducten in het knooppunt Zwijnaarde (Oost-Vlaanderen)
 • de herstelling van de brugdekvoegen op de E17 richting Kortrijk aan het viaduct Gentbrugge (Oost-Vlaanderen)
 • de herstelling van de wegverharding op de R4 tussen Laarne en Oostakker (Oost-Vlaanderen)
 • de bouw van twee bruggen over de R0 aan Halle (Vlaams-Brabant)
 • de renovatie van de Leonardtunnel (Vlaams-Brabant)

Om de hinder te beperken stemt AWV de timing van de werken af met partners als Touring, VAB, Febetra, VOKA en Logistiek Vlaanderen. Ook worden gelijktijdige grote wegenwerken in dezelfde omgeving vermeden, en worden omleidingsroutes vooraf onderzocht om ze hindervrij te houden.

Vlaanderen telt heel wat kunstwerken zoals bruggen en tunnels waarvan het gros dateert van de jaren 60 en 70.

Veiligheid aan werven prioriteit 

Op de werven zijn dag en nacht arbeiders aan het werk. “Bij het inrichten van een werf worden zeer strikte maatregelen genomen om de veiligheid aan de werfzone te verhogen. Helaas zien we elk jaar ongevallen aan werven. Daarom nogmaals een oproep om de snelheidslimiet en signalisatie te respecteren. Wees dus extra aandachtig bij het naderen van een werfzone,” zo roept minister Peeters op.

De snelheid aan werven wordt trouwens gecontroleerd met – naast bemande controles – ook de inzet van semi-vaste snelheidscamera’s en van mobiele trajectcontroles.     

“De uitdagingen zijn niet min maar samen kunnen we het tij keren”

Lees het gehele artikel

Minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters is vastberaden om de komende jaren de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte met beide handen te grijpen. Voor deze jubileumeditie strikte Grond/Weg/Waterbouw de minister voor een interview. Het werd een optimistisch gesprek over ambities, innovatie, duurzaamheid, veiligheid, investeringen en nog veel meer. En de minister had ook een mooie eindejaarswens: “Een goed gevuld orderboekje, voor elke aannemer groot en klein zodat we ook volgend jaar samen met mijn verschillende administraties en jullie lezers kunnen werken aan een verkeersveiliger, welvarend en nog duurzamer Vlaanderen.”

We kunnen er niet om heen. De voorbije 20 maanden werden onze levens voor een groot stuk bepaald door corona. Hoe groot (of klein) was de impact van corona tot vandaag op het mobiliteitsbeleid?

“De impact was groot, maar niet altijd negatief op het vlak van mobiliteit. Zo zagen we een echte fietsreflex bij de Vlaming: veel mensen (her)ontdekten de fiets. Die trend moeten we verderzetten, daarom investeer ik in 2021-2022 650 miljoen euro in comfortabele en veilige fietsinfrastructuur, een recordbedrag. Wat het openbaar vervoer betreft, zagen we inderdaad een verlies aan inkomsten uit tickets. We zitten daar met de opdracht om de reiziger terug te winnen. Ook de Vlaamse havens en de nautische keten bleven ondanks Corona 100 % operationeel. De mondiale economische schokken zoals de verstoring van het internationale scheepvaartverkeer, of het tekort aan chips en andere onderdelen laten zich echter voelen.”

Minister Peeters is vastberaden om de komende jaren de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte met beide handen te grijpen.

Is het relanceplan Vlaamse Veerkracht in dat opzicht een mooi voorbeeld van hoe weerbaar de sector is? Niet bij de pakken blijven zitten, maar meteen de rug rechten en opportuniteiten zoeken?

“Absoluut. De bouwsector is een belangrijke actor om mee het vliegwiel aan te zwengelen, om mee het verschil te maken op vlak van tewerkstelling, innovatie en duurzaamheid.”

Uit dat relanceplan wordt ongeveer 885 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken voor de jaren 2021 en 2022. Deze komen bovenop de reguliere investeringsmiddelen van ruim 2 miljard euro. Hoe zal dit geld verder besteed worden in 2022?

“Het budget wordt verdeeld over 4 grote werven: verkeersveiligheid, fiets, duurzaamheid en hervormingen. Dit betekent voor de eerste 3 werven elke een budget van bijna 300 miljoen euro. Infrastructuurwerken zijn traditioneel een belangrijke motor van onze economie. De investeringen betekenen dat er de komende jaren over heel Vlaanderen veel gewerkt wordt. Het zal leiden tot een heropleving van de bouwsector en een boost voor de economie. De geselecteerde initiatieven hebben bovendien een diverse grootorde waardoor de heropleving zowel bij grote als kleinere aannemingsbedrijven zichtbaar zal zijn en zowel bij studiebureaus als de wegen- en waterbouw aannemingen.”

