Tagarchief: Noordstation

Geoptimaliseerde plannen voor de vergunningsaanvraag voor de verlenging van Metro 3 tussen het Noordstation en Bordet

depotharen
Lees het gehele artikel

Op 24 januari 2022 werden de geoptimaliseerde plannen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van 7 nieuwe metrostations, een 5 km lange tunnel en een stelplaats in Haren bij Urban.brussels en Leefmilieu Brussel ingediend. Conform de aanbevelingen in de effectenstudie, werden de oorspronkelijke plannen door Beliris geoptimaliseerd, in overleg met de MIVB. Vanaf 16 februari worden er informatievergaderingen voor de burgers georganiseerd.

De werken in de eerste verbouwingsfase (tussen Albert en het Noordstation) zijn volop bezig. Intussen worden voor de tweede bouwfase (tussen het Noordstation en Bordet) de gewijzigde stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen ingediend voor de aanleg van een tunnel van 5 km, de bouw van 7 metrostations en van een stelplaats (waar de metrostellen ook kunnen worden onderhouden) in Haren.

EEN GEOPTIMALISEERD PROJECT DANKZIJ DE EFFECTENSTUDIE

In juli 2021 keurde het begeleidingscomité de effectenstudie van het consortium Aries-Tractebel (een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend onafhankelijk studiebureau) goed. Het studiebureau maakte zijn conclusies omtrent het Metro 3-project bekend na zowat twee jaar elke mogelijke impact van het project te hebben bestudeerd aan de hand van verschillende parameters: mobiliteit, bodem, lucht, water, klimaat, landschap en erfgoed, afval, gezondheid, akoestiek en economische aspecten. De effectenstudie bevestigt het project en benadrukt opnieuw dat de metro de beste oplossing is om aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften in Brussel te voldoen. Ze stemt ook in met de bouwtechniek, de plaats van de ingangen en de afmetingen van de stations, de stelplaats en de tunnel.

De meeste aanbevelingen werden in de vergunningsaanvraag opgenomen. Dankzij de aanbevelingen in de effectenstudie zullen de stations Liedts en Verboekhoven er straks anders uitzien. De andere aanpassingen hebben vooral te maken met de afstemming op andere vervoermiddelen, de toegankelijkheid voor minder mobiele reizigers en de milieuaspecten (aanleg van groendaken, installatie van zonnepanelen en een beheersysteem voor regen- en grondwater.

INFORMATIEVE TENTOONSTELLINGEN VOOR DE BURGERS

Om de buurtbewoners, de handelaars en de bevolking zo goed mogelijk te informeren, hebben Beliris en de MIVB een reizende informatieve tentoonstelling opgezet. Die houdt halt in de betrokken gemeenten: Schaarbeek, Haren (Stad Brussel) en Evere. Tijdens vijf informatiemomenten kunnen bezoekers kennismaken met het project en al hun vragen aan de aanwezige technische teams stellen.

Schaarbeek:

  • Woensdag 16 februari van 17u tot 20 uur en donderdag 17 februari van 17 tot 21 uur
  • Museumzaal in het gemeentehuis – Colignonplein

Haren:

  • Dinsdag 22 februari van 17.00 tot 20.00 uur
  • Grote Zaal van het Gemeenschapscentrum De Linde, Cortenbachstraat 7

Evere:

  • Woensdag 2 maart van 17 tot 20 uur en donderdag 3 maart 2022 van 17 tot 21 uur
  • Brelzaal in het gemeentehuis, Servaes Hoedemaekersplein

Op donderdag vinden in Schaarbeek en Evere twee nocturnes (tot 21 uur) plaats om ook de handelaars de kans te geven de teams te ontmoeten. De tentoonstelling is ook vrij toegankelijk in Schaarbeek, op vrijdag 18 februari van 13 tot 18 uur.

Het openbaar onderzoek dat de drie betrokken gemeenten organiseren, loopt in maart 2022. Burgers kunnen zo hun opmerkingen aan hun gemeentebestuur voorleggen.

EEN NIEUWE WEBSITE

Om vanuit didactisch oogpunt nóg duidelijkere informatie te verstrekken, kreeg het Metro 3-project een gloednieuwe website.

Op de site staat alle informatie over het project, het verloop van de werken en het meest recente nieuws. De visuele content werd aangevuld met extra foto’s en video’s. De zoekfunctie op de website werd geoptimaliseerd, zodat bezoekers de informatie die ze zoeken makkelijker kunnen terugvinden.

Stedenbouwkundige vergunning verleend voor werkzaamheden aan het Noordstation

quai_metro2-kopieren
Lees het gehele artikel

Nieuwe belangrijke stap gezet in het Metro 3-project. De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een metrotunnel onder de spoorwegen van het Noordstation werd immers op 25.05.2020 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgeleverd. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 18 augustus 2017 door Beliris, de door MIVB gedelegeerde bouwheer.

Naast de zojuist verleende stedenbouwkundige vergunning werd op 3 juli 2019 ook de milieuvergunning afgeleverd. De buurtbewoners werden over dit onderwerp geraadpleegd in het kader van de effectenstudie die plaatsvond van 1 mei 2018 tot 17 januari 2019. Deze goedkeuringen voor de aanleg van een metrotunnel onder de treinsporen van het Noordstation vormen een belangrijke stap voor het Metro 3-project, aangezien de tunnel een indienststelling van het eerste traject van de lijn tussen Noordstation en Albert mogelijk maakt.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind januari 2020 begonnen aan de kant van de Vooruitgangstraat met het verplaatsen van de ondergrondse netwerken. De werkzaamheden betreffende asbestverwijdering en afbraak van een oud leegstaand Infrabelgebouw zijn lopend om de zone van de toekomstige werf voor te bereiden. Daarna zouden de burgerlijke bouwkundige werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen moeten kunnen starten in de loop van het laatste kwaartaal van 2020”, legt Cédric Bossut, directeur van Beliris, uit.

Het kunstwerk aan het Noordstation zal een dubbele functionaliteit hebben. “Eerst zal de tunneldoorgang van metro 3 onder de treinsporen fungeren als een eindstation om metro 3 in staat te stellen de nodige draaimanoeuvres uit te voeren wanneer het traject Noordstation-Albert in dienst wordt gesteld. Op termijn zal het functioneren als een tunneldoorgang en de circulatie van metro 3 over de hele lijn Bordet-Albert verzekeren”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Het project van metro 3

De toekomstige metrolijn 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation en de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project, geleid door de MIVB en Beliris, is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren.

De partners van metro 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de kunstwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Zij zal ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.