Tagarchief: mobiliteit

Climatepath, het fietspad van de toekomst waar elke druppel telt!

Unknown-5-kopiëren
Lees het gehele artikel

Vrijdag werd op de bedrijfssite van ecobeton water technologies in Sint-Truiden het fietspad Climatepath® voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, bestuurder Hilde Cuykx en de familie Essers die onlangs ons bedrijf versterkte.

Het Climatepath is een klimaatadaptief fietspad dat een oplossing biedt voor onder meer waterhinder en dat overtollig hemelwater duurzaam naar de grondwatertafel loodst. Het Climatepath, onderdeel van het gamma ecopaths, werd door ecobeton water technologies ontwikkeld. Daarmee slaat ecobeton water technologies verder de ingeslagen weg in om te komen tot klimaatadaptieve oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen van de Blue en de Green Deal.

Bestuurder Hilde Cuykx : “De vraag naar meer fietspaden leidt op veel plaatsen tot toenemende verharding. Het Climatepath is het enige fietspad dat daarmee echt rekening houdt. Het biedt oplossingen aan voor de klimaatuitdagingen zoals het dalend grondwaterpeil of de hevige regenvallen met de daaraan gekoppelde overstromingen. Het Climatepath maakt daarbij deel uit van ons nieuw assortiment fietspaden, de ecopaths die hier in Limburg, in Sint-Truiden zullen worden geproduceerd. Met onze ecopaths die snel kunnen worden gelegd, zijn er geen verzakkingen, geen wortelingroei én de levensduur is 60 jaar.”

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Het Climatepath is innovatief en speelt in op de veranderende klimatologische uitdagingen. Dat zijn sterke troeven. Dit is iets wat we zeker gaan opvolgen én waar we op moeten gaan inzetten. Innovaties die inspelen op klimaatveranderingen zijn belangrijk. Het feit dat deze fietspaden snel kunnen worden aangelegd is een ander pluspunt.”

“We zijn op dit ogenblik volop bezig met de herziening van het fietsvademecum. Bij het fietsvademecum ligt nu de nadruk op asfalt-fietspaden. Maar hier zien we dat ook betonnen fietspaden alle mogelijkheden bieden inzake rijcomfort, het opvangen en recupereren van water en fietsveiligheid. Ook het aspect van de werken bij nutsleidingen bij fietspaden is interessant. Hier komen achteraf geen grote afbraakwerken en grote wegenwerken aan te pas, dus er is geen of minder verkeershinder. Er moet dus niets meer opgebroken worden bij werken aan nutsleidingen en dat is zeker en vast ook een toegevoegde waarde.”  

“Binnen het Climatepath komen fietsen en duurzaamheid samen. Twee topics die ook duidelijk terug te vinden zijn binnen mijn beleid. Met de Vlaamse fietsambitie willen we inzetten op meer én veiliger fietsverkeer. Veilige en comfortabele fietspaden zijn noodzakelijk om mensen te overtuigen de autosleutel in te ruilen voor de fiets. Zo willen we het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen laten stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025. Binnen het Vlaams Klimaatplan speelt de modal shift naar duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets een cruciale rol. Het wijzigende klimaat en weer zorgen voor nieuwe en grote uitdagingen, ook in de wegenbouw en zoals gezegd het Climatepath speelt daar op in. Door in te zetten op ontharding en waterdoorlaatbaarheid draagt ecobeton water technologies bij aan het minimaliseren van de kans op wateroverlast en overstroming.”

CEO Luc Vandebeek: “Het Climatepath is ontwikkeld door onze onderzoekscel en heeft heel wat onderscheidende troeven.  Wat in het oog springt, is dat het fietspad 5 functies in 1 oplossing combineert. Het is een fietspad dat afstromend regenwater buffert, het regenwater filtert, daarna laat infiltreren en er is ook een debietremming.  Het optioneel filterelement kan worden gedemonteerd voor nazicht. Elke druppel telt en met het Climatepath komt het hemel- of regenwater terecht in de grondwatertafel.” `

“Door een unieke oppervlakteruwheid en een lage rolweerstand slaan we twee vliegen in een klap. Dat was voor ons een erg belangrijk aspect in de ontwikkeling van dit nieuw fietspad. Het moet vooruitgaan! Er is dus een summum aan rijplezier voor elke fietsliefhebber!”, aldus nog CEO en ing. Luc Vandebeek.

