Tagarchief: Mechelen

Mechelse stationsbuurt herleeft weer helemaal

Tangent20220307_300dpi-09692
Lees het gehele artikel

De Mechelse stationsbuurt is in volle verandering. 10 jaar geleden begonnen de werken voor ‘Mechelen in Beweging’, een grootscheeps infrastructuurproject waarbij het station van Mechelen én de ruime omgeving volledig heringericht worden. De tweede fase van de werkzaamheden draagt de signatuur van Willemen Groep. Franki Construct en Willemen Infra werkten er samen in een tijdelijke maatschap om de complexe infrastructuurwerken tot een goed einde te brengen.

Wie Mechelen langs de Brusselsesteenweg (N1) of de Leuvensesteenweg (N26) binnen rijdt, kan niet naast de metamorfose kijken die de Mechelse stationsbuurt ondergaat. Al in 2012 gaven partners stad Mechelen, AWV, Infrabel, NMBS en De Lijn het startschot voor Mechelen in Beweging. Dat voorziet verspreid over verschillende deelfases in een aangenamere stationsomgeving en een verkeersveiligere toegang tot Mechelen. Concreet komt er een nieuw stationsgebouw, een nieuwe spoorbypass met twee nieuwe sporen, een nieuwe verkeersverbindingsweg tussen de Brusselsesteenweg en de N15 (Douaneplein) – ook wel de tangent genoemd – nieuwe fiets- en voetpaden tussen de Brusselsesteenweg en de N15 en een nieuw busstation. 

Willemen Groep is een vaste partner in alle infrastructuurwerken die nodig zijn om Mechelen in Beweging te realiseren. In de eerste fase werkte Franki Construct in TM mee aan een 15-tal nieuwe kunstwerken, waaronder de bruggen voor de nieuwe spoorbypass, de tunnel onder de Leuvensevaart, een verkeersbrug over de Dijle en de ingesleufde tangent onder het spoor. In dat pakket zaten dus al een deel van de ruwbouwwerken voor de tangent van de Brusselsesteenweg tot aan het Douaneplein. Daarnaast bouwden we de tunnels onder de spoorweg aan de Brusselsesteenweg en een nieuwe brug over de Dijle. In de vervolgfase werken Willemen Infra en Franki Construct samen aan de voltooiing van de tangent en de fiets- en voetpaden tussen de Brusselsesteenweg en de N15. 

Willemen Groep is een vaste partner in alle infrastructuurwerken die nodig zijn om Mechelen in Beweging te realiseren.

Nieuwe verbindingsweg

“In deze fase van het project stonden wij concreet in voor de afwerking van de tangent. Dit is een 2,6 km lange, nieuwe gewestweg die de stationsomgeving en de ring rond Mechelen (R12) ontlast en voor vlotter doorgaand verkeer moet zorgen. In essentie leggen we de Brusselsesteenweg volledig rond het centrum door de as een stuk uit de stadskern weg te trekken en opnieuw aan te leggen. Daarbij was er veel aandacht voor veilige fiets- en wandelverbindingen. Dat in de vorm van drie fietstunnels en twee fietsbruggen”, openen projectdirecteuren Stijn (Franki Construct) en Kristof (Willemen Infra).

De afgelopen jaren hebben de twee bedrijven uit onze groep de Brusselsesteenweg aangesloten op de tangent, een nieuwe fietsbrug over de Brusselsesteenweg gebouwd – die de verbinding maakt met de Kruisbaan -, een kruispunt aangelegd dat de Jubellaan verbindt met de tunnel onder de Leuvense Vaart, een fietstunnel onder de Jubellaan gebouwd en het kruispunt van de Europalaan met de Jubellaan omgevormd tot een T-kruispunt. Franki Construct nam daarbij het bouwen van de tunnels en bruggen voor zijn rekening, terwijl Willemen Infra alle wegenis- en rioleringswerken met daarin enkele nieuwe kruispunten en fietsinfrastructuur verzorgde.

Arsenaalpuzzel

Eén van de blikvangers in het project is de zogenaamde Arsenaalpuzzel ter hoogte van het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de R12. Dit is een unieke bruggenstructuur die een veilige kruising van de tangent en de Leuvensesteenweg mogelijk maakt voor fietsers en voetgangers. De voor Vlaanderen unieke constructie is een belangrijke schakel in de fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel en legt tegelijkertijd nieuwe verbindingen tussen de Arsenaalwijk, het Dijlepad en het station. De Arsenaalpuzzel ligt centraal in de nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, die eind 2021 officieel werd ingefietst.

