Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Subsidieaanvraag Hoppinpunten staat op punt
Hoppinpunten spelen een belangrijke rol in de switch naar basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit en in de communicatie naar het grote publiek mobiliteitsswitch gedoopt.

Subsidieaanvraag Hoppinpunten staat op punt

Het nieuwe BVR Hoppinpunten trad op 15 april in werking. Lokale besturen kunnen voor de aanleg van Hoppinpunten vandaag dus subsidies aanvragen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). De Ontwerpwijzer Hoppinpunten van het Agentschap Wegen en Verkeer helpt besturen bij het ontwerp. “Met het nieuwe BVR Hoppinpunten verruimen we de modaliteiten voor subsidies die lokale besturen kunnen aanvragen voor de aanleg van één of meerdere Hoppinpunten langs gemeentewegen”, klinkt het.

Samen met Mobipunt vzw ondersteunt Joris Cornu, Hoppinpuntenmanager bij het Departement MOW, lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bij de aanleg van Hoppinpunten. Hij legt uit hoe lokale besturen aan de slag kunnen gaan: “Nu de vervoerregio’s de noodzakelijke Hoppinpunten aangeduid hebben en het nieuwe BVR Hoppinpunten van kracht is, zijn de steden en gemeenten aan zet voor de uitrol ervan langs gemeentewegen. In juli 2023 start basisbereikbaarheid en de Hoppinpunten zijn daar een belangrijke schakel in. De lokale besturen kunnen daarvoor de Ontwerpwijzer Hoppinpunten van AWV gebruiken. Daarin is in detail uitgewerkt hoe een Hoppinpunt er moet uitzien. Via het BVR Hoppinpunten kunnen steden en gemeenten subsidies aanvragen. Omdat ze eerst de kosten moeten voorschieten en daarna de subsidie uitbetaald krijgen, roep ik hen op om in hun lopende meerjarenplannen de nodige middelen voor de uitrol in te schrijven. Zo kunnen ze in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 vlot Hoppinpunten realiseren.”

In het nieuwe BVR Hoppinpunten wordt tegemoet gekomen aan de feedback van de steden en gemeenten en de vervoerregio’s.

Vervoersknooppunten

Hoppinpunten zijn vervoersknooppunten waar verschillende vervoersoplossingen bij elkaar komen, denk bijvoorbeeld aan een stationsomgeving waar zowel bussen, deelfietsen en -wagens als  parkeerplaatsen te vinden zijn. Ze spelen een belangrijke rol in de switch naar basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit en in de communicatie naar het grote publiek mobiliteitsswitch gedoopt. Met basisbereikbaarheid moedigt Vlaanderen reizigers aan om verschillende vervoersopties te verkennen en met elkaar te combineren.

Subsidies

In het nieuwe BVR Hoppinpunten wordt tegemoet gekomen aan de feedback van de steden en gemeenten en de vervoerregio’s. Er wordt bijvoorbeeld meer ingezet op extra sociale veiligheid en een betere ruimtelijke inkleding. Daarom zijn de subsidiemogelijkheden voor de kosten voor de aanleg van Hoppinpunten uitgebreid. Lokale besturen kunnen subsidies aanvragen voor:

  • Studie en ontwerp
  • De werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer, in voorkomend geval te vermeerderen met de prijsherzieningen, verrekeningen, meer- of bijwerken
  • Als de gemeente de werken in eigen beheer uitvoert: de gebruikte materialen, te staven met de facturen van de aankoop ervan
  • De aankoop en plaatsing van fietsenstallingen, van informatiedragers en van de infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken
  • De aankoop en plaatsing van fietskluizen en fietslockers
  • Specifieke uitrustingen die de toegankelijkheid van het Hoppinpunt verbeteren voor alle gebruikers
  • De levering en aanplanting van groenvoorzieningen.

Daarnaast is er ook een administratieve vereenvoudiging. Lokale besturen moeten nu nog slechts één subsidieaanvraag indienen en worden volledig uitbetaald na oplevering. Dat is sneller en eenvoudiger. Vroeger verliepen de aanvraag en de betaling in twee schijven. Voor grote Hoppinpunten blijft een gefaseerde uitvoering en subsidiëring mogelijk.

Lokale besturen kunnen voor de aanleg van Hoppinpunten vandaag dus subsidies aanvragen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Ontwerpwijzer

Met de Ontwerpwijzer Hoppinpunten reikt het Agentschap Wegen en Verkeer op haar beurt aan lokale besturen een bruikbaar instrument aan om van elke geselecteerde locatie een functioneel, comfortabel en veilig Hoppinpunt te maken. De Ontwerpwijzer verzamelt richtlijnen en ontwerpvoorwaarden voor alle Hoppinpunten. Vanuit een duidelijke visie en voortbouwend op enkele belangrijke uitgangspunten worden voor een kwalitatieve inrichting van elk
Hoppinpunt een aantal principes naar voor geschoven.

Ook hier speelt het Departement MOW een ondersteunende rol. “We faciliteren en coördineren de uitrol van Hoppinpunten op meerdere manieren: door vragen van lokale besturen te beantwoorden, webinars te organiseren, struikelblokken weg te nemen en te waken over de uniformiteit van Hoppinpunten. Een belangrijke schakel tussen de lokale besturen en het Departement MOW zijn de mobiliteitsbegeleiders van MOW en de regiomanagers van AWV. Zij gaan het terrein op, zitten in projectstuurgroepen voor Hoppinpunten en vangen met hun kennis het grootste deel van de vragen van lokale besturen op. Als zij een stad of gemeente toch niet verder kunnen helpen, komen wij te hulp”, besluit Joris Cornu.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details