Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Brussel Mobiliteit en COPRO: een mooie tandem

Brussel Mobiliteit en COPRO: een mooie tandem

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hecht veel aandacht aan de kwaliteit van zijn infrastructuurprojecten, en heeft daarom beslist om producten voor zijn werven te onderwerpen aan een verhoogde productiecontrole. In het kader daarvan werd eind 2018 een overeenkomst aangegaan met de certificatie-instelling COPRO.

De certificatie-instelling COPRO treedt al meer dan 35 jaar op als onafhankelijke derde partij en staat in voor de controle van producenten die wegenisproducten op de openbare markt brengen onder zowel het COPRO- als het BENOR-certificaat. Het doel van de overeenkomst tussen COPRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is om de kwaliteit van de gebruikte asfaltmengsels te verhogen teneinde de oorzaken van de schade te kaderen en te beperken. Het BHG geeft aan COPRO de opdracht om inspecties uit te voeren in het kader van de zogenaamde verhoogde productiecontrole. Deze inspecties worden uitgevoerd op de productie-eenheid van de producent van de asfaltmengsels. Indien de producent reeds beschikt over een COPRO-certificaat, worden de inspecties uitgevoerd bovenop de standaardinspecties in het kader van de COPRO-certificatie.

alfred_solvay-2-2020-03-11-fotobijschrift-2-celui-qui-a-empruntc-kopieren

Wie zich de laatste jaren verplaatst over de Brusselse wegen, kan er moeilijk omheen dat de schadegevallen niet meer op één hand zijn te tellen.

 

Het BHG beslist werf per werf of het noodzakelijk is dat COPRO inspecties uitvoert. Het geeft daartoe opdracht door voorafgaandelijk de technische fiches over te maken van de asfaltmengsels die zullen worden geplaatst op de betreffende werf. Nog voor de aanvang van de inspecties zal COPRO verifiëren of de voorgestelde asfaltmengsels beantwoorden aan de voorschriften van het Typebestek 2015 en hierover rapporteren naar het BHG. Tijdens de inspecties zelf zal COPRO de conformiteit aan de technische fiche opvolgen van de asfaltmengsels die worden geleverd op de betrokken werf. COPRO maakt een verslag op van de vaststellingen en rapporteert hierover aan het BHG.

Levensduur en kwaliteit

De samenwerking tussen COPRO en het BHG ging van start begin 2019 en loopt verder gedurende 2020. In 2019 werden er een twintigtal inspecties uitgevoerd voor zeventien verschillende werven. Begin 2020 ontsnapten echter ook de werven van het BHG niet aan de Corona-crisis en de bijhorende maatregelen. Ondertussen zijn deze werken echter opnieuw van start gegaan en zal COPRO op een groot aantal de controles verder kunnen zetten. COPRO zal zodoende het BHG bijstaan met haar expertise, hopende dat de nauwe samenwerking zal resulteren in wegen op het Brussels wegennet met een langere levensduur en verhoogde kwaliteit. We hopen oprecht dat de weggebruikers dit zelf kunnen ervaren.     


Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit beheert het gewestelijke wegennet van de hoofdstad en renoveert jaarlijks ongeveer 120.000 tot 160.000 m² toplagen uit bitumineuze verharding. Dit komt neer op 9.000 tot 12.000 ton asfalt per jaar. Brussels Mobiliteit beschikt niet over een eigen laboratorium voor materiaalanalyse, en daarom doen zij beroep op COPRO om de gebruikte wegenisproducten te laten controleren en certificeren. “Wij beheren een wegpatrimonium dat zich in een dichtbevolkt stedelijk gebied bevindt met de bijhorende problematiek rond verkeersopstoppingen, dus we moeten zorgen voor een hoge kwaliteit van de uitgevoerde werken”, klinkt het bij Brussel Mobiliteit. “Op die manier vermijden we dat werven te lang open liggen, of dat deze zelfs opnieuw opengebroken moeten worden na voltooiing van de werken.”

“Er wordt een gedetailleerd verslag naar de administratie gestuurd over de productieomstandigheden en de aandachts- en verbeterpunten voor toekomstige producties. In het rapport staan ook vaststellingen omtrent de temperaturen, de leveringsdocumenten, de geschiktheid van de vrachtwagens, de grondstoffen op voorraad … Dit eerste jaar van de samenwerking geeft zeer bevredigende resultaten, met een betere controle van de productkwaliteit. Deze samenwerking zal binnenkort worden uitgebreid naar een ‘Procedure voor de registratie van asfaltmengsels’, die zal zorgen voor een duidelijke specificatie van de rollen van de verschillende actoren: producent, aannemer, COPRO, mogelijke externe laboratoria en bouwheren.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details