Tagarchief: Pierre Vandammesluis

Indrukwekkende werken aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge

Lees het gehele artikel

Gerenoveerde sluisdeur terug in sluis geplaatst

Vandaag werd in de haven van Zeebrugge een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis op indrukwekkende manier vanuit de achterhaven terug naar de sluis gebracht. De deur (ruim 2000 ton, 60 m lang, 24 m hoog en 11 m breed) werd na een renovatie van anderhalf jaar via een hijsbok richting het sluiscomplex getransporteerd en vervolgens in de deurkamer geplaatst. De operatie maakt deel uit van de belangrijke renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.

20211206 – Belgium – Zeebrugge – Terugplaatsing Pierre Vandammesluis 20211206090034 ID/ ID/ PHOTO AGENCY

Minutieuze voorbereiding

Het terugbrengen van de sluisdeur vanuit de achterhaven naar de deurkamer is een grootscheepse en complexe operatie waarbij ongeveer 50 mensen zijn betrokken. De hele liftingsoperatie werd wekenlang minutieus voorbereid en neemt naar schatting 13 tot 14 uur in beslag. Er moet ook rekening gehouden worden met het weer. Bij te geringe zichtbaarheid of een te sterke wind kan de operatie niet doorgaan. Voor het transport vanuit de achterhaven werd gebruik gemaakt van de hijsbok ‘Rambiz’: een drijvende bok die een gewicht van 3.300 ton kan tillen. 

Grondige onderhoudswerken in de achterhaven

Deze sluisdeur werd het voorbije anderhalf jaar aan de ICO-terminal in de achterhaven grondig gerenoveerd. Oesters en slib werden eerst verwijderd. De aannemer verving daarna meerdere mechanische onderdelen en installeerde nieuwe technieken zoals een compressor en airlift en 6 agitatieschroeven. Daarnaast zijn er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gedaan, zoals de plaatsing van vier extra vlinderkleppen. Tot slot werd de deur opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Vermits er werd gewerkt op het terrein van een autoterminal vol nieuwe auto’s werd er alles aan gedaan om de hinder voor de uitbater zo klein mogelijk te houden. Tijdens het stralen en schilderen werd de deur bijvoorbeeld volledig in folie ingepakt om te vermijden dat er straalgrit zou ontsnappen en dit eventueel schade aan de geparkeerde wagens kon veroorzaken.  

Renovatie van 120 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt graag het belang van deze werken: “De haven van Zeebrugge is een belangrijk maritiem kruispunt en economische motor voor Vlaanderen. De Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Het is de taak van de Vlaamse overheid om de toegankelijkheid van de haven te verzekeren. Vanuit Vlaanderen maken we voor de renovatie van deze deur ruim 24 miljoen euro vrij. In totaal investeren we 120 miljoen euro voor de totale renovatie van de sluis.”

Sinds 2010 gebeuren er continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het is de tweede keer dat deze operatie in Zeebrugge plaatsvindt. De meeste zeewaartse sluisdeur werd in 2018 al losgekoppeld, in de achterhaven gerenoveerd en vervolgens in 2019 teruggeplaatst. De meest landwaartse deur werd in mei vorig jaar uit het water getild en is vandaag dus teruggebracht. De komende jaren wordt nog zeker één binnendeur met zijn looprails aangepakt. Deze deur zal tijdens de renovatie in de deurkamer blijven en dus niet losgekoppeld worden.

Uitdagende betonrenovatie aan Pierre Vandammesluis

Renotec_Zeebrugge_HR_009 kopiëren
Lees het gehele artikel

Momenteel voert Renotec de renovatiewerken uit aan de brugkelders. En dat van a tot z: van het reinigen van wanden en injectiewerken tot betonherstellingen en het aanbrengen van een coating.

De Pierre Vandammesluis fungeert als verbinding tussen de voor- en de achterhaven en is dus cruciaal en noodzakelijk om de toekomstige bereikbaarheid van de achterhaven in Zeebrugge te garanderen. Na 30 jaar was de sluis aan een volledig onderhoud toe. De divisie betonherstellingen van Renotec renoveert de verschillende brugkelders. “We reinigen en inspecteren de wanden, er gebeuren injectiewerken, we voeren betonherstellingen uit en we plaatsen beschermende cementgebonden coating”, klinkt het bij Renotec. “Deze betonherstellingen gebeuren deels manueel, maar grotendeels via de spuitmethode. Al deze werken voeren we uit op de gehele brugkelders, soms tot op 25 m diepte. In totaal wordt er 12.000 m² gereinigd en ruim 9.000 m² gecoat. Betonherstellingen worden uitgevoerd over een oppervlakte van 600 m² met 108.000 kg herstelmortel en er worden 7.260 galvanische offeranodes en verschillende monitoringsboxen geplaatst.”

