Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
De voordelen van geotextielcertificatie

De voordelen van geotextielcertificatie

Het gebruik van gecertificeerde materialen in de bouwsector is anno 2019 eerder regel dan uitzondering. En dat geldt ook voor geotextiel. Het certificatie-organisme COPRO reikt al meer dan twintig jaar BENOR-certificaten uit aan producenten van doorlaatbare textielen. “Op basis van de toepassing van het product wordt bepaald welke proeven het product moet ondergaan en welke waarden het moet behalen”, zegt Kris Vandenneucker, productverantwoordelijke voor geotextiel, geogrid en metalen wegenisproducten bij COPRO.

belgium-e19-nw-02-kopieren

Het toepassen van BENOR-gecertificeerd geotextiel op de E19.

 

De missie van COPRO is het organiseren, het coördineren, het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector. In het bijzonder door kwaliteitscontroles op bouwproducten en hun verwerking. Het vrijwillige BENOR-merk biedt al meer dan veertig jaar kwaliteitsgarantie voor een brede waaier aan bouwproducten en COPRO is aangeduid als sectorale organisatie voor de BENOR-certificatie van een reeks van die bouwproducten zoals bijvoorbeeld afschermende constructies voor wegen, hydraulisch gebonden mengsels, wegenbeton, gietijzeren buizen en geotextielen.

“Geotextiel is geweven en niet-geweven textiel, hoofdzakelijk gemaakt van polypropeen en gebruikt in de bouwsector”, verduidelijkt Vanden­neucker. “Eigenlijk heeft geotextiel vier belangrijke functies: scheiding, versterking, filtratie en drainage. Er zijn verschillende toepassingsnormen voor geotextiel zoals onder andere voor wegenbouw, spoorwegbouw, grondwerken en funderingen, drainagesystemen, oeverbescherming, … Het testen van onder andere de treksterkte, de perforatieweerstand, de waterdoorlaatbaarheid en de karakteristieke openingsmaat zijn voorbeelden van proeven die worden opgelegd bij de certificering van geotextiel. Voor sommige toepassingen is waterdoorlaatbaarheid belangrijker dan bijvoorbeeld de treksterkte. Maar ook combinaties zijn mogelijk. Voor een werf met vrachtwagenverkeer moet de geotextieldoek zowel voldoende sterkte als rekbaarheid hebben.”

BENOR

Kris Vandenneucker: “Het BENOR-merk steunt op PTV’s, die de technische voorschriften beschrijven. Het certificaat eist niet alleen het uitvoeren van de proeven, maar kleeft er ook nog een minimale of maximale waarde aan vast. Wij gaan zelf ter plaatse bij de producenten voor het bijwonen van proeven en het nazicht van hun productiecontrole, en doen daarbovenop ook nog een beroep op externe, geaccrediteerde labo’s voor het analyseren van de stalen.”

COPRO

“Ieder gecertificeerd product heeft een technische fiche die door COPRO is goedgekeurd en online beschikbaar is.”

 

Bij aanbestedingen stellen overheden eisen aan de kwaliteit van geotextielen. De conformiteit aan die eisen wordt gewaarborgd door de BENOR-certificatie. “Maar een verplichting is het BENOR-certificaat niet. Zo vermeldt het Standaardbestek ‘BENOR of gelijkwaardig’, aldus Kris Vandenneucker. “Maar die gelijkwaardigheid moet de producent dan wel kunnen aantonen. De meeste producenten op de Vlaamse markt die courant leveren voor openbare werken zijn in het bezit van een certificaat. Het Standaardbestek 250 verwijst direct naar PTV 829 en de BENOR-certificatie. In het Brussels Gewest en in Wallonië liggen de kaarten een beetje anders.” Zo voorziet het Typebestek van het Brussels Gewest (TB 2015) in het deel over de voorafgaande technische keuring (Art. 42) dat producten waarvoor een BENOR-merk of gelijkwaardig bestaat, kunnen aanvaard worden zonder voorafgaande technische keuring.

Controle

“Wie in het bezit is van een certificaat wordt jaarlijks meermaals aan een screening onderworpen. Voor geotextiel wordt gewerkt met een puntensysteem”, legt Kris Vanden­neucker uit. “Je krijgt een basisaantal punten. Als je in het systeem stapt, start je met acht inspecties op jaarbasis. Wie nauwelijks of geen opmerkingen verzamelt en zijn puntenaantal dus behoudt, kan een aanvraag indienen voor frequentieverlaging van de controles. Maar vier controles per jaar is wel het absolute minimum. Bij opmerkingen is het uiteraard aan de producent om de nodige maatregelen te nemen.”

Extranet

Voor een nog vlottere gang van zaken riep COPRO het Extranet in het leven. “Ieder gecertificeerd product heeft een technische fiche die door COPRO is goedgekeurd. Zo kan een leidend ambtenaar de productfiche onmiddellijk online raadplegen en nagaan of het product over de juiste certificatie beschikt, alsook de eigenschappen en het toepassingsgebied. Bovendien kan de geldigheid van een fiche eenvoudig worden gecontroleerd aan de hand van de QR-code. Want een certificaat op zich wil ook niet alles zeggen. Een producent van twintig verschillende types geotextiel heeft niet noodzakelijk een certificaat voor al die types. En dat kan voor misverstanden zorgen. Die misverstanden worden uitgesloten door het Extranet. Staat de productfiche niet op ons Extranet, dan is het product niet gecertificeerd”, besluit Kris Vandenneucker.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details