Noël Essers: We zijn overtuigd dat de ecopaths vernieuwing met zich meebrengen die interessant zijn voor de markt. Denken we maar aan de snelle aanlegtijd, die de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt.  De werken achteraf aan nutsvoorzieningen gebeuren ook snel en alles gebeurt zonder brokken te maken. Elke unit kan immers in tien minuten worden verplaatst door een vacuümzuiger en zo behoudt het fietspad zijn  oorspronkelijk strakke uitzicht.”

De Ecopaths zijn ‘plug & play’-fietspaden en bieden veel interessante opties. Er is het Climatepath dus met de slimme waterafvoer, maar daarnaast zijn er nog het Easypath (het gewone ‘plug & play’-fietspad), het Thermopath®, dat is het verwarmde fietspad waarbij je nooit meer dient te strooien, waardoor het ideaal is voor bv. schoolomgevingen en stadscentra, het Solarpath, dat uitgerust is met zonnepanelen én tot slot het Reflexpath®, het reflecterend fietspad, geschikt voor bosrijke omgevingen.

Drie vierde van relancemiddelen voor mobiliteit verduurzamen ons vervoer

shutterstock_146626955
Lees het gehele artikel

Onlangs heeft de Vlaamse regering duidelijkheid verschaft over de relancemiddelen in mobiliteit voor de komende twee jaar. Daaruit blijkt dat zij drie vierde van de bijkomende middelen investeert in het verduurzamen van ons vervoer. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont dat de bouwsector meer dan ooit haar schouders zet onder deze shift naar een groenere en duurzame mobiliteit. 

De voornaamste speerpunten zijn meer en betere fietsinfrastructuur, de verdere shift naar vrachtvervoer over water, een netwerk van laadpalen, het saneren van gronden bij mobiliteitswerken … Bovendien zullen deze extra middelen een boost geven aan de uitrol van de lokale vervoersregio’s.

Relancemiddelen

In totaal voorziet de Vlaamse regering in 2021 en 2022 885 miljoen euro aan relancemiddelen in mobiliteit. 646 miljoen euro ervan wordt reeds in 2021 ingezet. Een kwart is bestemd voor verkeersveiligere wegen. Drie vierde van deze middelen gaat naar het verduurzamen van onze mobiliteit: 250 miljoen euro voor fietsinfrastructuur,164 miljoen euro voor de verdere shift naar vrachtvervoer over water door onder andere de bruggen over het Albertkanaal versneld te verhogen, het installeren van pompen aan onze waterlopen om onnodig waterverbruik te vermijden kost 35 miljoen euro, het vergroenen van de weginfrastructuur met ledverlichting en laadinfrastructuur is goed voor 120 miljoen euro, het saneren van vervuilde gronden bij de Oosterweelwerken vergt 23 miljoen euro en ten slotte krijgt het vergroenen van het openbaar vervoer (De Lijn) 93 miljoen euro. 

Lokale vervoersregio’s

Heel wat van deze investeringen zullen de uitrol van de lokale vervoersregio’s versterken. Denk maar aan het uitbouwen van het fietsnetwerk en de laadpaalinfrastructuur. De vervoersregio’s focussen immers op een gecombineerd traject van verschillende vervoersmiddelen en vooral goede overstapmogelijkheden: essentieel als valabel alternatief voor de wagen. Pendelaars zullen vlot kunnen schakelen tussen onder andere elektrisch (deel)vervoer – zoals de steeds populairdere speedpedelec en wagens met een elektromotor – en openbaar vervoer zoals trein, tram, bus of metro. 

