Tagarchief: Rioleringensector

KWS-afscheiders op maat van het ambitieuze Alibaba

IMG_1420
Lees het gehele artikel

Dit zijn KWS-afscheiders met een grote capaciteit, die gefabriceerd worden door de firma ACO. 

De werf bestrijkt circa 55.000 m² en omvat vooral de toegangen voor vrachtwagens en auto’s tot de nieuwe logistieke hal (die ongeveer 30.000 m² groot is). Dit omvangrijke project moest in amper elf maanden tijd gerealiseerd worden. Thomas Bastin, werfleider bij Nelles Frères: “We zijn in augustus 2020 gestart en moeten in juni klaar zijn. Een vrij strakke deadline, die een goede coördinatie tussen alle betrokken partijen vereist.”

In het kader van de werken voor Alibaba op de luchthaven van Bierset zijn drie Oleopator-G-H-KWS-afscheiders geplaatst.

Volumineus, maar makkelijk te installeren 

De verharding bestaat hoofdzakelijk uit asfalt (circa 40.000 m²), betondallen voor de toegang tot de laad- en losplaatsen (circa 4.000 m²) en bestrating. De Oleopator-G-H’s voeren al het water af dat afkomstig is uit de zones met asfaltverharding. Ze zijn gedimensioneerd door het internationale studiebureau AECOM en hun installatie verliep vlot. Thomas Bastin: “We zijn het gewoon om dit soort producten te plaatsen, maar zelden zijn ze zo groot. Het ging om een afscheider met een capaciteit van 200 liter per seconde en twee andere modellen met een capaciteit van 300 liter per seconde. Deze afscheiders waren behoorlijk volumineus (ongeveer 30 m lang, inclusief slibvangput, voor het model van 300 l/s), maar zeer licht. Eén exemplaar is zelfs 8 meter diep geplaatst, wat gepaard ging met forse grondwerken.” 

Deze KWS-afscheiders zijn vervaardigd in glasvezelversterkt polyester. Ze zijn volumineus, maar toch licht en makkelijk te installeren.

Uitstekende technische ondersteuning 

“We plukten de vruchten van een prima samenwerking met Frank Lenaers, sales manager bij ACO, die ons samen met zijn ingenieur op voorhand alle technische informatie heeft verschaft: aansluitingsniveaus, te respecteren hellingsgraden, types materialen die gebruikt moesten worden voor de plaatsing, methodes om ballast aan te brengen op de afscheiders … Dit alles werd zeer duidelijk gecommuniceerd, waardoor wij onze werkzaamheden goed konden plannen. Het installeren van de afscheiders was een waar plezier, na maanden van technische voorbereiding. Op amper twee dagen waren we klaar”, benadrukt Thomas Bastin. 

De KWS-afscheiders met een capaciteit van 300 l/s zijn uitgerust met een afzonderlijke slibvanger.

Afscheiders in drie zones

Ing. Rony Verbuyst, Project Engineer bij ACO: “De klant was op zoek naar een systeem dat een volledige afvoer van het oppervlaktewater in drie zones van 1 tot 1,5 hectare mogelijk zou maken, waarbij het aantal afscheiders tot een strikt minimum beperkt zou blijven. We hebben optimaal op deze specifieke vraag ingespeeld door in elk van de drie zones een afscheider te installeren, gedimensioneerd op basis van de WTCB-parameters op het vlak van neerslagintensiteit – lees: 200 liter per seconde en per hectare. Uiteindelijk viel de keuze op een KWS-afscheider van 200 l/s met geïntegreerde slibvanger en twee KWS-afscheiders van 300 l/s met afzonderlijke slibvanger.” Dit project past perfect bij de competenties van ACO: wanneer er vraag is naar modellen met een grote capaciteit – meer dan 100 l/s – dan is de Oleopator-G-H altijd een goede keuze.

Stevig, maar makkelijk te transporteren

Deze KWS-afscheiders zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester, dat sterker is dan polyethyleen. In dit project werden ze geplaatst op een minimale afvoerdiepte van 5 m onder de nieuwe afwerking, wat een troef is. Om een probleemloze installatie te garanderen, werkten de ACO-ingenieurs samen met de aannemer om de vereiste druk voor de mangatdeksels, de juiste hoogte en de aangewezen diameters voor de inlaat- en uitlaatfittingen te bepalen. De kers op de taart was dat de aparte slibvangputten voor de 300 l/s-afscheiders een transportvoordeel met zich meebrachten, aangezien het mogelijk was om afscheiders en slibvangputten afzonderlijk te vervoeren.    

Nieuwe riolering en gecertificeerde 
wegenbeton voor atypisch gemeenteproject

Michellaan-2
Lees het gehele artikel

Willemen Infra leidde de werken, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe weg met TRA 50 gecertificeerd wegenbeton werden aangelegd. “Het aangrenzende militaire domein maakt van deze ‘standaardopdracht’ toch een bijzondere uitdaging”, vertelt Tania Pastyns, assistent-projectleider bij Willemen Infra.

