Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
VLARIO-dag trakteert ruim 850 bezoekers op interessant seminarieprogramma en innovatieve beurs
Traditiegetrouw kon je op de VLARIO-dag ook terecht op de innovatieve rioleringsbeurs.

VLARIO-dag trakteert ruim 850 bezoekers op interessant seminarieprogramma en innovatieve beurs

Op 29 maart vond in Antwerp Expo de VLARIO-dag plaats. Meer dan 850-deelnemers werden getrakteerd op een interessant programma, een innovatieve rioleringsbeurs en een uitgelezen netwerkmoment. Het thema dit jaar was: Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe? Een actueel thema dat tijdens een stevig gevuld seminarieprogramma uitgebreid werd besproken. GWW legde zijn oor te luisteren tijdens de lezingen.

In haar openingswoord feliciteerde Gwenny De Vroe – voorzitster van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams Parlement – VLARIO met de talrijke opkomst en het interessante programma. Ze benadrukte dat het waterbeleid een belangrijke prioriteit is voor de commissie en schetste de grote uitdagingen voor de toekomst, waarin we steeds vaker te maken zullen krijgen met extreme weersomstandigheden. De Vroe pleit ervoor om burgers, landbouwers en bedrijven een actievere rol te laten spelen in de uitvoering van het beleid daarrond. Ze wees op de noodzaak om te komen tot een meer duurzaam en circulair watergebruik en benadrukte het belang van de Blue Deal en in het bijzonder de droogte- en hemelwaterplannen om gemeenten aan te zetten hier meer op in te zetten. Ze kondigde verdere parlementaire initiatieven aan in functie van een grotere financiële transparantie in de sector en nodigde de lokale besturen alvast uit op de studiedag in september in het Vlaams parlement, in samenwerking met VLARIO.

In haar openingswoord feliciteerde Gwenny De Vroe – voorzitster van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams Parlement – VLARIO met de talrijke opkomst en het interessante programma.

Ook professor en VLARIO-voorzitter Patrick Willems nam het woord en herinnerde de aanwezigen aan de grote kwetsbaarheid van Vlaanderen voor overstromingen en droogte, en aan de toenemende kans op schade door de effecten van klimaatverandering. Hij benadrukte de nood aan een paradigmashift waarbij water enkel nog wordt afgevoerd als het echt niet anders kan, en wees op een aantal instrumenten die daaraan kunnen bijdragen, zoals het groenblauwpeil, de infiltratiebonus en de projectoproepen binnen de Blue Deal die moeten leiden tot meer circulair watergebruik. 

Gemeentelijke saneringsbijdrage

Professor Theo Jans presenteerde op zijn beurt de conclusies van de studie over de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage. In deze studie werden de opbrengsten, kosten, inkomsten en uitgaven in kaart gebracht voor de gemeenten en rioolbeheerders. De belangrijkste cijfers uit de studie werden gepresenteerd en professor Jans concludeerde dat de rioleringsactiviteiten fundamenteel kostendekkend en dus winstgevend zijn. Daarbij hoort wel de kanttekening dat dit een gevolg is van de lange afschrijftermijnen en dat de sector aanzienlijke negatieve kasposities kende in de afgelopen jaren, waardoor de financiering een specifiek aandachtspunt vormt. 

De bezoekers konden onder andere genieten van een stevig gevuld seminarieprogramma.

Victor Dries, de adjunct kabinetschef van minister Zuhal Demir, benadrukte in zijn uiteenzetting op de studie over de saneringsbijdrage dat het positief is dat er veel geïnvesteerd wordt. En hij riep VLARIO op om een initiatief te nemen samen met de rioolbeheerders en gemeenten verder werk te maken van de transparantie. Victor Dries gelooft dat er potentie is om ‘slimmer’ te investeren, door meer dan nu in te zetten op decentrale oplossingen. Hij gaf aan dat de meeste projecten van de Blue Deal ondertussen opgestart of in uitvoering zijn en benadrukte het belang van de tijdige opmaak van de hemelwater- en droogteplannen om het lokaal waterbeheer te verbeteren.

Ook de hervorming van de sturing van de afvalwatersector kwam aan bod. Die hervorming werkt richting een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak. Ingeborg Barrez van VMM en Danny Baeten van Aquafin stelden een eerste doorkijk voor naar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Aquafin. Deze overeenkomst moet leiden tot een duidelijkere rolverdeling, met meer responsabilisering voor Aquafin, en met als doel om sneller en efficiënter de ecologische doelstellingen te behalen.

Op 29 maart vond in Antwerp Expo de VLARIO-dag plaats.

Verder gaf professor Liesbeth Huybrechts van de UHasselt een overzicht van de kennis en goede praktijken inzake het opzetten van participatie bij grote infrastructuurwerken; zorgde Dorien Mahieu van PIDPA voor een korte stand van zaken van het CIW project ‘Centrale of decentrale zuivering huishoudelijk afvalwater’; en stelde Griet Goossens van de VCB het Coock project waterbewust bouwen voor, waarin innovatieve technieken worden verkend voor individuele en collectieve waterzuivering en waterhergebruik. 

Tot slot werd ook nog de winnaar van de fotowedstrijd bekendgemaakt. De foto ‘looking for leaks’ van Bert Houben (Aquafin) werd door de deelnemers verkozen tot winnaar. Een feestelijk einde van een zeer boeiende voormiddag, die nog gevolgd werd door een netwerkmoment en een drukbezochte beurs.      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details