Een passend antwoord bieden op alle economische, maatschappelijke, technische en klimatologische uitdagingen is voor vele sectoren vandaag een belangrijk en moeilijk vraagstuk. Welke rol kunnen mobiliteit en openbare werken daarin spelen?

“Wetende dat de uitstoot van het verkeer meer dan een derde van de totaal Vlaamse broeikasgasemissie betreft, is het essentieel om het transport te vergroenen. Maar daarnaast moeten we ook het aantal duurzame verplaatsingen opdrijven. Inzetten op beide sporen is essentieel als we een CO2-reductie van 40 % in 2030 willen realiseren. Daarnaast blijven we ook investeren in combimobiliteit. Het wijzigende klimaat en weer zorgen sowieso voor nieuwe uitdagingen, ook in de wegenbouw. Innovatie en duurzaamheid zijn kernwoorden om een passend én economisch en maatschappelijk urgent antwoord op deze uitdagingen te formuleren. Door bijvoorbeeld onze weginfrastructuur duurzamer en innovatiever te maken, kunnen we ons voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst. Ook in de wegenbouw is duurzaamheid alsmaar belangrijker geworden om zo de ecologische voetafdruk van infrastructuurwerken te verkleinen.”

“Het is belangrijk om aandacht te hebben voor circulaire economie en innovatieve duurzame materialen, machines en technieken. Daarnaast voert de Vlaamse Regering met de Blue Deal de strijd tegen droogte en waterschaarste op. Een intensief plan met grootschalige investeringen, regelgevende wijzigingen en meer dan 70 maatregelen wordt de komende jaren uitgerold. We evolueren ook verder naar duurzame overheidsopdrachten. Naast de prijs en kwaliteit van de offertes willen we in de toekomst ook het aspect ‘duurzaamheid’ integreren. We nemen de nodige stappen, onder meer via enkele testprojecten, om te kijken hoe we dit kunnen integreren voor toekomstige opdrachten die in de markt worden gezet.”

“Fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid vormen de drie prioriteiten binnen mijn beleid en dat zal ook zo blijven in de volgende jaren.”

Assetmanagement bruggen en tunnels, onze waterweginfra (zeer actueel na recente overstromingen), veiligheid … Wat zijn volgens u op dit moment de grootste uitdagingen op het vlak van mobiliteit? Zijn al deze punten ‘even’ belangrijk of moeten we prioriteiten stellen?

“Het is mijn ambitie om de historische onderhoudsachterstand van onder andere bruggen, tunnels en keermuren (samen kunstwerken genoemd) aan te pakken. 

Vlaanderen telt 2.777 van dergelijke kunstwerken waarvan het gros dateert van de jaren ‘60 en ‘70. Vele kunstwerken zijn sterk verouderd waardoor de veiligheid in het gedrang komt. Omdat voor mij die veiligheid absoluut primeert doe ik deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen. Om de achterstand efficiënt weg te werken werk ik met een plan van aanpak 2020-2030 waarvoor deze legislatuur een bedrag van 1,6 miljard euro wordt uitgetrokken om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering.”

“Wat de waterinfrastructuur betreft is het belangrijk dat wij voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden en klimatologische uitdagingen. Daarom werkt De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium aan een ‘wat-als-scenario’. De eerste analyse is zeer verontrustend. De schade zou geraamd worden op 2 miljard euro waarbij 50.000 à 100.000 personen getroffen zouden worden. We moeten ons wapenen tegen frequente periodes van (extreem) hoge neerslag en daarom stellen we een multidisciplinair expertpanel samen onder voorzitterschap van Henk Ovink. De totale kost van de waterbeheersingsprojecten die voor de bevaarbare waterwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv nog op stapel staan is geraamd op 1,3 miljard euro. Dat bedrag is quasi gelijk aan de maatschappelijke kost in Wallonië na de waterbom. Daarom ben ik absolute voorstander om de historische achterstand inzake waterveiligheid en -beheersing versneld weg te werken. De belangrijkste projecten hierin zijn de verdere investeringen in de gemeenschappelijke Maas, het Sigmaplan (inclusief de Schelde, Demer en de Scheldekaaien), de Dender en een aantal waterbeheersingsprojecten elders in Vlaanderen.”

“Op het vlak van veiligheid zijn de cijfers niet goed. Zelfs in een ‘verkeersarm’ 2020 vielen er 241 dodelijke slachtoffers op Vlaamse wegen. Vier op de tien zijn actieve weggebruikers. In 2020 zijn 75 fietsers en 30 voetgangers gestorven in het verkeer. Enkel inzetten op een reactieve aanpak, waarbij gevaarlijke punten en knelpunten worden aangepakt, volstaat dan ook niet langer. Ik wil ook verder inzetten op een proactieve aanpak van knelpunten. Zo kunnen we voorkomen dat bepaalde punten ooit op een lijst met gevaarlijke punten terecht komen, want dan is het wederom te laat en zijn er eerst meerdere slachtoffers moeten vallen vooraleer werd ingegrepen. Daarom heb ik reeds gevraagd aan de lokale besturen om de knelpunten op schoolroutes op gewestwegen door te geven.” 