Tunnelafwerking

In de eerste fase van Mechelen in Beweging werd al een tunnelkoker gebouwd onder de nieuwe spoorbypass en de Dijle. In deze fase stond Franki Construct in voor de afwerking van de tunnelkokers. “Dat gaat van brandwerende bespuitingen en beplating tot de algemene tunnelafwerking. Verder omvatte ons takenpakket ook een groot lot voor technieken aangaande brandbeveiliging, ventilatie en verlichting. En dat over de volledige tangent, inclusief de parking achter het station. De parking zelf is klaar, maar wij regelen de doorstroming van het verkeer”, licht Stijn toe.

Willemen Infra realiseerde naast de fietsinfrastructuur ook de nieuwe verbindingsweg. “Daarbij moesten we nagenoeg overal werken naast het bestaande verkeer. We konden de wegen niet volledig afsluiten. Om dat op te vangen, hebben we de verschillende locaties gefaseerd uitgevoerd. Dat was een enorm puzzelwerk en vroeg een goede planning en onderlinge afstemming. Belangrijk was bovendien dat we minimale hinder veroorzaakten voor de verschillende weggebruikers. We hebben daar een apart programma voor geschreven. Twee kernpunten daarin waren het beveiligen van het auto-, fiets- en wandelverkeer en het zo weinig mogelijk hinderen van de buurtbewoners tijdens de werken. Uiteindelijk ging het om zo’n 1,6 miljoen euro aan flankerende maatregelen,” vertelt Kristof.

“Voor beide partijen is dit op technisch vlak een werk op maat en dan is het een grote meerwaarde als je ook op het vlak van planning erg goed op elkaar bent afgestemd.”

Samen aan hetzelfde zeel trekken

Naast het logistieke verhaal was de planning de grootste uitdaging voor het projectteam. “Dat is typisch aan een groot bouwwerk zoals dit”, aldus Stijn. “En daar kwam dan ook nog eens het coronaverhaal bij. Dat bemoeilijkte de toelevering van materialen. Zo moest het brandwerend spuitmateriaal uit Frankrijk komen. Dit product wordt, gezien de korte vervaldatum, bijna à la minute geproduceerd waardoor er eigenlijk nauwelijks iets voorradig is. Dat heeft voor een aantal problemen gezorgd, maar zeker niets onoverkomelijk. Bij dergelijke werken, waar planning zo cruciaal is, komt de sterkte van onze relatie met zusterfirma Willemen Infra goed van pas. We zijn zeer goed op elkaar ingespeeld en kennen elkaar door en door. We kunnen samen heel kort op de bal spelen en de planning continu optimaliseren.”

Kristof bevestigt: “Willemen Infra en Franki Construct zijn allesbehalve vreemden voor elkaar. We hebben al vaker samengewerkt en trekken altijd aan hetzelfde zeel. Die ervaring maakt dat we ook heel complementair werken. Voor beide partijen is dit op technisch vlak een werk op maat en dan is het een grote meerwaarde als je ook op het vlak van planning erg goed op elkaar bent afgestemd. De grote kracht van deze TM is dat we voor een werf als deze alle competenties in eigen huis hebben. Er was dan ook geen enkel probleem op de site dat we niet zelf konden oplossen.”

Technische hoofdbrekers 

Van problemen tijdens de realisatie van de tangent mogen we inderdaad niet spreken. Al was het toch een project vol van technische uitdagingen. “Zoals Kristof al aangaf moesten we het doorgaand verkeer maximaal in stand houden. Om daarin te slagen hebben we voor de bouw van de Arsenaalpuzzel het verkeer wel eens met behulp van verkeerslichten alternerend laten passeren. We hadden dit in de aanbestedingsfase al bestudeerd, maar toch bleek het omzetten van de aanbestedingsplannen in de praktijk soms een grotere uitdaging”, vertelt projectleider Annelies. 

Nog uitdagender misschien was het plaatsen van damplanken in het midden van de Leuvensesteenweg zonder het verkeer te mogen weren. “Hetzelfde geldt voor de faseringen van de fietstunnels op zowel het Douaneplein als aan de Jubellaan. Ze moesten immers onder wegen komen die nooit volledig onderbroken mochten worden. Op het Douaneplein hebben we een alternatief uitgewerkt waarbij we het verkeer slechts één keer moesten omschuiven naar tijdelijke wegenis. In de volgende fase reed het verkeer al over de definitieve wegenis. Je zal wel begrijpen dat er uren vergaderd is om al die minderhindermaatregelen af te stemmen en goedgekeurd te krijgen.” Het realiseren van de technieken in de tunnel en bij de kruispunten volgens de visie van de architecten vroeg dan weer een sterke wisselwerking met de verschillende onderaannemers. “Zij waren verantwoordelijk voor het vertalen van de visie naar uitvoerbare en werkende plannen. Dat zat vaak in details”, besluit Annelies.    

