Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Complexe geautomatiseerde bemaling tijdens voorbereidingswerken Royerssluis
De bouwkuip wordt drooggezet tot -15 m TAW en de werken worden uitgevoerd binnen een waterremmende wand om de impact op de omgeving te beperken.

Complexe geautomatiseerde bemaling tijdens voorbereidingswerken Royerssluis

De werken aan de Royerssluis in Antwerpen zijn vandaag in volle gang. De sluis werd door Lantis aanbesteed en gegund maar wordt uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen met Afdeling Maritieme Toegang (AMT) als leidend ambtenaar, ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de sluis. Voor de bemalingswerken in het kader van het bouwrijp maken van het terrein deed TM Ronkoniën – Artes, Mobilis, Stadsbader en CIT Blaton – een beroep op de expertise van Smeyers. “Er werd gekozen voor een bemaling waarbij onze systemen automatisch worden aangestuurd”, aldus Bert Creve, operational manager bij Smeyers.

Voor de bemalingswerken in het kader van het bouwrijp maken van het terrein deed TM Ronkoniën een beroep op de expertise van Smeyers.

De Royerssluis is een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal en wordt de komende jaren grondig gerenoveerd. De werken zijn in oktober 2021 gestart en de renovatie is een belangrijke stap in de modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen binnen het goederentransport. De sluis wordt uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. Ze wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 235 meter lengte) en breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden.

Bouwrijp maken

In een eerste fase concentreren de werkzaamheden zich op het bouwrijp maken van de terreinen, het maken van 2 kofferdammen, de slibwanden en het omleggen van de wegenis. In een tweede fase, wanneer er geen kruisende infra meer over de bestaande sluis rijdt en er een gesloten kuip bestaat, zal de bouwkuip ontgraven worden en zal de bestaande sluis gesloopt worden, waarna er in 2024 gestart wordt met de nieuwbouw van de Royerssluis. Smeyers uit Zandhoven ontfermt zich momenteel over de bemalingswerken tijdens het bouwrijp maken van het terrein. Bert Creve: “De site bevindt zich net aan de Oosterweelknoop, waar de tunnel aan rechteroever bovengronds komt. Ook de toekomstige ring loopt vlak langs de werf, wat de uitvoering van onze werken toch wat complexer maakt. We zetten hiervoor de bouwkuip droog tot -15 m TAW. De werken worden uitgevoerd binnen een waterremmende wand om de impact op de omgeving te beperken.”

“Er werd gekozen voor een bemaling waarbij onze systemen automatisch worden aangestuurd”, gaat Bert Creve verder. “Het gepompte water wordt naar twee waterzuiveringsinstallaties geleid. Bij eventuele haperingen of problemen aan die stations, moet onze bemaling dus automatisch uitgeschakeld worden en weer ingeschakeld wanneer het probleem is opgelost. Voor zo’n complex werk komt daar heel wat bij kijken want we spreken hier over meer dan 80 onderwaterpompen en andere installaties die geautomatiseerd moeten worden.”

De werken aan de Royerssluis in Antwerpen zijn vandaag in volle gang.

Digbag-bemaling

Een hele uitdaging, maar net daar liggen ook de troeven van Smeyers. Bert Creve: “Automatisering, realtime monitoring … De hedendaagse technieken toepassen op bemalingen is een van onze sterktes. De klanten weten ons ook steeds te vinden voor die moeilijke vraagstukken. Bovendien hebben we ook de volledige bemalingsstudie uitgevoerd, iets waar we heel sterk op inzetten. Daarnaast hebben we voor dit project ook een in-house ontwikkelde bemalingstechniek toegepast: de digbag-bemaling. Bij deze techniek worden de gekende bigbags ingegraven – vandaar de naam digbag – wat voor heel wat tijdwinst zorgde en ook de uitvoeringsmethodiek faciliteerde. Om de slibwanden te kunnen realiseren werd dan weer een bemaling uitgevoerd waarbij de grondwaterstand binnen en buiten de bouwput met elkaar in evenwicht werd gebracht op een passieve manier, door de natuur zijn gang te laten gaan. Ook dit wordt nauwgezet gemonitord.”

“Er werd gekozen voor een bemaling waarbij onze systemen automatisch worden aangestuurd.”

Ook geothermie

De bemalingswerken aan de Royerssluis zijn dus best atypisch te noemen. “De boorwerken werden onmiddellijk na de kerstvakantie gestart en vandaag is de bemaling operationeel en zijn de werken in volle opstartfase beland. Zo zijn de eerste graafwerken gestart. Echt op diepte bemalen, staat gepland in het najaar. De complexiteit van dit project is Smeyers op het lijf geschreven. Via ons cloudplatform kan de klant ook alles netjes volgen. Uiteindelijk zullen we in dit project ook betrokken worden bij de renovatie van de oude sluismeesterwoning, waar Smeyers voor de geothermische verwarming zal zorgen. Maar dit zal pas binnen enkele jaren zijn”, besluit Bert Creve.     ■

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details