Tagarchief: North Sea Port

Funderingsspecialist toont kunde bij aanleg spoorwegbrug

Lees het gehele artikel

In opdracht van North Sea Port is hoofdaannemer Willemen Infra in het Gentse havengebied bezig met het aanleggen van nieuwe wegenis die aansluiting zal maken met de James Cookstraat, die op zijn beurt wordt getransformeerd tot spoorwegbrug. Voor het uitvoeren van de grondverdringende palen deed Willemen Infra een beroep op De Waal Solid Foundations, totaalaanbieder voor beschoeiings- en funderingswerken. “Het zoeken naar en vinden van een geschikte uitvoeringstechniek was zeker niet evident”, aldus Olivier Rens van De Waal Solid Foundations. 

De nieuwe wegenis zal aansluiten op de James Cookstraat. Omdat er een passage over het spoor voorzien moet worden, zal deze straat opgehoogd worden en als brug gebruikt worden. De nieuw aan te leggen wegenis situeert zich in GGA-gebied (gebiedsgerichte aanpak). Op de site vond eerder archeologisch onderzoek plaats naar aanleiding van de tweede fase van de aanleg van het Kluizendok. Het is mogelijk dat eventueel aanwezige archeologische resten onder de opgespoten grond nog bewaard kunnen zijn, maar deze bevinden zich op zodanige diepte dat de beperkte geplande werkzaamheden hier nooit een impact op kunnen hebben. Ter hoogte van de huidige James Cookstraat bestaan de geplande werken uit het creëren van taluds door ophoging voor de spoorwegbrug. Deze zone is opgespoten met een 2,5 m dik pakket grond afkomstig van de uitgraving van het dok. 

Voor het uitvoeren van de grondverdringende palen deed Willemen Infra een beroep op De Waal Solid Foundations, totaalaanbieder voor beschoeiings- en funderingswerken.

Trillingsvrije grondverdringende schroefpalen

Voor het uitvoeren van de paalfunderingen werd De Waal Solid Foundations ingeschakeld. De keuze viel op voorgeboorde dubbel trillingsvrije grondverdringende schroefpalen, met een paalbelasting van 2.500 kN UGT, een diameter van 61 cm, een lengte van 16,5 m. In totaal werden 72 dubbel grondverdringende schroefpalen geboord, onder 25 % helling, zowel voor- als achterover.   

Er werd gekozen voor de boor gvs De Waal omdat je met dit type boor veel dieper in harde lagen kan boren. De voordelen van het systeem is dat er volledig trillingsvrij geboord wordt en er een hoog nuttig draagvermogen met een relatief kleine paaldiameter bereikt kan worden. Het is daarbij ook mogelijk om een wapening te plaatsen over de volledige lengte van de paal. 

Uitdagingen

Voor de ervaren funderingsspecialist De Waal Solid Foundations is dit een project op maat geschreven, maar er waren zeker ook uitdagingen. Olivier Rens: “Het zoeken naar en vinden van een geschikte uitvoeringstechniek was zeker niet evident, gezien de zware zandlagen in de bovenste 10 m die moesten doorboord worden met een grote paaldiameter. Ook de uitvoering van palen onder helling zowel voor- als achterover is zeker geen koud kunstje. Bovendien werden de werken uitgevoerd naast een spoor waarbij we rekening moeten houden met alle nodige veiligheidseisen. Door waterspanningen in de ondergrond kwam er ook heel wat water door het beton. Een ander type beton toepassen en maatregelen nemen om de waterspanning te laten dalen was dan ook nodig.”

De keuze viel op voorgeboorde trillingsvrije grondverdringende schroefpalen.

Kennis en ervaring

De kennis en ervaring van De Waal Solid Foundations kwamen in dit project bijzonder goed van pas. Zo moest er gezien de omstandigheden bijvoorbeeld creatief worden te werk gegaan. “Er werd voorgeboord door de bovenste goed samengepakte zandlagen om daarna de palen dubbel grondverdringend uit te kunnen voeren. Dankzij ons uitgebreid machinepark en onze jarenlange ervaring – meer dan 30 jaar – met het uitvoeren van palen slagen we erin om voor elke werf de juiste oplossing aan te bieden en voor een feilloze uitvoering te zorgen.”     

Sweco ontwerpt eerste groene waterstoffabrieken in North Sea Port

VOLTH2—Vlissingen1
Lees het gehele artikel

Dankzij deze 25 megawatt waterstofelektrolyse installaties zal binnen enkele jaren miljoenen kilo’s waterstof geproduceerd worden via windenergie.