Veiligere verkeerssituatie in Mechelen dankzij twee nieuwe stalen bruggen

Lees het gehele artikel

Voor de bouw van de nieuwe stalen boogbrug werd een beroep gedaan op Almex Metaal, dat eveneens werk maakt van de staalbouw van de fiets- en voetgangersbrug in de stationsomgeving van Mechelen. “Wij nemen de volledige bouw én plaatsing van de staalstructuur voor onze rekening”, vertelt zaakvoerder Gert Neelen.

De 100 jaar oude brug aan de Stationsberg had zijn levensduur bereikt en was duidelijk aan vervanging toe. De brug werd werd door Franki Construct vakkundig afgebroken en zal worden vervangen door een nieuwe stalen boogbrug met bredere en dus veiligere fiets- en voetpaden. Gert Neelen: “Het betreft een bowstringbrug met een gewicht van 82 ton en een overspanning van ongeveer 35 m. De boogbrug krijgt een betonnen wegdek en aangestorte betonnen fietspaden zodat er meer plaats zal zijn voor de zwakke weggebruiker.” Tegen de zomer zou de brug opengaan voor verkeer. Tot dan kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van een tijdelijke brug en wordt het autoverkeer omgeleid. 

Het tweede project omvat een fiets- en voetgangersbrug over de Brusselse Steenweg. Een project dat kadert binnen het overkoepelende project de Mechelse Tangent. “Hier werd gekozen voor een kokerliggerbrug met een gewicht van ruim 120 ton”, verduidelijkt Gert Neelen. “De brug is 67 m lang en heeft 1 middenpijler. Ook dit project voeren we uit in opdracht van Franki Construct, dat alle civiele werken voor zijn rekening neemt. Voor beiden bruggen is Almex Metaal verantwoordelijk voor de volledige bouw van de staalstructuur, die bovenop de oplegtoestellen zal worden geplaatst.”

De verschillende brugonderdelen worden door Almex Metaal in zo groot mogelijke onderdelen gemaakt.

Proefmontage

De verschillende brugonderdelen worden door Almex Metaal in zo groot mogelijke onderdelen gemaakt. Gert Neelen: “In onze werkplaats maken we dan eerst een volledige proefmontage. Na demontage worden de verschillende onderdelen naar de werf getransporteerd. De boogbrug aan de Stationsberg werd naast de sporen volledig terug opgebouwd en werd in het weekend van 13 en 14 februari, tijdens een in buitendienststelling van de sporen, over het spoor geplaatst. De fiets- en voetgangersbrug over de Brusselse Steenweg wordt op zijn beurt in drie delen naar de werf gebracht en ter plekke meteen op de juiste locatie geplaatst en gelast. De plaatsing van de fiets- en voetgangersbrug staat gepland in maart.”

Uitdagende tijdspanne

Naast het maken van de staalstructuur neemt Almex Metaal ook de plaatsing van de staalstructuur voor zijn rekening. Zodra de structuur staat, neemt Franki Construct weer over voor het realiseren van het betonnen brugdek. Wat betreft de constructie en plaatsing wordt Almex Metaal, zeker voor de boogbrug aan de Stationsberg, uitgedaagd door de krappe doorlooptijd. Gert Neelen: “De tijdspanne is inderdaad zeer nauw. De brug wordt zwaar belast waardoor de kwaliteitseisen zeer hoog liggen. Dat liggen ze altijd, maar bij zware belasting komt er toch nog wat meer bij kijken op het vlak van regelgeving en controles. Dat is geen moeilijkheid op zich, maar het is wel tijdrovend waardoor een planning van zes maanden zeer krap is.”

Op het vlak van projecten mikt Almex Metaal bewust op het midden-segment van bruggen. Gert Neelen: “En dan spreken we over bruggen onder de 1.000 ton. Er zit nu wel een project in de pipeline met een brug van 1.500 ton in Genk, maar dat is eerder een uitzondering. Waar Almex Metaal binnen dat middensegment goed op scoort, is flexibiliteit. Wij zoeken steeds naar de meest efficiënte manier om de eisen van de klant om te zetten in een product. Hoe bijzonder het ontwerp ook is, Almex Metaal zoekt naar de juiste productiemethodiek. Daarnaast beschikken we ook over een zeer performante kwaliteitsafdeling die de projecten zeer nauwgezet opvolgt. Zowel op esthetisch als op het vlak van kwaliteit sluiten we geen compromissen.”

