Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Antwerpen, Haven | Extra drinkwaterverbinding tussen Linker- en Rechteroever

Antwerpen, Haven | Extra drinkwaterverbinding tussen Linker- en Rechteroever

Door de uitbreiding van de havenactiviteiten op Rechteroever in Antwerpen groeit de vraag naar waterafname vanaf Linkeroever. Water-link maakt daarom werk van een extra verbinding tussen Linker- en Rechteroever. Het studiepakket ligt momenteel in handen van studiebureau Antea Group. “Op het vlak van gestuurde boringen in Boomse klei kan Antea teren op heel wat ervaring”, vertelt expert-adviseur Patrick Verhaert. De belangrijke doorverbinding dient tegen de zomer van 2022 operationeel te zijn.

Mensen en bedrijven te allen tijde laten beschikken over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drinkwater. Dat is de missie van water-link. Een missie die enkel kan slagen door veilige en doordachte aan- en afvoerinfrastructuren. Door de uitbreiding van de havenactiviteiten op Rechteroever proactief te benaderen, kan tijdig aan de toenemende vraag voldaan worden. “Water-link moet de redundantie bewaken”, vertelt Marc Huysmans, projectingenieur engineering bij water-link. “Als een leiding onderhoud nodig heeft of hersteld moet worden, dan willen we nog steeds voldoende water kunnen leveren. Op dit moment is er voldoende redundantie, maar wanneer de vraag toeneemt kan er een probleem ontstaan op één van de aanvoerleidingen.”

Zes maanden

In maart startte Antea Group met het studiewerk. Het volledige studiepakket moet binnen de zes maanden gerealiseerd zijn. Op die manier kan de omgevingsvergunningsaanvraag tijdig in het Omgevingsloket opgeladen worden en kan de aanbesteding zoals vooropgesteld in het begin van 2021 gegund worden. Patrick Verhaert: “We zijn gestart met de topografische opmeting van het terrein. Na een analyse door onze tekenaars zijn we vervolgens gestart met het ontwerp van de boring. Overeenkomstig het vrijstellingenbesluit van de Vlaamse regering is een aanleg in de openbare weg niet omgevingsvergunningsplichtig. Er zullen tevens door de bemalingswerken geen milieueffecten op het habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Schelde zijn. Dit maakt dat enkel voor de kruising van de Schelde een omgevingsvergunning nodig is.”

Boomse klei

De bestaande drinkwaternetten op beide oevers zullen parallel met de Waasland­tunnel met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de Schelde, met een lengte van ongeveer 785 m. Op linkeroever en rechteroever wordt de leiding in open sleuf aangelegd over lengtes van respectievelijk ongeveer 1 km en 125 m. De totale lengte van het project bedraagt om en bij de 2 km. Patrick Verhaert: “Gezien de minimale vereiste diepteligging onder de Scheldebodem zal de gestuurde boring in de overgeconsolideerde Boomse klei moeten uitgevoerd worden. Onze gebiedskennis en expertise met betrekking tot het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen én onze specifieke kennis met het boren doorheen de Boomse klei gaven voor water-link de doorslag om voor dit belangrijk project met Antea Group in zee te gaan ”

Met infrastructuur, ruimte, milieu en water combineert Antea Group intern vier verschillende diensten
(foto van andere werf).

 

Specifieke studies

Verder zullen specifieke studies ook moeten aantonen dat de integriteit van de Waaslandtunnel en de aanwezige constructies van de Vlaamse Waterweg door de boring niet in het gedrang komen. Patrick Verhaert: “Antea Group staat ook in voor de akkoorden en vergunningen met alle andere instanties. Zoals  Maritieme Toegang die ons oplegt hoe diep de boring onder de Schelde moet uitgevoerd worden, of Tunnelorganisatie Vlaanderen van Agentschap Wegen & Verkeer aangezien de boring parallel met de Waaslandtunnel gebeurt. Samen onderzoeken we welke impact de boring heeft op de tunnel. Van Stad Antwerpen moeten we dan weer goedkeuring krijgen voor het aanleggen van de waterleiding in de openbare wegenis. Die werken zijn vrij van omgevingsvergunning, maar een akkoord van de stad voor uitvoering van de werken met bijhorende  werkzones en aanleg van de leiding in de bestaande wegenis is uiteraard wel nodig.”

Met infrastructuur, ruimte, milieu en water combineert Antea Group intern vier verschillende diensten. En dat is een grote meerwaarde voor de klant. “Bij de dienst infrastructuur horen ook de specialisten ondergrondse infra. Dat zijn een aantal mensen, waaronder ikzelf, die allemaal gespecialiseerd zijn in leidingbouw. Het feit dat we alle facetten binnen het studiewerk kunnen aanbieden, is onze grote troef. Zo is er voor de opdrachtgever steeds maar één centraal aanspreekpunt: Antea Group.”      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details