00:34
08-01-2019

Geurprobleem drinkwater onder controle

De veranderingen in geur, kleur en smaak van het drinkwater zijn weldra voorbij. De oorzaak, een buitensporige algenbloei in het Albertkanaal, is een natuurlijk fenomeen.  Het gaat om Cryptomonas, dit is een micro-alg die kan groeien bij lage temperaturen.

Water-link heeft gisteren, met succes, de nodige aanpassingen doorgevoerd in het zuiveringsproces.  Hierdoor kunnen, na de neutralisatie van de algen, ook de organische reststoffen niet meer in het drinkwater terecht komen.  Deze -onschadelijke-  organische reststoffen waren de oorzaak van de geur- en smaakveranderingen.

We verwachten dat binnen een tijdspanne van  24 à 48 uur het drinkwater in heel het leveringsgebied terug reuk-

GROND/WEG/WATERBOUW partners

WesterstaketselPolyvalente robot