Weke rol kan digitalisering hierin spelen? Hoe kan technologie onze mobiliteit verbeteren en veiliger maken? 

“Met MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) gaan we een stap verder. Binnen de MIA-proeftuinen waarvoor we 12 miljoen euro hebben voorzien, wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologie om proactief risicosituaties te detecteren én aan te pakken. Het is de bedoeling om deze aanpak na positieve evaluatie over Vlaanderen uit te rollen. Er moet inderdaad flink geïnvesteerd worden in de verkeersveiligheid, maar het is niet dat je met een miljoen euro een dodelijk slachtoffer terugbrengt. Nabestaanden van slachtoffers hebben lak aan die cijfers. Voor hen komt dit allemaal te laat. Laten we nu proberen om voorsprong te nemen. Wanneer je ’s morgens de deur achter je dicht trekt, moet je ze ’s avonds terug kunnen openen. Iedereen moet veilig thuiskomen. Niemand verdient het om te sterven op de openbare weg.” 

“Een goed gevuld orderboekje, voor elke aannemer groot en klein zodat we ook volgend jaar samen met mijn verschillende administraties en jullie lezers kunnen werken aan een verkeersveiliger, welvarend en nog duurzamer Vlaanderen.”

Digitalisering en technologie kosten geld. En geld is er maar beperkt. Is het moeilijk om een investeringsevenwicht te vinden tussen innovatie en digitalisering enerzijds en (hoog)dringende projecten anderzijds?

“Data en dataconnectiviteit op het vlak van mobiliteit zijn het nieuwe asfalt, daar geloof ik echt in. Niet enkel kunnen we zo de verkeersveiligheid verhogen en een vlotte doorstroming verzekeren maar zorgen we via dit open mobiliteit-ecosysteem dat diverse spelers en stakeholders de data kunnen gebruiken om slimme mobiliteitsoplossingen aan te reiken. Ook binnen MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) gebruiken we technologische innovaties om de verkeersveiligheid te verbeteren dit zowel in samenwerking met instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt en door het Data Science Team van DMOW. Zo zullen drones en cameratechnologie worden ingezet om proactief verkeerssituaties te screenen zodat er, indien nodig, bijsturingen kunnen gebeuren.

Zo vermijden we dat er op deze plaats veel ongevallen gebeuren én voorkomen we dat dit punt ooit op de lijst met gevaarlijke punten terecht komt. Voorkomen is immers beter én goedkoper dan genezen. Er gaan dus ook zeker middelen naar digitalisering en technologie deze legislatuur, vaak ook in samenwerking met het Agentschap Innovatie. Ook zetten we in op digitalisering om fraude tegen te gaan met documenten inzake rijopleidingen. In deze sector wordt nog vaak met papieren documenten gewerkt om bijvoorbeeld een voorlopig rijbewijs te kunnen bekomen.  De eerste stappen inzake digitalisering zijn intussen ook hier gezet waardoor het op korte termijn quasi onmogelijk zal worden om nog te frauderen.”

Wat zijn de resterende jaren van de legislatuur voor u de absolute prioriteiten?

“Fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid vormen de drie prioriteiten binnen mijn beleid en dat zal ook zo blijven in de volgende jaren. Zo wil ik het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20 % tegen ten laatste 2025. Qua verkeersveiligheid wil ik een reductie van het aantal verkeersslachtoffers van 25 % tegen 2025, van 50 % tegen 2030, geen voetgangers- en fietsdoden meer tegen 2040 en een vision zero tegen 2050, al blijf ik herhalen dat dit streefdoel wat mij betreft veel te ver in de tijd ligt. We moeten elke dag opnieuw streven naar geen dodelijke of zwaargewonde slachtoffers in het verkeer.” 

Als u een blik op de nabije toekomst werpt, ziet u de mobiliteit in België dan positief en strijdvaardig tegemoet of gaan er momenteel vooral veel alarmbellen af?

“De uitdagingen zijn niet min maar als we kijken naar het Vlaams Klimaatplan en onze ambities die daarin vervat zitten, ben ik zeker dat we via samenwerking het tij kunnen doen keren. Ik geloof in vooruitgangsoptimisme.” 

Met welke positieve en motiverende eindejaarboodschap zou u willen eindigen? 

Een goed gevuld orderboekje, voor elke aannemer groot en klein zodat we ook volgend jaar samen met mijn verschillende administraties en jullie lezers kunnen werken aan een verkeersveiliger, welvarend en nog duurzamer Vlaanderen.      

