Tagarchief: Nieuwe Sluis Zeebrugge

Vlaamse overheid zet Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers

©Henderyckx_MBZ 201905154368_Visart sluis_LR
Lees het gehele artikel

Aangepaste planning, oprichting taskforce en 12 extra profielen

Naar aanleiding van de eerder aangekondigde vertraging voert de Vlaamse overheid maatregelen in om het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge weer op koers te krijgen. Er werd een taskforce opgericht, de planning werd in samenspraak met alle betrokkenen herbekeken en er worden 12 extra profielen aangetrokken om de projectwerking te verstevigen. Eind februari komen er infomomenten voor de omwonenden. 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken: “Het project zit nu in een bijzonder complexe maar cruciale fase. Het projectteam onderzoekt de verschillende mogelijke manieren om de sluis en de nieuwe weg in te passen in de omgeving, waarbij de leefbaarheid van het gebied van groot belang blijft. Vooraleer deze puzzel kan gelegd, moeten eerst de verschillende puzzelstukken onderzocht worden. En dat is erg tijdsintensief, intensiever dan de studiebureau’s en onze administraties hadden ingeschat. Vandaar dat na overleg tussen de studiebureaus, de administraties, de Vlaamse Regering, het havenbedrijf MBZ en de stad Brugge de planning hebben aangepast. Om het projectteam te versterken, zal ik binnen mijn administratie ook 7 extra mensen aanwerven met specifieke kennis en vaardigheden.”

Inrichtingsalternatief sluis en verbindingsweg op Visartsite bekend in zomer 2022

Volgens de nieuwe planning volgt er in de zomer van dit jaar duidelijkheid over de keuze van het inrichtingsalternatief. De locatie Visart ligt immers al vast, maar het inrichtingsalternatief bepaalt waar de sluis en de verbindingsweg Nx precies gebouwd worden en hoe dat eruit zal zien. Hierover zal rond de zomer ook een infomoment georganiseerd worden voor de omgeving. Daarna werkt het projectteam dit inrichtingsalternatief verder uit tot een ontwerp projectbesluit. Het streefdoel is om dit nog voor het einde van deze legislatuur voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

Om de voortgang van deze planning verder op te volgen en de nodige beslissingen te kunnen nemen, werd een nieuwe taskforce opgericht waarin onder meer de Vlaamse Regering, de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ vertegenwoordigd zijn. Deze taskforce kwam een eerste keer samen eind januari. Naast de 7 extra mensen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal ook het havenbedrijf MBZ 5 extra VTE aantrekken om de bouw van de nieuwe sluis mogelijk te maken.

Duidelijkheid

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “Dat het inrichtingsalternatief in de loop van het jaar nog bekend wordt, is goed nieuws voor de Zeebruggenaren. Ik heb vaak te horen gekregen dat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Met het inrichtingsalternatief wordt dat duidelijk: dan weet men hoe het project zal worden ingepast in de omgeving. Daarnaast zal dan ook blijken hoe de leefbaarheid in Zeebrugge wordt gegarandeerd tijdens en na de werken. Vanuit mijn rol in de taskforce zal ik ook de verdere uitwerking nauwgezet opvolgen.”

Tom Hautekiet, CEO van MBZ, vult aan: “Ook voor de haven en voor de bedrijven in onze haven is deze nieuwe aanpak een positief signaal. Want de nieuwe zeesluis is van groot belang. Niet alleen voor ons, maar ook voor de omwonenden en bedrijven uit de buurt. De gemaakte afspraken zijn een stap in de goede richting, en dat stemt ons voorzichtig positief. Het zal er nu op aankomen met zijn allen samen te werken om de vooropgestelde doelen te bereiken.”

Infomomenten op 24 en 25 februari

Op dit moment is voor elk van de alternatieven in kaart gebracht hoe het er na realisatie van de sluis kan uitzien. Om de omgeving hierover te informeren organiseert het projectteam twee infomomenten op 24 en 25 februari. Voor handelaars en bedrijven is er een apart tijdsslot voorzien. Meer informatie daarover vind je vanaf morgen op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge
Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

 • een tweede toegang tot de achterhaven;
 • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
 • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Alle actuele informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Vertraging uitwerkingsfase Nieuwe Sluis Zeebrugge

Logo
Lees het gehele artikel

Nieuwe Sluis Zeebrugge op deze locatie blijft topprioriteit

De initiële planning voorzag een definitief projectbesluit eind 2023. Omwille van de nood aan grondig onderzoek op het vlak van leefbaarheid, milieu en klimaat voor alle mogelijke inrichtingsalternatieven van zowel de sluis als de Nx, loopt het studietraject vertraging op. De Vlaamse overheid beklemtoont dat de realisatie van de Nieuwe Sluis Zeebrugge op deze locatie een topprioriteit blijft.

