Tagarchief: Prefab beton

Hoog rendement troef dankzij prefab beton

IMG_0426
Lees het gehele artikel

De gemeentes Meulebeke en Oostrozebeke, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin slaan de handen in elkaar voor riolerings- en wegeniswerken langs de Gentstraat (N305). Om de veiligheid en het comfort voor de fietsers te verhogen worden de komende jaren langs beide zijden van de straat vrijliggende fietspaden aangelegd. Verder wordt er ook gescheiden riolering geplaatst over het volledige traject. Voor de rioleringsbuizen en inspectieputten uit prefab beton doet hoofdaannemer Ivan Vuylsteke een beroep op prefab betonspecialist en FEBE-lid Alkern VOR Beton.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE groepeert FEBELCO de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren. De beroepsvereniging vertegenwoordigt hierbij alle fabrikanten van betonproducten die nodig zijn voor de opvang, het transport, de behandeling, de buffering en de infiltratie van water. 

FEBE-lid Alkern VOR Beton staat al meer dan 70 jaar in voor de productie en commercialisering van lokaal geproduceerde betonproducten voor professioneel gebruik in 3 marktsegmenten: wegenbouw, ruwbouw en omgevingswerken. Voor het project in de Gentstraat wordt Alkern VOR Beton ingeschakeld voor zowel de prefab rioleringselementen als de prefab materialen voor de bovenbouw. 

De aanleg van de fietspaden bleek ook de ideale gelegenheid om de riolering om te vormen naar een gescheiden systeem.

Vrijliggende fietspaden

De Gentstraat is een drukke gewestweg waar men 70 kilometer per uur mag rijden. Het ontbreken van fietspaden leidt tot gevaarlijke situaties op deze belangrijke fietsverbinding tussen Meulebeke en Oostrozebeke. De Steenovenstraat vormt de verbinding tussen Oostrozebeke en Tielt, en kruist de Gentstraat. Om dit kruispunt ook voor fietsers veilig te maken worden hier verkeerslichten voorzien. In het ontwerp wordt in de lichtregeling een aparte groenfase voorzien voor de fietsers die de N305 kruisen. Op die manier worden conflicten tussen overstekende fietsers en verkeer dat naar rechts afslaat, vermeden.

Kruispunt met Wakken­steenweg wordt rotonde

Samen met de aanleg van de fietspaden, wordt het kruispunt van de Gentstraat (N305) met de Wakkensteenweg (N327) in Oostrozebeke heraangelegd als rotonde. Het kruispunt staat op de lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen die het Agentschap Wegen en Verkeer wil wegwerken. De aanleg van de fietspaden bleek ook de ideale gelegenheid om de riolering om te vormen naar een gescheiden systeem. Hierbij wordt het vuile (huishoudelijke) water afgevoerd via rioleringsbuizen, terwijl het regenwater maximaal wordt opgevangen in open grachten. Alle bestaande grachten worden gedempt en de bestaande rioolbuizen worden verwijderd. Ter hoogte van woongebied en/of bebouwde percelen wordt een gescheiden riolering voorzien voor vuil- en regenwater. 

“Langs akkers en weilanden wordt het regenwater opgevangen in nieuw te leggen grachten naast de fietspaden”, verduidelijkt Arne Galle, projectleider bij Ivan Vuylsteke. “De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal bijdragen tot de verbetering van de waterkwaliteit van zowel de aangrenzende grachten als van het grondwater. In september vorig jaar werden de rioleringswerken aan beide kanten van de werf aangevat en er wordt nu stelselmatig verder gewerkt vanuit beide richtingen.”

Voor dit project levert Alkern VOR Beton hoofdzakelijk de meest courante diameters van 400 mm tot 800 mm.