“Het betreft een bowstringbrug met een gewicht van 82 ton en een overspanning van ongeveer 35 m.”

Nieuwe productielocatie

Dat Almex Metaal ook naar de toekomst kijkt, blijkt uit de forse investering in een nieuwe productielocatie in Hoogstraten vorig jaar. “En daar stopt het niet want we hebben ook het aangrenzende perceel gekocht. Het is de bedoeling om onze activiteiten nog verder uit te breiden. Zo worden onze staalstructuren voorlopig nog getransporteerd en extern geconserveerd en gelakt. Ook dat willen we in de nabije toekomst in huis doen. In 2022 zullen we dan ook een nieuwe productiehal bouwen”, besluit Gert Neelen.      


Mechelse tuinwijk Otterbeek krijgt nieuw elan

Project Wielewaalstraat – WAW – rendering kopiëren
Lees het gehele artikel

Groep Infrabo stond in voor het ontwerp van alle nieuwe infrastructuur, inclusief het belevingspark, en zal ook de uitvoering van nabij opvolgen. 

Het ontwerp van Groep Infrabo – het multidisciplinair studiebureau uit Westerlo – bouwt verder op het idee van een groene tuinwijk met een variatie aan publieke ruimte. “Eerste werk is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Philippe Verduyckt, projectverantwoordelijke bij Groep Infrabo. “Een belangrijke uitdaging hier is dat de woonwijk te allen tijde bewoond blijft waardoor het bestaande rioleringsstelsel in werking moet blijven zolang er geen alternatief is. Dat maakt dat we in ons ontwerp rekening dienden te houden met het bestaande stelsel, dat rechtstreeks aansluit op een Aquafin-collector. Ook de aansluiting van het regenwater op de aanwezige waterloop, de Otterbeek, is niet vanzelfsprekend.”

Blauwgroen karakter

Het opzet van het ontwerp van Groep Infrabo is de opwaardering van de wijk met een versterking van het blauwgroene karakter. Zo wordt de wadizone waar het regenwater gebufferd wordt, ingericht als belevingspark met speeltuigen en wordt er veel groen aangeplant. De hoofdas die leidt van de Antwerpsesteenweg richting het ziekenhuis, wordt heraangelegd. “Langs de hoofdas geven we twee pleintjes vorm aangelegd in uitgewassen beton met dezelfde granulaten als de straatstenen. Nieuwe verharding blijft beperkt tot waar ze functioneel is. We streven naar zoveel mogelijk waterdoorlatende materialen.”, aldus Philippe Verduyckt.

Het grondplan van de wijk.

Vlotte samenwerking

De realisatie wordt een traject van lange adem, gezien de gelijktijdige bouwwerken op de site. De start van de rioleringswerken is gepland voor het eerste trimester van 2021. Eens de riolering klaar is, kan er gedurende twee jaar gebouwd worden, waarna de omgevingswerken voltooid zullen worden onder het toeziend oog van Groep Infrabo.

“Als middelgroot studiebureau is het dossier wijk Otterbeek een van onze grotere projecten. In die kleinschaligheid schuilt onze sterkte, namelijk dat de communicatie-lijnen met alle betrokken partners heel direct zijn. Mede daardoor verloopt de samenwerking met zowel onze opdrachtgevers – Stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en de VMSW – als met het AWV en het AZ Sint-Maarten heel vlot. Daarnaast bood dit project ons veel ontwerpvrijheid. Het belevingspark wordt een ware eyecatcher en zal een grote meerwaarde bieden voor de buurt”, besluit Yves Van Looy, afdelingshoofd infrastructuur, water en leefmilieu bij Groep Infrabo.     


Unieke KWS-afscheider op maat voor rioolsanering in Mechelen

naamloos-5-kopieren
Lees het gehele artikel

Momenteel voert Mihali Wegenbouw in opdracht van Fluvius een rioolsaneringsproject uit aan de ring rond Mechelen, ter hoogte van Mechelen-Noord. Opmerkelijk aan het project is een 13 m lange koolwaterstofafscheider (KWS-afscheider) uit glasvezelversterkt kunststof.  Voor de productie en levering van die unieke KWS-afscheider werd een beroep gedaan op de expertise van ACO, specialist in afwateringstechnieken. “Een heel mooi voorbeeld van precies maatwerk”, vertelt ing. Rony Verbuyst, projectmanager bij ACO.