De Koningin Louisa-Marialaan in Leopoldsburg is gerenoveerd. Onder leiding van Willemen Infra werd er een nieuwe gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, werd een veiligere fietsomgeving gecreëerd met bredere fietspaden en werd de weg vernieuwd met het door Willemen Infra zelf geproduceerde TRA 50 gecertificeerd wegenbeton. Het project kan rekenen op subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij. “De herinrichting biedt ruimte voor een kwalitatief openbaar domein met meer ruimte voor fietsers en voetgangers”, vertelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vorig jaar voor aanvang van de werken. “Ook de waterkwaliteit zal erop vooruit gaan door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een wachtbekken ter hoogte van de Asbeek.”

Willemen Infra voert als totaalaannemer de werken van a tot z uit. Tania Pastyns: “We zijn vorig jaar gestart na het bouwverlof met de heraanleg van Koningin Louisa-Marialaan, ongeveer 800 m lang. We legden een gescheiden vuilwater- en regenwaterriool aan met poreuze betonbuizen (voor het regenwaterriool, red.) met diameter 800. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse te houden en te bufferen, om het vervolgens te laten infiltreren in de ondergrond en zo de grondwaterstand positief te beïnvloeden. Alles gebeurde in een recordtijd want nog voor Kerstmis werden de wegenis- en rioleringswerken afgerond en werd de Koningin Louisa-Marialaan terug opengesteld voor verkeer.” 

Bijzonder aan het project is dat de ene kant van de straat gemeentelijk is, terwijl de andere kant tot het militair domein behoort.

TRA 50 gecertificeerd wegenbeton

Voor de aanleg van de nieuwe en veilige fietspaden in rode betonverharding  werd gebruik gemaakt van TRA 50 gecertificeerd wegenbeton van Willemen Infra. In de zomer van 2018 overhandigde COPRO aan Willemen Infra het allereerste BENOR-certificaat TRA 50 voor wegenbeton. Twee jaar later heeft de gekende infraspeler de productie over heel Vlaanderen uitgerold. Met vier gecertificeerde centrales in Brugge, Gent, Schoten en Lummen kan Willemen heel Vlaanderen voorzien van het kwalitatief zeer hoogstaande TRA 50 gecertificeerde wegenbeton. “Dit is uiteraard een grote meerwaarde voor een project”, vertelt Tania Pastyns. “Vooral het Agentschap Wegen & Verkeer hamert bij projecten op de toepassing van TRA 50 gecertificeerd wegenbeton. En dat is ook logisch, want zo’n gecertificeerd product zorgt voor extra vertrouwen en geeft een project nog meer uitstraling.”

Uitdaging

Bijzonder aan het project is het verschil aan beide straatkanten van de Koningin Louisa-Marialaan. Zo is de ene kant van de straat gemeentelijk, terwijl de andere kant tot het militair domein behoort. Bovendien huist op het militair domein nog een asielcentrum. Tania Pastyns: “De aanwezigheid van het militair domein had zeker een invloed op onze werken. Enerzijds word je geconfronteerd met de klassieke gemeentelijke nutsleidingen en anderzijds met de oudere ondergrondse infrastructuur van het militair domein. Zo lag er in de rijweg nog een heel oude gietijzeren leiding van Defensie, waar nog veel restwater op zat en werden we geconfronteerd met veel water tijdens de rioleringswerken. Maar uiteindelijk zijn we toch netjes binnen de planning kunnen blijven en dat toont dan ook weer de sterkte en flexibiliteit van Willemen Infra. Om de veiligheid van zowel de omwonenden, de mensen van het asielcentrum en onze eigen mensen te garanderen, hadden we een voorlopig wandelpad gerealiseerd, volledig afgescheiden van de werf. Naar bereikbaarheid, veiligheid en hinderbeperking toe hebben we veel inspanningen geleverd.”

Op dit moment werkt Willemen Infra druk verder in de Michellaan, een zijstraat van de Koningin Louisa-Marialaan. Deze bijkomende werken zijn nodig om het afvalwater van kwartier Noord van Defensie te kunnen afvoeren via het vernieuwde rioleringsstelsel. Aangezien de weg hiervoor moet opengebroken worden, is dit de uitgelezen kans om de Michellaan dan maar helemaal te vernieuwen. Ook hier werd de gecertificeerde wegenisbeton van Willemen Infra toegepast om een nieuwe betonweg aan te leggen.   


Vlario-dag legt vinger op waterwonde

Lees het gehele artikel

Op 2 april vond in Antwerp Expo de Vlario-dag plaats. Het thema sprak voor zich: ‘Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?’. De Kaderrichtlijn Water indachtig is er nog heel wat werk aan de winkel om de doelstelling van 100 % zuivere waterlichamen in 2027 te halen. Dat benadrukte ook Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “We hebben al heel wat inspanningen geleverd, maar we zijn er nog niet.”

Het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen organiseerde zijn Vlario-dag tijdens de Vlario-rioleringsbeurs in Antwerp Expo. Met meer dan 800 inschrijvingen werd het deelnemersrecord gebroken en de aanwezigen werden verwelkomt door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel: “We staan vandaag voor grote uitdagingen. De voorbije jaren hebben we veel inspanningen geleverd, maar we zijn er nog niet en we moeten vaart maken”, aldus de minister. “De eerste betrachting is het verbeteren van onze watervoorraad en de kwaliteit ervan. Daarom ben ik erg blij dat Vlario deze hoogmis organiseert. Want we staan er niet alleen voor. Integendeel, we zitten allemaal in hetzelfde bad.”