Minister Lydia Peeters kondigt grote investeringen aan

Matexo-2021-small-21
Lees het gehele artikel

MATEXPO 2021 werd recordeditie

Van 8 tot 12 september vond in Kortrijk XPO de 39e editie plaats van MATEXPO, de gekende internationale vakbeurs voor machines en materieel voor de bouwnijverheid, de industrie en het milieu. De tweede dag van MATEXPO stond volledig in het teken van de Wegenbouw. Onder andere Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters nam het woord tijdens de Dag van de Wegenbouw. De minister had het onder andere over de vele investeringen die zullen gemaakt worden.

Exposanten, bezoekers, partners … iedereen keek reikhalzend uit naar deze bijzondere editie van MATEXPO, die volledig fysiek kon doorgaan. Het mooie weer en de drang om elkaar weer in real life te ontmoeten waren de ideale mix voor een zeer succesvolle editie. Niet minder dan 41.671 bezoekers, bijna 2.000 meer dan in 2019, bezochten de beurs. “De reacties bij exposanten waren dan ook bijna unaniem lovend: eindelijk weer dat persoonlijke contact in een sector die het moet hebben van netwerking”, klinkt het bij MATEXPO. “Corona gooide gelukkig geen roet in het eten, integendeel. De knaldrang was dan ook bij alle deelnemers aanwezig.” Ook aanwezig op dag twee: Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken. “Het is voor mij een grote eer om jullie op deze 39e editie toe te spreken”, aldus de minister, die ook een pluim bij zich had voor Kortrijk. “Deze stad schrijft een mooi verhaal. Kortrijk is een stad in transitie, met de Leiewerken als exponent. En ook als overheid moeten we volop anticiperen op onze binnenwateren. De modal shift, met minder weg- en meer waterverkeer, is dan ook volop ingezet.

Volgens ministers Peeters blijven innovatie en duurzaamheid de sleutelwoorden om een passend antwoord te bieden op alle economische, maatschappelijke, technische en klimatologische uitdagingen.


Meer tonnage

De uiteenzetting van minister Peeters stond ook bol van interessante cijfers. Zo werd aangekondigd dat vanaf begin 2022 op Vlaamse wegen, onder welbepaalde omstandigheden, transporten mogen gebeuren met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 50 ton. “De verhoging van 44 naar maximaal 50 ton komt er na overleg met de transportsector”, zegt minister Peeters. “We verhogen hiermee de efficiëntie van het transport en verminderen de impact op het verkeer en het milieu.”


Innovatie en duurzaamheid

Volgens ministers Peeters blijven innovatie en duurzaamheid de sleutelwoorden om een passend antwoord te bieden op alle economische, maatschappelijke, technische en klimatologische uitdagingen. Minister Peeters: “De Vlaamse overheid zet als gangmaker volop in op innovatie. En dat in alle sectoren. Van essentieel belang in dat verhaal zijn onze relanceplannen. De pandemie was een wake-upcall, maar al vanaf maart 2020 zat heel de sector aan tafel om een duidelijk signaal te geven dat we het momentum moeten gebruiken om opnieuw te investeren, de economie een boost te geven en de rug te rechten.”

Uit het economisch relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wordt ongeveer 885 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken voor de jaren 2021 en 2022. Deze komen bovenop de reguliere investeringsmiddelen van ruim 2 miljard euro. Minister Peeters: “Bij aanvang van de legislatuur, eind 2019, werd aangekondigd dat we een investeringsregering zouden zijn. Die belofte willen we waarmaken en werd door de komst van het Vlaamse relanceplan naar een nog hoger niveau getild. Voor het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken betekent dit ongeziene bedragen. Het investeringsbudget wordt verdeeld over drie grote pijlers: fietsinfrastructuur, duurzaamheid en verkeersveiligheid. We moeten en zullen investeren in wegen, kruispunten, fietsinfrastructuur … De historische lijst met gevaarlijke punten dateert van begin deze eeuw en het kan niet dat er nog steeds 30 punten niet zijn opgelost. Dit moet tegen het einde van volgend jaar opgelost zijn.”

Volgens ministers Peeters blijven innovatie en duurzaamheid de sleutelwoorden om een passend antwoord te bieden op alle economische, maatschappelijke, technische en klimatologische uitdagingen.


Assetmanagement

Ook bruggen, tunnels en waterweginfra kwamen aan bod in het betoog van minister Peeters. “Onlangs werden we geconfronteerd met zeer zware overstromingen en het is van cruciaal belang dat we grondig bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden”, klinkt het. “Het Sigmaplan verder uitrollen en investeren in kaaimuren, bruggen … zijn noodzakelijk. Wat het assetmanagement van onze bruggen en andere kunstwerken betreft, hebben we vandaag nog een enorme onderhoudsachterstand. We beschikken in Vlaanderen over ruim 2.780 bruggen, tunnels, kaaimuren, keermuren … waarvan er al heel wat het einde van hun levensduur bereikt hebben. Alle assets zijn vandaag in kaart gebracht en kregen een categorie. De kunstwerken uit categorieën 4 en 5 (slecht tot heel slecht) moeten nog allemaal deze legislatuur aangepakt worden. We hebben in ieder geval meer ambitie dan ooit voor alles wat te maken heeft met mobiliteit en openbare werken. We zetten onze schouders volop onder deze sector en reiken de hand uit om samen dingen te realiseren.”

