Tagarchief: Mechelen

Veiligere verkeerssituatie in Mechelen dankzij twee nieuwe stalen bruggen

Lees het gehele artikel

Voor de bouw van de nieuwe stalen boogbrug werd een beroep gedaan op Almex Metaal, dat eveneens werk maakt van de staalbouw van de fiets- en voetgangersbrug in de stationsomgeving van Mechelen. “Wij nemen de volledige bouw én plaatsing van de staalstructuur voor onze rekening”, vertelt zaakvoerder Gert Neelen.

De 100 jaar oude brug aan de Stationsberg had zijn levensduur bereikt en was duidelijk aan vervanging toe. De brug werd werd door Franki Construct vakkundig afgebroken en zal worden vervangen door een nieuwe stalen boogbrug met bredere en dus veiligere fiets- en voetpaden. Gert Neelen: “Het betreft een bowstringbrug met een gewicht van 82 ton en een overspanning van ongeveer 35 m. De boogbrug krijgt een betonnen wegdek en aangestorte betonnen fietspaden zodat er meer plaats zal zijn voor de zwakke weggebruiker.” Tegen de zomer zou de brug opengaan voor verkeer. Tot dan kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van een tijdelijke brug en wordt het autoverkeer omgeleid. 

Het tweede project omvat een fiets- en voetgangersbrug over de Brusselse Steenweg. Een project dat kadert binnen het overkoepelende project de Mechelse Tangent. “Hier werd gekozen voor een kokerliggerbrug met een gewicht van ruim 120 ton”, verduidelijkt Gert Neelen. “De brug is 67 m lang en heeft 1 middenpijler. Ook dit project voeren we uit in opdracht van Franki Construct, dat alle civiele werken voor zijn rekening neemt. Voor beiden bruggen is Almex Metaal verantwoordelijk voor de volledige bouw van de staalstructuur, die bovenop de oplegtoestellen zal worden geplaatst.”

De verschillende brugonderdelen worden door Almex Metaal in zo groot mogelijke onderdelen gemaakt.

Proefmontage

De verschillende brugonderdelen worden door Almex Metaal in zo groot mogelijke onderdelen gemaakt. Gert Neelen: “In onze werkplaats maken we dan eerst een volledige proefmontage. Na demontage worden de verschillende onderdelen naar de werf getransporteerd. De boogbrug aan de Stationsberg werd naast de sporen volledig terug opgebouwd en werd in het weekend van 13 en 14 februari, tijdens een in buitendienststelling van de sporen, over het spoor geplaatst. De fiets- en voetgangersbrug over de Brusselse Steenweg wordt op zijn beurt in drie delen naar de werf gebracht en ter plekke meteen op de juiste locatie geplaatst en gelast. De plaatsing van de fiets- en voetgangersbrug staat gepland in maart.”

Uitdagende tijdspanne

Naast het maken van de staalstructuur neemt Almex Metaal ook de plaatsing van de staalstructuur voor zijn rekening. Zodra de structuur staat, neemt Franki Construct weer over voor het realiseren van het betonnen brugdek. Wat betreft de constructie en plaatsing wordt Almex Metaal, zeker voor de boogbrug aan de Stationsberg, uitgedaagd door de krappe doorlooptijd. Gert Neelen: “De tijdspanne is inderdaad zeer nauw. De brug wordt zwaar belast waardoor de kwaliteitseisen zeer hoog liggen. Dat liggen ze altijd, maar bij zware belasting komt er toch nog wat meer bij kijken op het vlak van regelgeving en controles. Dat is geen moeilijkheid op zich, maar het is wel tijdrovend waardoor een planning van zes maanden zeer krap is.”

Op het vlak van projecten mikt Almex Metaal bewust op het midden-segment van bruggen. Gert Neelen: “En dan spreken we over bruggen onder de 1.000 ton. Er zit nu wel een project in de pipeline met een brug van 1.500 ton in Genk, maar dat is eerder een uitzondering. Waar Almex Metaal binnen dat middensegment goed op scoort, is flexibiliteit. Wij zoeken steeds naar de meest efficiënte manier om de eisen van de klant om te zetten in een product. Hoe bijzonder het ontwerp ook is, Almex Metaal zoekt naar de juiste productiemethodiek. Daarnaast beschikken we ook over een zeer performante kwaliteitsafdeling die de projecten zeer nauwgezet opvolgt. Zowel op esthetisch als op het vlak van kwaliteit sluiten we geen compromissen.”

