Tagarchief: metrolijn 3

De werken aan de verbindingstunnel van Metro 3 aan het Noordstation gaan van start

Metro-STIB
Lees het gehele artikel

De aanleg van een tunnel aan het Noordstation begint. Dankzij deze cruciale tunnel kan het eerste stuk van de metrolijn tussen het Noordstation en het station Albert in gebruik worden genomen.

Er wordt een nieuwe tunnel van 150 m lang onder de treinsporen van het Noordstation in Brussel gebouwd. Dit is een omvangrijk project in het kader van de omvorming van de huidige premetro (tussen het Noordstation en het station Albert) tot metro en -in latere fase- de uitbreiding van lijn 3 naar het noorden van Brussel.

Door een rechtstreekse verbinding tussen Albert en Bordet te bieden en tegelijkertijd de gemeenten Vorst, St-Gillis, stad Brussel, Schaarbeek en Evere tot aan de grens met Haren te bedienen, zal de toekomstige lijn een nieuwe, snelle en doeltreffende verbinding bieden voor de Brusselaars en zal ze voldoen aan hun behoeften die onlangs werden bevestigd, in een peiling uitgevoerd door Indiville.

Dit project vlak naast  het Noordstation zal een dubbele functie hebben. “In eerste instantie zal de onderdoorgang van de metrotunnel onder de treinsporen dienst doen als achterstation, zodat metro 3 de nodige keermanoeuvres kan uitvoeren wanneer het gedeelte Noordstation-Albert in gebruik wordt genomen. Op termijn zal dit deel tunnel  dienst doen als doorgangstunnel voor de hele metrolijn 3 tussen Bordet en Albert”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Om deze werkzaamheden uit te voeren werden voorbereidende werkzaamheden voor de verplaatsing van de ondergrondse netwerken uitgevoerd en werd een leegstaand gebouw aan de vooruitgangsstraat gesloopt. De bouwwerkzaamheden voor deze nieuwe infrastructuur zullen als volgt verlopen: in de Aarschotstraat en Vooruitgangstraat worden twee werfzones ingericht. Vervolgens worden daar twee ondergrondse toegangsputten tot de werf gegraven, respectievelijk 22 m en 15 m diep. Om het stadsleven zoveel mogelijk te vrijwaren, worden deze putten overdag gegraven, tussen diepwanden, beschut door een deksteen.

“Om geen trillingen aan de oppervlakte te veroorzaken en om het treinverkeer dag en nacht te behouden, wordt de tunnel vervolgens onder de sporen van het Noordstation aangelegd volgens de wanden-dak-methode waarbij er eerst manueel gangen worden uitgegraven ”, legt Cédric Bossut, Directeur van Beliris, uit. De wanden zijn gemaakt van beton om de contouren van de tunnel af te bakenen, waarna het binnenvolume van de ruimte kan worden uitgegraven naarmate de ondergrondse uitgraving vordert. In totaal zal 46.600 m3 grond worden uitgegraven, wat overeenkomt met het volume van 13 olympische zwembaden. Het grootste deel van de niet verontreinigde grond zal per boot worden getransporteerd en vervolgens gedeeltelijk worden benut als aanvullingsgrond op andere werven. Na de uitgraving wordt op straatniveau een betonnen platform gebouwd dat de bouwput afsluit, alvorens de uitrusting van de tunnel wordt aangevat.

Bovengronds blijft het verkeer in de Vooruitgangstraat onveranderd. De werken met een impact op het verkeer starten in een latere fase, wanneer een gedeelte van de Aarschotstraat tussen de d’Hoogvorststraat en de Rogierstraat wordt afgesloten.

De MIVB en Beliris nemen maatregelen om de hinder die inherent is aan elke werf zoveel mogelijk te beperken door houten schuttingen te plaatsen die een geluids- en stofbarrière vormen, en door de trillingen, de eventuele verzakkingen en de toegestane geluiddrempels strikt te bewaken. De buurtbewoners zullen de hele duur van de werf permanent op de hoogte worden gehouden van het verloop van de werken via bewonersberichten, nieuws op de website www.metro3.be, werfberichten via WhatsApp en een werfinformatielijn die bereikbaar is via e-mail en een gratis telefoonnummer.

De werken worden uitgevoerd door de tijdelijke vennootschap Progrès, bestaande uit BAM Contractors, Bam Galère en Soletanche Bachy, onder het bouwheerschap van Beliris. Ze zullen 1100 kalenderdagen duren. Het kostenplaatje van de werken wordt op 47 miljoen euro geraamd.