MATEXPO 2023 en Demo Days 2022 Op 3 & 4 september 2022 vindt de 3e editie van Demo Days powered by MATEXPO plaats. In 2020 hadden zorgde covid-19 voor een light-editie, maar in 2022 wordt in Boussu weer volwaardig hervat. Demo Days is een tweedaags event met doorlopende demo’s van graafmachines en ander materieel voor de bouwsector. Enkel voor operatoren en machinisten, werkplaatsverantwoordelijken, aankopers & technisch directeurs. De tweejaarlijkse beurs MATEXPO vindt opnieuw plaats in 2023. “De organisatie blikt zeer tevreden terug op MATEXPO 2021 en kijkt er nu al naar uit om van 6 tot 10 september 2023 de ongetwijfeld ook bijzondere 40e editie te mogen organiseren”, klinkt het nu al enthousiast.

Werken Oosterweel 
krijgen groen licht 
van de ‘Commissie 
Grondverzet’ mits 
volgen van aantal 
aanbevelingen

Lydia-Peeters-2-2
Lees het gehele artikel

“Ik wil de voltallige ‘Commissie Grondverzet’ bedanken voor het geleverde werk”, zegt minister Peeters. “Door het aanstellen van een panel experten hebben we het debat geobjectiveerd en een antwoord kunnen formuleren op mijn vraag of de werken al dan niet risico’s inhouden voor de omwonenden. Deze transparantie en duidelijkheid inzake volksgezondheid was immers erg belangrijk. Wat vandaag voor ons ligt, is een rapport waar Lantis als bouwheer nu mee aan de slag gaat.”

Veiligheid en gezondheid

Het onderzoek van de ‘Commissie Grondverzet’ focust op de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en dat vooral voor de projectzone Linkeroever. Anderzijds hielden de experten ook de huidige gehanteerde normen en het toetsingskader tegen het licht en werd onderzocht of er gewerkt wordt binnen een correct kader. Belangrijk bij het lezen van het rapport is dat er moet vertrokken worden van het ‘stand still-principe’, waarbij er alles aan gedaan wordt om in geval van een aangetroffen verontreiniging de situatie niet erger te maken. Met andere woorden bij het grondverzet mag er dus geen bijkomend risico ontstaan voor de omgeving en het grondwater. De ‘Commissie Grondverzet’ focust zich daarbij op 3 domeinen: stof, bodem en grondverzet en grond- en oppervlaktewater. Hierbij dient nogmaals benadrukt te worden dat de saneringsverplichting niet op Lantis rust, maar bij 3M ligt. Het rapport van de experten stelt vast dat Lantis als een goede huisvader reeds de veiligheidsprincipes voor het grondverzet toepast en komt met een aantal bijkomende aanbevelingen om de risico’s voor de omwonenden verder te beperken en te zorgen voor de nodige transparantie en communicatie.

Het onderzoek van de ‘Commissie Grondverzet’ focust op de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en dat vooral voor de projectzone Linkeroever. (Beeld:Tim Dirven)

Aanbevelingen

Onderstaande aanbevelingen gaan in op enkele onderdelen of facetten van de werfzone op Linkeroever:

Het opwaaiend stof

– Er is nood aan regelmatige metingen van het opwaaiend stof op en rond het terrein zodat dit beter in kaart gebracht kan worden
– De toplagen van bermen die dicht bij bewoning gesitueerd zijn, dienen enkel uit zuivere grond te bestaan
– Een meetcampagne moet zowel op de site als in de omliggende omgeving worden uitgerold, samen met de omwonenden
– Een interactief communicatieplan voor de buurtbewoners – met onder meer een meldpunt – is nodig.

Het grondverzet

– De werf moet ingedeeld worden in verschillende zones op basis van het gemeten PFOS-gehalte zodat de aanwezige bodem niet kan worden aangevuld met grond met een hogere PFOS-concentratie
– Het verwijderen van de aangebrachte toplagen waarin grond met meer dan 70 µg/kg droge stof werd gebruikt
– Het beperken van het uitdiepen van de Palingbeek om meer grondwatervervuiling tegen te gaan en maximaal deze gronden in de eerste plaats gebruikt kan worden voor de 3M-berm
– Een bijkomend onderzoek door geotechnische experten inzake de levensduur van de afdeklaag.

