Tagarchief: NMBS

Nieuwe hypermoderne NMBS werkplaats draagt ENGIE Solutions-stempel

Lees het gehele artikel

De nieuwe tractiewerkplaats die de NMBS in maart 2019 in Melle in gebruik nam, draagt voor een belangrijk deel een ENGIE Solutions-stempel. “De twee moderne werkhallen stellen de spoorwegen in staat om locomotieven en treinstellen sneller en efficiënter te onderhouden”, zegt senior projectmanager Alexis Assoignon. “Voor ons was het een uitgelezen kans om onze kracht te tonen in het uitvoeren van complexe projecten, waarin flexibiliteit en multidisciplinariteit hand in hand moeten gaan.”

De nieuwe hypermoderne werkplaats is één van de grootste van de NMBS en werd aangelegd met doorlopende sporen waarbij treinen aan de ene kant binnenrijden en, na een korte onderhoudsbeurt, langs de andere kant weer vertrekken. Het stelt het onderhoudspersoneel in staat om het onderhoud sneller uit te voeren waardoor treinstellen minder lang uit roulatie blijven.

ENGIE Solutions

De volledige buitenverlichting werd aangelegd. Om de lichtvervuiling voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, werd er een fijnmazig net van hoge en lage verlichtingsmasten aangebracht

 

Explosieve start

“Vanaf dag één van de werkzaamheden in 2014 was Engie Fabricom – divisie Infra, zoals we toen nog noemden – van de partij”, vertelt Alexis Assoignon. “We stonden in voor alle buitenwerken op de site van 30 hectare. Er lagen bij aanvang van het project nog overal oude rangeersporen en er stonden nog een paar oude gebouwen die eerst moesten afgebroken worden voordat andere aannemers konden beginnen met de bouw van de gigantische onderhoudshallen. De buitenwerken werden bovendien op de proef gesteld door een grote waterproblematiek, waardoor de site in de winter tot een modderpoel werd herschapen en er in de zomer enorm veel stofontwikkeling was. Het was ook zaak om bijzonder oplettend te zijn voor wat er zich in de ondergrond bevond. De omgeving van het station van Merelbeke werd tijdens de Tweede Wereldoorlog immers zwaar gebombardeerd. Onze werkzaamheden moesten geregeld stilgelegd worden omdat onze teams op onontplofte oorlogsmunitie stootten. De buurt werd daardoor tot twee maal toe ontruimd.”

ENGIE Solutions

Alexis Assoignon, senior projectmanager bij ENGIE Solutions.

 

Buitenwerken

Alexis Assoignon: “Dat de bouw van de hallen simultaan moest gebeuren met onze buitenwerken, was niet meteen de meest ideale of eenvoudige situatie. Je kan het vergelijken met een tuinaannemer die met de aanleg van de tuin bezig is, terwijl de metselaars het huis aan het bouwen zijn. Met dat verschil dat we geen kleine beplantingen in de grond staken maar samen met onze partner BAM onder meer instonden voor de grondwerken, de bovengrondse en ondergrondse kabelwegen, de aanleg en de bouw van 17 km spoor en 330 km kabel, de bovenleidingen, de verlichting, de perrons, de taluds, de wegenis en een proefspoor voor hogesnelheidstreinen. Door de opgelegde deadlines was er echter geen mogelijkheid om de werkzaamheden chronologisch na elkaar uit te voeren. Bijgevolg vergde het zowel van onze techniekers op het terrein als van onze planners en coördinatoren het uiterste om voortdurend op elkaar in te spelen en onvoorziene situaties en problemen op te lossen.”

ENGIE Solutions

Op de site werd 17 km spoor gebouwd en 330 km kabels aangelegd. ENGIE Solutions zorgde voor de aanleg van onder meer de bovenleidingen, de kabelwegen, bekabelingen en de signalisatievoorzieningen.

 

Veelheid aan technieken en expertise

“Zodra de basisinfrastructuur het toeliet zijn onze teams met de aanleg van onder meer de bovenleidingspalen en -portieken, de bovenleidingen en ten slotte ook de signalisatievoorzieningen begonnen. Dat gaat van het plaatsen en aansluiten van de kabels en de montage van de seinen, over het installeren van verdeelkasten, wisselverwarming, voedingskoffers, treindetectiesystemen tot de bijhorende sturingskasten. Het toont de veelheid aan technieken en expertise die we op één werf hebben uitgerold. We hebben over heel de site glasvezel- en hoogspanningskabels ingegraven maar tegelijk ook in de bundels de stopcontacten geplaatst en het gebouw voorzien van een building managementsysteem voor onder meer de toegangscontrole en de branddetectie. Ondertussen was ook een verlichtingsstudie uitgevoerd en konden we de buitenverlichting aanbrengen over heel de site en langs de gebouwen. Om de lichtvervuiling voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken en tevens zo duurzaam mogelijk te zijn , hebben we een fijnmazig net van hoge en lage verlichtingsmasten aangebracht”, aldus Alexis Assoignon.

Duurzaam en veilig

Alexis Assoignon: “De scope van het project was de tractiewerkplaats zodanig uit te rusten dat de komende decennia alle diesel- en elektrische treinen onderhouden kunnen worden. Om daarin te slagen, met zo weinig mogelijk hinder voor het spoorverkeer, ging enorm veel aandacht naar de ergonomie voor het onderhoudspersoneel en de beperking van de doorlooptijden van de stellen. De industriële seinpost die we installeerden, is in dat opzicht bijzonder belangrijk. De installatie zorgt ervoor dat treinen volautomatisch in alle veiligheid een reisweg kunnen doorlopen, met zo weinig mogelijk hinder voor andere voertuigen die tegelijk in het gebouw hun onderhoud krijgen. Ook inzake energiebeheer was duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Op de daken werden daarom 5.600 zonnepanelen geïnstalleerd die overdag de werkplaats en een deel van de lokale spoorlijnen van groene stroom voorzien. De hele campagne nam 5 jaar in beslag. In die tijd hebben onze medewerkers ongeveer 300.000 werkuren gepresteerd. Ondertussen is de hele site in gebruik genomen tot grote voldoening van alle partijen en zijn onze teams weer elders op andere mooie projecten aan de slag met als doel de mobiliteit te verduurzamen en te garanderen.”      