HET PROJECT METRO 3

De toekomstige metro 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation, waaronder de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans, het creëren van een multimodaal eindpunt aan Albert, de omvorming van de bestaande stations en de bouw van een verbindingstunnel onder de sporen van het Noordstation.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project wordt geleid door de MIVB en Beliris en is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren.

DE PARTNERS VAN METRO 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de bouwwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Vanzelfsprekend zal de MIVB ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Bureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.

75% van de Brusselaars voorstander van verlenging van de metro

Naamloos-5 kopiëren
Lees het gehele artikel

De online-peiling die in september werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Indiville polste naar de verplaatsingsgewoonten in Brussel en de mening van de respondenten over het belang van een nieuwe metrolijn. Onder de respondenten zijn 30% inwoners van de gemeenten die betrokken zijn bij het project Metro 3. De resultaten tonen dat driekwart van de respondenten voorstander is van een uitbreiding van het Brusselse metronet in het algemeen, maar ook -en vooral- dat driekwart meent dat een nieuwe metrolijn 3 nuttig is.

HET GEBRUIK VAN DE METRO

Ook al is de wagen momenteel het meest gebruikte vervoermiddel door de respondenten (46%), toch zegt 38% de metro minstens 4 keer per week te gebruiken. Een kwart van de respondenten gebruikt de metro 1 tot 2 dagen per week. Slechts 11% gebruikt het openbaar vervoer in het algemeen nooit en 12% gebruikt de metro nooit. Een kwart van de respondenten (27%) verklaart slechts occasioneel de metro te gebruiken terwijl 39% verklaart die minstens 4 dagen per week te nemen.

De 18-34 -jarigen zeggen meer de metro te nemen (51%) dan de auto (41%).

De deelnemers die de metro dagelijks gebruiken (minstens 5 dagen/week) doen dat nagenoeg even vaak om te gaan werken (47%), om boodschappen te doen (48%), voor hun vrije tijd (52%) of om bij mensen op bezoek te gaan (51%).

Logischerwijs doen de personen die de metro occasioneel gebruiken (1 tot 4 dagen/week) dat vooral om bij mensen op bezoek te gaan of ergens te ontmoeten (48%), voor hun vrije tijd (42%) of om boodschappen te doen (37%). Professionele redenen komen op de 4de plaats (29%).

Onder diegenen die de metro niet gebruiken, zegt 45% dat ze er niets aan hebben, 35% omdat ze geen lijn in hun buurt hebben en 10% omdat er geen metro naar hun bestemming gaat.

74% van de Brusselaars verklaart daarentegen dat de metro het meest efficiënte vervoermiddel is om zich naar de andere kant van de stad te verplaatsen.

HET NET UITBREIDEN

Momenteel meent slechts 36% van de respondenten dat het metroaanbod voldoende uitgebreid is. Het gaat hoofdzakelijk over de gemeenten die een metro ter beschikking hebben terwijl het percentage daalt tot 30% voor de respondenten van Vorst, Schaarbeek en Evere. Dezelfde tendens valt op te tekenen in de zones die minder goed bediend zijn door de metro.

74% van de ondervraagden is voorstander van een uitbreiding van het net en ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe metrolijn 3 naar het noorden van het gewest. Dit cijfer loopt zelfs 82% op tot van de respondenten van de gemeenten Vorst, Schaarbeek en Evere.

Slechts 7% van de ondervraagden meent dat een uitbreiding van het metronet niet nuttig is.

METRO 3: EEN ANTWOORD OP EEN BEHOEFTE  

De toekomstige metrolijn 3 zal een nieuwe, snelle en efficiënte verbinding bieden aan Brusselaars én pendelaars en zal beantwoorden aan de behoeften die de ondervraagden uitdrukken. Deze metrolijn biedt een rechtstreekse verbinding tussen Albert en Bordet via de gemeenten Vorst, Schaarbeek en Evere tot aan de grens met Haren, gemeenten die nog niet bediend zijn door de metro.

De belangrijkste voordelen die de respondenten naar voren schuiven zijn de verbetering van het openbaarvervoersaanbod, de verbetering van de toegankelijkheid van Brussel en de vermindering van de verkeersopstoppingen, net als de mogelijkheid om zich sneller te verplaatsen.

METRO 3: EEN GROTE WERF

De ontwikkeling van een nieuwe metrolijn vertegenwoordigt een grote werf door de MIVB en Beliris. Het gaat om een verbinding van station Albert met het toekomstige station Bordet in het noorden van de stad, via de huidige premetro-as Noord-Albert. De werf zal in twee fasen verlopen. De eerste fase voorziet in de omvorming van de premetro-as Noord-Albert (tussen Albert en het Noordstation) in een metrolijn, met de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans. De tweede stap bestaat erin een nieuwe tunnel te graven die het Noordstation en Bordet verbindt via Schaarbeek en Evere. Op dit gedeelte worden 7 nieuwe stations gebouwd.

