Tagarchief: MEET HET

De one-stop shop voor landmeetkundige activiteiten

meet-het-foto-3-kopieren
Lees het gehele artikel

Landmeetkunde is een essentieel onderdeel bij de goede uitvoering van talrijke bouwprojecten, of dat nu in de architectuur of infrastructuur is. Waardebepalingen, verkavelingen, attesten, BIM, 3D-tekenwerk, monitoring … het hedendaagse landmeterskantoor staat in voor heel wat diensten en uitdagingen. De geassocieerde landmeters en experten van MEET HET gaan in deze diensten net nog een stapje verder en gaan geen uitdaging uit de weg.

MEET HET is een uniek samenwerkingsverband tussen verschillende landmeters en experten, geografisch verspreid over heel Vlaanderen. Daar waar een klassiek landmeterskantoor vooral metingsdiensten aanbiedt, gaat MEET HET verder. Het netwerk biedt ook een aantal ongewone diensten aan. Bram Van Londersele, Founding partner bij MEET HET: “We willen een one-stop shop zijn voor alle facetten van de landmeetkunde. De ambitie is niet om één groot bedrijf te worden maar wel een sterk netwerk van kleinere spelers die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald facet van de landmeetkunde. We zijn ervan overtuigd dat je als landmeter of expert onmogelijk in alles gespecialiseerd kan zijn, zeker als je kijkt naar het tempo van de technologische innovaties en de veranderende en complexe wetgeving.”

Het MEET HET-netwerk combineert de flexibiliteit van een klein bedrijf met de schaal en de voordelen van een groot bureau. “MEET HET is ontstaan uit drie kleine eenpersoonsbedrijven. Omdat je grotere projecten niet altijd alleen aankan was er behoefte aan samenwerken. Op die manier konden er ook meer financiële middelen en knowhow ingezet worden”, aldus Bram Van Londersele.

Van realiteit naar model

 

Hoognauwkeurige metingen

Tegenwoordig beschikt het netwerk over een gigantisch machinepark en door de geografische spreiding zijn de landmeters ook steeds in staat om kort op de bal te spelen, zowel voor kleine als grote projecten. Bram Van Londersele: “Zo beschikken we in ons machinepark onder andere over uiterst nauwkeurige meetinstrumenten zoals een lasertracker. Deze kan 3D-metingen uitvoeren tot op 0,1 mm. Ook zijn we onze BIM-afdeling aan het uitbreiden. We gaan ons echter niet profileren als modelleur – al is dat wel mogelijk – maar wel als diegene die de geometrie aanlevert die als basis kan dienen voor het BIM-model. Zo wordt er bijvoorbeeld een bestaande toestand opgemeten met behulp van 3D laserscanners en vervolgens, al dan niet gemodelleerd, ingeladen in het BIM pakket en ter beschikking gesteld van de klant.”

“Een ander belangrijk element is onze unit voor zettingsmetingen en monitoring. Hier worden herhalingsmetingen uitgevoerd om te controleren of er iets verzakt of verplaatst is. Dit is vooral belangrijk bij bemalingswerken of tijdens bouwprojecten met instabiele ondergrond waar er kans is op verzakkingen in de omgeving. Door een landmetersploeg wordt er dan op vaste tijdstippen gecontroleerd. Dit gebeurt dan manueel. Dankzij de huidige systemen is dit ook automatisch mogelijk. Dan worden er onbemande meettoestellen op de werf geplaatst die automatisch opvolgen en de data doorsturen naar onze servers. De klant kan deze dan raadplegen via een online platform en wordt automatisch gealarmeerd via SMS of e-mail bij problemen.”    


MEET HET CVBA

Schooldreef 16, 9050 Gentbrugge

T +32 9 391 48 93

E hoofdkantoor@meet-het.be

www.meet-het.be/

De meerwaarde van een volautomatisch monitoringnetwerk

Lees het gehele artikel

Hoe minder aanspreekpunten op de werf, hoe beter. En dat geldt ook voor monitoring. Een van de weinige totaalaanbieders van volautomatische monitoring in België is MEET HET, dat in tien jaar tijd een uitgebreid franchisemodel heeft opgebouwd. “De combinatie van verschillende gespecialiseerde meetinstrumenten binnen een volautomatisch monitoringnetwerk zorgt voor een grote meerwaarde”, vertelt Liesbet Van der Burght.