Groot project

De keuze van Ivan Vuylsteke voor regiogenoot Alkern VOR Beton als prefab betonpartner lag enigszins voor de hand. “We werkten al vaak samen en kennen elkaar dus ook goed”, vertelt Jan Vandenaweele. “En dat is altijd een meerwaarde. Ook in dit project, dat technisch niet het meest uitdagende is, maar wel een grote omvang heeft. We spreken hier over een 150-tal prefab inspectieputten en ongeveer 5 km prefab rioleringsbuizen. Een duidelijke planning, van zowel ons als Ivan Vuylsteke, is dan ook cruciaal. Alkern VOR Beton staat voor lokale betrouwbaarheid, kwaliteit en service en dat leveren we ook in dit project. Op die manier bouwen we ook een duurzame relatie op met onze partners, zoals Ivan Vuylsteke.”

“Prefab beton profileert zich ook als een zeer geschikt materiaal om een hoog rendement te halen.”

Hoog rendement

Voor dit project levert Alkern VOR Beton hoofdzakelijk de meest courante diameters van 400 mm tot 800 mm. Het behalen van een hoog rendement staat centraal. “Op de werf zie je dat alles mooi per put wordt voorbereid, met de buizen die klaarliggen. Ook hier komt de goede samenwerking erg goed van pas. Wij zorgen voor een voorsprong op het vlak van productie en Arne zorgt voor een feilloze voorbereiding on site. Als er dan toch iets onverwachts gebeurt, kunnen we ook heel snel schakelen. Prefab beton profileert zich ook als een zeer geschikt materiaal om een hoog rendement te halen. Er kan sneller gewerkt worden en daardoor wordt bovendien ook de hinder voor de omwonenden beperkt. Naast de rioleringsproducten leveren wij in dit project ook de boord- en straatstenen. Dat onestopshop-verhaal is voor de klant eveneens een grote meerwaarde”, besluit Jan Vandenaweele.     

Prefab beton biedt oplossingen voor hemel- en grondwater

Grasbetontegels—Groene-verharding
Lees het gehele artikel

Overstromingen bij overvloedige regenval, watertekorten na hittegolven … Ruimte verbeteren betekent ook doordacht inspelen op extreme weersomstandigheden. En in dat verhaal speelt prefab beton een cruciale rol. “Van waterpasserende en waterdoorlatende tegels en klinkers tot greppels, deksels, caissons en zelfs oeverversteviging”, vertelt Alain Beutels van EBEMA, lid van FEBESTRAL, de deelvereniging binnen FEBE die de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt vertegenwoordigt.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE opereert FEBESTRAL als deelvereniging waarbinnen de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt, zoals betonstraatstenen, betontegels, lijnvormige elementen en toebehoren, zich verenigen. FEBESTRAL staat in voor de ondersteuning van de commercialisering van de producten van haar leden, zowel op technisch als promotioneel vlak.

Prefab beton heeft alle kwaliteiten in huis om antwoorden te bieden op de klimatologische vraagstukken waar we vandaag mee te maken krijgen. Waterdoorlatende en -passerende bestratingsproducten zijn dan ook een belangrijke partner in het duurzaamheidsdebat van de bouwsector. Aanvankelijk werd waterdoorlatende bestrating vooral toegepast om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Vandaag worden de producten vooral gekozen om hemelwater ter plaatse te laten doordringen in de ondergrond. In de nabije toekomst zullen we er niet alleen meer moeten voor gaan zorgen dat het hemelwater infiltreert in de grond, maar dat het door bedrijven of particulieren ook kan worden opgevangen voor hergebruik. 