Het grond – en oppervlaktewater

– Opvolgen van het waterpeil en de waterkwaliteit;
– Het vermijden van nieuwe grondwaterstromingen is essentieel (vooral Palingbeek);
– Langdurig monitoringplan voor grondwater met een duidelijk communicatieplan

De communicatie en participatie

– Een actieve en vooral ook interactieve communicatie voeren met de omwonenden en burgers;
– Het opzetten van een meldpunt voor bewoners.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Ik ben tevreden dat uit het rapport blijkt dat de technieken en maatregelen, die Lantis vandaag als bouwheer van Oosterweel hanteert, als gunstig worden beoordeeld door de commissie. Verder staan in het rapport een reeks aanbevelingen. Daar moet Lantis nu consequent naar handelen en gevolg aan geven. Dit zal bijkomend studiewerk en nadere herinrichting van de kadastrale werfzone vereisen. Het rapport van de commissie geeft wel aan dat de Oosterweelwerken kunnen verdergaan zonder dat er een gevaar is voor de volksgezondheid.”

Prof. Karl Vrancken: “De expertencommissie formuleert twee hoofdaanbevelingen om maximaal risicobeheersend te werken. Dat is enerzijds een herzonering van de werf, waarbij het gebied nauwgezet wordt heringedeeld volgens de gemeten verontreiniging. Dat laat toe om het standstill principe zeer doelgericht toe te passen en de aanwezige bodem enkel aan te vullen met grond met dezelfde of een lagere PFOS-waarde. Een tweede belangrijke aanbeveling is om de zwaarst vervuilde grond, met waardes van meer dan 70µg/kg ds, te concentreren in 1 berm (die op het bedrijfsterrein van 3M wordt aangelegd) en waarbij deze grond boven en onder wordt afgedekt zodat deze geen impact heeft op de aanwezige bodem.”

Minister Lydia Peeters roept iedereen op om stem te laten horen

luchtbeeld-visartsluis-3-mbz-kopieren
Lees het gehele artikel

Inwoners Zeebrugge kunnen suggesties doen voor bouw nieuwe zeesluis en mee nadenken over leefbaarheid

Volgende week krijgt elke Zeebruggenaar een infokrant in de bus over de bouw van de nieuwe zeesluis. “We roepen daarin iedereen op om suggesties te doen voor de bouw van de nieuwe sluis op de Visart-locatie en om mee na te denken over de leefbaarheid en mobiliteit in Zeebrugge“, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Om iedereen te bereiken, komen er ook infozuilen op twee locaties én zelfs een gratis 0800-nummer.”

Start van uitwerkingsfase

Het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ gaat een nieuwe fase in: de uitwerkingsfase. Die heeft als doel de opmaak van een projectbesluit met de nodige vergunningen voor de effectieve bouw. De uitwerking van dat projectbesluit zal enkele jaren in beslag nemen. “De publieke advies- en consultatieronde van de projectonderzoeksnota is daarin de eerste stap”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’. “Die nota beschrijft in detail het project, de flankerende maatregelen, de uitvoeringsalternatieven op de Visart-locatie én de nodige studies. Naast het advies van overheden willen we graag input van buurtbewoners en stakeholders.”

Minister Lydia Peeters: ‘Laat je stem horen’

In deze fase van het project is de overheid niet verplicht om de mening van burgers en stakeholders te vragen, maar ze kiest hier bewust wel voor. “De locatie van de sluis mag dan wel al vastliggen, de input van het publiek is absoluut nodig: om mee de bouw van de sluis te bepalen op de Visart-locatie en om het leefbaarheidsplan en de flankerende maatregelen vorm te geven”, zegt minister Lydia Peeters. “Ik heb dan ook een duidelijke boodschap aan iedereen: laat je stem horen!”

Inspraak rond leefbaarheid

Op 28 juni 2019 heeft de vorige Vlaamse Regering de Visartsluis als locatie voor de nieuwe sluis definitief vastgelegd en daar ook een actieplan aan gekoppeld om de mobiliteit en leefbaarheid in Zeebrugge te verbeteren. Er is niet alleen bijzondere aandacht voor de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden. Om de leefkwaliteit van de omwonenden te verzekeren, worden volgende acties genomen:

 • De opmaak van een leefbaarheidsplan met o.a. bufferende maatregelen om de hinder (geluid, lucht, …) te beperken.
 • De aanstelling van een gebiedscoördinator. Die heeft als opdracht om alle partijen (overheden, burgers, bedrijven,….) samen te brengen om de noodzakelijke acties inzake leefbaarheid, revitalisering en buffering voor te bereiden. De Vlaamse overheid, de Stad Brugge en het Zeebrugse havenbedrijf (MBZ) slaan daarvoor de handen in elkaar. De selectieprocedure wordt normaliter dit najaar opgestart.
 • Een grondig onderzoek naar de mobiliteit in en rond Zeebrugge.
 • De aanleg van een nieuwe verbindingsweg, de Nx. Die nieuwe verbindingsweg via een tunnel zal het doorgaand en havengebonden verkeer afleiden van het dorp, waardoor de leefkwaliteit in het dorp sterk zal verbeteren.

