Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Vul oude rioleringen op met hardschuim en vermijd extra graafwerken
Met deze werken legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan, waarbij het afvalwater via de Hoogstraat naar het zuiveringsstation gaat en het regenwater wordt afgevoerd naar het bestaande bekken.

Vul oude rioleringen op met hardschuim en vermijd extra graafwerken

Momenteel zijn de wegeniswerken aan de Wareslagedreef in Waasmunster in volle gang. Met deze werken legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan, waarbij het afvalwater via de Hoogstraat naar het zuiveringsstation gaat en het regenwater wordt afgevoerd naar het bestaande bekken. Opmerkelijk: in dit project werd er niet geopteerd om de oude riolering te verwijderen, maar wel te vullen met Benefil hardschuim. Hiervoor deden Besix, Sweco en Aquafin een beroep op de expertise van ALV. “Door de oude rioleringen te vullen met hardschuim vermijd je extra graafwerken en wordt de hinder voor de omgeving beperkt”, aldus Johnny Fonteyne, zaakvoerder van ALV.

In Waasmunster werd ALV ingeschakeld om de rioleringen, over een afstand van ongeveer 900 m, op te vullen.

Ongebruikte rioolbuizen of leidingsystemen kunnen instortingen of verzakkingen veroorzaken. En ook het risico op knaagdier- of wateroverlast is reëel. Met Benefil wordt dit gevaar geëlimineerd.

Door Benefil te injecteren in ongebruikte rioolleidingen, moeten ze niet verwijderd worden. Bovendien worden ze opgevuld met een stevig, inert materiaal. Hierdoor kunnen er geen verzakkingen ontstaan doorheen de tijd en wordt het risico op schade aan wegen of gebouwen tot een minimum herleid.

Benefil is een Nederlands product op basis van hars. Origineel werd het product gebruikt als grondverbeteraar, maar vandaag doet het ook dienst voor het verhogen van verzakte vloeren, het opvullen van holle ruimtes zoals rioleringen of het opvullen van mazouttanks. ALV profileert zich als specialist voor tankcontroles, buitendienststelling van tanks en het plaatsen van nieuwe tanks en tankinstallaties. Sanering omvat een belangrijk onderdeel van de activiteiten en daarbinnen kijkt ALV dus verder dan tanks. “Wij gebruiken Benefil sinds eind 2018. In België is het nog vrij innoverend”, verduidelijkt Johnny Fonteyne. “We passen het product niet enkel toe voor het opvullen van tanks, maar ook steeds vaker voor rioleringen of het renoveren van industriële vloeren.”

Via het vulpunt wordt het schuim onder een druk van ongeveer 1 à 2 bar in de leidingen gespoten over een afstand van 30 tot 80 m, van put tot put.

10 tot 15 m³ per uur

Ook in Waasmunster werd ALV ingeschakeld om de rioleringen, over een afstand van ongeveer 900 m, op te vullen. Johnny Fonteyne: “Via het vulpunt wordt het schuim onder een druk van ongeveer 1 à 2 bar in de leidingen gespoten over een afstand van 30 tot 80 m, van put tot put. Op die manier kunnen we 10 tot 15 m³ per uur vullen. Zo vulden we bijvoorbeeld in dit project in een eerste fase 300 m leiding in 2 uur tijd. Slib en water dat nog in de leidingen zit, wordt er via de ontluchting uitgeduwd tot de leidingen voor de volle 100 % zijn opgevuld. De riolering vooraf reinigen is dus niet nodig.”

Een extra voordeel van de Benefil-methode is dat de leidingen kunnen blijven zitten en dat er geen extra graafwerken nodig zijn om de leidingen te verwijderen. “Het vermijden van graafwerken is uiteraard een bijzonder groot voordeel”, vertelt Johnny Fonteyne. “Doordat de oude leidingen blijven zitten, moet er ook geen vrijgekomen ruimte weer opgevuld worden. Dankzij de grote draagkracht van Benefil is de kans op verzakkingen achteraf nihil. In dit project werd geopteerd om te vullen via de verschillende toezichtputten, maar bij het opvullen van bijvoorbeeld water- en gasleidingen zonder toezichtputten kan je tot 500 m vullen met één vulpunt.”

Door Benefil te injecteren in ongebruikte rioolleidingen, moeten ze niet verwijderd worden.

Veel toepassingsgebieden

Dat ALV niet enkel wordt ingeschakeld voor het saneren en opvullen van oude tanks, nog steeds de corebusiness van het bedrijf, is niet verrassend. Johnny Fonteyne: “Benefil is gewoon een bijzonder efficiënt en nuttig product voor het in buiten dienst stellen van oude rioleringen. En er zijn nog meer toepassingsgebieden. Zo vulden we onlangs in Antwerpen een kruipkelder waarvan het plafond was aangetast tot betonrot. En in Kuurne herstelden we de vloer van een 2.600 m² grote loods waarvan de vloer verzakt was door het gewicht van de rekken. Zonder de rekken te verplaatsen konden we de vloer weer ophogen dankzij Benefil. Dit bewijst nogmaals de grote draagkracht van het uitgeharde product.”

“In Brugge werden vorig jaar middeleeuwse putten gevonden onder een vrij drukke straat. Ook deze vulden we op met Benefil omwille van de grote draagkracht en vooral omdat het product achteraf verwijderd kan worden voor eventueel archeologische inspecties. Omdat het product on site wordt gemaakt uit twee componenten, kan er steeds de juiste hoeveelheid gemaakt worden en worden overschotten tot een minimum beperkt. En zo kan ook de sterkte aangepast worden aan de toepassing”, besluit Johnny Fonteyne.     ■

In dit project werd er niet geopteerd om de oude riolering te verwijderen, maar wel te vullen met Benefil hardschuim. Hiervoor deden Besix, Sweco en Aquafin een beroep op de expertise van ALV.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details