Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
COPRO werkt naarstig verder op ingeslagen weg: “Kwaliteit en duurzaamheid verliezen we nooit uit het oog”
Dat duurzaamheid, circulariteit en hergebruik steeds belangrijker worden, is geen trend maar een noodzaak.

COPRO werkt naarstig verder op ingeslagen weg: “Kwaliteit en duurzaamheid verliezen we nooit uit het oog”

Certificatie-instelling COPRO heeft de laatste jaren grote stappen gezet. Er werd een verregaande digitalisering doorgevoerd, de eerste uitvoeringscertificaten werden uitgerold, het asbestattest kwam tot leven, de CO2-prestatieladder werd geïntroduceerd, het label voor Natuurinclusief Werken zag het levenslicht … Het lijstje nieuwe ontwikkelingen is lang. Rode draad doorheen het hele verhaal is de tandem kwaliteit en duurzaamheid, twee heilige parameters voor COPRO. En dat zal de komende jaren niet veranderen, integendeel. “We gaan nog meer focussen op hergebruik, circulariteit en duurzaamheid van producten”, aldus Dirk Van Loo, CEO van COPRO.

Met de steeds strenger wordende milieu- en duurzaamheidseisen wordt de waarde van onze certificaten en onze rol als derde onafhankelijke partij alleen maar groter.

Een van de belangrijkste recente evoluties is ongetwijfeld de komst van het asbestattest. Sinds eind mei 2022 is COPRO door de OVAM erkend als certificatie-instelling asbest inventarisatie. Het asbestattest is gebaseerd op een asbestinventarisatie, opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige die verbonden is aan een gecertificeerd bedrijf of eenmanszaak. Dirk Van Loo: “Het is belangrijk dat ook die asbestdeskundigen kwalitatief werk leveren en daar treedt COPRO op. De komst van het asbestattest is uiteraard een belangrijke stap in het asbestvrij maken van onze woningen en gebouwen. En het kadert bovendien helemaal binnen ons algemeen duurzaamheids- en welzijnsprincipe.”

Certificatie-instelling COPRO heeft de laatste jaren grote stappen gezet.

Milieupaspoort

En dat principe wordt nog verder doorgetrokken. Dat duurzaamheid, circulariteit en hergebruik steeds belangrijker worden, is geen trend maar een noodzaak. Dat bewijst ook de komst van EPD, Environmental Product Declaration of simpelweg milieuverklaring. Een EPD is een uitgebreid en onafhankelijk geverifieerd milieupaspoort van een product en brengt transparante en vergelijkbare gegevens over de milieueffecten van een product in kaart, en dat over de volledige levenscyclus. Dirk Van Loo: “Ook in dat verhaal zal COPRO een rol spelen, want deze milieupaspoorten moeten opgesteld en geverifieerd worden. Wat een producent verklaart, krijgt extra waarde als het door een derde partij geverifieerd wordt. COPRO bezoekt al 800 producenten voor productcertificering en het is dan ook een logische en efficiënte stap om ook die duurzaamheidsverklaringen onder het vergrootglas te leggen en enige vorm van greenwashing uit te sluiten.”

Duurzaam aanbesteden

Op die manier kan COPRO mee vormgeven aan een duurzamere samenleving. Ook overheden en besturen en zelfs particulieren hechten steeds meer belang aan duurzaam aanbesteden. Dirk Van Loo: “Zo krijgt duurzaamheid, wat voor velen nog een vaag begrip is, een effectieve, financiële waarde. Met de steeds strenger wordende milieu- en duurzaamheidseisen wordt de waarde van onze certificaten en onze rol als derde onafhankelijke partij alleen maar groter. Want er zijn nog steeds veel vragen. Wanneer is een product duurzaam? Onze rol is om mensen rond tafel te brengen en uiteindelijk via consensusmodel tot duurzaamheidsbeslissingen te komen, zoals we reeds 40 jaar doen voor kwaliteitsbeslissingen.”

Ook overheden en besturen en zelfs particulieren hechten steeds meer belang aan duurzaam aanbesteden.

CO2-prestatieladder

Ook de komst van de CO2-prestatieladder past in het duurzaamheidsverhaal. De CO2-prestatieladder is een managementsysteem met een helder en belangrijk doel: het reduceren van de CO2-uitstoot van organisaties, binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de toeleveringsketen. Bedrijven kunnen hun prestaties verbeteren door energie te besparen, materialen efficiënt te gebruiken en meer in te zetten op duurzame energie. “Het product zelf moet duurzaam zijn, maar als je het laat produceren of toepassen door een bedrijf dat de eigen CO2-uitstoot niet goed beheert, dan klopt het verhaal niet”, vertelt Dirk Van Loo. “Ook dat is dus een deel van de puzzel. En als we dat dan kunnen koppelen aan een digitaal beheer op projectniveau – BIM – om zo projecten duurzaam uit te voeren, dan zijn we goed bezig.”     

Uitvoeringscertificatie

“Het allerbelangrijkst is dat we zowel kwaliteit als duurzaamheid samen nooit uit het oog mogen verliezen”, gaat Dirk Van Loo verder. “Daarom blijven we ook intensief bezig met het uitrollen van uitvoeringscertificaten. Want een kwalitatief, duurzaam product moet ook kwalitatief en duurzaam geplaatst worden. Misschien is een product wel kwalitatief geplaatst, maar niet op een milieuvriendelijke manier. Het koppelen van duurzaamheid aan uitvoeringscertificatie is iets waar we in de nabije toekomst zeker ook werk van zullen maken. We gaan stap voor stap te werk, Rome is immers ook niet op één dag gebouwd.”

“Het allerbelangrijkst is dat we zowel kwaliteit als duurzaamheid samen nooit uit het oog mogen verliezen.”

Digitar

Een grote bezorgdheid in de sector, wanneer het gaat om product- en uitvoeringscertificatie, is zonder twijfel het administratieve luik. “Daar zijn we ons bewust van”, aldus Dirk Van Loo. “We ontwikkelen daarom ook tools om dit proces te vereenvoudigen en automatiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is Digitar. Wanneer een weg met teerhoudend asfalt wordt opgebroken, dan eist de overheid dat het teer thermisch behandeld wordt, zodat het uit de keten verdwijnt. COPRO heeft een certificatie ontwikkeld dat de bouwheer voldoende zekerheid biedt dat teerhoudend asfalt via de tijdelijke opslagplaats terechtkomt in de oven. Waar vroeger bij iedere stap papieren documenten gebruikt werden, kan dit nu volledig digitaal. De volgende stap, en dat is een belangrijke, wordt de realisatie van de digitale leveringsbon, maar dat is een taak voor alle actoren binnen de sector”

Label voor Natuurinclusief Werken

Duurzaamheid en het milieu gaan vaak hand in hand. COPRO beseft dat en ontwikkelde daarom het NTMB-Zorgsysteem, dat bouwbedrijven aanzet om te werken met materialen die kansen bieden aan natuurontwikkeling. In het verlengde daarvan is de certificatie van natuurinclusief bouwen gestart. “Met dit label geven we steden en gemeenten de mogelijkheid om te tonen dat ze natuurinclusief te werk gaan bij openbare projecten. Dit label is een belangrijke stap richting een duurzamere samenleving want steden en gemeenten spelen een cruciale rol in dat verhaal”, besluit Dirk Van Loo.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details