Tagarchief: Metro

Geoptimaliseerde plannen voor de vergunningsaanvraag voor de verlenging van Metro 3 tussen het Noordstation en Bordet

depotharen
Lees het gehele artikel

Op 24 januari 2022 werden de geoptimaliseerde plannen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van 7 nieuwe metrostations, een 5 km lange tunnel en een stelplaats in Haren bij Urban.brussels en Leefmilieu Brussel ingediend. Conform de aanbevelingen in de effectenstudie, werden de oorspronkelijke plannen door Beliris geoptimaliseerd, in overleg met de MIVB. Vanaf 16 februari worden er informatievergaderingen voor de burgers georganiseerd.

De werken in de eerste verbouwingsfase (tussen Albert en het Noordstation) zijn volop bezig. Intussen worden voor de tweede bouwfase (tussen het Noordstation en Bordet) de gewijzigde stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen ingediend voor de aanleg van een tunnel van 5 km, de bouw van 7 metrostations en van een stelplaats (waar de metrostellen ook kunnen worden onderhouden) in Haren.

EEN GEOPTIMALISEERD PROJECT DANKZIJ DE EFFECTENSTUDIE

In juli 2021 keurde het begeleidingscomité de effectenstudie van het consortium Aries-Tractebel (een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend onafhankelijk studiebureau) goed. Het studiebureau maakte zijn conclusies omtrent het Metro 3-project bekend na zowat twee jaar elke mogelijke impact van het project te hebben bestudeerd aan de hand van verschillende parameters: mobiliteit, bodem, lucht, water, klimaat, landschap en erfgoed, afval, gezondheid, akoestiek en economische aspecten. De effectenstudie bevestigt het project en benadrukt opnieuw dat de metro de beste oplossing is om aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften in Brussel te voldoen. Ze stemt ook in met de bouwtechniek, de plaats van de ingangen en de afmetingen van de stations, de stelplaats en de tunnel.

De meeste aanbevelingen werden in de vergunningsaanvraag opgenomen. Dankzij de aanbevelingen in de effectenstudie zullen de stations Liedts en Verboekhoven er straks anders uitzien. De andere aanpassingen hebben vooral te maken met de afstemming op andere vervoermiddelen, de toegankelijkheid voor minder mobiele reizigers en de milieuaspecten (aanleg van groendaken, installatie van zonnepanelen en een beheersysteem voor regen- en grondwater.

INFORMATIEVE TENTOONSTELLINGEN VOOR DE BURGERS

Om de buurtbewoners, de handelaars en de bevolking zo goed mogelijk te informeren, hebben Beliris en de MIVB een reizende informatieve tentoonstelling opgezet. Die houdt halt in de betrokken gemeenten: Schaarbeek, Haren (Stad Brussel) en Evere. Tijdens vijf informatiemomenten kunnen bezoekers kennismaken met het project en al hun vragen aan de aanwezige technische teams stellen.

Schaarbeek:

  • Woensdag 16 februari van 17u tot 20 uur en donderdag 17 februari van 17 tot 21 uur
  • Museumzaal in het gemeentehuis – Colignonplein

Haren:

  • Dinsdag 22 februari van 17.00 tot 20.00 uur
  • Grote Zaal van het Gemeenschapscentrum De Linde, Cortenbachstraat 7

Evere:

  • Woensdag 2 maart van 17 tot 20 uur en donderdag 3 maart 2022 van 17 tot 21 uur
  • Brelzaal in het gemeentehuis, Servaes Hoedemaekersplein

Op donderdag vinden in Schaarbeek en Evere twee nocturnes (tot 21 uur) plaats om ook de handelaars de kans te geven de teams te ontmoeten. De tentoonstelling is ook vrij toegankelijk in Schaarbeek, op vrijdag 18 februari van 13 tot 18 uur.

Het openbaar onderzoek dat de drie betrokken gemeenten organiseren, loopt in maart 2022. Burgers kunnen zo hun opmerkingen aan hun gemeentebestuur voorleggen.

EEN NIEUWE WEBSITE

Om vanuit didactisch oogpunt nóg duidelijkere informatie te verstrekken, kreeg het Metro 3-project een gloednieuwe website.

Op de site staat alle informatie over het project, het verloop van de werken en het meest recente nieuws. De visuele content werd aangevuld met extra foto’s en video’s. De zoekfunctie op de website werd geoptimaliseerd, zodat bezoekers de informatie die ze zoeken makkelijker kunnen terugvinden.

75% van de Brusselaars voorstander van verlenging van de metro

Naamloos-5 kopiëren
Lees het gehele artikel

De online-peiling die in september werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Indiville polste naar de verplaatsingsgewoonten in Brussel en de mening van de respondenten over het belang van een nieuwe metrolijn. Onder de respondenten zijn 30% inwoners van de gemeenten die betrokken zijn bij het project Metro 3. De resultaten tonen dat driekwart van de respondenten voorstander is van een uitbreiding van het Brusselse metronet in het algemeen, maar ook -en vooral- dat driekwart meent dat een nieuwe metrolijn 3 nuttig is.

HET GEBRUIK VAN DE METRO

Ook al is de wagen momenteel het meest gebruikte vervoermiddel door de respondenten (46%), toch zegt 38% de metro minstens 4 keer per week te gebruiken. Een kwart van de respondenten gebruikt de metro 1 tot 2 dagen per week. Slechts 11% gebruikt het openbaar vervoer in het algemeen nooit en 12% gebruikt de metro nooit. Een kwart van de respondenten (27%) verklaart slechts occasioneel de metro te gebruiken terwijl 39% verklaart die minstens 4 dagen per week te nemen.

