Tagarchief: Masters Builders Solutions

Unieke chemisch resistente coating beschermt beton in agressieve omgevingen

TvdH20211017-231_BEWERKT
Lees het gehele artikel

Veel bedrijven in de chemische sector en voedingsindustrie verwerken agressieve stoffen die vaak worden opgeslagen in betonnen tanks. MasterSeal 7000 CR van Masters Builders Solutions profileert zich als een ideaal coatingsysteem om het beton te beschermen in dergelijke chemisch agressieve omgevingen. Zo werd MasterSeal 7000 CR door gespecialiseerd applicator Contreat toegepast als coating voor een opslagtank van ZOUTMAN nv, gespecialiseerd in de productie en verwerking van (zee)zout. “MasterSeal 7000 CR is een op Xolutec® gebaseerde betoncoating die door Master Builders Solutions is ontwikkeld speciaal voor waterdichting en bescherming van betonconstructies in extreme omstandigheden”, vertelt Mark Bouttelgier, accountmanager bij Masters Builders Solutions.

Veel bedrijven in de chemische sector en voedingsindustrie verwerken agressieve stoffen die vaak worden opgeslagen in betonnen tanks

ZOUTMAN is een producent van hoogkwalitatief zeezout voor diverse toepassingen. Het bedrijf verscheept jaarlijks 300.000 tot 450.000 ton naar meer dan 60 landen wereldwijd. De zoutraffinaderij in Roeselare wordt aanzien als één van de meest geavanceerde ter wereld. “Vlak naast onze bedrijfssite kochten we recent een oude site op van een vergistingsinstallatie”, vertelt Jan Cerpentier, technisch directeur bij ZOUTMAN. “De bestaande betonnen vergistingstanks willen we gebruiken voor onze eigen pekelopslag, maar daarvoor moest het beton nog behandeld worden om bestand te zijn tegen chloriden. Uitvoerder Contreat is geen onbekende voor ons aangezien we met hen al eerder samenwerkten voor de coating van onze tanks. En ook Masters Builders Solutions kennen we goed. Zo hebben we hun producten ook al gebruikt voor onze vloeren.”

Lange levensduur gegarandeerd

Met drie partijen die al vaker met elkaar samenwerkten, was het vertrouwen groot. Zowel in de uitvoering als in het product,  MasterSeal 7000 CR. Mark Bouttelgier van Masters Builders Solutions: “Dit coatingssysteem werd speciaal ontwikkeld om beton te beschermen tegen agressief afvalwater. Maar de hoge chemische bestendigheid van MasterSeal 7000 CR maakt dat de coating ook uitermate geschikt is voor toepassingen in andere chemisch agressieve omgevingen. Dankzij deze coating wordt de levensduur van de betonnen kuip aanzienlijk verlengd. De ontwikkeling van dit systeem is een gevolg van een duidelijk signaal uit de markt. Verontreiniging en chemische stoffen tasten het beton zodanig aan dat het gebrek aan de juiste preventieve maatregelen uiteindelijk kan leiden tot een productiestilstand. En dat is natuurlijk bijzonder nefast.”

De coating kan snel en eenvoudig worden aangebracht en heeft excellente uithardingstijden waardoor de stilstandstijden tot een minimum beperkt worden.

Scheuroverbruggend en chemisch resistent

MasterSeal 7000 CR combineert een aantal belangrijke eigenschappen. De coating kan snel en eenvoudig worden aangebracht en heeft excellente uithardingstijden waardoor de stilstandstijden tot een minimum beperkt worden. Het product heeft een maximale vochttolerantie en kan aangebracht worden op een vochtige ondergrond. Verder is de coating scheuroverbruggend (tot 0,7 mm) en heeft het een hoge chemische bestendigheid, wat een unieke combinatie is. Dankzij de nieuwe technologie Xolutec® worden bij het mengen onderling verbindingen gevormd die elkaar versterken waardoor het coatingsysteem in zijn geheel nog verbetert. Mark Bouttelgier: “Intussen verzamelden we al een aantal mooie referentieprojecten met MasterSeal 7000 CR, niet enkel in de Benelux maar wereldwijd. Het belangrijkste voor ons om te weten bij ieder project is de exacte chemische belasting waaraan het beton wordt blootgesteld. Op basis daarvan kunnen we het juiste product selecteren en dus ook de langst mogelijke levensduur garanderen.”