De 13 m lange afscheider werd geplaatst op een diepte van 6 m.

 

De plaatsing van de KWS-afscheider kaderde in de sanering van de site, waar het regen- en afvalwater gescheiden moesten worden. Enkel noodzakelijke werken voor het saneren van de riolering waren van toepassing. “Er moest geen buffer of infiltratiecapaciteit voorzien worden in het regenwaterafvoerstelsel”, aldus Ine Schockaert, projectingenieur bij het betrokken studiebureau Evolta. “De enige voorwaarde waar de KWS-afscheider moest aan voldoen was het debiet dat moest kunnen verwerkt worden, gebaseerd op de maximale pompcapaciteit van de pompput die er naast ligt. De moeilijkheid was in deze situatie dat de aan te sluiten regenwaterbuizen (diameter 1.200 mm) vrij diep lagen en de KWS-afscheider dus ook vrij diep moest worden geplaatst. Er waren dus extra aanpassingen noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.”

De KWS-afscheider is een uniek stuk op maat, vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof.

 

Oleopator G NS200

Initieel kreeg ACO de vraag om een KWS-afscheider te voorzien met een capaciteit van 125l/s. “We dienden een voorstel in van een constructie in beton, maar dan veranderde de vraag naar een afscheider met een capaciteit van 165l/s”, verduidelijkt Rony Verbuyst. “Indien we zo’n groot type afscheider uit beton maken, zouden we met een heel grote bouwput te maken krijgen en met een viertal onafhankelijke putten die aan elkaar geschakeld moesten worden. Dat was in dit project, gezien de beperkte werkruimte, geen optie.”

Daarom besloot ACO te gaan voor een afscheider uit glasvezelversterkt kunststof (GVK), de Oleopator G NS200. Rony Verbuyst: “Met slechts één put op een kleine oppervlakte levert deze uitvoering een groot voordeel op. Bovendien vinden de in- en uitlaat zich op een diepte van ongeveer 3 m en dat kan je met gewone kunststof niet uitvoeren. Een bijkomend voordeel bij dit type afscheider is de uitneembare filter. Die kan op ieder moment gereinigd worden terwijl de afscheider gewoon in bedrijf blijft. Net als onze andere afscheiders werd ook dit uniek exemplaar geleverd met een passende deksel in de klasse D400. Dergelijke deksels kunnen we voorzien voor alle soorten belastingen.”

Een bijkomend voordeel bij dit type afscheider is de uitneembare filter.

 

Weinig speelruimte

De KWS-afscheider werd begin dit jaar geplaatst. “En het was best een complexe onderneming om de afscheider op zijn plek te krijgen”, vertelt Vincent Van Damme, werfleider bij Mihali Wegenbouw. “Het gewicht was niet zozeer een probleem, maar de lengte van maar liefst 13 m was wel uitdagend. Bovendien was bronbemaling noodzakelijk omdat het grondwater te hoog stond. Uiteindelijk werd de afscheider op een diepte van 6 m geplaatst. Niet zo evident, zeker omdat de speelruimte klein was en we op de site enigszins gewrongen zaten tussen een gebouw enerzijds en een asfaltweg anderzijds. Een pluim voor onze kraanman en ploegbaas om deze operatie tot een goed einde te brengen. En voor ACO, voor het creëren van zo’n unieke afscheider op maat. Organisatorisch kwam er heel wat puzzelwerk aan te pas, maar uiteindelijk is alles prima verlopen. Het totale project is intussen afgerond en we zijn nu bezig met de keuringsverslagen.”

Technische tekening van de geplaatste KWS-afscheider.

 

Project op maat

Ook bij ACO wordt tevreden teruggeblikt. “Kwaliteit en een goede service zijn echt onze kernwaarden binnen de organisatie en ik heb het gevoel dat we die waarden in dit project hebben kunnen aantonen. Door middel van een gedetailleerde tekening met alle onderdelen, de nodige opzetstukken, deksels … geven we de klant een duidelijk beeld om een goeie plaatsing te garanderen. Omdat het grondwater zo hoog staat, boden we aan om de afscheider te verankeren op een gestorte betonplaat. Zo vermijden we dat de afscheider opdrijft wanneer hij geledigd wordt. Ook die ankers duiden we netjes aan op de tekening. Wat de plaatsing, de diepte en de aansluiting betreft, werken we altijd nauw samen met het studiebureau, de aannemer en de andere betrokken partijen. Dit is een mooi voorbeeld van een project op maat. En dat is, naast de standaardmodellen die we aanbieden, een grote troef van ACO”, besluit Rony Verbuyst.