De 18-34 -jarigen zeggen meer de metro te nemen (51%) dan de auto (41%).

De deelnemers die de metro dagelijks gebruiken (minstens 5 dagen/week) doen dat nagenoeg even vaak om te gaan werken (47%), om boodschappen te doen (48%), voor hun vrije tijd (52%) of om bij mensen op bezoek te gaan (51%).

Logischerwijs doen de personen die de metro occasioneel gebruiken (1 tot 4 dagen/week) dat vooral om bij mensen op bezoek te gaan of ergens te ontmoeten (48%), voor hun vrije tijd (42%) of om boodschappen te doen (37%). Professionele redenen komen op de 4de plaats (29%).

Onder diegenen die de metro niet gebruiken, zegt 45% dat ze er niets aan hebben, 35% omdat ze geen lijn in hun buurt hebben en 10% omdat er geen metro naar hun bestemming gaat.

74% van de Brusselaars verklaart daarentegen dat de metro het meest efficiënte vervoermiddel is om zich naar de andere kant van de stad te verplaatsen.

HET NET UITBREIDEN

Momenteel meent slechts 36% van de respondenten dat het metroaanbod voldoende uitgebreid is. Het gaat hoofdzakelijk over de gemeenten die een metro ter beschikking hebben terwijl het percentage daalt tot 30% voor de respondenten van Vorst, Schaarbeek en Evere. Dezelfde tendens valt op te tekenen in de zones die minder goed bediend zijn door de metro.

74% van de ondervraagden is voorstander van een uitbreiding van het net en ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe metrolijn 3 naar het noorden van het gewest. Dit cijfer loopt zelfs 82% op tot van de respondenten van de gemeenten Vorst, Schaarbeek en Evere.

Slechts 7% van de ondervraagden meent dat een uitbreiding van het metronet niet nuttig is.

METRO 3: EEN ANTWOORD OP EEN BEHOEFTE  

De toekomstige metrolijn 3 zal een nieuwe, snelle en efficiënte verbinding bieden aan Brusselaars én pendelaars en zal beantwoorden aan de behoeften die de ondervraagden uitdrukken. Deze metrolijn biedt een rechtstreekse verbinding tussen Albert en Bordet via de gemeenten Vorst, Schaarbeek en Evere tot aan de grens met Haren, gemeenten die nog niet bediend zijn door de metro.

De belangrijkste voordelen die de respondenten naar voren schuiven zijn de verbetering van het openbaarvervoersaanbod, de verbetering van de toegankelijkheid van Brussel en de vermindering van de verkeersopstoppingen, net als de mogelijkheid om zich sneller te verplaatsen.

METRO 3: EEN GROTE WERF

De ontwikkeling van een nieuwe metrolijn vertegenwoordigt een grote werf door de MIVB en Beliris. Het gaat om een verbinding van station Albert met het toekomstige station Bordet in het noorden van de stad, via de huidige premetro-as Noord-Albert. De werf zal in twee fasen verlopen. De eerste fase voorziet in de omvorming van de premetro-as Noord-Albert (tussen Albert en het Noordstation) in een metrolijn, met de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans. De tweede stap bestaat erin een nieuwe tunnel te graven die het Noordstation en Bordet verbindt via Schaarbeek en Evere. Op dit gedeelte worden 7 nieuwe stations gebouwd.

Het vak Noord-Albert wordt in 2025 omgevormd. Deze werken zijn reeds aan de gang. De werken voor de uitbreiding van metrolijn 3 moeten in 2023 starten. De nieuwe lijn zal toelaten Albert rechtstreeks met Bordet te verbinden langs het stadscentrum door een nieuwe, snelle verbinding te bieden met een hoge capaciteit voor alle reizigers.

Minister bevoegd voor Beliris, Karine Lalieux, verheugt zich over de uitgebreide steun van de Brusselaars voor de toekomstige metrolijn 3. “De uitbreiding van de metro is een vlaggenschipproject van Beliris. Metrolijn 3 zal de zachte mobiliteit bevoorrechten door een betere verbinding te verzekeren van verschillende wijken en gemeenten ten voordele van de inwoners en de pendelaars. Ze zal een bijkomende troef zijn om van Brussel een hoofdstad te blijven maken die gericht is naar de toekomst.”

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt : “Deze peiling toont aan wat we elke dag vaststellen: Brusselaars steunen hun openbaar vervoer en willen dat het net uitbreidt. Dat is natuurlijk de doelstelling van de MIVB en van het Gewest met de investeringen die gebeuren voor verbeteringen op korte termijn en de investeringen op lange termijn zoals deze voor metro 3.”

“Als sommige mensen nog twijfels hadden, blijkt uit deze enquête duidelijk dat de uitbreiding van de metro noodzakelijk en vooral nuttig is in de ogen van een meerderheid van de Brusselaars. De toekomstige metrolijn 3 is dus zinvol”, benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

«Deze peiling toont aan dat het project Metro 3 vanaf nu deel uitmaakt van het DNA van de Brusselaars. Dat zal op termijn toelaten het aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer aan te vullen doordat het centrum van Brussel maar maximum 10 minuten van Evere en Schaarbeek verwijderd zal zijn”, legt Cédric Bossut uit, directeur van Beliris.

Alle informatie over dit belangrijke project is terug te vinden op de speciale website: www.metro3.be/nl