 

Infokrant in de bus, infozuilen op twee locaties én een 0800-nummer

Door corona is het niet aangewezen om fysieke infomomenten te organiseren. “Daarom gebruiken we meerdere communicatiemiddelen om iedereen zo goed mogelijk te informeren”, zegt minister Lydia Peeters. “Volgende week krijgen alle Zeebruggenaren een infokrant in de bus waarin we toelichten wat de projectonderzoeksnota inhoudt en wat de inspraakmogelijkheden zijn. In de week van 22 juni komen er infozuilen in de Stationswijk, aan d’ Oude Stoasie, en op het marktplein van Zeebrugge. En er is ook het gratis telefoonnummer 0800 20 229 waar mensen vragen kunnen stellen.”

Projectonderzoeksnota kan je raadplegen tot 10 juli

De adviesronde bij overheden, zoals het provinciebestuur en Stad Brugge, loopt tot 17 juli. Burgers kunnen de projectonderzoeksnota raadplegen vanaf 8 juni tot 10 juli, zowel fysiek als op de projectwebsite. De projectonderzoeksnota zal ter inzage liggen in de Gemeenteafdeling Zeebrugge, het Huis van de Bruggeling en Buurthuis d’ Oude Stoasie. Reacties en opmerkingen op de projectonderzoeksnota kan je vanaf 8 juni binnenbrengen via infodozen op die locaties, via de post of via www.nieuwsluiszeebrugge.be.

Geactualiseerde projectonderzoeksnota in het najaar

Op basis van de ontvangen adviezen en reacties komt er een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die zal in het najaar op de projectwebsite verschijnen. Daarbij komt ook een overzicht van alle ontvangen reacties en een beschrijving hoe die zijn verwerkt in de geactualiseerde projectonderzoeksnota.

Tweede toegang tot achterhaven

Het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ heeft als doel om een tweede toegang te creëren voor de Zeebrugse achterhaven. Die tweede toegang is nodig om de haven verder te laten groeien en de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen. Momenteel kunnen zeeschepen de achterhaven alleen bereiken via de Pierre Vandammesluis. De nieuwe sluis zal groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.

Minister Lydia Peeters bezoekt werf R4 Melle/Merelbeke die terug werd heropgestart

road-construction-192894_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) bezocht vandaag de werf op de R4 tussen Melle en Merelbeke en keek hoe de corona-maatregelen daar nageleefd werden. Deze werf werd stilgelegd bij de start van de corona uitbraak. In samenspraak met aannemer Stadsbader en door het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen, is deze werf terug opgestart.

Vlaams minister Lydia Peeters richtte zich eind maart tot de sector van de wegenbouwers en riep op om zoveel mogelijk wegenwerken uit te voeren of herop te starten. Met de invoering van de corona-maatregelen is er namelijk weinig verkeer en kunnen werken in een veilige omgeving uitgevoerd worden. Zeker werven die gepaard gaan met een groot veiligheidsrisico of die veel hinder veroorzaken en werven die in een groter geheel kaderen, wil de minister snel vooruit zien gaan.

De werf R4 tussen Melle en Merelbeke is zo’n werf die stilgelegd werd bij de uitbraak van corona. De werf maakt deel uit van de ‘grote werven 2020’ van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Daarenboven is het een cruciale werf omdat pas nadat deze afgerond is, de werken aan het viaduct Gentbrugge kunnen beginnen.

Ondertussen heeft Stadsbader beslist om de werken terug te hervatten. Minister Lydia Peeters en AWV zijn dan ook zeer tevreden dat de werken op een veilige manier terug zijn opgestart.

Vlaams minister Lydia Peeters: “We hebben op dit moment het voordeel dat er veel minder verkeer is op onze wegen en dat moeten we maximaal benutten voor onze wegenwerken. De werf op de R4 is een belangrijke werf voor ons en als we deze kunnen afronden met minder hinder dan normaal, is dit een win-win situatie voor iedereen.”

Veiligheidsmaatregelen op de werf

Op de werf worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de hygiëne en social distancing te garanderen voor alle werknemers. Zo voorziet Stadsbader een bassin met water en zeep aan het begin van de werf om de handen te wassen en zijn er handgels voorzien. Social distancing wordt ten alle tijden gerespecteerd op de werf maar ook tijdens het vervoer van en naar de werf. Stadbader voorziet apart vervoer voor de werknemers zodat ze niet allemaal samen in één voertuig zitten.

Minister Lydia Peeters hoop dat er een maximaal aantal werken terug opgestart zullen worden en dat deze werf een voorbeeld kan zijn voor anderen. “De aannemer doet er alles aan opdat de werknemers in veilige omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. De gezondheid van de werknemers blijft natuurlijk het allerbelangrijkste”, aldus Lydia Peeters.