Het vak Noord-Albert wordt in 2025 omgevormd. Deze werken zijn reeds aan de gang. De werken voor de uitbreiding van metrolijn 3 moeten in 2023 starten. De nieuwe lijn zal toelaten Albert rechtstreeks met Bordet te verbinden langs het stadscentrum door een nieuwe, snelle verbinding te bieden met een hoge capaciteit voor alle reizigers.

Minister bevoegd voor Beliris, Karine Lalieux, verheugt zich over de uitgebreide steun van de Brusselaars voor de toekomstige metrolijn 3. “De uitbreiding van de metro is een vlaggenschipproject van Beliris. Metrolijn 3 zal de zachte mobiliteit bevoorrechten door een betere verbinding te verzekeren van verschillende wijken en gemeenten ten voordele van de inwoners en de pendelaars. Ze zal een bijkomende troef zijn om van Brussel een hoofdstad te blijven maken die gericht is naar de toekomst.”

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt : “Deze peiling toont aan wat we elke dag vaststellen: Brusselaars steunen hun openbaar vervoer en willen dat het net uitbreidt. Dat is natuurlijk de doelstelling van de MIVB en van het Gewest met de investeringen die gebeuren voor verbeteringen op korte termijn en de investeringen op lange termijn zoals deze voor metro 3.”

“Als sommige mensen nog twijfels hadden, blijkt uit deze enquête duidelijk dat de uitbreiding van de metro noodzakelijk en vooral nuttig is in de ogen van een meerderheid van de Brusselaars. De toekomstige metrolijn 3 is dus zinvol”, benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

«Deze peiling toont aan dat het project Metro 3 vanaf nu deel uitmaakt van het DNA van de Brusselaars. Dat zal op termijn toelaten het aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer aan te vullen doordat het centrum van Brussel maar maximum 10 minuten van Evere en Schaarbeek verwijderd zal zijn”, legt Cédric Bossut uit, directeur van Beliris.

Alle informatie over dit belangrijke project is terug te vinden op de speciale website: www.metro3.be/nl

METRO 3: PUBLICATIE VAN DE OPDRACHT DER WERKEN VOOR FASE 2

schermafbeelding-2020-05-11-om-16.53-kopieren
Lees het gehele artikel

Beliris heeft op 08 mei de aankondiging van de opdracht voor de civieltechnische werken van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het Noorden in Brussel gepubliceerd. De kandidaten kunnen zich tot 13 juli 2020 kandidaat stellen.

De aankondiging van de opdracht voor fase 2 van het M3-project betreft de civieltechnische werken voor de uitbreiding van metrolijn 3 van het Noordstation naar Bordet. De gepubliceerde opdracht bevat 4 grote opdrachten:

– De uitgraving van een tunnel van 4,5 km;

De bouw van 7 ondergrondse stations in Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet;

De verbindingswerken met de bestaande lijn tussen Noordstation en Albert, gerealiseerd in fase 1 van het project;

De werken om de nieuwe lijn te verbinden met de toekomstige stelplaats van de metrostellen in Haren.

Vergunningsprocedure nog steeds lopende

Door de omvang van de ondergrondse werken in een stedelijke omgeving en door de nabijheid van tram- en treinverkeer in exploitatie is dit een grootschalig en technisch zeer complex project.

Terwijl de vergunningsprocedure lopende is, wenste Beliris deze oproep tot het indienen van aanvragen voor de overheidsopdracht voor werken gelijktijdig te plaatsen. Op die manier kan, zodra de vergunning door het Gewest verleend is, de planning voor de uitvoering van het project geoptimaliseerd worden en kunnen de werken zo snel mogelijk beginnen. Gezien de technische aard van de uit te voeren werken maakt het plaatsen van de opdracht het bovendien mogelijk dat de aannemers voldoende op voorhand worden geïnformeerd om zich te organiseren en de nodige maatregelen te nemen om doeltreffend op de opdracht te kunnen reageren.

Met de milieu-effectenstudie in uitvoering, worden de documenten van het bijzonder lastenboek ter indicatie aangeboden om de potentiële kandidaten in staat te stellen voldoende kennis van het voorwerp van de opdracht te verwerven. Na de afloop van de studie zal het bijzonder lastenboek worden aangepast voor de vraag aan de geselecteerde kandidaten tot indiening van hun definitieve offertes.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar op de site e-procurement en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 13 juli 2020.

Het project van metro 3

De toekomstige metrolijn 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation en de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project, geleid door de MIVB en Beliris, is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren.

De partners van metro 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de kunstwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Zij zal ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.