Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
De Pen | Jan Folens, bestuurslid Belgische Vereniging van Asfaltproducenten (BVA)

De Pen | Jan Folens, bestuurslid Belgische Vereniging van Asfaltproducenten (BVA)

Een nieuw elan gebaseerd op partnerships

Laat ons eerlijk zijn: de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten mocht zijn bestaansreden wel eens in vraag stellen. Elk bedrijf of vereniging moet met name alert blijven voor de veranderende omgeving om zich heen. Die bestaansreden is eerst en vooral het samenbrengen en verbinden van mensen, projecten en ideeën. Dat moet het overkoepelend idee zijn van een sectorfederatie. En daar willen de 16 leden van BVA nu werk van maken.

Het is vandaag onmogelijk geworden om op een geïsoleerde wijze projecten op te starten, een bedrijf te leiden, te innoveren … Nochtans is het vandaag meer dan ooit nodig om hier werk van te maken! We kunnen enkel succesvol zijn als we de juiste partners vinden, en als we ons als partners gaan gedragen. Wie probeert dit van op zijn of haar eiland te doen, zal vroeg of laat – en eerder vroeg dan laat – grandioos mislukken.

Als federatie van asfaltproducenten zijn we ervan overtuigd dat we een belangrijke rol te spelen hebben in het vinden van oplossingen voor de toekomst. Ja, asfalt maakt deel uit van de oplossingen van de toekomst. Als kwaliteitsvol materiaal is en blijft asfalt, voor opdrachtgevers en de weggebruiker, de meest optimale keuze om wegen aan te leggen en zo bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen van de mobiliteit van morgen. Deze overtuiging moeten we nog meer uitdragen. We moeten samen projecten ontwikkelen en blijven innoveren. Met elkaar, en met de tientallen partners waarmee we in contact staan.

We zijn er ons van bewust dat we meer partnerships moeten aangaan: met onze toeleveranciers, andere spelers in de waardeketen, maar ook overheden, onderzoekscentra en het grote publiek. Vaak worden we geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en zouden we veel van elkaar kunnen leren of ideeën in de praktijk omzetten.

Eerst en vooral willen we binnen BVA zelf nauwer en efficiënter samenwerken. Collectief moeten we sterker staan om beter gewapend te zijn tegen de uitdagingen die ons staan te wachten. Dit gaan we doen dankzij betere uitwisseling van kennis, het organiseren van technische werkgroepen en opleidingen en een beter georganiseerde belangenbehartiging.

Hierbij willen we de samenwerking met onderzoekscentra en academici beduidend versterken. We zijn ons bewust van de impact die we hebben op de leefomgeving. Samen willen we zoeken naar manieren om ons productieproces duurzamer te maken en om het product asfalt nog te verbeteren. Eén van de belangrijkste technische ontwikkelingen in dit kader is ‘lage temperatuur asfalt’ hetgeen een belangrijke vermindering betekent van het energieverbruik tijdens de productie.

Daarnaast willen we ook nauwer samenwerken met onze directe partners en toeleveranciers. Over de grenzen van onze respectievelijke sectoren heen kunnen we veel van elkaar leren en samen nieuwe projecten opstarten. Die open houding moet uitmonden in nieuwe opportuniteiten en win-winsituaties.

Natuurlijk moeten we ook blijven inzetten op constructieve relaties met de verschillende overheden. We moeten hen overtuigen van de noodzaak om te blijven investeren in een kwaliteitsvolle infrastructuur, die zo onontbeerlijk is voor onze nationale economie, en die de veiligheid en het comfort van de weggebruiker moet garanderen. Zonder stabiel klimaat wordt het voor ons moeilijk om onze ambitie waar te maken om nieuwe innovaties op de markt te brengen. We willen de overheden dus beter informeren over wat asfalt is, onze zichtbaarheid vergroten en durven onze argumenten naar voren te brengen.

Dit alles zal uiteraard pas slagen als we ook op een open, transparante en geloofwaardige manier communiceren met de burger. Het is de burger, als eindgebruiker en belastingbetaler, waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Zonder zijn steun en impliciete goedkeuring, zal de bestaansreden van onze sector verdwijnen. Het zal daarbij cruciaal zijn om te bewijzen dat we ons echt inzetten om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen.

De leden geloven sterk in ons nieuw verhaal en onze vernieuwde ambitie. Maar ze zijn er zich tegelijkertijd van bewust dat dit alleen zal lukken als we ook onze partners, al onze stakeholders, kunnen overtuigen van ons verhaal en onze meerwaarde. Als Voorzitter ben ik fier op de evolutie die we hebben doorlopen en ben ik me ervan bewust dat we het nu moeten waarmaken. Ik ben een en al oor om te luisteren naar wat jullie ons te zeggen hebben.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details