De Europese Kaderrichtlijn Water trad in oktober 2000 in voege en moet er concreet voor zorgen dat we de goede kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater behalen. Minister Van den Heuvel: “De richtlijn is bijna 20 jaar geleden gestemd. Dankzij de inspanningen die we sindsdien deden, zijn de Vlaamse waterlichamen vandaag voor 85 procent zuiver. Maar investeren blijft nodig. Nieuwe infrastructuur moeten we verder uitbouwen en de bestaande infrastructuur moeten we goed beheren en blijven renoveren. Wat de doelstelling voor 2027 betreft bekijkt de Vlaamse Milieumaatschappij wat per gemeente financieel haalbaar is en ook het Vlaamse gewest neemt zijn verantwoordelijkheid op.”

Vlario-dag

De Vlario-dag werd georganiseerd tijdens de Vlario-rioleringsbeurs.

Lange doorlooptijd
Groot knelpunt in de race tegen de klok is de doorlooptijd van de projecten. “De gemiddelde doorlooptijd bedraagt vijf tot zeven jaar”, aldus minister Van den Heuvel. “Dat moet sneller. Een moeilijke samenwerking met derden, archeologische belemmeringen,
onteigeningen,… zijn vaak gehoorde redenen voor vertraging. Wat dat betreft geloof ik in de kracht van gedreven lokale besturen en het belang van een actieve opvolging, coördinatie en meer overleg. De overheid kan de maatregelen niet alleen dragen. Informeren, sensibiliseren en actieve participatie verdienen onze aandacht. Een heldere communicatie is daarom onontbeerlijk.”

Carl Verelst, voorzitter van de Werkgroep Projectmanagement bij Vlario, bevestigt: “De projecten kabbelen maar wat verder. De ‘gelukkige’ projecten die al uitgevoerd zijn, hadden een gemiddelde doorlooptijd van 5,5 jaar, terwijl de ‘ongelukkige’ projecten vandaag gemiddeld al 7,4 jaar ‘actief’ zijn. Met de naderende deadline van 2027 ziet dat er dus niet goed uit. Te meer omdat een derde van de projecten zelfs nog geen goedgekeurd voorontwerp heeft. Het proces versnellen is dus echt wel aangewezen. De publieke en politieke aandacht die nu naar het klimaat gaat, kan zeker helpen.”

Vlario-dag

Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven.

Leuven
Dat ons klimaat verachtert is al lang geen geheim meer. Hevigere neerslag en bijgevolg ook overstromingsgevaar noopt ons tot een robuust watersysteem. “En daar moet iedere speler zich van bewust zijn bij het uittekenen van systemen”, klonk het op de Vlario-dag. In Leuven hebben ze de boodschap duidelijk begrepen. “Veel aandacht voor riolering bezorgt je geen absolute meerderheid, maar doorgedreven management en beheer zijn wel heel belangrijk. Want als het fout gaat, dan kan het heel erg fout gaan”, vertelt de Leuvense Burgemeester Mohamed Ridouani. “Leuven heeft vandaag een rioleringsgraad van 99 % en een zuiveringsgraad van 97 %. Jaarlijks betekent dat zo’n 8 miljoen euro aan investeringen. Zeker geen overschat bedrag want dat is wat Leuven, goed voor 500 km aan riolering, nodig heeft om alles op een goeie manier op te volgen.”

Dat Leuven grotendeels zijn riolering in eigen beheer heeft, ziet burgemeester Ridouani als een grote troef. “Daardoor kunnen we kort op de bal spelen”, klinkt het. “We beschikken constant over data en inzichten die erg nuttig zijn. De grote uitdagingen vinden we in de historische gemeenten en steden, waar de infrastructuur organisch gegroeid is. Maar we moeten de overslag kunnen maken naar langetermijnbeleid. Dat is een noodzaak gezien het veranderende klimaat. Het is een traject met vallen en opstaan, maar hopelijk halen we binnenkort de 100 %.”

Vlario-dag

Op 2 april vond in Antwerp Expo de Vlario-dag ‘Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?’ plaats.

Financieringsplan
Wie spreekt over infrastructuurwerken, spreek automatisch ook over geld. Het financiële plaatje is voor vele steden en gemeenten een struikelblok. De Vlaamse Milieumaatschappij pleit voor een goed onderbouwd financieringsplan en werkte daarom een financieringsmodel 2.0 uit. “Ook met een individuele simulator voor rioolbeheerders”, verduidelijkt Peter Aelterman van VMM. “Voor de helft tot twee derde van de gemeenten is de financiering haalbaar. Dat betekent dat de rest voor een uitdaging staat. De VMM gelooft dat je heel ver kan geraken met creatieve oplossingen en een ruime kijk op de zaken. Onder andere door een doordachte keuze van technieken en materialen. De VMM wil daarin graag ondersteunen.”