De grote uitdaging in dit project is de unieke locatie.

Het reinigen van het beton gebeurde door middel van gritstralen. De inspectie van het beton op schade gebeurde enerzijds visueel en anderzijds door sondering. Renotec: “Het ‘slechte’ beton werd afgebroken tot aan het niet gecarboniseerde beton, maar door de aanwezigheid van chlorides moest er ook tot 1 cm achter de wapening uitgebroken worden. Gemiddeld resulteerde dit in een weggebroken diepte van 10 cm. Een ander voorkomend probleem was waterinfiltratie door de oude stortnaden. Deze zones werden geïnjecteerd om een goede betonherstelling uit te voeren. Door de aanwezigheid van chlorides en een antwoord te bieden aan het ring-anode effect werden er galvanische opofferingsanodes bevestigd aan de wapening. Enkele opofferingsanodes worden gemonitord om de komende jaren de levensduur ervan te kunnen opvolgen. De zones worden vervolgens hersteld met herstelmortel en achteraf wordt alles nog een keer gereinigd om uiteindelijk de beschermende coating aan te brengen.”

Unieke werf

De grote uitdaging in dit project is de unieke locatie. Renotec: “Tijdens de werken blijft de brug bewegen. Het contragewicht van de brug beweegt dus in de brugkelder. Daarom is heel de werfinstallatie opgebouwd zodat je nooit in de gevaarzone van de beweging zit en er 100 % veilig gewerkt kan worden. We hebben slechts twee openingen van 1 op 6 m waardoor al het materiaal moet. De opening is enkel toegankelijk wanneer de brug open staat en kan gebruikt worden wanneer de brug voor een langere tijd open staat, omdat het verticaal transport gebeurt met een kraan tot 25 m diep. Die stremmingsperiodes duren maximum 4 tot 5 u en moeten tot een minimum beperkt worden om het effect op de scheepvaart te minimaliseren. Niet alleen ons materiaal, ook het afval dat ontstaat tijdens de herstellingswerkzaamheden moet via de kleine openingen naar buiten afgevoerd kunnen worden. Omdat bigbags niet door de opening geraken, maakten we daarom houten kisten op maat.”

De divisie betonherstellingen van Renotec renoveert de verschillende brugkelders van de Pierre Vandammesluis

Alpinisten

De opbouw van de stelling gebeurde tussen bewegingen van de brug door. Iedereen moest dus de kelder verlaten wanneer de brug bewoog. Renotec: “We moesten er ook zeker van zijn dat er niets in de weg zat. Bovendien dienden we ook rekening te houden met bepaalde plaatsen waar het contragewicht van de brug tegenkomt. Deze werken konden we enkel uitoefenen tijdens stremmingen, wanneer de brug gesloten was. Hiervoor schakelen we alpinisten in die via de wanden van de Pierre Vandammesluis naar de moeilijk bereikbare plaatsen afzakten. We maakten ook gebruik van een spinhoogtewerker, het enige toestel dat door de opening past.”

In totaal wordt er 12.000 m² gereinigd en ruim 9.000 m² gecoat.

Wendbaarheid

Zowel voor de vakmannen als de werforganisatie van Renotec is het een unieke werf. “Gelukkig is een echte Renotec’er wendbaar en innovatief”, klinkt het. “Dit geeft ons de mogelijkheid om snel in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Bovendien passen wij ook steeds de lean-principes toe. We streven naar een kwalitatief eindresultaat door efficiëntie, voorbereiding en gezond verstand. We optimaliseren onze werkprocessen continu en konden zo bepaalde toepassingen efficiënter maken. De eerste brugkelderrenovatie had een doorlooptijd van 6 maanden. De laatste 2 brugkelders werden gelijktijdig gerenoveerd op 2,5 maanden tijd. Een prachtig resultaat door al de betrokken vakmensen en werfleiding.”     

Beelden spectaculaire operatie Pierre Vandammesluis in Zeebrugge

voorbereidende-werken-hijsen-sluisdeur-vandammesluis-25-5-20-dmow-kopieren
Lees het gehele artikel

In de haven van Zeebrugge wordt volgende week maandag 25 mei voor de tweede keer een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want zo een deur weegt ruim 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal dit gebeuren in de haven van Zeebrugge bijwonen en nodigt de pers graag uit op een pers- en fotomoment. “Het is fantastisch dat deze werken ondanks corona geen vertraging hebben opgelopen en dat de operatie maandag kan plaatsvinden.”

