Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Na de presentatie van het dossier van CCB heeft de gemeenteraad van Soignies de vergunningsaanvraag voor de steengroeve van Clypot unaniem goedgekeurd.

Na de presentatie van het dossier van CCB heeft de gemeenteraad van Soignies de vergunningsaanvraag voor de steengroeve van Clypot unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft na een constructieve overlegprocedure met de stad Soignies unaniem een gunstig advies uitgebracht over de vergunningsaanvraag voor de steengroeve van Clypot die CCB had ingediend. Eén aspect van het dossier betreft de wegen rond de steengroeve, die worden heraangelegd om de veiligheid van de gebruikers en de omwonenden te vergroten.

Uit de groeve van Clypot in Neufvilles komt jaarlijks 660.000 ton aan harde kalksteengranulaten, die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouwmarkt in het noorden en het centrum van België. Bijzonder aan deze groeve is dat er nog een andere industriële activiteit plaatsvindt: de extractie en bewerking van hardsteen door de Carrières de la Pierre Bleue Belge (CPBB).

Als CCB in staat wil zijn in te spelen op de geologische veranderingen van de groeve en zo te blijven voldoen aan de behoeften van zijn klanten en partners, moet de onderneming sowieso haar productiecapaciteit verhogen. Om de gevolgen van deze evolutie voor de onmiddellijke omgeving te beperken, heeft CCB zich ertoe verbonden nuttige aanpassingen te onderzoeken en financieren. Die aanpassingen moeten het huidige en het extra vrachtverkeer rond de steengroeve zo goed mogelijk helpen op te vangen.

Dankzij een nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en een constructieve dialoog met de omwonenden kwam een oplossing voor de mobiliteitsproblemen uit de bus. “Wij stellen namelijk voor om de veiligheid van de gebruikers en de omwonenden te verbeteren. Dat doen we door voet- en fietspaden aan te leggen langs het hele traject, zigzagdoorgangen te plaatsen op strategische punten en een flitscamera te installeren langs de Rue de Neufvilles. Die ingrepen zullen ook de omgeving van de onderneming Nekto veiliger maken, en dat is absoluut noodzakelijk!”, aldus Fabrice Delaunoy, Directeur Granulaten.

De gunstige afloop van het dossier is onder meer te danken aan de verschillende contacten die CCB heeft gehad met de gezagsdragers van Soignies. Die stonden van meet af aan weigerachtig tegenover een verhoging van de productiecapaciteit zonder dat daar een overtuigende oplossing voor de burgers tegenover stond.

Lokale verankering en duurzame ontwikkeling zijn onze eerste zorg. In juni 2021 hebben we met de wijkbewoners gesproken. Zij hebben ons gewezen op bepaalde problemen die aan onze activiteiten toe te schrijven zijn. Daarvoor hebben we naar oplossingen gezocht: preventieve flitscamera, bewustmaking van de vervoerders, efficiëntere besproeiing van de wegen … Ik ben ervan overtuigd dat die ontmoeting de zaken een duwtje in de goede richting heeft gegeven. Ook de snelle en goede reacties van de teams van Clypot droegen bij aan de positieve uitkomst van dit dossier. Mijn complimenten daarvoor! Deze vergunning is goed voor de toekomst van onze ondernemingen, die er eindelijk rooskleuriger uitziet”, zegt Philippe Frenay, Algemeen Directeur Granulaten en Beton. 

Naar verwachting zullen de werkzaamheden, die worden opgestart na de aanstelling van een hoofdaannemer, eind 2023 voltooid zijn. CCB verbindt zich ertoe regelmatig te communiceren met de omwonenden tijdens de werkzaamheden en wil de gevolgen ervan tot een minimum beperken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details