Waterstof wordt gezien als belangrijk element om onze energiemix te verduurzamen. Vandaag wordt waterstof echter grotendeels geproduceerd uit aardgas. Met de twee geplande waterstoffabrieken wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit komende van windenergie op zee. Voor de bouw wordt gebruikgemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden. De groene waterstoffabriek zal door haar ontwerp uitbreidbaar zijn tot 100 megawatt met een potentiële productie van ca. 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.

“De inzet van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Dit wordt nu snel een economische realiteit. Zeeland biedt enorm veel potentieel vanwege de grootschalige vraag naar waterstof, de plannen voor regionale verbindingen en de ruimte voor duurzame energieproductie middels wind op zee”, zegt André Jurres, oprichter en algemeen Directeur van opdrachtgever VoltH2. 

Internationaal team

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Met een internationaal team van Belgische en Nederlandse specialisten is Sweco in staat om het totale project integraal uit te voeren.

‘Nagenoeg alle grote groene waterstofprojecten bestaan op dit moment alleen nog maar op papier, slechts enkelen zitten al in het stadium van ontwerpen en vergunnen. Doordat wij de afgelopen jaren de ontwikkelingen in de markt goed hebben gevolgd, zijn we in staat geweest om al in een vroeg stadium een gespecialiseerd team op te bouwen om deze uitdaging op te pakken. We verwachten de komende jaren een flinke groei van de vraag in de markt”, zegt Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy Sweco Belgium.

Waterstof in toekomstige energiemix

Waterstof is één van de pijlers van de energietransitie die de komende jaren fors meer aandacht krijgt. 

Sara Vander Beken, Team Manager en verantwoordelijk voor het ontwerp: “We staan voor een enorme uitdaging om in de komende 30 jaar het volledige energiesysteem om te vormen tot een CO2-arm systeem zodat we klimaatverandering kunnen tegengaan. We hebben alle duurzame technieken nodig en kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. Waterstof zal een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige energiemix. We starten nu in de Zeeuwse havens, maar uiteindelijk zal het een wereldwijde markt worden, waarbij België en Nederland binnen Europa het centrum zullen zijn door de bestaande industrie en infrastructuur.”

Vaar mee! – Ondernemersevent binnenvaart 21/3 te North Sea Port

vaar-mee
Lees het gehele artikel

Stap mee aan boord van het toekomstige traject Gent – Parijs en kom meer te weten over de logistieke troeven van de binnenvaart. 

Beste ondernemer

Vaart uw bedrijf binnenkort mee van de Arteveldestad naar de Lichtstad? Dankzij het project Seine Schelde Vlaanderen en de bijhorende binnenvaartverbeteringen komt deze realiteit steeds dichterbij. Ook voor ondernemers opent de directe binnenvaartconnectie tussen Oost-Vlaanderen en Frankrijk nieuwe deuren. De logistieke mogelijkheden via North Sea Port – het havengebied rond Gent – zijn eindeloos.

Daarom nodigen De Vlaamse Waterweg nv, Waterwegen en Zeekanaal vzw, POM Oost-Vlaanderen, Voka Oost-Vlaanderen en North Sea Port u uit om deel te nemen aan het binnenvaartevent op 21 maart 2019, toekomstgericht transport via het water staat er centraal.

PROGRAMMA

15.45 u. Ontvangst met een drankje in bezoekerscentrum North Sea Port
Rigakaai 1 – 9000 Gent
16.15 u. Welkomstwoord door Patrick Degryse,
voorzitter, Waterwegen & Zeekanaal VZW
16.20 u. Aan het woord:
Daan Schalck, CEO North Sea Port
ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv
16.50 u. Panel ‘Opportuniteiten en innovatie’ met moderator Jean-Louis Vandevoorde
Danny Vanrijkel, Pom Oost-Vlaanderen
Peter Lagey, Manager Multimodaal Vlaanderen
Binnenvaart gebruikerservaringen: ‘drie bedrijven aan het woord’:

  • Kathy Den Hert, zaakvoerder LDH Trans
  • Filip De Bonte, De Bonte
  • Stijn Devos, Galloo Menen
17.30 u. Slotwoord
Chris De Hollander, CEO Stora Enso en Voorzitter Voka Oost-Vlaanderen

Aansluitend bieden we u de mogelijkheid tot een ontspannende en informatieve rondvaart doorheen het havengebied North Sea Port. Uiteraard met een natje en een droogje bovenop doorlopende netwerkgelegenheid. Een boeiende afsluiter!

17.40 u. Vertrek naar de inscheeplocatie
19.00 u. Iedereen aan boord – hapjes en drankjes beschikbaar
20.00 u. Afronding en ontvangst goodiebag