In 2010 begonnen drie pas afgestudeerde landmeters/geografen hun eigen praktijk. Een samenwerking die vandaag is uitgegroeid tot een franchise die zowat heel Vlaanderen dekt. “We zijn het franchisemodel gestart omdat we merkten dat een landmeter als zelfstandige vaak op een eilandje zit”, vertelt Bram Van Londersele, een van de drie bezielers van MEET HET. “En dat terwijl de kracht net zit in samenwerking. Het geeft de mogelijkheid om niet alledaagse en grotere projecten te doen. Je kan als individu nu eenmaal geen expert zijn in alles.”

MEET HET

Plaatsing van een zettingszadel op een leiding.

 

Volautomatische monitoringnetwerken
Dankzij deze samenwerking kan een breed gamma aan landmeetkundige diensten aangeboden worden, uitgevoerd door vakspecialisten in hun domein. Bram Van Londersele: “Onze waaier aan diensten is erg breed. Volautomatische monitoring is een unit die sterk groeit en waarin we ons specialiseren. Meedenken met de klant, een meetconcept uitwerken, sensoren correct plaatsen, realtime dataweergave en processing… Ieder project binnen monitoring is maatwerk. Wat ons uniek maakt, is dat we van a tot z alles in eigen beheer hebben: gespecialiseerde meetapparatuur, een in-house ontwikkeld online dashboard en medewerkers met de juiste technische kennis.”

MEET HET

Reflectoren voor zettingsmetingen.

 

Nieuwe kracht
Eén van die medewerkers is Liesbet Van der Burght, een geologe met een achtergrond in geotechniek en sinds kort aan het hoofd van de monitoring binnen MEET HET. “Mijn meerwaarde vertaalt zich hoofdzakelijk in de technische kennis”, vertelt Liesbet Van der Burght. “Er zijn veel technieken en het is vaak zoeken naar een geschikt systeem. Geen twee werven zijn hetzelfde en een pasklare oplossing is er nooit. Mijn ervaring met ingenieursgeologie en geotechnische berekeningen biedt ons de mogelijkheid om nog beter aan de vraag van de klant te kunnen beantwoorden.”

Hyperflexibel
Hyperflexibiliteit is volgens MEET HET een cruciale eigenschap. Bram Van Londersele: “Te vaak wordt monitoring in de startfase van een project over het hoofd gezien. We moeten dus meer dan eens snel schakelen. Die flexibiliteit wordt voor een stuk opgedrongen door de markt, maar dankzij ons sterk team en een uitgebreide pool aan meetinstrumenten en apparatuur, kunnen wij aan die snelle vraag beantwoorden. Ons dashboard hebben we in eigen beheer. Het is zo opgebouwd dat we mits kleine aanpassingen nagenoeg alle sensoren kunnen koppelen. Als we morgen de vraag krijgen om stuifmeelpollen te meten en zo’n sensor bestaat, dan kunnen we daarmee perfect aan de slag.” 

MEET HET

Zettingsmetingen weergegeven op het online dashboard.

 

Internationalisering
De grootste uitdaging bij het uitvoeren van volautomatische monitoring zijn de projecten op plekken die moeilijk bereikbaar zijn, waar interventies niet zomaar kunnen. “Zo was er het project in de Kennedytunnel”, vertelt Bram Van Londersele. “Daar hebben we op één dag tijd alles geïnstalleerd, om het een half jaar later weer op te pikken. Zonder tussentijdse interventies. Je moet kunnen vertrouwen op je materiaal. Dat betekent investeren, maar we plukken er wel de vruchten van. We kunnen indien nodig ingrijpen van op afstand en werken daardoor ook steeds vaker in het buitenland. 

MEET HET

Trillingsmeter.

 

Innovatie
De technologie staat in de bouwsector nooit stil en dat is ook op het vlak van monitoring niet het geval. De mogelijkheid om verschillende meetinstrumenten zoals totaalstations, extensometers, inclinometers, trillingsmeters, tiltmeters en waterpeilmeters te combineren op één projectsite is een grote meerwaarde. Liesbet Van der Burght: “We bieden onze klanten de mogelijkheid om gegevens te combineren en hun correlatie te toetsen. Dat is zeer waardevol. Alleen zo kom je tot een goed resultaat in de geotechniek. Klanten kunnen de data zelf raadplegen en hebben met MEET HET slechts één aanspreekpunt. Dat wordt erg gewaardeerd.” 

Bram Van Londersele besluit: “We houden steeds onze ogen open voor nieuwe technologieën. Momenteel zijn we bezig met een project in de Rotterdamse haven, waarbij we de druk op en beweging van een ondergrondse leiding monitoren met glasvezelkabels. Omdat ze vlak ernaast een spoorwegbrug bouwen en de ondergrondse leidingen absoluut niet beschadigd mogen worden, blijven we een stap vooruit dankzij de integratie van een minder conventionele techniek”.