Vandammesluis transport poort1

Operatie van 19 uur

De werken aan de sluisdeur maken deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De Pierre Vandammesluis dateert uit 1984 en bestaat uit 2 sluishoofden met elk 2 roldeuren en 2 beweegbare bruggen. De meest zeewaartse sluisdeur werd in 2018 uit de deurkamers getild en in 2019 teruggeplaatst na renovatie in de achterhaven. Nu zal hetzelfde gebeuren met de meest landwaartse deur. Na een zestal weken voorbereidingen om de sluisdeur ‘hijsklaar’ te maken, zal het hijsschip ‘Gulliver’ de deur uit haar positie hijsen. De ‘Gulliver’ is een drijvende bok die een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen. De hele operatie omvat verschillende deelactiviteiten en werd minutieus gepland en voorbereid. De werken starten om 3 uur ’s nachts en nemen naar schatting 19 uur in beslag.

Strikte veiligheidsmaatregelen

De werken gebeuren onder strikte veiligheidsmaatregelen, met specifieke aandacht voor de regels rond social distancing. Het scheepvaartverkeer door de sluis zal op 25 mei gestremd zijn van 3.30 tot 15.30 uur. Er is tijdens de operatie geen wegverkeer mogelijk over bruggen 1 en 2 van het bovenhoofd (kant achterhaven). Alle doorgaand verkeer gaat via de zeewaartse bruggen. Om veiligheidsredenen zijn er geen toeschouwers toegelaten op het sluisplateau en de bruggen. De werfzone aan beide zijden van de landwaartse bruggen wordt afgesloten met herashekkens om kijklustigen op veilige afstand te houden.

Grondige renovatie in de achterhaven

De sluisdeur wordt aan de ICO-terminal in de achterhaven aan land gezet en met modulaire trailers (SPMT) naar de werklocatie getransporteerd voor een grondige renovatie. Er wordt een stelling rond de deur geplaatst om oesters en slib te verwijderen. De aannemer zal meerdere mechanische onderdelen vervangen en nieuwe technieken installeren zoals een compressor en agitatieschroeven. Daarnaast zullen er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gebeuren zoals de plaatsing van 4 extra vlinderkleppen. De deur wordt daarna opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Na de renovatiewerken wordt de sluisdeur in 2021 opnieuw teruggevaren en in de deurkamer geplaatst. Tijdens de renovatie van deze sluisdeur kan de Vandammesluis perfect blijven functioneren met de 3 andere sluisdeuren.

Renovatie van 120 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, is tevreden dat de werken aan de Vandammesluis in volle coronacrisis zijn blijven doorlopen, met respect voor de momenteel zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. “Ik ben de aannemer en alle betrokken partners daarvoor zeer dankbaar. Zeebrugge is een belangrijk maritieme kruispunt én een motor van de Vlaamse economie. Jaarlijks verwelkomt Zeebrugge ongeveer 8.000 schepen. De haven is goed voor zo’n 10.000 jobs. De Pierre Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Om de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven te garanderen, investeren we vanuit Vlaanderen in totaal 120 miljoen euro voor deze renovatie!”

Samenwerking tussen overheid en privé

Sinds 2010 gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het gaat hier om grootscheepse en zeer complexe operaties, die alleen mogelijk zijn dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken is bouwheer. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul – Soetaert – Almex – Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken van deze sluisdeur. In dit project zijn verder ook meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen betrokken, zoals het studiebureau SBE, SECO, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en De Vlaamse Waterweg.

Pers- en fotomoment in ABC-toren: bevestig uw aanwezigheid vooraf!

Minister Lydia Peeterts nodigt de pers graag uit op maandag 25 mei om 11 uur in de ABC-toren in Zeebrugge voor een pers- en fotomoment.

Adres: Rederskaai 60-61, 8380 Zeebrugge

Programma

  • Inleiding door Dirk De fauw, voorzitter van het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ).
  • Uiteenzetting over de werken door Filip Boelaert, secretaris-generaal van het
    Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  • Toespraak Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Pierre Vandammesluis na grondige renovatie weer klaar voor gebruik

transporthorizontaal_4-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 9 juli plaatste het hijsschip Rambiz in de haven van Zeebrugge de gerenoveerde sluisdeur van de Pierre Vandammesluis terug op haar plaats. De sluisdeur werd op 22 maart 2018 losgekoppeld, uit het water getild en overgebracht naar de achterhaven voor onderhoudswerken. Zowel het transport als de renovatiewerken werden uitgevoerd door de THV Soetaert-Jan De Nul.

