Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Nieuw gegund baggercontract verzekert de maritieme toegankelijkheid van havens
Gezien de natuurlijke sedimentatie in de vaarpassen van de Noordzee, Westerschelde, Beneden-Zeeschelde en de zeehavens is het noodzakelijk om regelmatig onderhoudsbaggerwerken uit te voeren. (Foto: Jan De Nul)

Nieuw gegund baggercontract verzekert de maritieme toegankelijkheid van havens

Een consortium met de Vlaamse baggeraars Jan De Nul, DEME en Baggerwerken Decloedt en Zn haalde in december het nieuwe contract voor de onderhoudsbaggerwerken op de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens binnen. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, benadrukt dat deze opdracht volledig conform de Europese aanbestedingsprocedure is verlopen. “Met dit baggercontract verzekeren we de maritieme toegang tot onze havens, zetten we in budgetbeheersing en duurzaamheid”, aldus minister Peeters.

De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge zijn belangrijke toegangspoorten voor onze Vlaamse economie. Gezien de natuurlijke sedimentatie in de vaarpassen van de Noordzee, Westerschelde, Beneden-Zeeschelde en de zeehavens is het noodzakelijk om regelmatig onderhoudsbaggerwerken uit te voeren. “Deze werken moeten continu kunnen plaatsvinden om te vermijden dat dokken en vaargeulen dichtslibben: 7 dagen op 7, 24 uur op 24”, zegt minister Peeters. “Alleen op die manier verzekeren we dat grote zeeschepen onze havens kunnen binnenvaren en zorgen we ervoor dat onze economie kan blijven draaien.”

“Met dit baggercontract verzekeren we de maritieme toegang tot onze havens, zetten we in budgetbeheersing en duurzaamheid.” (Foto: Jan De Nul)

Eén groot contract

Dit nieuwe baggercontract is begin dit jaar gestart en heeft een looptijd van 5,5 jaar. De kostprijs voor deze werken wordt jaarlijks op 143,5 miljoen euro (incl. btw) geraamd. Minister Peeters: “Dat is minder dan in het verleden want we creëren efficiëntiewinsten doordat we met één contract werken voor de onderhoudsbaggerwerken op alle maritieme toegangswegen naar en in onze Vlaamse havens: op de Noordzee, in de havens van Oostende en Zeebrugge, tussen Wielingen en de zeesluis van Wintam en op de Antwerpse Linkeroever. In het verleden waren er drie aparte contracten voor de drie geografische gebieden. Nu kunnen we de algemene kosten zoals werfleiding en projectorganisatie bundelen en hebben we ook de mogelijkheid om baggerschepen efficiënter en flexibeler in te zetten. Wanneer een opdracht door (weer)omstandigheden niet op één locatie kan worden uitgevoerd, kan er een ander werk elders gebeuren.”

Openbare Europese aanbesteding

Het bestek voor deze onderhoudsbaggerwerken op de maritieme toegangswegen werd in opdracht van minister Peeters door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken opgesteld en gepubliceerd conform een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op die manier heeft de mededinging maximaal kunnen spelen. In deze aanbesteding bleek de offerte van de tijdelijke maatschap JDN – DI – BDC (Jan De Nul – Dredging International (DEME) – Baggerwerken De Cloedt en Zn) de meest voordelige op basis van de vastgelegde gunningscriteria. In de toewijzing van deze opdracht speelden de kostprijs, de kwaliteit van de werken en een vlotte inzetbaarheid alvast een rol. De veiligheid, inzet en loonvoorwaarden van het personeel werden evenmin uit het oog verloren. Daarnaast was er verregaande aandacht voor duurzaam ondernemerschap en het milieu. 

De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge zijn belangrijke toegangspoorten voor onze Vlaamse economie. (Foto: DEME)

Klimaatproblematiek en duurzaam ondernemen

De urgentie van de klimaatproblematiek is ondertussen voor iedereen duidelijk. “De klimaatmaatregelen voor mobiliteit die ik recent heb laten goedkeuren in het Vlaams klimaatplan moeten er mee voor zorgen dat we gaan naar 40% CO2-reductie”, aldus minister Peeters. Maar ook hier speelde klimaat een belangrijke rol. “Door in de criteria veel belang te hechten aan duurzaam ondernemerschap en meerdere klimaatvriendelijke aspecten hebben we hier een aannemer kunnen kiezen die een klimaatvriendelijke aanpak vooropstelt.” De aandacht voor klimaatvriendelijke aanpak zit in vele componenten vervat. De aannemer moet de meeste werkzaamheden verrichten met het minste verbruik van energiebronnen, de meest recente en dus milieuvriendelijkste baggervoertuigen worden ingezet, er is minder uitstoot van CO2, stikstof, zwavel en fijnstof … Daarnaast moest elke inschrijver een plan van aanpak voor duurzaam ondernemerschap opstellen.

In opdracht van de Vlaamse overheid

Deze baggerwerken gebeuren in opdracht en onder toezicht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Maritieme Toegang zorgt ervoor dat vanaf de kust tot voorbij Antwerpen, de Schelde altijd vlot bevaarbaar is. Naast onderhoudsbaggerwerken gebeurt dat door wrakkenberging (het verwijderen van alle obstakels), het verruimen van de vaargeul en door slibverwerking. Waar mogelijk wordt de baggerspecie gestort in zee (de vaargeul voor de kust) of in de Schelde. Het slib afkomstig van baggerwerken in de haven van Antwerpen wordt verwerkt door de slibverwerkingsinstallatie AMORAS.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details