De Nieuwe Sluis Zeebrugge is het eerste project dat de procedure complexe projecten volgt en dat zich in de uitwerkingsfase bevindt. Het project heeft zo een pioniersrol binnen de procedure van complexe projecten. We hebben al grote stappen gezet zoals het voorkeursbesluit, de projectonderzoeksnota en geactualiseerde projectonderzoeksnota, met de daarbij horende info- en participatiemomenten. Maar de keerzijde van het pioniersschap is dat het projectteam tegen onverwachte zaken aanloopt, die ook invloed hebben op de planning. Op dit ogenblik liggen heel veel inrichtingsalternatieven op tafel die onderzocht moeten worden. Dit vraagt meer tijd en studiewerk, terwijl studiebureaus al overbevraagd zijn, en ook kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. 

Pas wanneer alle onderzoeksresultaten er zijn, kunnen we alle inrichtingsalternatieven voor de Visartsluis en de aansluiting van de Nx op de bestaande wegen op een goede manier met elkaar vergelijken. De keuze van het inrichtingsalternatief moet dan ook later worden genomen, namelijk eind 2022. Daarna volgen nog detailstudies (oa. milieuaspecten, leefbaarheid, technische aspecten,…) van dit concreet inrichtingsalternatief.

Verdere planning uitwerkingsfase en projectbesluit

De vertraging van de onderzoeken heeft ook een invloed op de verdere stappen van de uitwerkingsfase. Voorafgaand aan de keuze van het inrichtingsalternatief zal er midden 2022 een nieuw participatiemoment plaatsvinden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse Regering het projectbesluit kan nemen. In samenspraak met de studiebureaus wordt een nieuwe timing uitgewerkt. Wel is nu duidelijk dat de uitvoeringsfase pas kan starten in de volgende legislatuur.

Realisatie van de nieuwe sluis blijft een topprioriteit

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De Visartsluis blijft een topprioriteit. Een tweede toegang tot de achterhaven is noodzakelijk voor de toekomst van de haven van Zeebrugge, de wijde omgeving en onze economie. Met een nieuwe sluis verankeren we niet alleen de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de brede regio op de lange termijn. Door  ook werk te maken van de infrastructuur rond de sluis garanderen we de leefbaarheid van de omgeving zodat het er na de realisatie aangenaam wonen en werken is.” 

Meer informatie
Alle actuele informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Aangepaste versie alternatief ‘ovonde’ ter inzage

Luchtbeeld-Visartsluis-1-©-MBZ
Lees het gehele artikel

De alternatieven die nu op tafel liggen, staan in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen echter aan dat het alternatief ‘ovonde’ kan worden verbeterd om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Het projectteam stelde een tussennota op waarin de aanpassing van dit alternatief in detail wordt toegelicht. Iedereen kon de nota vanaf 1 tot en met 21 juni inkijken.

In het aangepaste alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin.

De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. “Met die aanpassing kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. Ook de transportzone aan Evendijk-West is daardoor beter toegankelijk”, vertelt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van dit project. De verbinding met die transportzone kan nog op twee manieren worden aangelegd: via de ovonde of via een constructie ter hoogte van Zwankendamme. “Meer informatie over de aanpassingen kon iedereen lezen in de tussennota. Die lag tot en met 21 juni ter inzage voor alle geadresseerden. Wie opmerkingen heeft op wat er in de tussennota staat, kon die doorgeven aan het projectteam”, gaat Jan Goemaere verder.

Advies en opmerkingen

Het projectteam bezorgt de tussennota ook aan adviesverlenende instanties, zoals de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen en adviezen worden verzameld in een overwegingsdocument. De input die het projectteam verder meeneemt, voegen ze toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die documenten zijn later beschikbaar op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Infokrant en projectzuilen

Er is nog geen keuze gemaakt over hoe het inrichtingsalternatief eruit zal zien. Daarover komt dit najaar meer duidelijkheid. Binnenkort volgt ook meer info over waar het project vandaag staat en over de status van de andere alternatieven. “In juni verspreidde het projectteam opnieuw een infokrant in de brievenbussen in Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege. Er staan dan ook weer projectzuilen in Zeebrugge. Daar zullen op bepaalde momenten enkele van onze experts aanwezig zijn om een extra woordje uitleg te geven bij de informatie”, aldus Jan Goemaere. Alle praktische informatie daarover verschijnt op de website.

Complex project 

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers: een tweede toegang tot de achterhaven, een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert en een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.   


Aangepaste versie alternatief ‘ovonde’ ter inzage

Lees het gehele artikel

De alternatieven die nu op tafel liggen, staan in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen echter aan dat het alternatief ‘ovonde’ kan worden verbeterd om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Het projectteam stelde een tussennota op waarin de aanpassing van dit alternatief in detail wordt toegelicht. Iedereen kan de nota vanaf 1 juni inkijken.