De renovatie van de Pierre Vandammesluis is een grootscheepse en zeer complexe operatie. En dat vraagt een goede samenwerking tussen de verschillende partners. De THV Soetaert-Jan De Nul fungeert als hoofdaannemer en werkt samen met verschillende onderaannemers, meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen, zoals het studiebureau SBE en het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ).

Nieuwe systemen

Met een gewicht van 2.500 ton, de oppervlakte van een kwart van een voetbalveld (66 m x 11 m) en een hoogte van 25 m, mag het terugplaatsen van de sluisdeur best een huzarenstuk genoemd worden. Na het loskoppelen werd de sluisdeur in de achterhaven volledig gerenoveerd. “Oesters en slib werden verwijderd en de deur werd volledig gereinigd”, aldus Dieter Van Boeckel, projectleider burgerlijke bouwkunde bij Jan De Nul Group. “Ook de mechanische onderdelen werden nagekeken en nieuwe technologieën en systemen zijn geïnstalleerd. Zo’n sluisdeur krijgt veel te verduren en vraagt dan ook een zeer robuust systeem. Tot slot kreeg de deur ook een nieuwe laag verf.”

Niet alleen de sluisdeur werd gerenoveerd. Ook de sluis zelf werd door de THV Soetaert-Jan De Nul onder handen genomen. In de sluis zelf werden aan de deurkamer en de deurloop reinigings- en schilderwerken uitgevoerd en werden de rails en geleidingsrails vernieuwd. Dieter Van Boeckel: “Dat was absoluut nodig. Voordat de werken werden aangevat, werkte de sluis niet meer naar behoren. Een grondige renovatie van zowel de deur, de deurkamer als de rails drong zich op.”

Het was een uitdaging om alles binnen een bestaande constructie terug te plaatsen.

 

Operatie van 14 uur

Voor het terugplaatsen werd de sluisdeur in de achterhaven vanop de kaai opgetild, richting het sluiscomplex getransporteerd en daar opnieuw in de deurkamer geplaatst. Het gaat om de meest zeewaartse deur, die het meest te lijden heeft onder de getijden. Voor de operatie werd gebruik gemaakt van het hijsschip Rambiz, een drijvende bok die een gewicht van 3.300 ton kan tillen. De hele liftingsoperatie nam zo’n 14 uur in beslag en er waren ongeveer 50 mensen bij betrokken. Tijdens de operatie werden om veiligheidsredenen geen toeschouwers toegelaten op het sluisplateau. Het scheepvaartverkeer was gestremd van 7u tot 19u.

Uitdaging

Alle werken werden volgens een strakke tijdsplanning en binnen budget uitgevoerd. “Jan De Nul is, net als Soetaert, uiteraard werken van een bepaalde grootorde gewend, maar zo’n operatie blijft toch altijd een uitdaging”, vertelt Dieter van Boeckel. “Vooral omdat alles binnen een bestaande constructie teruggeplaatst moet worden. Dat is zeker niet evident. Zeker niet in combinatie met een strakke planning. Maar alles is prima volgens plan verlopen. Na het terugplaatsen werd de koppeling tussen de machinekamer en de deur tot stand gebracht en in september zal de sluisdeur weer actief zijn.”

Buiten enkele kleine onderhoudswerkzaamheden gedurende de eerste jaren zit het werk er voor de THV dan op. “En we mogen met trots terugkijken op dit project. Weldra zal ook de aanbesteding voor de renovatie van sluisdeur 1 op de site op tafel liggen. We gaan zeker meedingen om ook die opdracht binnen te halen”, aldus Dieter Van Boeckel.

De sluisdeur werd op 22 maart 2018 losgekoppeld, uit het water getild en overgebracht naar de achterhaven voor onderhoudswerken. In september 2019 zal de sluisdeur weer actief zijn.

 

120 miljoen euro

“De haven van Zeebrugge is een belangrijk maritiem kruispunt en economische motor voor Vlaanderen”, meldt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Vooral wagens, aardgas en dagelijkse gebruiksgoederen worden er behandeld. De Pierre Vandammesluis (°1984) is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Ze bestaat uit 2 sluishoofden met elk 2 roldeuren en 2 beweegbare bruggen. Sinds 2010 gebeuren er continu structurele renovatiewerken aan de sluis. Ook de komende jaren zal nog een sluisdeur worden losgekoppeld, in de achterhaven gerenoveerd en daarna terug in de kamer geplaatst. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken schat de volledige renovatie af te ronden tegen de zomer van 2023. De totale renovatiekost zal ongeveer 120 miljoen euro bedragen.