Bron: Lydiapeeters

Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten

road-construction-192894_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) roept op om zoveel mogelijk wegenwerken in deze periode uit te voeren en neemt maatregelen om liquiditeitsproblemen bij de wegenbouwsector te voorkomen.

De huidige coronacrisis en de noodmaatregelen die in dat verband werden opgelegd, hebben een aanzienlijke impact op onze economie en op ondernemingen. Dit geldt zeker voor de bouwsector waar werven worden stilgelegd, kampen met vertragingen of worden de facto onmogelijk.

Het blijft vandaag nog steeds de beslissing van de aannemer om zijn activiteiten, geheel of gedeeltelijk, verder te zetten, weliswaar mits de naleving van de verplichte coronamaatregelen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept bedrijven op om zoveel mogelijk aan het werk te blijven: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden. Ik zou dan ook willen dat de meeste werken voortgang kunnen boeken. Tal van werken zijn immers urgent en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen van bruggen, het oplossen van conflictsituaties en dergelijke meer. Er ligt erg veel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is”.

Werven Agentschap Wegen & Verkeer

Voor de aanvang van de coronacrisis waren er in het Vlaams gewest alleen al voor het Agentschap Wegen en Verkeer 186 werven. Nu, twee weken later wordt er slechts op 80 werven nog verder gewerkt.

Overzicht werken per provincies:

WV OV A VB L Totaal
Aantal werven bij aanvang van de “lock-down” 31 25 62 30 38 186
Aantal werven die nu nog lopen 12 5 40 4 19 80

Liquiditeitsproblemen voorkomen

We willen de bouwsector aanmoedigen en onderzochten in eerste fase hoe we -binnen de regelgeving rond overheidsopdrachten- maatregelen kunnen nemen om liquiditeitsproblemen bij ondernemingen zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. In het kader daarvan werden volgende maatregelen uitgewerkt:

1. Tussentijdse betalingen

We vragen de administratie om in grote mate gebruik te maken van tussentijdse betalingen in mindering, dit onder de vorm van maandelijkse schuldvorderingen. Ook bij opdrachten waar voorzien is dat de betaling slechts kan gebeuren bij de volledige uitvoering van werken of nadat bepaalde mijlpalen zijn bereikt, en waarbij dus de opdrachtnemers een groot deel van de kosten prefinancieren, stellen we een afwijkende betalingsregeling voor zodat reeds gemaakte kosten reeds gevorderd en vergoed kunnen worden. Dergelijke nieuwe betalingsregeling kunnen partijen onderling overeenkomen via een bijakte.

2. Betalingstermijnen verkorten

We roepen op om betalingstermijnen tot een absoluut minimum te beperken. Conform de wetgeving overheidsopdrachten beschikt de aanbestedende overheid over een betalingstermijn van maximaal 30 kalenderdagen. Daarnaast is er nog de periode van verificatie van maximaal 30 kalenderdagen die daar aan voorafgaat. In de huidige omstandigheden vragen we de administratie om sneller tot verificatie en betaling van de schuldvorderingen en facturen over te gaan.

3. Vertragingsboetes

Vertragingsboetes bij werken zijn in principe van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. We voeren hier een gunstmaatregel in en zien af van vertragingsboetes als de vertraging te wijten is aan een onvoorzienbare omstandigheid of als er een wanverhouding bestaat tussen de vertragingsboete en het geringe belang van de te laat uitgevoerde prestaties. Deze marge zal ruim toegepast worden.

4. Voorschotten om liquiditeitsproblemen te voorkomen

Tot slot wordt nagegaan in welke mate gebruik kan gemaakt van het betalen van voorschotten aan aannemers. Bij wijze van uitzondering kunnen aan opdrachtnemers voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties een voorschot toegekend worden. De coronacrisis is o.i. een extreme situatie, waarin de toepassing van een uitzondering op de betalingsmodaliteiten moet overwogen kunnen worden.

Heropstart van werven

Vlaams minister Lydia Peeters roept de sector van de wegenbouwers op om op zoveel mogelijk werven voortgang te laten boeken en in de mate van het mogelijk stilgelegde werven terug herop te starten. Zeker prioritaire werven, oftewel werven die gepaard gaan met een groot veiligheidsrisico, werven die veel hinder veroorzaken en werven die in een groter geheel kaderen willen we zeker snel vooruit zien gaan. Ook werven die quasi afgewerkt waren kunnen best snel beëindigd worden om ook hier snel tot afhandeling te kunnen overgaan.

Volgende week volgt een overleg op initiatief van minister Peeters om haar administratie, het kabinet en de aannemers samen te brengen om na te gaan hoe dit gefaciliteerd kan worden. Daarnaast worden lokale besturen gevraagd maximaal mee te werken aan de heropstart van deze werken.


Bron: Lydiapeeters.be