MasterSeal 7000 CR van Masters Builders Solutions profileert zich als een ideaal coatingsysteem om het beton te beschermen in dergelijke chemisch agressieve omgevingen.

Belang van uitvoering

Een uitstekend product is uiteraard enkel efficiënt als het ook op de juiste manier wordt toegepast. Daarvoor werd een beroep gedaan op de expertise van Contreat, specialist in de behandeling, bescherming en herstelling van beton. “MasterSeal 7000 CR is voor ons niet onbekend. Onder andere waterzuiveringsinstallaties en biogastanks werden door Contreat al gecoat met dit product. We hebben zelfs een speciale machine aangekocht om het in één laag te kunnen spuiten. Manueel zou dit in twee lagen moeten gebeuren. Het voordeel van de volledige dikte in één laag te kunnen spuiten is dat dit zorgt voor een veel betere chemische vernetting van het product. Ook de drinkwater gekeurde MasterSeal M808 van Masters Builders Solutions spuiten we met deze machine. Wanneer een nieuw product op de markt komt, zoeken wij meteen naar de beste manier om dat product toe te passen, met steeds de aangename ondersteuning van Masters Builders Solutions”, besluit Kris Serry, zaakvoerder van Contreat.     

Masters Builders Solutions als totaalpartner voor de moeilijkste vraagstukken

Watertoren-Feluy—betonsamenstelling–met-hulpstoffen-van-Mast
Lees het gehele artikel

Master Builders Solutions is vandaag een wereldwijd handelsmerk dat alle expertise samenbrengt om chemische oplossingen te creëren voor nieuwbouw, onderhoud, herstel en renovatie van constructies. Binnen dat verhaal profileert Masters Builders Solutions in de Benelux zich als een trouwe partner, ook voor de infrasector. “We bieden oplossingen voor alle moeilijke, technische veeleisende en hoogwaardige toepassingen op het vlak van betonreparatie en -bescherming, waterdichting en flooring”, vertelt Steven Van den Wyngaert, product manager bij Masters Builders Solutions.

Master Builders Solutions bouwt voort op de ervaring die het bedrijf in ruim een eeuw in de bouwsector heeft opgedaan. De kennis en ervaring van het wereldwijde netwerk van bouwexperts vormen de kern. De unieke aanpak kenmerkt zich door maatwerk. Masters Builders Solutions combineert de geschikte producten uit het ruime assortiment bouwchemie om aan specifieke eisen te voldoen. Daarbij wordt geput uit kennis en ervaring die bij talloze bouwprojecten over de hele wereld is opgedaan. 

Het uitgebreide productassortiment van Master Builders Solutions omvat onder meer toeslagmaterialen voor beton​ en additieven voor cement,​ oplossingen voor ondergrondse- en tunnelprojecten​, producten voor waterdichting en voegafdichting en het repareren en beschermen van beton​ en hoogwaardige vloersystemen.​ Steven Van den Wyngaert: “Voor onze klanten willen wij een partner zijn die een totaaloplossing aanbiedt voor complexe problemen waar de technische performantie van producten van cruciaal belang is. Op die manier bouwen we duurzame partnerships op. Onze klanten situeren zich in verschillende segmenten, maar toch hoofdzakelijk waar complexiteit meer regel dan uitzondering is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan infrastructuurwerken (kunstwerken, wegenwerken …), on- en offshore windturbines, chemische industrie …

Expertise

Expertise is de grootste troef van Masters Builders Solutions. Steven Van den Wyngaert: “De groep teert op meer dan 100 jaar ervaring en op de expertise van medewerkers die al een kwarteeuw deel uitmaken van het team en daardoor over enorm veel kennis van zaken beschikken en moeilijke vraagstukken aankunnen. Daarnaast zit een deel van de expertise zeker ook in de digitale tools die we onze klanten aanreiken. Bijvoorbeeld rond BIM ontwikkelden we zelf een aantal applicaties zoals Solunaut, een digitaal platform voor de bouwsector, of de Online Planning Tool waarmee klanten hun projecten kunnen beheren op een eenvoudige, snelle en slimme manier. Op die manier wordt het planningsproces van de klant vergemakkelijkt en krijgt hij een duidelijk beeld van de waarde van onze producten. Bovendien beschikken we ook over verschillende R&D-centra in Europa, waar we steeds terechtkunnen voor vragen.”