Gemeenten zijn cruciaal in relance 

Uit een recente rondvraag van Radio 2 en UGent is gebleken dat de coronacrisis de gemeenten veel geld kost en dat 1 op de 4 gemeenten daardoor geplande investeringen uitstelt. Dat zal ook gevolgen hebben voor de relancemiddelen in mobiliteit. Zo rekent de Vlaamse regering in haar globale fietspadenplan op 300 miljoen euro van de gemeenten. Voor veilige schoolomgevingen gaat het bijkomend om 15 miljoen euro van de gemeenten. Ook voor de uitbouw van laadpalen bedraagt het aandeel van de lokale besturen 15 miljoen euro. Aangezien het relancebeleid duizenden extra jobs in de bouw en haar toeleveringssectoren oplevert en de maatregelen het leefmilieu aanzienlijk helpen te verbeteren, dringt de VCB er bij de lokale besturen op aan om de geplande investeringen niet uit te stellen. Maar om voluit mee te werken aan de economische relance.   

Over een week is het zover!

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Over een week komen we samen in Paleis 1 van Brussels Expo om kennis, ervaringen en meningen over openbare ruimte, klimaat en mobiliteit te delen. Het belooft een drukke en zinvolle dag te worden.

Tussen stand 5.69 en het Terras zal een groot wit doek van onze illustrator schitteren. Welke innovaties, trends en ontwikkelingen gaan de openbare ruimte kleuren? Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening. Loop langs, oberserveer en doe mee! Aan het einde van de dag verwachten we een groot doek te presenteren, boordevol kleur, perspectieven, toekomstbestendige innovaties en toffe ontwikkelingen. Een verzameling van uw ideeën uit iedere sector van de openbare ruimte.

Wij hebben veel zin in de beurs. U ook?

Openbare Ruimte | Klimaat | Mobiliteit |

Werken Trekfietsviaduct in Den Haag gaan eindfase in

visual-trekfietsviaduct-2019-08-08-1200×628-kopieren
Lees het gehele artikel

De bouw van het Trekfietsviaduct – een onderdeel van het Trekfietstracé van Ypenburg naar Den Haag – gaat de eindfase in. In twee opeenvolgende nachten – 8 tot 10 augustus – plaatste Hillebrand de stalen brugonderdelen in opdracht van hoofdaannemer Dura Vermeer. De opdrachtgever (gemeente Den Haag) kijkt uit naar de ingebruikname van de burg die gepland staat voor eind oktober.

Terwijl Dura Vermeer de zeven betonnen pijlers en de twee tijdelijke ondersteuningen maakte, was Hillebrand verantwoordelijk voor de productie en montage van de brugdelen zelf, in totaal goed voor circa 900 ton staal. De brugonderdelen werden gefabriceerd in de vestigingen te Middelburg en Vlissingen en zijn per schip en wegtransport naar Den Haag gebracht waar ze hun definitieve plaats kregen.

Meer dan de som der delen

Gezien de lengte van het viaduct, maar liefst 330 meter, bestaat ze uit meerdere delen. Delen A en B werden in de nacht van 8 op 9 augustus boven de rijbaan van de snelweg geïnstalleerd nadat ze geproduceerd werden in Middelburg. Brugdelen C en D volgden in de nacht van 9 op 10 augustus en lopen boven de invoeg- en uitrijbanen van de snelweg. Beide brugdelen werden geproduceerd door Hillebrand in Vlissingen. Delen E tot en met I lopen naast de snelweg en worden in september en oktober geplaatst.

Duurzame mobiliteit

Het Trekfietsviaduct draagt bij tot een slimme mobiliteit in en rond Den Haag. Het vormt de laatste schakel in het Trekfietstracé, dat loopt van Ypenburg naar het centrum van Den Haag. Het duurzame karakter wordt nog versterkt door de plaatsing van een zogenaamde ‘zonneboom’, een paal waarop meerdere zonnepanelen zijn geplaatst. De hiermee opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de zuinige ledverlichting waarmee de brug verlicht wordt. Dat maakt het viaduct volledig energieneutraal.

Afwerking en brugmeubilair

Nu de basisconstructie klaar is, is het einde van de werken in zicht. Naast de eerder vermelde zonneboom, wordt de brug onder meer voorzien van windschermen en een handregel met geïntegreerde ledverlichting.

Verwachte einddatum werken: eind oktober 2019.