“Het betreft een bowstringbrug met een gewicht van 82 ton en een overspanning van ongeveer 35 m.”

Nieuwe productielocatie

Dat Almex Metaal ook naar de toekomst kijkt, blijkt uit de forse investering in een nieuwe productielocatie in Hoogstraten vorig jaar. “En daar stopt het niet want we hebben ook het aangrenzende perceel gekocht. Het is de bedoeling om onze activiteiten nog verder uit te breiden. Zo worden onze staalstructuren voorlopig nog getransporteerd en extern geconserveerd en gelakt. Ook dat willen we in de nabije toekomst in huis doen. In 2022 zullen we dan ook een nieuwe productiehal bouwen”, besluit Gert Neelen.      


Mechelse tuinwijk Otterbeek krijgt nieuw elan

Project Wielewaalstraat – WAW – rendering kopiëren
Lees het gehele artikel

Groep Infrabo stond in voor het ontwerp van alle nieuwe infrastructuur, inclusief het belevingspark, en zal ook de uitvoering van nabij opvolgen. 

Het ontwerp van Groep Infrabo – het multidisciplinair studiebureau uit Westerlo – bouwt verder op het idee van een groene tuinwijk met een variatie aan publieke ruimte. “Eerste werk is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Philippe Verduyckt, projectverantwoordelijke bij Groep Infrabo. “Een belangrijke uitdaging hier is dat de woonwijk te allen tijde bewoond blijft waardoor het bestaande rioleringsstelsel in werking moet blijven zolang er geen alternatief is. Dat maakt dat we in ons ontwerp rekening dienden te houden met het bestaande stelsel, dat rechtstreeks aansluit op een Aquafin-collector. Ook de aansluiting van het regenwater op de aanwezige waterloop, de Otterbeek, is niet vanzelfsprekend.”

Blauwgroen karakter

Het opzet van het ontwerp van Groep Infrabo is de opwaardering van de wijk met een versterking van het blauwgroene karakter. Zo wordt de wadizone waar het regenwater gebufferd wordt, ingericht als belevingspark met speeltuigen en wordt er veel groen aangeplant. De hoofdas die leidt van de Antwerpsesteenweg richting het ziekenhuis, wordt heraangelegd. “Langs de hoofdas geven we twee pleintjes vorm aangelegd in uitgewassen beton met dezelfde granulaten als de straatstenen. Nieuwe verharding blijft beperkt tot waar ze functioneel is. We streven naar zoveel mogelijk waterdoorlatende materialen.”, aldus Philippe Verduyckt.

Het grondplan van de wijk.

Vlotte samenwerking

De realisatie wordt een traject van lange adem, gezien de gelijktijdige bouwwerken op de site. De start van de rioleringswerken is gepland voor het eerste trimester van 2021. Eens de riolering klaar is, kan er gedurende twee jaar gebouwd worden, waarna de omgevingswerken voltooid zullen worden onder het toeziend oog van Groep Infrabo.

“Als middelgroot studiebureau is het dossier wijk Otterbeek een van onze grotere projecten. In die kleinschaligheid schuilt onze sterkte, namelijk dat de communicatie-lijnen met alle betrokken partners heel direct zijn. Mede daardoor verloopt de samenwerking met zowel onze opdrachtgevers – Stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en de VMSW – als met het AWV en het AZ Sint-Maarten heel vlot. Daarnaast bood dit project ons veel ontwerpvrijheid. Het belevingspark wordt een ware eyecatcher en zal een grote meerwaarde bieden voor de buurt”, besluit Yves Van Looy, afdelingshoofd infrastructuur, water en leefmilieu bij Groep Infrabo.     


Unieke KWS-afscheider op maat voor rioolsanering in Mechelen

naamloos-5-kopieren
Lees het gehele artikel

Momenteel voert Mihali Wegenbouw in opdracht van Fluvius een rioolsaneringsproject uit aan de ring rond Mechelen, ter hoogte van Mechelen-Noord. Opmerkelijk aan het project is een 13 m lange koolwaterstofafscheider (KWS-afscheider) uit glasvezelversterkt kunststof.  Voor de productie en levering van die unieke KWS-afscheider werd een beroep gedaan op de expertise van ACO, specialist in afwateringstechnieken. “Een heel mooi voorbeeld van precies maatwerk”, vertelt ing. Rony Verbuyst, projectmanager bij ACO.

De 13 m lange afscheider werd geplaatst op een diepte van 6 m.