Consultancy

Master Builders Solutions is dus duidelijk meer dan een ontwikkelaar en leverancier van producten. “Eigenlijk zijn we in de eerste plaats consultants”, verduidelijkt Steven Van den Wyngaert. “Klanten komen met een complex probleem tot bij ons, wij zoeken een oplossing op maat en bieden daarbovenop dan ook de juiste producten aan. En wat die producten betreft, bieden we enkel de allerbeste en meest volledige systemen aan. Al onze producten hebben een vergevorderde CE-markering. Zo zijn alle mogelijke omgevingen waar onze producten gebruikt kunnen worden afgetoetst. Verder zijn ook bijna al onze producten BENOR-gecertificeerd.”

Master Builders Solutions is vandaag een wereldwijd handelsmerk dat alle expertise samenbrengt om chemische oplossingen te creëren voor nieuwbouw, onderhoud, herstel en renovatie van constructies.

Approved applicators

De allerbeste producten hebben uiteraard enkel hun nut als ze ook op de juiste wijze worden toegepast. Steven Van den Wyngaert: “Ook dat is iets waar we zeer sterk over waken. De meeste fouten gebeuren namelijk bij de uitvoering. Daarom hebben we enerzijds experten in eigen huis, die ook geregeld bijgeschoold worden. Anderzijds spenderen we veel tijd in het zoeken naar gespecialiseerde en gecertificeerde uitvoerders, approved applicators. Voor bedrijven organiseren we eveneens trainingen om onze producten beter te leren kennen. Het gebeurt ook dat onze eigen experts assisterend of controlerend optreden op een werf en er zijn werken die zo complex zijn dat onze aanwezigheid sowieso vereist is.”

Innovatie 

Master Builders Solutions staat eveneens bekend om haar innovatiekracht. Dankzij de wereldwijde technologie en de grondige kennis van de plaatselijke bouwwensen stimuleert Masters Builders Solutions zo duurzaam bouwen. De – stuk voor stuk toonaangevende – oplossingen in bouwchemie blijft Masters Builders Solutions in samenspraak met haar opdrachtgevers voortdurend perfectioneren. Steven Van den Wyngaert: “Alle ontwikkelingen en innovatie gebeuren in eigen huis. Een recente ontwikkeling is bijvoorbeeld de MasterSeal 7000 CR, een coatingsysteem met een zeer hoge chemische resistentie en tegelijkertijd ook een grote scheuroverbrugging. De R&D-hoofdafdeling van Masters Builders Solutions is gesitueerd in Augsburg, maar ook in Ham (Limburg) is er een kleine afdeling waar vooral gewerkt wordt rond ontwikkelingen voor on- en offshore windturbines. Over heel de wereld worden windturbines in de fundering gegrout met onze producten.” 

Duurzaamheid

Met haar unieke producten draagt Masters Builders solutions ook bij aan het duurzaamheidsverhaal. “Duurzaamheid staat voor ons gelijk aan de levensduur van het product. De producten van Masters Builders Solutions worden zo performant mogelijk ontwikkeld met het oog op een zo lang mogelijke levensduur. Iedere uitgestelde reparatiecyclus is een winst voor het milieu. Tot slot zijn ook de veiligheid en het welzijn, voor zowel de mensen die met de producten werken als de uiteindelijke gebruiker van de ruimte, een belangrijke prioriteit. Ook op dat vlak worden de producten van Masters Builders Solutions dan ook uitvoerig getest”, besluit Steven Van den Wyngaert.     

Waarom traditionele koolteerepoxy coatings niet geschikt zijn als beschermingslaag bij waterzuiveringsinstallaties

Epoxy-koolteer-1
Lees het gehele artikel

Algemeen wordt aangenomen dat huishoudelijk afvalwater geen schade berokkent aan beton wanneer ze rechtstreeks in contact komen met elkaar. Onbehandeld stedelijk of industrieel afvalwater kan daarentegen het beton aantasten wanneer het agressieve chemicaliën bevat (bijvoorbeeld sulfaten) en/of een lage pH-waarde heeft (lager dan 7). Vaak horen we echter dat het bovenste gedeelte van gesloten afvalwater- en rioleringssystemen, boven de waterlijn, onder betondekkingen of -daken, is aangetast.

