Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Duurzaam omgaan met water, groen, verharding en ruimtegebruik

Duurzaam omgaan met water, groen, verharding en ruimtegebruik

Onlangs richtten enkele bedrijven het B’RAIN platform op. Met als bedoeling hun afzonderlijke producten en expertises beter op elkaar af te stemmen via duurzame totaaloplossingen op vlak van hemelwater, groen, verharding en ruimtegebruik. Momenteel maken 4 bedrijven deel uit van het partnership, met name Beton De Bonte, Eurodal, Tree Builders en Aquafix Belgium. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober werden de doelstellingen en eerste resultaten voorgesteld aan een professioneel publiek, met onder andere een verhelderend bezoek aan het B’RAIN inspiratiepark op de Eurodal site.

Pijnpunten blootgelegd

De B’RAIN partners werden elk vanuit hun eigen vakgebied geconfronteerd met een aantal pijnpunten waarop ze als individueel bedrijf niet meteen een sluitend antwoord konden geven. Met de verstedelijking bijvoorbeeld neemt de verharding toe waardoor nieuwe oplossingen aan de orde waren om het hemelwater op te vangen met het oog op infiltratie, filtering, buffering en hergebruik.

Tweede pijnpunt is de ruimte die steeds schaarser wordt. De grond in het algemeen, dus ook deze die nodig is voor openbare werken, wordt steeds duurder. Voor veel projecten, bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe fietspaden, zijn dure onteigeningen nodig met vaak ellenlange betwistingen en procedures tot gevolg. Dit leidt meestal tot een lange stilstand bij stedelijke ontwikkeling. Tevens zijn hierbij diverse overheden, instanties en nutsbedrijven betrokken, wat de coördinatie er niet eenvoudiger op maakt.

Boombunker.

 

Bomen in het stadsbeeld stellen ons voor een andere uitdaging. Door de compactering van de ondergrond gaan hun wortels op zoek naar water en zuurstof aan de oppervlakte, waarbij de omliggende verharding opgestuwd en beschadigd wordt, wat weer tot extra kosten leidt.

Door hun krachten te bundelen, wisten de B’RAIN partners innovatieve oplossingen voor deze en nog andere problematieken te bedenken en te implementeren.

Hydrops infiltratiebekken.

Comfortabel fietsen op het water

Het ‘Vélonet’ concept combineert op een unieke wijze fietspaden met grachten. Dit kunnen zowel bestaande grachten zijn als nieuw te graven sleuven. In de gracht of in de sleuf wordt een open, betonnen kanaal geplaatst waarin het hemelwater kan doordringen via slokkers. Een opdeling in communicerende kamers maakt buffering mogelijk, ook bij hellingen. Aan de zijkanten bevinden zich openingen om het water langzaam te laten infiltreren in de ondergrond. Er worden tevens speciale kabelgoten in verwerkt voor het plaatsen van diverse nutsleidingen. Het geheel wordt afgedekt met Eurodal vloerplaten waarop het aangenaam en comfortabel fietsen is.

‘Vélonet’ combineert drie afzonderlijke functies op één beperkte grondoppervlakte: fietspad, infiltratie/waterbuffering en nutsleiding. De benodigde grondoppervlakte is vrij beperkt, waardoor trage en dure onteigeningsprocedures vermeden kunnen worden. De aanleg blijft sterk beperkt in de tijd en bovendien zijn de nutsleidingen steeds makkelijk bereikbaar voor aanpassing, herstelling of onderhoud, en dit zonder graafwerken.

Gracht met Vélonet.

Innovatieve buffer- en infiltratie oplossing

Ook voor scholen, (markt)pleinen en openbare projecten met grote verharde oppervlakken heeft B’RAIN een oplossing in petto. ‘Hydrops 3.0’ van Eurodal  zorgt hierbij voor een perfecte buffering en infiltratie via aaneengeschakelde betonnen kamers. Deze zorgen voor de opvang van het water, slibverwijdering, filtering en buffering. Bij bepaalde toepassingen wordt een combinatie gemaakt met een open wadi. In een laatste stap wordt het gezuiverde water weer afgegeven aan bomen en beplanting.

Voorbehandeling met kamers.

Meer en beter stedelijk groen

Het is een gekend fenomeen bij stadsbomen: de wortels gaan in de verdichte grond op zoek naar water en zuurstof en die vinden ze enkel nog aan de oppervlakte. Voetpaden en andere verhardingen worden daarbij opgestuwd. Dat oogt niet enkel lelijk, het zorgt tevens voor zware beschadigingen.

Speciale boombunkers van Tree Builders verhelpen dit probleem. Ze voorzien ondergronds in een stevige kluitverankering, een boomwortelgeleiding, irrigatievoorzieningen en een dieptebeluchting. Hierdoor wordt schadelijke wortelopdruk uitgesloten en kunnen de bomen gezond uitgroeien in ideale omstandigheden. Dit is alvast een even geniaal als eenvoudig antwoord op de klimaatopwarming die de gezondheid van de stadsbomen steeds verder onder druk zet.

Water en beton, vroeger eerder beschouwd als water en vuur, worden nu dankzij B’RAIN op een duurzame en innovatieve manier met elkaar verzoend.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details