Beeld: DMOW

Nieuwe verbindingsweg lang site Stevin

De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. “Met die aanpassing kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. Ook de transportzone aan Evendijk-West is daardoor beter toegankelijk”, vertelt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van dit project. De verbinding met die transportzone kan nog op twee manieren worden aangelegd: via de ovonde of via een constructie ter hoogte van Zwankendamme. 

“Meer informatie over de aanpassingen kan iedereen vanaf 1 juni lezen in de tussennota. Die ligt vanaf dan tot en met 21 juni ter inzage voor alle geïnteresseerden. Wie opmerkingen heeft op wat er in de tussennota staat, kan die doorgeven aan het projectteam”, gaat Jan Goemaere verder.

Hoe reageren op de tussennota?

De nota inkijken kan zowel online als offline. 
De nota is beschikbaar op de websites:

Wie liever een papieren exemplaar leest, vindt de tussennota bij de gemeenteafdeling Zeebrugge.  
Opmerkingen op het document kunnen worden bezorgd aan het projectteam via:  

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Maritieme Toegang 
Thonetlaan 102 bus 2  
2050 Antwerpen  

Advies en opmerkingen worden verwerkt in geactualiseerde projectonderzoeksnota

Het projectteam bezorgt de tussennota ook aan adviesverlenende instanties, zoals de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen en adviezen worden verzameld in een overwegingsdocument. De input die het projectteam verder meeneemt, voegen ze toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die documenten zijn later beschikbaar op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Infokrant en projectzuilen in juni

Er is nog geen keuze gemaakt over hoe het inrichtingsalternatief eruit zal zien. Daarover komt dit najaar meer duidelijkheid. Binnenkort volgt ook meer info over waar het project vandaag staat en over de status van de andere alternatieven. “In juni verspreidt het projectteam opnieuw een infokrant in de brievenbussen in Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege. Er staan dan ook weer projectzuilen in Zeebrugge. Daar zullen op bepaalde momenten enkele van onze experts aanwezig zijn om een extra woordje uitleg te geven bij de informatie”, aldus Jan Goemaere. Alle praktische informatie daarover verschijnt op de website.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

 • een tweede toegang tot de achterhaven;
 • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
 • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Meer informatie

Alle actuele informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.
 

Lopende trajecten gaan verder in afwachting van arrest Raad van State

Zeebrugge
Lees het gehele artikel

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft begin december twee verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad van State. Enkele partijen hadden in 2019 bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. Dat voorkeursbesluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge te bouwen. De auditeur van de Raad van State adviseert in beide auditoraatsverslagen om het voorkeursbesluit te vernietigen. Uit de definitieve uitspraak van de Raad van State zal blijken of de Raad de auditoraatsverslagen volgt of niet. In tussentijd zet het project de lopende trajecten verder omdat deze sowieso zinvol zijn voor het verdere verloop van het project. Vanuit menselijk oogpunt is het ook niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten.

Procedure Raad van State

Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce: “Het is te vroeg om ervan uit te gaan dat al het harde werk van het afgelopen jaar voor niets is geweest. Afhankelijk van het definitief arrest zijn er meerdere mogelijkheden. We dienen de uitspraak af te wachten alvorens daarover zelf uitspraken te kunnen doen. Aangezien communicatie in dit project heel belangrijk is, hebben we alle betrokken burgers, bedrijven en stakeholders op de hoogte gebracht en duidelijk gemaakt wat dit wel en niet betekent voor het project. Dat zullen we ook doen bij de uitspraak.”

Lopende trajecten worden verdergezet

In afwachting zal het projectteam de lopende trajecten verder uitvoeren. Dit omdat na een analyse is gebleken dat de uitkomsten van deze trajecten zinvol zijn voor het verdere verloop van het project, ongeacht de uitkomst van de uitspraak van de Raad van State. Maar ook vanuit menselijk oogpunt is het niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten. Concreet lopen er op dit moment vijf trajecten: 

 • Het geïntegreerd onderzoek: het lopend studiewerk wordt verder afgewerkt. Dit onderzoek bundelt al de technische studies over de bouw en inpassing van de nieuwe sluis. 
 • Het verwervingstraject met eigenaars van woningen die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis liggen: eigenaars die eerder werden geïnformeerd over het feit dat hun woning binnen deze perimeter ligt en de mogelijkheid hadden hun woning vervroegd vrijwillig te verkopen aan de overheid, kunnen dit nog altijd.
 • Het begeleidingstraject met bedrijven die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis komen te liggen: alle getroffen bedrijven werden door de trajectbegeleider reeds gecontacteerd over hun specifieke situatie.
 • Het leefbaarheidstraject: in dit traject bekijkt het projectteam samen met de omgeving welke maatregelen de hinder tijdens en na de werken zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook hier krijgt het projectteam nog altijd graag te horen van de bewoners wat er leeft. De geplande participatietafels in het voorjaar zullen dan ook nog altijd plaatsvinden.
 • De aanstelling van een gebiedscoördinator voor Zeebrugge: momenteel loopt de procedure voor de aanstelling. Deze vacature gaat bovendien breder dan alleen het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.

