Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Provinciale VLARIO-contactdagen houden vinger aan de pols
Geïnteresseerde actoren uit de sector verzamelden ’s middags in gemeenschapscentrum De Plak in Diepenbeek.

Provinciale VLARIO-contactdagen houden vinger aan de pols

Dit najaar vonden traditiegetrouw de VLARIO-contactdagen plaats. Tijdens deze provinciale contactdagen tracht VLARIO alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers … om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. Het interessante programma werd opgemaakt in samenwerking met de werkgroep gemeenten. Onze eindredacteur ging op 22 november een kijkje nemen in zijn thuisprovincie Limburg. 

Geïnteresseerde actoren uit de sector verzamelden ’s middags in gemeenschapscentrum De Plak in Diepenbeek. Het openingswoord was voor de Diepenbeekse burgemeester Rik Kriekels: “Wij scharen ons mee achter de nieuwe misse van VLARIO”, was de burgemeester duidelijk. “We moeten samen ervoor zorgen dat in alle steden en gemeenten in Vlaanderen een leefbaar en veerkrachtig hemelwater- en afvalwatersysteem daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Laten we samenwerken voor een toekomst waarin onze gemeenten kunnen floreren.”

Vervolgens nam VLARIO-directeur Wendy Francken het woord. Zij wees op het belang en vooral ht nut van de provinciale contactdagen, lichtte het drukke dagprogramma toe en verwees nog eens naar het gewijzigde subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. Op 7 juli 2023 werd dat subsidiebesluit gewijzigd. Het betreft een administratieve vereenvoudiging van de procedure voor de rioolbeheerder en de bepaling van een duidelijke tijdslijn vast te stellen zodat gesubsidieerde projecten sneller uitgevoerd kunnen worden. Iets wat we, gezien de nog steeds veel te lange doorlooptijden, alleen maar kunnen toejuichen.

Meerjarenplan

Ook het meerjarenplan voor gemeentebesturen werd tijdens de contactdag in Diepenbeek onder het vergrootglas gelegd. 2024 wordt een verkiezingsjaar, ook lokaal. In 2025 maken de nieuwe besturen dus hun 6-jarig gemeentelijk meerjarenplan op: dé motor voor investeringen in het openbaar domein. De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel bij het meerjarenplan. Hiermee brengen de lokale besturen hun omgeving, de grotere maatschappelijke tendensen en de noden en behoeften van alle belanghebbenden in kaart. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) biedt inspiratiefiches om hiermee aan de slag te gaan. 

Tijdens de provinciale contactdagen tracht VLARIO alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers …

Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening bij VVSG, gaf tekst en uitleg. “De nieuwe lokale besturen gaan binnenkort meerjarenplannen opmaken. Als jullie ideeën worden opgenomen in dat plan, dan ben je er een stuk zekerder van dat het daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Bovendien staan we voor de laatste planperiode voor 2027, waar de deadline Europese Kaderrichtlijn Water ligt. Het meerjarenplan zelf wordt gemaakt in 2025, maar met de omgevingsanalyse kan nu al begonnen worden. Het is niet Vlaams bepaald hoe die analyse wordt opgemaakt, dus daar zijn de besturen tamelijk vrij in. Wat moet worden opgenomen in die analyse? De verschillende maatschappelijke tendensen worden in kaart gebracht, net als de behoeften van de gemeentebewoners en de algemene prioriteiten. Als VVSG ondersteunen we dit proces door voor 27 beleidsdomeinen aandachtspunten op te lijsten. Ons advies is dus: neem die fiche eens door en gebruik het als inspiratie bij het opstellen van de omgevingsanalyse.”

Infiltreren is de boodschap

Grotere regenwaterputten en meer water dat moet infiltreren: het is één van de vele maatregelen waarmee Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir Vlaanderen beter wil wapenen tegen de droogte en mensen thuis over voldoende water wil laten beschikken. In Diepenbeek ging de Werkgroep Studiebureaus – een initiatief van VLARIO, ORI en OVIO – dieper in op creatieve oplossingen voor infiltratie van hemelwater conform de nieuwe GSV Hemelwater. “Heb meer aandacht voor water en probeer zoveel als mogelijk regenwater oppervlakkig te infiltreren”, klonk het duidelijk.

Probeer dus zoveel mogelijk groenzones te voorzien in openbaar domein, zodat er zoveel mogelijk regenwater kan infiltreren. De manier om daarmee om te gaan is nadenken hoe je dat op zo’n natuurlijk mogelijke manier kan doen, met veel aandacht voor fauna, flora én bodeminrichting. “De klimaarverandering zorgt ervoor dat de leefbaarheid van onze stedelijke omgevingen in het gedrang komt. De vermindering van hittestress is dan ook een belangrijk aandachtspunt.”

Netwerkmoment

Naast het meerjarenplan en de nieuwe GSV Hemelwater, kwamen nog heel wat thema’s aan bod. Onder meer de handhaving voor die GSV werd belicht: wat zijn de mogelijkheden en hoe ga ik hiermee aan de slag? Uiteraard werd ook het belang van assetmanagement – nogmaals – aangekaart. Net als de uitvoeringscertificatie die verplicht is vanaf 1 januari 2024 en de uitdagingen voor het uitvoeren van een bemaling. Afsluiten gebeurde traditiegetrouw met een hapje en een drankje tijdens een gezellig en waardevol netwerkmoment.      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details