Indien de lege ruimte boven het afvalwater in een gesloten tank, rioolbuis of put niet goed wordt geventileerd, krijgen anaerobe (zuurstofarme) omstandigheden vrij spel. Bacteriën gaan dan waterstofsulfidegas produceren in het afvalwater. Dat waterstofsulfidegas gaat zich ophopen in de lege ruimte, vermengt er zich met vocht, bijvoorbeeld condens, aan het oppervlak van het afvalwater en wordt omgezet in zwavelzuur. Zwavelzuur heeft een lage pH-waarde en tast dus het beton aan. Dikwijls zien we dan ook aanzienlijke schade aan de binnenzijde van het bovenste gedeelte van betonnen buizen, opslagtanks en/of rioolputten in prefabbeton in slecht geventileerde en afgesloten rioleringssystemen.

Zwavelzuur heeft een lage pH-waarde en tast dus het beton aan.

Veranderende omstandigheden

Vóór de jaren 1980 bevatte het stedelijke afvalwater een watersulfidegehalte van doorgaans om en bij de 10 deeltjes per miljoen. Dit kwam door de hoeveelheid water die werd gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en door de aanwezigheid van zware metalen, die de sulfideconcentratie in het water terugdrong. Sindsdien lijkt het erop dat de aanwezigheid van zware metalen in het afvalwater is afgenomen omwille van nieuwe voorschriften en bepaalde programma’s die bedoeld zijn om het waterverbruik voor huishoudelijke doeleinden terug te dringen en het hergebruik van regenwater en grijs water te verhogen. Die voorschriften en werkwijzen hebben ervoor gezorgd dat het H2S-gas in tienvoud is toegenomen (van 10 ppm tot 100 ppm, en in sommige gevallen zelfs 300 ppm). Daardoor is de samenstelling van het afvalwater ook agressiever geworden. De gevolgen daarvan zijn:

 • Hogere biogene zwavelzuurconcentraties
 • Oppervlakken die aanhoudend en langdurig worden blootgesteld aan zuren, aangezien de vorming van zwavelzuur constanter is.
 • Hogere H2S-gehaltes en doordringing van andere gassen in coatings,
 • Grotere kolonisatie van zwaveloxiderende bacteriën, en dus dikkere afzettingen

Coatings uit koolteerepoxy

Koolteerepoxy wordt al jaar en dag gebruikt voor afvalwatertoepassingen, omdat het goed presteert en jarenlang een doeltreffende bescherming biedt. Het is een redelijk gemakkelijk aan te brengen, rendabele coating die gedurende een bepaalde periode weerstand biedt tegen lage zwavelzuurconcentraties. De epoxy hecht zich aan droog beton, maar kan slechts in zeer beperkte mate actieve barsten dichten.

Wanneer coatings uit koolteerepoxy worden aangebracht op betonnen oppervlakken, mag het vochtresidu niet hoger zijn dan 4 %. Gewoonlijk duurt het minimaal 7 dagen bij temperaturen boven 10° C om de uitharding te voltooien, voordat de coating kan worden ondergedompeld. De coating is doorgaans niet dikker dan 0,5 mm, aangezien het moeilijk is om een dikkere coating aan te brengen. Toch kan een dikkere coating vereist zijn voor onregelmatige oppervlakken of voor een hogere beschermingsgraad. Inspecties van bestaande faciliteiten tonen aan dat de verschuiving naar een agressievere blootstelling de duurzaamheid van coatings op basis van deze technologie beperkt. Dit komt doordat koolteerepoxy een goede chemische weerstand biedt tegen lage zuurconcentraties, maar tekortschiet als de concentratie toeneemt. Ook de strenge eisen voor het aanbrengen van de coating, de beperkte mogelijkheden voor het dichten van barsten en de geringe dikte van de film verlagen de veiligheidsfactor van deze producten. Het brengt de continuïteit van de aangebrachte film in het gedrang, die net de betonnen en stalen oppervlakken moet beschermen tegen de werking van zuren.