Functioneel en esthetisch

De klimaatveranderingen zijn duidelijk voelbaar. De weersomstandigheden worden de laatste jaren steeds extremer. Van een structureel watertekort tot wateroverlast. Net als alle FEBESTRAL- en bij uitbreiding FEBE-leden, neemt ook EBEMA – onder de noemer Ebema_LivingCity het heft in handen en kiest het voor een inventieve combinatie van verharding en infiltratie. Alain Beutels: “Dat doen we met onze Eco Solutions oplossingen. Waterpasserende en -doorlatende tegels, klinkers en zelfs boordstenen zorgen voor een vlottere waterinfiltratie bij stortbuien. Mét of zonder tussenliggende voegen. Een slimme waterbuffering laat de ondergrond toe om grote hoeveelheden water mondjesmaat op te nemen. Dergelijke oplossingen zijn niet alleen functioneel, maar ook esthetisch. Ze sluiten perfect aan bij de sfeer en stijl van de omgeving. Van speelse pleinen met opvallende patronen tot meer strakke en tijdloze uitvoeringen. Met grasgroei of met gebroken steenslag tussen de voegen. En dat alles in tinten die passen bij de rest van de infrastructuur en de omgeving.”

De vele functionele en esthetische mogelijkheden van prefab beton laten toe om vrijuit met vormen en patronen te spelen. Alain Beutels: “Onze producten zijn zo ontworpen dat je ze vlot onderling combineert. De Greenstone en Grasslines Small van EBEMA passen bijvoorbeeld perfect bij elkaar. Met de Seamstone maak je bovendien vlot de overgang van gesloten naar waterdoorlatende of waterpasserende verharding.”

De vele functionele en esthetische mogelijkheden van prefab beton laten toe om vrijuit met vormen en patronen te spelen.

Duurzaam ecosysteem

Het water in de juiste banen leiden gaat verder dan het toepassen van slimme bestrating. Binnen FEBESTRAL wordt daarom meegedacht aan duurzame ecosystemen. Een mooi voorbeeld daarvan is Ebema_LivingCity, dat waterbeheer in elke omgeving en voor heel wat types van waterinfrastructuur verbetert. Alain Beutels: “Via de Eco Solutions infiltreert het water rechtstreeks in de bodem. Of komt het terecht in een drainagesysteem onder de bestrating. Greppels en goten in prefab beton leiden het water af naar bufferelementen zodat het mondjesmaat in de ondergrond doordringt. Ook voor deksels, caissons en zelfs oeververdediging zijn er oplossingen in prefab beton.”

In de nabije toekomst zullen we er niet alleen meer moeten voor gaan zorgen dat het hemelwater infiltreert in de grond, maar dat het door bedrijven of particulieren ook kan worden opgevangen voor hergebruik.

Ruimte voor groen

In het stadsbeeld krijgt ook groen – gelukkig – almaar meer een plaats. Bomen en planten zorgen voor afkoeling en zuurstof in stedelijke omgevingen. En ze halen ook CO2 uit de lucht. EBEMA toont ook hier de mogelijkheden van prefab beton met de ontwikkeling van boomkaders die de vegetatie beschermen, het onderhoud verminderen én water naar de wortels geleiden. Er is ook de Waterbench, een prijswinnende combinatie van een zitelement en een plantenbak. Een groene comfortoase mét bufferend waterreservoir voor drogere periodes. In co-creatie ontwikkeld met CustomConcrete. Deze ontwikkelingen zijn het perfecte bewijs dat prefab beton een uitstekend materiaal is voor niet-alledaagse oplossingen voor acute klimaatproblemen.     

Prefab beton maakt plaatje innovatieve Cityriver in Oostende compleet

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

De Cityriver in Oostende combineert duurzaam waterbeleid met een innovatieve inrichting. De klassieke straatkolk ruimt er plaats voor een heuse ‘stadsrivier’ die het regenwater vertraagt laat infiltreren in de bodem. Gezien de Cityriver deel uitmaakt van de prestigieuze ontwikkeling Oosteroever, moet ook het esthetisch plaatje kloppen. Voor de boordstenen en een deel van de stapstenen en zitblokken viel de keuze op de prefab elementen in architectonisch beton van Ebema. 

