Tagarchief: Online Tool

Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil

groenblauwpeil_-kopiëren
Lees het gehele artikel

Deze online tool kan met concrete tips ook helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken.

We ervaren allemaal de invloed van de klimaatverandering op ons leven en onze nabije omgeving. Zo kunnen intense regenbuien een paar keer per jaar wateroverlast veroorzaken op je perceel. Maar evengoed  raakt je regenwaterput niet tijdig bijgevuld of verdorren je groenten in je moestuin en je gras door aanhoudende zomertemperaturen. Het is té nat en té droog tegelijk.

Burgers, bedrijven en de overheid willen deze klimaatuitdagingen aanpakken. Maar veel Vlamingen weten niet waar te beginnen: “Wat kan ik als burger doen in en rond mijn huis? Wat is de impact van aanpassingen?” Om hierop een antwoord te bieden hebben Vlario, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving een instrument ontwikkeld dat kan helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken: het groenblauwpeil.

“We worden steeds vaker geconfronteerd met hevige regenbuien en langere periodes van droogte. De gevolgen daarvan worden ook steeds duidelijker: de snikhete zomers met watertekorten van de afgelopen jaren maakten plaats voor hevige regenbuien, met alle gevolgen vandien. We zullen allemaal onze duit in het zakje moeten doen om ons aan de nieuwe realiteit aan te passen. Met het groenblauwpeil geven we Vlamingen een handig instrument in handen om ook hun eigen huis of perceel aan te passen en te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Met het groenblauwpeil kunnen burgers, architecten, ontwikkelaars, bedrijven en gemeenten nagaan hoe een bestaand perceel of een nieuw ontwerp scoort op “blauwe” aspecten, zoals opvang, gebruik en infiltratie van regenwater, en “groene” aspecten zoals biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en verkoeling”, zegt Wendy Francken, directeur van Vlario.

Door het groenblauwpeil te bepalen kom je dus te weten hoe klimaatbestendig je woning en tuin is en hoe dit groener en blauwer kan. Nadat je de info over je perceel hebt ingegeven (o.a. de oppervlakte van je dak, het soort dak, aanwezigheid en inhoud van regenwaterput, welk groen je hebt in je tuin, …), krijg je een score die varieert van A tot F, en ontvang je een aantal suggesties om dit peil te verbeteren.

“Omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering wordt bij het bouwen en renoveren van woningen, maar ook bij de aanleg van tuinen, steeds belangrijker. Met het groenblauwpeil hebben we een sensibiliserend, interactief instrument ontwikkeld dat rekening houdt met de eigenheid van je woning en perceel, en waarmee je als burger, architect of aannemer onmiddellijk aan de slag kan” zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. 

Wat betekenen deze scores concreet op Vlaams niveau?

  • Als alle percelen in Vlaanderen voor het blauwe luik een score “C” zouden hebben, dan lossen we in de bebouwde omgeving de meeste waterproblemen op die ontstaan doordat water te snel afstroomt van verharde percelen. Eenvoudig verwoord: dat is een “oplossing voor de waterproblemen van vandaag”.
  • Als alle percelen een “A” zouden hebben, dan pakken we de problemen van “morgen” aan. Concreet vangen we dan de impact van de klimaatverandering tot de tijdshorizon 2050 op.
  • Bomen zijn de beste manier om een groenscore te verhogen. Willen we tegen 2050 beter scoren op het vlak van klimaatadaptatie, dan moeten we die bomen nu planten. Heb je geen plaats (meer) om een boom te planten, dan kan je de score verhogen door verticaal groen en/of een groendak aan te leggen.

“Het groenblauw peil verbindt groene en blauwe elementen in één eenvoudig te gebruiken instrument. De maatregelen die worden voorgesteld helpen om onze omgeving klimaatbestendiger te maken, zorgen voor meer biodiversiteit én verbeteren onze leefomgevingskwaliteit” zegt Robin De Smedt, beleidsadviseur bij het Departement Omgeving.

Hoe digitaal is jouw wegenbouwbedrijf?

digi
Lees het gehele artikel

De Digi-Barometer is een online tool, ontwikkeld door 9 initiatiefnemers om de Belgische wegenbouwbedrijven te benchmarken op het vlak van digitalisering.

Negen toonaangevende partijen uit de Belgische ICT- en wegenbouwsector stellen vanaf vandaag een specifiek ontwikkelde benchmarktool ter beschikking van de Belgische wegenbouwers. Ze worden aangemoedigd deel te nemen aan de gratis benchmark via de nieuwe website www.Digi-Barometer.be. De focus ligt op “kritische bedrijfsprocessen” van wegenbouwers en we meten de digitalisatiegraad van elke deelnemer. Op 30 september 2019 wordt de Digi-Barometer afgerond en ontvangt elke deelnemer zijn benchmark. Het sectorale eindrapport over de digitalisering van de wegenbouw wordt op 24 oktober 2019 tijdens Digital Construction Brussels 2019 gepresenteerd.

Digitaliseren is een must

Zowel de wetgever als het (toekomstige) personeel van een bouwbedrijf vinden digitalisering en technologie op de werkplek steeds vanzelfsprekender. Handmatige input en dataverwerking worden meer en meer gezien als verouderd en als een belangrijke bron van (menselijke) fouten en tijdverlies. De Belgische wegenbouwbedrijven staan voor hetzelfde dilemma: “We beseffen dat we met de tijd moeten meegaan, maar hoe beginnen we daaraan? Hoe springen we zonder kleerscheuren op de digitale trein?”. Digitalisering is een investering in de toekomst.

Belgisch initiatief

Alle Belgische wegenbouwbedrijven kunnen de Digi-Barometer invullen. Door deel te nemen krijgen ze een objectief referentiepunt. Wat is hun stand van zaken? Hoe scoren ze binnen de sector en kunnen ze snel en eenvoudig concrete stappen zetten naar een digitale toekomst? De Digi-Barometer geeft inzicht en tips om actief mee aan de slag te gaan.

Eenvoudig & waardevol

Deelnemers vullen een korte vragenlijst in en ontdekken hoe digitaal hun bedrijf is en waar ze staan ten opzichte van de andere deelnemende bedrijven. Aansluitend krijgen ze tips om snel en eenvoudig concrete stappen te zetten naar een digitale toekomst. Thema’s zijn interne bedrijfsvoering & -organisatie, automatisering, BIM (Bouwinformatiemodel), machinesturing, digitale communicatie en toekomstige trends. De benchmark is ontwikkeld door toonaangevende partijen uit de Belgische ICT-wereld. Zij stellen hun kennis en ervaring via de benchmark gratis ter beschikking van alle deelnemers.

Partners

De campagne is een initiatief van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Arkance Systems, Astena,  Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken (BFAW), Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Digitalewerf.be, Mercedes-Benz, Proximus, Sitech, Suivo, Uptime Groep en wegenbouw.be.

Timing

  • De website www.Digi-Barometer.be wordt gelanceerd op donderdag 4 juli 2019.
  • Wegenbouwbedrijven kunnen deelnemen tot 30 september 2019.
  • Alle resultaten van de benchmark worden in een eindrapport gegoten dat op 24 oktober 2019 tijdens Digital Construction Brussels 2019 wordt gepresenteerd.