Vragen?

Heb je een vraag voor het projectteam? Bel dan de gratis infolijn 0800 20 229 of stuur een mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers: 

 • een tweede toegang tot de achterhaven; 
 • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert; 
 • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. 

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie

Meer informatie

Alle actuele informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge

Zeebrugge
Lees het gehele artikel

Geactualiseerde projectonderzoeksnota komt online 

Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge publiceert morgen, vrijdag 13 november, de geactualiseerde projectonderzoeksnota op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be. In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visart-locatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwonenden, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties. “De komende weken krijgen alle betrokkenen in de omgeving meer informatie over de nota. We verspreiden begin december een infokrantje en er komen ook opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie”, zegt projectleider Frederik Buffel.

Inspraak- en adviesronde leidt tot geactualiseerde projectonderzoeksnota

Op 8 juni 2020 heeft het projectteam de projectonderzoeksnota gepubliceerd waarin de alternatieven en onderzoeksmethoden voor de nieuwe zeesluis en verbindingsweg Nx in Zeebrugge staan omschreven. De overheid was niet verplicht om de mening van de burgers te vragen, maar koos hier bewust wel voor. “De input van de inwoners is voor ons een must: om mee de bouw van de sluis op de Visart-locatie te bepalen én om het leefbaarheidsplan en de andere flankerende maatregelen vorm te geven”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het project. De adviesronde bij overheden, zoals het provinciebestuur en Stad Brugge, liep tot 17 juli. Burgers konden vanaf 8 juni tot 10 juli de projectonderzoeksnota raadplegen en vervolgens via diverse kanalen feedback bezorgen. “We hebben bijna 90 reacties van burgers en adviesinstanties ontvangen. Die we hebben verwerkt in een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Daarnaast hebben we alle inspraak gebundeld in een overwegingsdocument. Daarin motiveren we welke reacties zijn meegenomen en op welke manier ze werden verwerkt in de nota.”

Alternatieven en onderzoeksmethoden verfijnd

Hoe de nieuwe zeesluis op de Visart-locatie en de verbindingsweg Nx eruit zullen zien, staat vandaag nog niet vast. Er liggen verschillende alternatieven op tafel, zowel voor de inrichting van de sluis als voor de Nx. Elk alternatief verschilt op enkele parameters: de ligging van de sluis, de ligging van de Nx-tunnel, de ligging van de zeewaartse deurkamers van de sluis, de waterdiepte van het doorvaartkanaal en de aansluiting van het wegennet op de Nx (oost en west). Het projectteam zal samen met de studieteams voor elke parameter de alternatieven tegen elkaar afwegen. Hoe deze onderzoeken zullen gebeuren, staat omschreven in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Op basis van de ontvangen reacties werd de aanpak van bepaalde onderzoeksmethoden bijgesteld. Door de adviesinstanties zijn ook richtlijnen opgesteld over hoe de onderzoeken moeten aangepakt worden. De Vlaamse Regering zal na beoordeling van de verschillende alternatieven de keuze maken voor een inrichtingsalternatief. Dit alternatief wordt nadien verder uitgewerkt en in een openbaar onderzoek aan de burgers voorgelegd.

Infokrant in de bus, infozuilen op twee locaties

“We zijn er ons van bewust dat de geactualiseerde projectonderzoeksnota een lijvig document is. Daarom zullen we alle belanghebbenden uitgebreid informeren over waar het project vandaag staat, wat er nu verder wordt onderzocht en op welke manier we dat doen”, legt projectleider Frederik Buffel uit. “Zo valt er begin december een tweede editie van de infokrant in de bus van de Zeebruggenaren. Daarnaast komen er dan ook opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie. De zuilen blijven daar staan tot na de kerstvakantie zodat iedereen de informatie op eigen tempo en in veilige omstandigheden kan doornemen.” Wie vragen heeft, kan die stellen aan het projectteam. “Dat kan zowel via e-mail als via het 0800-nummer. Momenteel bekijken we of en hoe we de komende weken fysieke of digitale spreekuren kunnen organiseren. Bovendien krijgen de Zeebrugse havenbedrijven binnenkort een digitale toelichting, in samenwerking met ondernemersvereniging Apzi.”

Vragen?

Heb je een vraag voor het projectteam? Bel dan de gratis infolijn 0800 20 229 of stuur een mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

 • een tweede toegang tot de achterhaven;
 • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
 • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie

Meer info

De geactualiseerde projectonderzoeksnota, het overwegingsdocument en alle informatie over het project zijn te vinden op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be.