Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Station Aalter ondergaat belangrijke aanpassingswerken

Station Aalter ondergaat belangrijke aanpassingswerken

Op de lijn 50 A, Brussel-Oostende, wordt tussen Gent en Brugge het aantal sporen van 2 naar 4 gebracht met als doel het goederen- en personenvervoer op het spoor beter op elkaar te kunnen afstemmen. Op het vak Aalter-Beernem zijn daarom verschillende nieuwe kunstwerken gepland. Het station van Aalter, KW21, zal hiervoor belangrijke aanpassingswerken ondergaan. 

Zo zullen de perrons worden verhoogd en de toegankelijkheid ervan worden verbeterd door de aanlag van lange toegangshellingen waardoor de toegankelijkheid voor minder mobiele reizigers sterk wordt verbeterd. Tenslotte wordt er ook een nieuw multifunctioneel gebouw, met loketruimtes en een parkeertoren, gebouwd en wordt de hele stationsomgeving heraangelegd. De werken zullen in opdracht van TUC RAIL worden uitgevoerd door de THV Besix – Besix Infra. Voor de uitvoering van de bemalingswerken werd beroep gedaan op de diensten van de firma G. Smeyers nv uit Zandhoven. 

Ter plaatse van het station van Aalter bevindt het maaiveld en het grondwater zich respectievelijk rond het peil +16,80 TAW en +15,46 TAW. Naast de huidige 2 bestaande sporen worden 2 nieuwe spoorlijnen aangebracht, één aan elke kant. Tussen de bestaande sporen en elke nieuw aan te leggen spoorlijn wordt een nieuwe toegangshelling naar de perrons voorzien. Volgens het oorspronkelijk ontwerp diende de uitvoering van de toegangshellingen te gebeuren in een bouwput gevormd door damplanken. Er waren drie bouwputten voorzien, 2 bouwputten met afmetingen 65 x 5 m en 1 met afmetingen 55 x 5 m. De bemaling van de bouwput moest binnen de bouwput worden uitgevoerd en het grondwaterpeil moest verlaagd worden tot +10, 75 TAW om de toegangshellingen droog te kunnen bouwen. 

Tussen de bestaande sporen en elke nieuw aan te leggen spoorlijn wordt een nieuwe toegangshelling naar de perrons voorzien.

3D-computer­simulatiemodel

De firma G. Smeyers voerde een bemalingsstudie uit op basis van een 3D-computersimulatiemodel. Hierbij werd voorgesteld, op basis van het beschikbare grondonderzoek, om de bemaling uit te voeren met vacuüm dieptebronnen ingepland op de grens van de werkzone. Hierdoor konden de bouwputten van de toegangshellingen worden drooggezet zonder hinder voor de werken en ook zonder hinder voor het spoor waardoor nachtwerk kon worden vermeden. 

Door de suggestie om de bouwputten van de toegangshelling droog te zetten met vacuümbronnen, ingeplant op de grens van de werkzone, is het idee ontstaan om de damplanken te vervangen door beschoeide sleuven. Hiervoor diende het grondwater echter verlaagd te worden tot het peil +9,56 TAW. Ook deze situatie werd door G. Smeyers gesimuleerd. “Deze nieuwe uitvoering gaf echter aanleiding tot een hoger op te pompen debiet waarbij de grens van 2500 m³/dag dreigde te worden overschreden. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe vergunningsaanvraag klasse 1, iets wat absoluut moest worden vermeden”, klinkt het bij G. Smeyers.

Twee bemalingszones

De oplossing was vrij eenvoudig: de bemaling opdelen in twee bemalingszones die ieder afzonderlijk en geleidelijk zullen worden opgestart. Ten slotte moest ook nog een oplossing worden gevonden voor het lozen van al het opgepompte grondwater. Lozen in de riolering was niet echt een optie, evenals retourbemaling. G. Smeyers: “Al snel bleek de installatie van een apart pompstation op de werf, met een capaciteit van maximaal 100 m³/h, de oplossing. Het opgepompte grondwater wordt via een afvoercollector, aangelegd naast het spoor, afgevoerd naar de dichtstbijzijnde waterloop waar het bemalingswater ter hoogte van duiker D10 in wordt geloosd.”

Voor de uitvoering van de bemalingswerken werd beroep gedaan op de diensten van de firma G. Smeyers.

Referentieproject

De bemalingsinstallatie met vacuümdieptebronnen en het pompstation  zijn operationeel vanaf begin augustus. Het beoogde bemalingsresultaat werd zonder problemen behaald en de uitvoering van de beschoeide sleuven is inmiddels volop aan de gang. “De werf KW21 is voor G. Smeyers een belangrijke referentie. Door de inbreng van de G. Smeyers is de uitvoering van de toegangshellingen veel minder complex geworden. Het versterkt bovendien de reeds jarenlange samenwerking met de firma Besix en Besix Infra, maar bovenal versterkt het zeker ook onze perceptie bij de bouwheer als zijnde de specialist in de uitvoering van complexe bemalingswerken”, klinkt het bij G. Smeyers.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details