Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Nieuwe Vlaamse regering doet er goed aan verder werk te maken van investeringsplannen

Nieuwe Vlaamse regering doet er goed aan verder werk te maken van investeringsplannen

Tijdens het Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC) in maart 2019 besprak de Vlaamse regering haar investeringsplannen voor 2019 met de bouwsector. Zowel bij de zogenaamde kerninvesteringen als bij de investeringsbijdragen is er sprake van een stijging.

tussen verschillende soorten investeringen. Er zijn de kerninvesteringen die een 1 op 1-impact hebben op de bouwsector. Maar daarnaast zijn er ook de investeringsbijdragen. Die zijn vaak maar een onderdeel van een totale investering. En dan zijn er nog de kredietverstrekkingen en participaties.

Ongeveer 4 miljard euro

In vergelijking met 2018 stijgen de kerninvesteringen in 2019 met 217 miljoen euro tot 2,688 miljard euro en de investeringssubsidies met 211 miljoen euro tot 1,374 miljard euro. Samen ongeveer 4 miljard euro. Van de kerninvesteringen gaat 60 % naar mobiliteit en openbare werken (MOW), 31 % naar onderwijs en vorming en 6 % naar omgeving. De stijging bij MOW is te wijten aan de werken aan de Oosterweelverbinding, aan extra middelen voor de Werkvennootschap voor wegenwerken en aan een toename van de kredieten voor de Waterweg met 33 miljoen euro. Tegelijk stijgen ook de investeringssubsidies bij MOW. Het geldt komt onder meer uit de kilometerheffing. Bij het departement Omgeving stijgen de investeringssubsidies dankzij de kredieten voor de sloop- en heropbouwpremie (15 miljoen euro), de middelen uit het Vernieuwingsfonds (7,5 miljoen euro) en de middelen uit het Klimaatfonds (7,8 miljoen euro).

De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt op de langere termijn een investeringsnorm van 5 % van het Vlaamse bbp. Volgens de regering Bourgeois zijn de bouwstenen voor die norm beschikbaar, maar de concrete definitie is voor de nieuwe regering.

Water

De regering Bourgeois heeft toegegeven dat de deadline van 2027 voor de Europese kaderrichtlijn Water moeilijk haalbaar zal zijn, ondanks investeringen die zouden oplopen tot 9 miljard euro. Aansluitend op het optimalisatieprogramma 2020 van Aquafin heeft de regering 230 miljoen euro uitgetrokken voor 140 nieuwe projecten. 100 miljoen euro gaat naar nieuwe zuiveringscapaciteit (voornamelijk uitbreiding van bestaande installaties) of naar de aansluiting van woningen op bestaande installaties in buitengebied. Met de resterende 130 miljoen euro gaat Aquafin de gemeenten ondersteunen.

Subsidieprogramma 2019

In het kader van het subsidieprogramma 2019 zal 290 miljoen euro uitgegeven worden aan 184 gemeentelijke rioleringsprojecten. De eigenlijke rioleringskosten, die ongeveer 190 miljoen euro bedragen, worden voor 75 % gesubsidieerd. Dat betekent dus een subsidie van 140 miljoen euro. In bijna 100 projecten gaat het om bijkomende riolering.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details