Uasw organiseert succesvolle eerste veiligheidsdag

dsc0005-kopieren
Lees het gehele artikel

De Confederatie Bouw in Brussel was op 19 maart het decor voor de eerste Veiligheidsdag van de  Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw). Onder andere Infrabel, Tuc Rail, NMBS, het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) en de Vereniging voor Veiligheidscoördinatoren (VC-CS) hamerden – onder het motto ‘horen, zien en gezien worden’ – op het belang van veiligheid in de spoorwegensector.

De  Unie van Aannemers van Spoorwegwerken opereert onder de vleugels van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en bestaat uit een dertigtal bedrijven die instaan voor het plaatsen en het onderhoud van de sporen, het laswerk aan het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als tramsporen. De Uasw omvat zo alle Faba-leden die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van spoorwerken: ontwerp- en aanlegwerken, vernieuwing en onderhoud van spoorwegen met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting, zoals masten, bovenleidingen, installatie van seinstelsels…

Tijdens de Veiligheidsdag werd eveneens het belang van samenwerking tussen alle actoren benadrukt,
van opdrachtgever over aannemer tot veiligheidscoördinator.

 

Hoe kunnen we onze bedrijven helpen om hun werven op het spoor beter voor te bereiden (bijvoorbeeld de aanleg van sporen, bovenleidingen, signalisatie)? Welke risico’s zijn te vermijden met het oog op de preventie van incidenten of zelfs ernstige of zeer ernstige ongevallen in het spoordomein? Het zijn maar enkele vragen die tijdens de Veiligheidsdag uitvoerig beantwoord werden. Publieke opdrachtgevers, bedrijven van burgerlijke bouwkunde en aannemers die actief zijn op het gebied van spoorinfrastructuur, specialisten in de spoorwegsector, onderaannemers, veiligheids- en kaderpersoneel kwamen 19 maart samen om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over hun ervaringen op het gebied van veiligheid in de spoorwegwereld.

Horen, zien en gezien worden

Tussen 2011 en 2015 daalde het aantal arbeidsongevallen in de spoorwegsector met ruim 46 %. Dat is uiteraard uitstekend nieuws, maar allerminst een reden om de aandacht te laten verslappen. “Dit betekent niet dat de bedrijven in de sector op hun lauweren mogen gaan rusten”, waarschuwt Dirk Rotthier, voorzitter van Uasw. “Integendeel. De verletmeter arbeidsongevallen (VA) van Constructiv, die de ernst van de ongevallen meet via de duur van de afwezigheid, is tussen 2014 en 2015 met bijna 15 % gestegen in bouwsector. Sinds 2016 is er bovendien een stijging merkbaar van afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongevallen met minder dan 30 dagen ongeschiktheid. En tussen 2013 en 2015 zien we voor deze parameter zelfs een stijging van 25 %. We moeten dan ook sterk blijven inzetten op veiligheid op de werf.”

Publieke opdrachtgevers, bedrijven van burgerlijke bouwkunde en aannemers die actief zijn op het gebied van spoorinfrastructuur, specialisten in de spoorwegsector, onderaannemers, veiligheids- en kaderpersoneel kwamen 19 maart samen.

 

Zowel Infrabel/Tuc Rail als NMBS benadrukten tijdens de Veiligheidsdag nogmaals het belang van horen, zien en gezien worden. Op diezelfde nagel sloeg ook OOIS, dat verder haarfijn uit de doeken deed hoe het te werk gaat bij het onderzoeken van ongevallen. Van vaststellingen tot analyses en preventie. Verder bracht Uasw ook zijn drie Max-affiches van 2019 onder de aandacht. In 2017 lanceerde Uasw de campagne ‘Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!’, met stripfiguur Max in de hoofdrol en telkens drie thema-affiches per jaar. Zo werd in 2018 gefocust op ‘veilig werken met de railroute’, ‘de bovenleiding correct installeren’ en ‘zorgen voor een juiste signalisatie’. De aandachtspunten voor 2019 zijn: ‘nultolerantie voor alcohol en drugs’, ‘gsm op het werk: ik breng mij in veiligheid’ en ‘voor de veiligheid: zorg dat je signalisatie in orde is’.

Uasw bracht ook zijn drie Max-affiches
van 2019 onder de aandacht.

 

Samenwerking

Tijdens de Veiligheidsdag werd eveneens het belang van samenwerking tussen alle actoren benadrukt. Van opdrachtgever over aannemer tot veiligheidscoördinator. “Veiligheid is nooit iemands schuld of verantwoordelijkheid, het is altijd een zaak van allen. Een slechte communicatie, laks gedrag, geen dialoog, onvoldoende voorbereiding, gebrek aan coördinatie… Daar zit het kwaad. We oefenen een boeiend, maar zwaar beroep uit en onze opdrachtgevers zijn veeleisend. Zeker als het over veiligheid gaat. Daarom organiseren we deze dag, met als uiteindelijke doel de veiligheid verbeteren en arbeidsongevallen verminderen. Hopelijk krijgt dit evenement een vervolg zodat we samen de significante vooruitgang kunnen zien, als gevolg van een gemeenschappelijke aanpak die het preventiebeleid aanzienlijk zal verbeteren”, besluit Dirk Rotthier.