 

De plaatsing van de KWS-afscheider kaderde in de sanering van de site, waar het regen- en afvalwater gescheiden moesten worden. Enkel noodzakelijke werken voor het saneren van de riolering waren van toepassing. “Er moest geen buffer of infiltratiecapaciteit voorzien worden in het regenwaterafvoerstelsel”, aldus Ine Schockaert, projectingenieur bij het betrokken studiebureau Evolta. “De enige voorwaarde waar de KWS-afscheider moest aan voldoen was het debiet dat moest kunnen verwerkt worden, gebaseerd op de maximale pompcapaciteit van de pompput die er naast ligt. De moeilijkheid was in deze situatie dat de aan te sluiten regenwaterbuizen (diameter 1.200 mm) vrij diep lagen en de KWS-afscheider dus ook vrij diep moest worden geplaatst. Er waren dus extra aanpassingen noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.”

De KWS-afscheider is een uniek stuk op maat, vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof.

 

Oleopator G NS200

Initieel kreeg ACO de vraag om een KWS-afscheider te voorzien met een capaciteit van 125l/s. “We dienden een voorstel in van een constructie in beton, maar dan veranderde de vraag naar een afscheider met een capaciteit van 165l/s”, verduidelijkt Rony Verbuyst. “Indien we zo’n groot type afscheider uit beton maken, zouden we met een heel grote bouwput te maken krijgen en met een viertal onafhankelijke putten die aan elkaar geschakeld moesten worden. Dat was in dit project, gezien de beperkte werkruimte, geen optie.”

Daarom besloot ACO te gaan voor een afscheider uit glasvezelversterkt kunststof (GVK), de Oleopator G NS200. Rony Verbuyst: “Met slechts één put op een kleine oppervlakte levert deze uitvoering een groot voordeel op. Bovendien vinden de in- en uitlaat zich op een diepte van ongeveer 3 m en dat kan je met gewone kunststof niet uitvoeren. Een bijkomend voordeel bij dit type afscheider is de uitneembare filter. Die kan op ieder moment gereinigd worden terwijl de afscheider gewoon in bedrijf blijft. Net als onze andere afscheiders werd ook dit uniek exemplaar geleverd met een passende deksel in de klasse D400. Dergelijke deksels kunnen we voorzien voor alle soorten belastingen.”

Een bijkomend voordeel bij dit type afscheider is de uitneembare filter.

 

Weinig speelruimte

De KWS-afscheider werd begin dit jaar geplaatst. “En het was best een complexe onderneming om de afscheider op zijn plek te krijgen”, vertelt Vincent Van Damme, werfleider bij Mihali Wegenbouw. “Het gewicht was niet zozeer een probleem, maar de lengte van maar liefst 13 m was wel uitdagend. Bovendien was bronbemaling noodzakelijk omdat het grondwater te hoog stond. Uiteindelijk werd de afscheider op een diepte van 6 m geplaatst. Niet zo evident, zeker omdat de speelruimte klein was en we op de site enigszins gewrongen zaten tussen een gebouw enerzijds en een asfaltweg anderzijds. Een pluim voor onze kraanman en ploegbaas om deze operatie tot een goed einde te brengen. En voor ACO, voor het creëren van zo’n unieke afscheider op maat. Organisatorisch kwam er heel wat puzzelwerk aan te pas, maar uiteindelijk is alles prima verlopen. Het totale project is intussen afgerond en we zijn nu bezig met de keuringsverslagen.”

Technische tekening van de geplaatste KWS-afscheider.

 

Project op maat

Ook bij ACO wordt tevreden teruggeblikt. “Kwaliteit en een goede service zijn echt onze kernwaarden binnen de organisatie en ik heb het gevoel dat we die waarden in dit project hebben kunnen aantonen. Door middel van een gedetailleerde tekening met alle onderdelen, de nodige opzetstukken, deksels … geven we de klant een duidelijk beeld om een goeie plaatsing te garanderen. Omdat het grondwater zo hoog staat, boden we aan om de afscheider te verankeren op een gestorte betonplaat. Zo vermijden we dat de afscheider opdrijft wanneer hij geledigd wordt. Ook die ankers duiden we netjes aan op de tekening. Wat de plaatsing, de diepte en de aansluiting betreft, werken we altijd nauw samen met het studiebureau, de aannemer en de andere betrokken partijen. Dit is een mooi voorbeeld van een project op maat. En dat is, naast de standaardmodellen die we aanbieden, een grote troef van ACO”, besluit Rony Verbuyst.