De ontwikkeling van Oosteroever is vandaag volop aan de gang. In dit nieuwe stadsdeel in de historische haven van Oostende verrijst een mix van woningen, winkels en restaurants en krijgt ook het openbaar domein een aantrekkelijke nieuwe inrichting.  

Er is gekozen voor het standaard grijze architectonisch beton, zonder nabewerking en dat in een gladde afwerking, omdat dit mooi combineert met de bestrating.

Duurzaamheid en esthetiek gaan hand in hand

In de Victorialaan stroomt sinds afgelopen zomer de Cityriver, een stadsrivier die regenwater verzamelt, dat vervolgens de kans krijgt om vertraagd te infiltreren in de zanderige bodem. “Een ondergrondse waterbuffer slaat het overtollig regenwater in natte periodes op, zodat het in periodes van droogte kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de planten te besproeien of het openbaar domein te reinigen”, vertelt Kris Derveaux, projectmanager bij de Stad Oostende. “Ook op esthetisch vlak hebben we ons beste beentje voorgezet. Het ontwerp heeft een grillige vorm zodanig dat de rivier kronkelt doorheen het straatbeeld. De stapstenen in de bedding zorgen voor een speels effect en we werken met niveauverschillen om het geluid van stromend water te bekomen.” 

Een ontwerp tekenen is één ding, het gerealiseerd zien een ander. Voor de afboording van de Cityriver ging de Stad Oostende in zee met Ebema. “Wij hebben de boordstenen aangeleverd, net als een aantal stapstenen en zitblokken. Ook de zittribune is met onze prefab betonelementen vormgegeven”, vertelt Maarten Mathijssen, productmanager bij Ebema.

Voor de boordstenen en een deel van de stapstenen en zitblokken viel de keuze op de prefab elementen in architectonisch beton van Ebema.

Technische en logistieke uitdaging

De grillige vorm van de Cityriver noopte Ebema tot de nodige creativiteit. “Op tekentechnisch vlak plaatste dit project ons team voor een enorme uitdaging”, zegt Maarten Mathijssen. “De afboording van de rivier bestaat uit honderden L-wandjes in architectonisch beton, die precies omwille van de grillige vorm geen standaardelementen zijn. In totaal hebben we maar liefst 1.200 elementen aangeleverd, bestaande uit zo’n 150 verschillende types. Ook ons productieteam heeft alles uit de kast gehaald om alle mallen op maat te maken, en ervoor te zorgen dat elk element netjes gelabeld was. Op die manier konden we het voor de aannemer op de werf gemakkelijker maken om alles te plaatsen, zonder telkens opnieuw te moeten gaan opmeten.”  

Geslaagde samenwerking

Die aannemer van dienst was Seru, met wie Ebema ook al de zeedijk van Koksijde van 30 meter lange plantvakken voorzag. “Seru was zeer tevreden over die samenwerking en de kwaliteit van onze materialen, waardoor de firma ook voor het project in Oostende opnieuw met ons in zee is gegaan”, aldus Maarten Mathijssen.

Wat de kleur en afwerking van de betonelementen betreft, is er gekozen voor het standaard grijze architectonisch beton, zonder nabewerking en dat in een gladde afwerking. “Dat combineerde mooi met de geslepen bestrating van de Victorialaan”, meent Maarten Mathijssen. “En het resultaat mag er zijn. Voorbijgangers worden als vanzelf naar de Cityriver getrokken en ook kinderen kunnen zich er uitleven. Het is een aangename plek om te vertoeven. En met dit mooie project dragen we met Ebema ook bij tot een klimaatadaptieve stad.” 

Ook de Stad Oostende is tevreden over het resultaat. “Wij kunnen nog zo’n mooi ontwerp tekenen, het moet ook nog uitgevoerd worden, en die uitvoering staat of valt met de kwaliteit van de aangeleverde materialen, en met de aannemer die alles met de nodige zorg en nauwkeurigheid geplaatst heeft”, besluit Kris Dervaux.