Onbehandeld stedelijk of industrieel afvalwater kan het beton aantasten wanneer het agressieve chemicaliën bevat en/of een lage pH-waarde heeft.

Weerstand tegen bacteriële inwerkingen

Wanneer een nieuw product wordt ontwikkeld om waterzuiveringsinstallaties te beschermen, komen de resultaten van het labo dikwijls niet overeen met de daadwerkelijke prestaties van de verschillende technologieën die worden gebruikt in waterzuiveringsinstallaties. Een van de redenen daarvoor is dat de gebruikelijke laboratoriumtesten enkel rekening houden met de weerstand tegen zwavelzuur en niet met de weerstand tegen bacteriële inwerkingen. Het is moeilijk om bacteriële inwerkingen te simuleren in het labo. De testkamer moet immers niet alleen het H2S-gehalte, het nutriëntengehalte, de vochtgraad en de temperatuur nabootsen, ze moet die omstandigheden ook optimaliseren voor een versnelde veroudering. Er zijn tal van experimenten nodig om de optimale omstandigheden te koppelen aan de verouderingssituatie in realtime.

Vereiste criteria

In het licht van de huidige agressievere omstandigheden zouden de specificaties voor coatings of membranen die worden gebruikt in rioolbuizen en waterzuiveringsinstallaties de volgende eigenschappen moeten bevatten:

 • Betere weerstand tegen zwavelzuur op lange termijn
 • Lagere doordringbaarheid, met inbegrip van een lage waterdampdoorlatendheid en lage waterabsorptie
 • Weerstand tegen bacteriële inwerkingen
 • Optimale hechting aan de ondergrond
 • Mogelijkheid tot het dichten van barsten
 • Hoge mechanische weerstand (slijting en impact)

De kwaliteit van het membraan is ook van cruciaal belang, aangezien het membraan als barrière dient en de prestaties op de lange termijn moeten worden gewaarborgd. Daarom moeten de specificaties van de coating niet alleen rekening houden met de bovengenoemde prestatiecriteria, maar ook met enkele criteria voor het aanbrengen van de coating om initiële defecten van het membraan te vermijden:

 • Vochttolerantie voor het aanbrengen en uitharden van de coating, met name bij renovatieprojecten
 • Gemak om gaatjesvrije lagen te verkrijgen
 • Volledige uithardingstijd en beperkingen voor het hercoaten
 • Mogelijkheid om het product aan te brengen op oppervlakken boven het hoofd of verticale oppervlakken zonder uitzakkingen
 • Hechting aan metalen ondergronden
 • Eenvoudige procedures voor het aanbrengen van de coating in krappe ruimtes
Inspecties van bestaande faciliteiten tonen aan dat de verschuiving naar een agressievere blootstelling de duurzaamheid van coatings op basis van deze technologie beperkt.

Besluit: traditionele systemen volstaan niet meer

Veranderingen in de samenstelling van afvalwater hebben tot gevolg dat traditionele waterdichtings- en beschermingssystemen niet meer volstaan op lange termijn. Koolteerepoxy coatings zijn goedkoop, makkelijk aan te brengen en vereisen slechts een laag verbruik. De hechting op vochtig beton is slecht, de uitharding bij lage temperaturen is zeer traag en door de agressievere samenstelling van het afvalwater is de duurzaamheid zeer beperkt. Traditionele testen van de weerstand van een coating tegen zwavelzuur weerspiegelen niet de complexiteit van de chemische en biologische processen die in afvalwateromgevingen plaats vinden. Om de duurzaamheid te beoordelen, moet ook rekening worden gehouden met resistentie tegen bacteriële werking. Tenslotte moeten de geselecteerde coatings niet alleen chemische en biologische resistentie vertonen, maar ook goede applicatie-eigenschappen, zoals toepasbaar op natte ondergronde en applicatie in hoge diktes. Wat nog belangrijker is, is dat de geselecteerde coatings over uitstekende scheuroverbruggende capaciteiten beschikken om te voorkomen dat scheuren in de ondergrond de coating beschadigen.